Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jakie kwalifikacje dla n-la wspomagajęcego
strony: [ 1 ]
Dorota Z07-10-2019 11:37:30   [#01]

Witam, jaki kierunek studiów podyplomowych teraz trzeba mieć do pracy z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ( autysta) jako n-l wspomagający w przedszkolu ogólnodostępnym?

DYREK07-10-2019 12:22:33   [#02]

Z rozporządzenia:

W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podyplomowe dotyczące pracy z dziećmi z autyzmem (np. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu).

Można też spotkać podyplomowe: 

  • oligofrenopedagogika  z elementami edukacji dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera
  • oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spectrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera
barbara7107-10-2019 21:20:27   [#03]

Z rozporządzenia wynika, że pedagogika specjalna.

malchow15-10-2019 20:15:16   [#04]

Czy studia magisterskie z oligofrenopedagogiki dają kwalifikacje do pracy w przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym?

Czy musi być dodatkowo wychowanie przedszkolne?

kulka15-10-2019 20:58:53   [#05]

Przyjęło się, że do pracy z uczniem autystycznym zatrudnia się oligofrenopedagoga. Ale oligofrenopedagog powinien pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (w różnym stopniu). A uczniowie autystyczni często są w normie intelektualnej, często nawet funkcjonują na wysokim poziomie intelektualnym.

A w przedszkolach zatrudniani są pedagodzy specjalni, którzy nie mają dodatkowo wych.przedszkolne. Kontrole KO tego u nas nie kwestionowały. 

malchow15-10-2019 22:36:32   [#06]

Proszę o PP braku konieczności ukończenia wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym przez nauczyciela posiadającego oligofrenopedagogikę. Mowa oczywiście o pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

malchow16-10-2019 13:08:39   [#07]

Podnoszę:)

rzewa16-10-2019 13:16:59   [#08]

§15 ust 3 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 oraz z 2019 r. poz. 465)

Franciszka16-10-2019 14:30:01   [#09]

Czy do pracy na stanowisku wychowawcy  w przedszkolu ogólnodostępnym od 1 września 2020 wystarczy mieć licencjat czy konieczne są studnia magisterskie?

rzewa16-10-2019 15:29:46   [#10]

wystarczy licencjat

malchow16-10-2019 16:18:14   [#11]

Ewa. Dziękuję. I właśnie na podstawie tego przepisu zostały podważone kwalifikacje nauczycieli w przedszkolu:( 

rzewa16-10-2019 16:51:44   [#12]

niby jak?

skoro w nim jest napisane, że jak najbardziej jest ok

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]