Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dzienniczek dodatkowe czynnosci i zajecia nauczyciela
strony: [ 1 ]
Diter Kalla29-09-2019 13:44:55   [#01]

Dzień dobry.

Mam zapytanie: czy płatne zjecia SKS (w ramach programu MS Szkolny Klub Sportowy) są zajeciami dodatkowymi dla nauczyciela?

Pytam, ponieważ nasza dyrek, kazała wszystkim prowadzić taką ,,Dokumentację czynności i zajęć nauczyciela" i ciagle nie uznaje mi wykazywania tych zajęć w tym dzienniczku.

Z szacunkiem.

 

DKalla


post został zmieniony: 29-09-2019 13:46:02
kaef29-09-2019 16:07:11   [#02]

Ale, ale... co zawiera ta dokumentacja i jaka jest podstawa prawna takiego dokumentu?

Diter Kalla29-09-2019 16:27:04   [#03]

Kaef,

dokumentacja zawiera tabelaryczny rejestr zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela (od lewej: data, godz od-do, rodzaj zajęć, liczba uczestników, temat zajęć, podpis nauczyciela). Podstawy prawnej prowadzenia nie podano i nie znam. Acha, jeszcze w nawiasie ze strony tytułowej dokumentu: ,,zajęcia pozalekcyjne prowadzone zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami ucznia oraz inne działania i czynności nauczyciela prowadzone w szkole z uczniami".

Zatem, czy płatne zajęcia SKS piłka nożna, są czynnościami i zajęciami dodatkowymi nauczyciela????

Coś słabo dziś z Państwa aktywnością, hi.

Jot29-09-2019 16:42:58   [#04]

U nas nie ma takiego dzienniczka. Co do SKS to przecież nauczyciel prowadzący te zajęcia ma podpisaną umowę z SZS, ma to płacone oddzielnie... 

Diter Kalla29-09-2019 17:40:49   [#05]

Jot,

moim zdaniem, pieniądze nie maja tu znaczenia. Za friko nie powinno się pracować. Mnie chodzi o to, czy SKS jest czynnością i zajęciem dodatkowym nauczyciela? Czy ktoś jest w stanie to proste pytanie mi wyjaśnić?

juasia29-09-2019 19:02:08   [#06]

 Diter, 

pieniądze mają tu znaczenie - bo jeżeli za zajęcia  dostajesz kasę to nie są to zajęcia w rozumieniu, o którym piszesz:,,zajęcia pozalekcyjne prowadzone zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami ucznia oraz inne działania i czynności nauczyciela prowadzone w szkole z uczniami". Jak dostajesz kasę , musisz prowadzić dziennik.

Pytanie natomiast, co z dziennikiem, kiedy  nauczyciel prowadzi zajęcia z własnej inicjatywy, czyli właśnie,"zajęcia pozalekcyjne prowadzone zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami ucznia oraz inne działania i czynności nauczyciela prowadzone w szkole z uczniami". Czy dla tych zajęć nauczyciel musi prowadzić zajęcia, czy też nie? (nie dostaje za nie wynagrodzenia dodatkowego)

Diter Kalla29-09-2019 20:18:57   [#07]

Dziękuje Juasia.

Kiedyś było tak: w ramach godzin do dyspozycji dyrektor przydzielał nauczycielowi płatne godziny nadliczbowe, np Kółko Historyczne - był dziennik i rozliczenie-pieniążki też. Pracowało się dla dzieci uzdolnionych i chętnych.

Teraz, żąda sie od nauczyciela, aby pracował, podkreślam słowo PRACOWAŁ, z dzieckiem za friko po godzinach pracy ujętych w planie lekcji - i to są zajęcia dodatkowe.... Nie rozumiem, dlaczego nauczyciel-pracownik ma pracować za darmo? Wszak za pracę powinno się płacić.

Natomiast, nie są zajęciami dodatkowymi z uczniami uzdolnionymi i chętnymi, po lekcjach, te zajęcia, za które nauczyciel otrzymuje pieniążki, np z projektu SKS. I uważam, że SKS, w moim przypadku, skoro na niego uczęszczają zadeklarowani uczniowie jest zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Więc jego ignorowanie przez moją dyrekcję uważam za nie fair.

I zaczynam na starość gubić się w tym, czym jest praca nauczyciela? Ale za wypowiedź dziękuję, choć się z nią nie zgadzam.

 

 


post został zmieniony: 29-09-2019 20:22:53
kaef29-09-2019 21:29:15   [#08]

Z tego, co mi wiadomo, dyrektor nie ma prawa zmuszać do prowadzenia zajęć niepłatnych, a umieszczanie ich w planie to już w ogóle jakiś dziki zachód.

koala30-09-2019 14:56:02   [#09]

Zajęcia SKS w szkole - program ogólnopolski. Ze szkołą (dyrektorem)podpisana umowa. Dyrektor zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia hali i nadzoru. Ponadto potwierdza swoim podpisem wygenerowany raport z rozliczenia godzin. dzieje się wszystko w szkole. Biorą udział uczniowie. Umieściliśmy je w planie. J

Jot30-09-2019 15:46:11   [#10]

My ten SKS też oczywiście mamy w planie.

Diter Kalla30-09-2019 19:53:48   [#11]

Z szacunkiem, nadal nie odpowiedzieliście na postawione pytanie....

AnJa30-09-2019 20:11:44   [#12]

Pytania rozjaśniające
- czy jest umowa miedzy organizatorem  a szkołą oraz /szkołą a nauczycielem? A może te godziny "wchodzą" w pensum jako ich część albo ponadwymiarowe?
- jeśli jest taka umowa- jakie obowiązki nałożono na szkołę a jakie na nauczyciela?

- co to jest dzienniczek, w którym wykazywania nie uznaje dyrka?

Skimir30-09-2019 20:49:24   [#13]

Pytanie podstawowe brzmiało:

"czy płatne zjecia SKS (w ramach programu MS Szkolny Klub Sportowy) są zajęciami dodatkowymi dla nauczyciela?"

Jeśli zawarłeś umowę z podmiotem realizującym ten projekt to jesteś pracownikiem tego podmiotu. Wykonujesz pracę w postaci prowadzenia zajęć i dostajesz za to wynagrodzenie.

Dyrek wymyślił sobie dzienniczki, po co? Tylko on wie albo i nie. Pewnie coś chce udowodnić komuś albo sobie... Z pewnością chce wyliczyć zajęcia oraz czas pracy w ramach umowy ze Szkołą. Stąd nie uznaje wpisów dotyczących pracy dla innych podmiotów.

To, że te zajęcia SKS są realizowane w TEJ szkole i dla TYCH uczniów zgodnie z ICH potrzebami nie oznacza, że są to Twoje dodatkowe zajęcia w ramach umowy ze Szkołą - ot taka dodatkowa fucha, którą mógł prowadzić ktoś inny lub Ty mogłeś prowadzić je w innej szkole (chyba tak byłoby najzdrowiej).

Reasumując - wykonywanie pracy dla podmiotu realizującego projekt w ramach Twojej umowy z tym podmiotem z pewnością nie jest Twoim zajęciem dodatkowym w ramach umowy ze Szkołą.

Chyba, że jest inaczej z tymi umowami i podmiot organizuje zajęcia SKS dla uczniów szkoły a Ty jesteś zmuszony do prowadzenia tych zajęć bez wynagrodzenia...

 

AnJa30-09-2019 21:32:58   [#14]

No, mniej więcej tak. Bo jest i opcja, ze podmiot od SKS ma jakąs umowę z OP i to jemu przekazuje kasę na zajęcia prowadzone przez szkołę (tak jak w projektach unijnych)

Nie wiem nic o SKS z MS i ich obsłudze. Ale zupełnie obok szkoły to się raczej nie odbywa- np. bo jednak z wykorzystaniem bazy szkoły.

koala01-10-2019 09:12:12   [#15]

Myślę, że dzienniczek nie jest potrzebny i nie wymagam, bo są karty pracy i dyrektor potwierdza realizację tych zajęć- musi więc prowadzić nadzór. To nie jest tak,że wolna amerykanka dla nauczyciela, że nic go ze szkołą nie wiąże. Zajęcia są w planie dla uczniów ujęte. Mamy uczniów dojeżdżających i jeśli nie są na zajęciach, to muszą być na świetlicy. Ja od czasu do czasu zajrzę na halę.  Jeśli nie ma zajęć - pytam dlaczego? W innej szkole nie można tych zajęć prowadzić, bo   musi być to nauczyciel uczący w danej szkole.

AMS01-10-2019 10:11:37   [#16]

Diter Kalla, a jeśli Twoja Dyrektor myśli o bezpieczeństwie Twoim i dziecka? u nas dziennik (jakkolwiek by go zwał) służy do odnotowania obecności uczestników i prowadzącego, co zabezpiecza (m.in.) też przed nieuzasadnionymi uwagami rodziców lub wypadkiem, wydarzeniem, który może mieć miejsce w czasie twoich zajęć, ale uczestnik ma u ciebie nieobecność (albo brak obecności).

A tak nawiasem mówiąc: mimo wszystko zacytuję Art. 42. KN 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 2. ..... .

kaef01-10-2019 18:42:14   [#17]

AMS z tego, co ja rozumiem, to nie jest dziennik zajęć (typu sprawdzam obecność uczniów), tylko dziennik w którym nauczyciel wpisuje, co robi. To jest zasadnicza różnica. W pierwszym przypadku dziennik służy do rejestrowania zajęć, a w drugim przypadku do rejestrowania nauczyciela.

I proszę, nie wycierajmy sobie buź naszych ładnych art.42....

Diter Kalla01-10-2019 21:52:40   [#18]

Dziękuję za komentarze. Sygnalizowany przeze mnie problem jest czubkiem góry lodowej paradoksów pracowniczych nauczycieli....

Tak, dziennik zajęć to nie jest, lecz samochwałka nauczyciela jego gratisowej pracy. I .... Skimir, choć tak jak piszesz, są to zajęcia płatne, wynikające z umowy z innym podmiotem, to jednak nie są one ujęte w arkuszu i planie lekcji. Obejmują uczniów chętnych i zadeklarowanych na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Zatem, wg mnie, są to zajęcia dodatkowe. I nie ma na to paragrafu.

AMS, pokaż mi nauczyciela, który pracuje do 40h tygodniowo? Powinniśmy bardziej sie szanować, a nie wymagać od siebie wolontariatu....

rzewa02-10-2019 07:51:10   [#19]

jeśli nie są to zajęcia organizowane przez szkołę (a tak jest, skoro jest umowa z innym podmiotem), to nie powinny one być w arkuszu i planie lekcji (bo niby dlaczego, skoro te dokumenty dotyczą wyłącznie tego co organizuje szkoła?)

nie mogą być też wpisywane w jakąkolwiek dokumentację obowiązującą n-la w szkole, gdyż ich realizacja nie odbywa się w ramach stosunku pracy łączącego n-la ze szkołą

Skimir02-10-2019 18:41:36   [#20]

Diter Kaila, są to Twoje zajęcia dodatkowe :-) to nie ulega wątpliwości, jednak dyrek odnosi się do zajęć dodatkowych w ramach umowy ze Szkołą.

U mnie działa LKS, wynajmuje naszą salę  gimnastyczną i po zakończonych przez szkołę lekcjach odbywają się zajęcia sportowe (piłka nożna, karate). Na zajęcia przychodzą uczniowie z naszej szkoły i z innych szkół w gminie. Nie wnikam w szczegóły umów pomiędzy LKSem, rodzicami, prowadzącymi zajęcia. Nie pośredniczę też. Jednym z prowadzących jest nasz nauczyciel...

Mimo, że te zajęcia są prowadzone dla uczniów szkoły i zgodnie z ich zainteresowaniami to ani temu nauczycielowi ani mi nie przyszło do głowy aby je zaliczać do jego zajęć dodatkowych wynikających z zatrudnienia w szkole. Nie szukamy na to paragrafu.

Diter Kalla02-10-2019 18:47:48   [#21]

Pięknie wszystkim dziękuję za udział w dyskusji. Myślę, że muszę przyjąć Waszą linię argumentacji. I na tym naszą dyskusję zamykam, uważając ją za wyjaśnioną. Pozdrawiam szanownych dyskutantów serdecznie. 

camelot15-10-2019 23:30:36   [#22]

Niektórzy dyrektorzy nie powinni nigdy w życiu zostać dyrektorami. Na marginesie kiedyś za ministra Giertycha był taki pomysł z dzienniczkami dla nauczycieli ale szybko upadł gdyż okazało się, że nauczyciele pracowali więcej niż 40 godzin tygodniowo i wtedy trzeba by im było płacić nadgodziny.

ReniaB16-10-2019 16:32:10   [#23]

camelot gdyby wszystko było tak jak powinno byłoby nudno

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]