Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wątpliwa przemoc nauczyciela i ????
strony: [ 1 ]
Afraniuk02-10-2019 19:28:00   [#01]

Wiem jak to brzmi ale mam poważny problem - jedne z Rodziców stwierdził dzisiaj, że wychowawca świetlicy uderzył dziecko. Dziecko to potwierdza "palcem mnie uderzył" podczas gdy cała klasa nic nie widziała (ankieta). 

Jutro umówiony jestem z Rodzicem na rozmowę - słowo przeciwko słowu, martwię się bo nauczyciel młody, chętny i pełen zapału. Wiem, że mam obowiązek w ciągu  3 dni zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka - ale mam wątpliwości czy rzeczywiście do tego doszło. Co teraz ? 

 

 

AnJa02-10-2019 19:43:44   [#02]

Ba.

Jesłi wyślesz- razem z zebranym materialem dowodowym - jesteś zabezpieczony, a prawdopodobne, ze rzecznik w postepowaniu wyjaśniającym uzna, ze nie było wykroczenia uzasadniającego skierowanie wniosku do komisji dyscyplinarnej.

Jeśli nie wyślesz- możesz Ty trafić do rzecznika- a tam nie wiesz jaki będzie materiał dowodowy. Choć oczywiście będziesz mógł przedstawić i  ten zebrany i jest szansa na zakończenie postępowania na tym etapie.

I byłoby prosto, gdyby nie to, że tego nauczyciela, po wysłaniu wniosku do rzecznika, trzeba zawiesić z automatu- bo tu innego powodu skierowania do rzecznika niż dobro dziecka nie może być.

Afraniuk02-10-2019 19:47:57   [#03]

a jeśłi matka nie podtrzyma wersji - uzna za fantazje dziecka lub niepotwierdzony sygnał ?

AnJa02-10-2019 19:55:18   [#04]

No to jutrzejsza rozmowa powinna to wyjaśnić - i jeśłi matka uzna, ze tematu nie ma to musi to być wyraźnie zapisane w notatce.
Po wysłuchaniu na początku matki  poinformowałbym ja o koniecznych krokach, które musi dyrektor podjąć.

Afraniuk02-10-2019 19:58:29   [#05]

zawieszenie z automatu - czyli ja zawieszam w obowiązkach ? czyli nie pracuje ? czyli pensji nie ma ???

 

AnJa02-10-2019 20:14:49   [#06]

Moim zdaniem- jeśli skierujesz wniosek do rzecznika z powodu uderzenia ucznia- tak, zawieszasz.

Wynagrodzenie zasadnicze obniżone do nie mniej niż połowy, dodatki wstrzymane. 

Afraniuk02-10-2019 20:22:09   [#07]

mogę prosić o pp

art. 75 p. 2a KN, 

art.85t KN

czy coś jeszcze ?

 

Roman Langhammer02-10-2019 21:19:38   [#08]

No to temat się robi ciepły i takich sytuacji będziemy mieli dużo... może przykładowe pisma ktoś wrzuci profilaktycznie do wymiany?

Afraniuk02-10-2019 21:44:34   [#09]

ja znalazłem cóś takiego:

pieczątka szkoły                                           miejscowość, data

 

                                                                                   Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli

 

                                                                                   przy Wojewodzie (tu wpisać np. Mazowieckim)

 

                                                                                   adres …………………………...

 

                                                                                  

 

Proszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec Pana ……………………., nauczyciela Zespołu Szkół …………….. w ………………. za uchybienie godności zawodu i obowiązkom nauczyciela, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, polegającym na ................................................................................................ w dniu 6 października 20.. r.

 

 

 

Do wniosku dołączam:

 

- skargę Pani ……………………………………………………. matki ucznia klasy .....   z dnia …………..,

 

- zdjęcia i komentarze zamieszczone przez uczniów w serwisie społecznościowym nk.pl  w dniach …………,

 

- notatki z rozmów przeprowadzonych w dniu ……………. z uczestnikami wycieczki i trojgiem rodziców,

 

- notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej z nauczycielem – opiekunem wycieczki sporządzoną w dniu ………………..

 

podpis dyrektora

 

*************************************

Skimir02-10-2019 22:13:57   [#10]

Z tym, zawieszeniem to tak nie do końca...

1. Dyrektor zawiadamia rzecznika... (dyrektor na żadnym etapie nie składa wniosku).

2. Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające (jeśli mu tak poleci organ, który go powołał - np. wojewoda).

3. Rzecznik składa wniosek do komisji dyscyplinarnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego).

 

Zawiadomienie dyrektora o którym mowa w KN, nie jest z formalnego punktu widzenia wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Dopiero po złożeniu wniosku rzecznika do komisji dyscyplinarnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z uwagi na naruszenie dobra ucznia, dyrektor zawiesza.

Dyrektor MOŻE zawiesić wraz ze złożeniem zawiadomienia jeśli zachodzi uzasadniona konieczność.


post został zmieniony: 02-10-2019 22:24:29
AnJa02-10-2019 22:52:45   [#11]

Fakt. Za bardzo uproscilem procedurę. Praktyka przykryła literę prawa.

Skimir03-10-2019 09:53:44   [#12]

Patrząc na rosnące napięcia w oświacie, ciekaw jestem czy znajdą się desperaci, którzy wybiorą drogę pożegnania się z zawodem wykorzystując ścieżkę dyscyplinarną? :-)

Oczywiście nie za jakieś ciężkie przewinienie ale... (cóż teraz nie jest "dobrem ucznia")

Mając: mocne nerwy i trochę uporu można całkiem nieźle przeciągnąć takie postępowanie (rok, półtora).

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]