Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Afazja a nauczyciel wspomagający.
strony: [ 1 ]
olaszyma30-09-2019 13:27:59   [#01]

Uczeń klasy 1. SP z orzeczeniem o niepełnosprawności - afazją. Rodzice domagają się nauczyciela wspomagającego. Nie zgadzają się na przeniesienie dziecka do klasy równoległej - integracyjnej, w której wspomagający jest. Monitują w OP, a OPek każe mi odpisać rodzicom. 

Proszę o sugestie i ewentualne podpowiedzi. Czy afazja wymaga nauczyciela wspomagającego? Czy tylko spżeżone i spektrum autyzmu?

Roman Langhammer30-09-2019 14:19:36   [#02]

Afazja - nauczyciel może być, a nie musi. Jeśli zostanie zatrudniony, to za zgodą organu prowadzącego.

par. 7 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

Obowiązkowo dla autyzmu, ZA i sprzężonych niepełnosprawności. Wszystkie pozostałe obejmuje par. 7 ust. 3:

"3. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 2 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać....."


post został zmieniony: 30-09-2019 14:22:06
AnJa30-09-2019 15:04:44   [#03]

Ponieważto nie tylko formalność: nie ma takiego stanowiska, jak nauczyciel wspomagający. 

Chyba nawet w SIO  już to skorygowano.

młody-dyr12-11-2019 18:56:32   [#04]

"Można zatrudnić", tylko co formalnie to znaczy? Nie do końca rozumiem. Kuratorium chyba samo też nie wie...

Przedstawię sytuację - uczeń posiada orzeczenie od listopada 2018. Obecnie jego funkcjonowanie na zajęciach wspólnie z zespołem uległo pogorszeniu. Niektóre zajęcia uczeń realizuje indywidualnie z tych przedmiotów, które są trudniejsze. Natomiast w orzeczeniu nie ma wskazania dot. wspomagającego - na etapie jego wydawania nie było takiej konieczności. Uczeń ma niedosłuch, więc tym bardziej z klucza nie będzie takiej osoby. Moje pytanie brzmi, czy szkoła może na wniosek rodzica sama zawnioskować do OP o przyznanie takiej osoby? Bo co w istocie oznacza zapis "z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu?". Czy znaczy to, że orzeczenie powinno zawierać dosłownie zapis, że należy dziecku przyznać nauczyciela wspomagającego, czy wystarczy analiza orzeczenia, zwołanie WOPFU, modyfikacja IPET i wystąpienie do OP o przyznanie takiej osoby jeśli z wielospecjalistycznej oceny wynika, że taka osoba mogłaby dziecku pomóc? Jak rozwiązujecie sprawy, w których poradnia czegoś nie wpisała? Nie wszystko od razu można zalecić, szczególnie jeśli nie wynika to z diagnozy albo zebranego materiału. Czasami jednak sytuacja ucznia się pogarsza i trzeba modyfikować formy pracy. Nauczyciel może zasłaniać się tym, że w orzeczeniu nie ma napisane. Z drugiej strony jest pomoc pp oraz uwzględnianie trudności ucznia oraz dostosowywanie form w trakcie bieżącej z nim pracy. 

Doradźcie, jak ugryźć temat. 

 

 

anialeh14-11-2019 22:02:29   [#05]

ze względu na brak postępów w rozwoju dziecka oraz zauważone trudności dyrektor placówki może zwrócić się o ponowną diagnozę. Nie do końca jestem pewna uzytych sformułowań, ale na pewno można ponownie zdiagnozować ucznia

młody-dyr19-11-2019 14:53:26   [#06]

Nie chodziło mi o ponowną diagnozę tylko kompetencje dyrektora w kwestii samodzielnego zawnioskowania o przyznanie nauczyciela wspomagającego. Rozchodzi mi się o wpis w orzeczeniu - czy literalnie musi być zapis, że dziecko wymaga takiego wsparcia? Czy może dyrektor, po dokonaniu przez zespół specjalistów WOPFU może zawnioskować o przyznanie takiej osoby? Wiadomo, iż nie wszystko na etapie orzekania możnaby wpisać w orzeczenie, czasami sytuacja szybko się zmienia. Badania są aktualne, nie można ich obecnie powtórzyć - WISC-R świeży więc i pod tym kątem. Czy zapis lub brakzapisu związuje dyrektorowi ręce w kwestii starania się o nauczyciela współorganizującego? Jak to technicznie rozwiązać? 

zinka20-02-2020 13:56:07   [#07]

dziecko w przedszkolu z orzeczeniem - afazja ruchowa

zalecenie ppp  "wskazana pomoc pedagoga specjalnego w celu współorganizowania procesu kształcenia"

Jakie kwalifikacje powinien mieć taki nauczyciel?

iw20-02-2020 16:27:43   [#08]

Młody dyr, zespół nauczycieli i specjalistów dokonuje oceny funkcjonowania dziecka i stwierdza potrzebę zatrudnienia dodatkowej kadry. To jest kompetencja zespolu .Zapis w ipet oczywiście. Dyrektor zwraca się do organu o zgodę, uzasadnia potrzebę. Takie stanowisku przedstawiło MEN po wejściu zmian w orzecznictwie.

majaaaa26-02-2020 10:39:47   [#09]

Proszę o pomoc !! W przedszkolu ogólnodostępnym,będę mieć dziecko (4l) z orzeczeniem "niepełnosprawność sprzężona" mam zgodę OP na zatrudnienie pomocy nauczyciela i nauczyciela wspomagającego na 1/2 etatu jaka powinna być forma zatrudnienia myślę, że na czas pobytu tego dziecka w przedszkolu czyli na czas określony? nie wiem czy dobrze ? Jak to zapisać w umowie?

zinka04-04-2020 21:14:52   [#10]

Czy do dziecka z afazją w sześciolatkach jako n-el współorganizujący może być - pedagogika specjalna - edukacja osób z A i ZA, czy wystarczy z oligo?

izael04-04-2020 21:28:41   [#11]

Do dziecka z afazją nauczyciel wspomagający?

 a czemu?

zinka04-04-2020 21:35:36   [#12]

zalecenie w orzeczeniu #07

izael05-04-2020 10:12:04   [#13]

aaa

:)

 

zoza03-06-2020 06:26:46   [#14]

Potrzebuję Waszej pomocy.

Szkoła z oddziałami integracyjnymi; co najmniej jeden oddział integracyjny na każdym poziomie z nauczycielem współorganizującym kształcenie na pełnym etacie, pozostałe oddziały ogólnodostępne.

Dziecko z oddziału ogólnodostępnego otrzymało orzeczenie (autyzm). Klasa liczy 25 uczniów - nie można przekształcić w oddział integracyjny. Czy należy zatrudnić zatrudnić n-la współorganizującego w tej klasie? Jest miejsce w oddziale integracyjnym, z nauczycielem posiadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi ale nie ma zgody rodzica na przeniesienie tego dziecka.

Ala03-06-2020 09:44:17   [#15]

moim zdaniem należy zatrudnić nauczyciela do oddziału ogólnodostępnego tak, jakby oddziałów integracyjnych w szkole nie było, dziecko nie może być pozbawione pomocy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578 ze zm.)

§ 7. 

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

 


post został zmieniony: 03-06-2020 09:45:41
rzewa03-06-2020 12:36:46   [#16]

ale nie ma obowiązku zatrudniania go w pełnym wymiarze czasu pracy - może być np. 5 godzin (uważam, że to jest całkiem wystarczający wymiar, zwłaszcza że w szkole jest więcej takich n-li

ergo03-06-2020 13:10:36   [#17]

Uczeń może wymagać większego wsparcia niż tylko na pięciu lekcjach. Znacie już dziecko, więc zaplanowanie odpowiedniej liczby godzin będzie łatwiejsze.


post został zmieniony: 03-06-2020 13:12:25
zoza03-06-2020 15:31:06   [#18]

#15 Ala, właśnie z interpretacją przytoczonego przez Ciebie rozporządzenia mam kłopot:

§ 7.

1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

Jak rozumieć to, że w ust. 1 jest mowa o szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi  a w ust. 2 o tylko o szkołach ogólnodostępnych? 

Jeżeli to zamierzone (jak zakładam) rozróżnienie to mam rozumieć, że ust. 2 nie dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi. Chyba się trochę zamotałam:(

 

#16 Rzewo, właśnie tak "sugeruje" nasz OP, ale to nie będzie z korzyścią dla tego oddziału.

 


post został zmieniony: 03-06-2020 15:32:50
rzewa03-06-2020 16:13:43   [#19]

cóż... albo uczeń zostanie przeniesiony do oddziału integracyjnego albo będzie miał "wspomagacza" w wymiarze 5h/tydz - decyzja rodzica

ten uczeń będąc w oddziale ogólnodostępnym "podpada" pod zapis ust. 2, a w oddziale integracyjnym pod zapis ust 1

a po to są 2 ustępy bo w oddziałach integracyjnych wraz z kolejnym orzeczeniem nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych "wspomagaczy"

 

AnJa03-06-2020 17:05:50   [#20]

W ogónodostepnych też nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych "wspomagaczy" wraz z kolejnym orzeczniem.

Ba- nie ma nawet potrzeby zatrudnienia ich, jeśłi w oddziale pojawi sie uczeń z wymienioną w rozporządzeniu niepełnosprawnością.

Jest zaś potrzeba zatrudnienia ich (acz też niekoniecznie akurat ich) w szkole w celu wspólorganizowania kształcenia - a nie wspomagania (ani ucznia ani oddziału).

Acz zgadzam sie , że najłatwiej dać 1x1 i formalnie sprawa z bani- bo faktycznie wspomaga więc za bardzo nikt sie nie czepia.

rzewa03-06-2020 17:30:24   [#21]

dlatego napisałam w cudzysłowie - oczywiście, że ten n-l jest zatrudniany w celu współorganizowania kształcenia i nie ma tak naprawdę wspomagać ani ucznia ani oddziału - po prostu musi być w szkole specjalista od takiego ucznia (dla niepełnosprawności wymienionych w rozp) i w przypadku kolejnego ucznia z takim orzeczeniem liczba przyznanych godzin powinna się zwiększyć (w szkole ogólnodostępnej)

AnJa03-06-2020 17:46:41   [#22]

Nie musi.

Zwłaszcza jesli wczesniej dobrze np. przez rok współorganizował to w kolejnym roku ma mniej pracy i może powspółorganizować i kolejnemu.

Moze też współorganizować zespołowi uczniów z tożsamymi niepełnosprawnościami.

zoza03-06-2020 17:58:08   [#23]

Mądrych dobrze poczytać. Dziękuję, że Jesteście:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]