Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zapisy w statucie
strony: [ 1 ]
DBA03-10-2019 06:05:57   [#01]

Czy jest zgodny z prawem zapis w statucie technikum: "Jeżeli uczeń otrzymał ocenę śródroczną niedostateczny i nie poprawił jej na warunkach i w terminie ustalonym przez nauczyciela uczącego tego przedmiotu lub średnia ważona jego ocen bieżących uzyskanych w II semestrze jest mniejsza niż 1,6 nauczyciel wystawienia temu uczniowi roczną ocenę niedostateczną." Gdyż w przypadku takiego zapisu dochodzi do takiej sytuacji, w której mimo, że z ocen cząstkowych za cały rok wynika ocena pozytywna uczeń otrzymuje roczną ocenę niedostateczny. Np. I semestr ocena niedostateczny (średnia ważona ocen 1,5) - uczeń nic nie poprawia, ale w II semestrze z ocen cząstkowych wynika ocena dostateczny ( średnia ważona ocen 3,5).

rzewa03-10-2019 08:14:39   [#02]

taki zapis jest sprzeczny z art 44h ust 1 u.s.o. oraz wykracza poza delegację ustawową - art 44a ust 10 u.s.o. gdyż regulowana materia nie należy ani do szczegółowych warunków ani sposobu oceniania

annak05-10-2019 14:09:34   [#03]

Czy poprawny jest taki zapis w statucie:

Sprawdziany (prace pisane w klasie trwające 1 godzinę lub więcej) oceniane są  według skali: celujący - 95%, bardzo dobry - 90%, dobry  -75%, dostateczny - 55%, dopuszczający - 40%.

 Kartkówki (prace pisane w klasie trwające do 15 minut) oceniane są  według skali: bardzo dobry  90%, dobry 80%, dostateczny 60%, dopuszczający 50%.

 

innymi słowy - czy można zapisać że w ocenach cząstkowych nie stosuje się skali 6-cio stopniowej?

rzewa05-10-2019 16:35:17   [#04]

nie można

AnJa05-10-2019 18:39:07   [#05]

bo?

 

annak06-10-2019 16:29:43   [#06]

Uważam jak Rzewa - dlaczego rezygnujemy z oceny 6 - to może też zrezygnujmy z 1...

Nauczyciele tej szkoły sprawę stawiają tak:

...gdyż prawo nie nakazuje wprost, jak wystawia się oceny cząstkowe, a ocena celująca powinna być zastrzeżona dla osiągnięć wyjątkowych - sprawdzian takim jest, natomiast kartkówka jest bieżącą kontrolą pracy ucznia, sposobem mobilizowania przed zadaniami naprawdę trudnymi. Ciężko ułożyć kartkówkę z zadaniami na 6, bo to często 15 minut pracy. 

I co Wy na to?

rzepek06-10-2019 20:17:20   [#07]

Dawno temu był zapis w statucie, że ocenę "6" dostawał uczeń, którego wiedza wykraczała ponad podstawę... Obecnie 6 dostaje uczeń, który umie prawidłowo dodać 2 liczby " w słupku".  Bo przecież obliczył dobrze, to mu się należy. 6 się należy. Za to, że nauczył się lekcji, czyli tego, co jest jego obowiązkiem. No więc też daję te "szóstki"  za kartkówkę 5-minutową i zastanawiam się, jaką dać ocenę, jak uczeń napisze bardzo trudną klasówkę z zadaniem mocno skomplikowanym i wymagającą wielkiej wiedzy ze wszystkich lat nauki:) Może 7?;) Wiem, ze to niepopularne stwierdzenie, ale dla mnie, to trochę... nieszanowanie przedmiotu i samego siebie. Ciekawe, skąd te słabe wyniki z matmy na egzaminach. Bo wchodzimy uczniom do...   i czepiamy się ostatniej deski ratunku -czyli przekupywanie ocenami, byleby chcieli się uczyć. Ale to tylko moja opinia która raczej dotrwa do 31 sierpnia, kiedy to z radością pożegnam szkołę i  wszystkie "szóstki" :))


post został zmieniony: 06-10-2019 20:26:32
MKJ07-10-2019 10:13:29   [#08]

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w zakresie ustalenia skali ocen bieżących i śródrocznych określa statut szkoły. Poniższa, pięciostopniowa, skala ocen jest jak najbardziej legalna:

:-))

:-)

:-|

:-(

:-((

Na koniec tylko trzeba mieć opracowane, jak to przeliczyć na sześciostopniową skalę określoną w przepisach.

Ala07-10-2019 10:48:55   [#09]

no i wymagania edukacyjne się kłaniają ;)

kaef07-10-2019 10:55:18   [#10]

W mojej dawnej szkole jest system punktowy i ocen w skali 1-6 w ogóle nie było aż do klasyfikacji. Sprawdzian jest z założenia wart więcej punktów niż kartkówka. Funkcjonuje to od ponad 15 lat i nikt się nigdy nie przyczepił.

MKJ07-10-2019 17:58:17   [#11]

Do [#09]:

Oczywiście - wymagania trzeba dopasować do skali ocen.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]