Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zmiana zajęć z gddd
strony: [ 1 ]
barbaszka14-09-2019 15:24:52   [#01]

Czy można zmienić rodzaj zajęć prowadzonych z gddd w trakcie roku szkolnego? Zostały wpisane w ramówkę...

elrym14-09-2019 16:46:19   [#02]

Te godz.są przypisane do oddziału a nie nauczyciela 

barbaszka15-09-2019 12:50:03   [#03]

No właśnie - czyli mogę zmienić nauczyciela prowadzącego, a nie rodzaj zajęć, tak?

gosiaes215-09-2019 16:56:15   [#04]

też będę miała taką sytuację...

nauczyciel przedstawił rodzicom założenia zajęć rozwijających kreatywność, ale żaden rodzic nie wyraził zgody na uczestnictwo dziecka w tychże :(

zostaje tylko przydzielić innemu nauczycielowi :(

gosiaes217-09-2019 20:16:37   [#05]

podniosę i zapytam jeszcze przy okazji!

Czy GDDD są obowiązkowe dla ucznia?

dorotagm17-09-2019 23:07:00   [#06]

Właśnie Gosiu - jako, że są w ramówce traktuję je jako obowiązkowe - nie zbieram zgód , ale chyba się mylę.

Czy są więc obowiązkowe i czy mają być zgody rodziców?

 

dariuszn718-09-2019 07:37:04   [#07]

Są w ramówce więc traktuję jako obowiązkowe dla wszystkich. Chodzi cała klasa, nauczyciele prowadzący zajęcia zostali zobowiązani do przeprowadzenia konsultacji z uczniami w jakim kierunku te zajęcia powinny być realizowane, dla kształtowania ich kreatywności i uzdolnień. 

orsetto18-09-2019 08:34:29   [#08]

Obowiązkowe? Pierwsze słyszę.


post został zmieniony: 18-09-2019 08:39:17
izael18-09-2019 12:32:07   [#09]

według mnie  nie są obowiązkowe dla ucznia

są przypisane do oddziału i do danych uczniów powinny być dedykowane

i u nas mogą to być konsultacje, warsztaty, zajęcia w małych grupach itd.

to co w tym momencie najlepsze jest
:)

 

orsetto18-09-2019 14:11:57   [#10]

Nie mogą być obowiązkowe. Załóżmy, że robimy zajęcia z jazdy konnej, bo dzieci widzą swoją przyszłość w  hippice.  Jedno dziecko boi się kunia. I co? Zmuszamy do jazdy? Ewentualnie załatwiamy kucyka lub konika na biegunach. :)

gosiaes218-09-2019 14:32:13   [#11]

i jak zwykle bywa to w prawie oświatowym mamy różne interpretacje przepisu :(

rozumiem to w ten sposób, że GDDD jest obowiązkowa dla oddziału, ale nie dla ucznia

Myślałam i zrobiłam, tak jak izael i orsetto, ale jak to wprowadzić w życie?

W zasadzie można na tej godzinie "robić" wszystko - od wyszywania krzyżykami, robienia wycinanek do retuszowania zdjęć, czy sadzenia roślin na szkolnej grządce, tylko trzeba UMIEĆ zachęcić do tego uczniów :(

 

izael18-09-2019 14:49:19   [#12]

pełna zgoda...

bobi36718-09-2019 16:39:49   [#13]

Przecież w ramowym planie nauczania jest określona ogólna pula godzin dd, w małych szkołach gdzie jest po jednym oddziale danej klasy szału nie ma :(

kl I-III 3 godziny 

kl IV-VIII 4 godziny

Z czego wynika (jaka pp), że gdd jest przypisana do konkretnego oddziału a nie że może być dla wszystkich uczniów z danego etapu?

orsetto18-09-2019 16:47:35   [#14]

Wszyscy nie muszą korzystać z gddd. Być może w tym czasie mają lepszą ofertę dla siebie. ( np. moje dzieci). Robimy co możemy, aby oferta była w miarę możliwości ciekawa. Wszystkich nie zadowolimy. I jakoś mnie to szczególnie nie martwi.  


post został zmieniony: 18-09-2019 16:48:40
Skimir18-09-2019 16:49:33   [#15]

Obecność godzin w ramówce nie powoduje, że stają się one obowiązkowe - patrz religia, etyka, wdż...

Ja robię tak: do oddziału przypisuję gddd planując w kolejnych latach różną tematykę. Na jednym poziome (np. klasy piąte) planuję zajęcia rozwijające z różnych dziedzin. Na dane zajęcia w pierwszej kolejności mogą zapisać się uczniowie z oddziału do którego te zajęcia zostały przypisane (termin realizacji tych zajęć jest dopasowany do rozkładu lekcji danego oddziału). Jak zostają miejsca to mogą dopisać się inni uczniowie, z innych oddziałów lub poziomów (w miarę rozsądku i o ile pasuje im termin).

Po półroczu będzie zmiana zajęć w ramach oddziałów na jednym poziomie...

bobi36718-09-2019 16:52:00   [#16]

Orsetto też tak uważam, że my przygotowujemy ofertę zaj. rozwijających i doskonalących popartą diagnozą potrzeb i zainteresowań uczniów .... ale dajemy możliwość zapisu wszystkim uczniom a nie tylko z danej klasy 

bobi36718-09-2019 16:54:16   [#17]

Skimir też podoba mi się Wasz sposób :)

Powiedz mi tylko proszę czy na tych zajęciach też obowiązuje limit uczniów - 8

Skimir18-09-2019 16:55:26   [#18]

Nie ma limitu. Nie jest to forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po tym „rozdaniu” wykluło mi się jeszcze kilka pomysłów na reorganizację tych zajęć ale przez ten rok to przemyślimy i przedyskutujemy.


post został zmieniony: 18-09-2019 16:57:04
orsetto18-09-2019 17:14:01   [#19]

Do bobi367. Robię tak ja Ty.

izael18-09-2019 22:31:40   [#20]

i dla mnie to jest ok:)

matyldaa15-11-2019 22:39:09   [#21]

Napiszcie, raz jeszcze...

1. Zajęcia rozwijające kreatywność z gddd przypisane są do klasy. Czy wpisujemy je do planu lekcji danej klasy? Czy powinien być osobny dziennik? Do którego wpisujemy frekwencję, program?

2. Co Waszym zdaniem kryje się pod pojęciem "zadania statutowe"? Koło zainteresowań to działanie statutowe? Czy OP może powiedzieć, że to z gddd należy zorganizować ZRS, koło plastyczne/muzyczne/recytatorskie/matematyczne (tak, żeby za nie nie płacić)? Czy może wymienione przeze mnie przykładowe zajęcia pozalekcyne to w ramach art. 42?

 

rzepek16-11-2019 11:38:39   [#22]

My wpisujemy do planu lekcji i tematy wpisujemy do normalnego, klasowego dziennika. W starszych klasach sa to zajęcia rozwijające z matematyki. Chodzą wszyscy uczniowie z klasy. Tematy różne -np ciekawe zadania z ostatnich egzaminów, czasami "wyrównawcze" z ostatnich, trudniejszych lekcji, itp Czy wpisywać je do białego dziennika -tego nawet najstarsi górale nie wiedzą:)

zemi16-11-2019 17:14:08   [#23]

To ja chyba marnuję gddd. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ( tak jest w ramowym planie) uznałam za tzw. koła zainteresowań i liczba uczniów nie może przekroczyć 8.

 

 

 

Ala17-11-2019 10:43:29   [#24]

koła zainteresowań to nie są zajęcia z zakresu pomocy p-p więc nie obowiązuje limit uczniów

matyldaa, zadania statutowe to te, które masz wpisane w statucie w rozdziale "Cele i zadania szkoły" 

jeśli są tam wpisane koła zainteresowań albo zajęcia rozwijające zainteresowania  to są to zadania statutowe, jeśli Wam to nie pasuje to pozostaje zmienić statut

gddd określa ramówka:

4) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:

a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,

b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,

c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

 

moim zdaniem, przeznaczam gddd na koła zainteresowań (płacę nauczycielom)

ale jeśli potrzeby uczniów są większe to nauczyciele prowadzą je w ramach art. 42 jako realizacja zadań statutowych (bez dodatkowego wynagrodzenia)

i choć sprawiedliwości tu nie widać to jednak decyzja należy do nauczyciela, albo wywiązuje się z obowiązków nałożonych przez art. 42 albo nie

w końcu jego praca podlega ocenie


post został zmieniony: 17-11-2019 10:47:32
rzepek17-11-2019 14:31:09   [#25]

Operon wyjaśnia:

"Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin tygodniowo w tym, zgodnie z ust. 2, pkt. 2 nauczyciel ma wykonywać inne czynności, ale nie wspomina się o prowadzeniu zajęć dydaktycznych (np. wyrównawczych). Należy zatem zwrócić uwagę, że dyrektor może skorzystać z tego obowiązku, aby zobowiązać nauczyciela do pracy z dziećmi, ale tylko opiekuńczej lub wychowawczej, np. opieka podczas dyskotek, rozgrywek sportowych, konkursów, zawodów itp. Natomiast zajęcia wyrównawcze to zajęcia dydaktyczne z dziećmi, polegające na niwelowaniu braków wynikających z podstawy programowej. Jeżeli zajęcia takie zostały przydzielone nauczycielowi, to powinny być wpisane do arkusza organizacyjnego szkoły, a wszystkie godziny wpisane do arkusza organizacyjnego szkoły stanowią podstawę do zapłaty za ich zrealizowanie."

No i jeszcze: "Minister Anna Zalewska tłumaczyła, że „zmuszanie nauczycieli do darmowej pracy jest upokarzające". 

Chyba to samo dotyczy zajęć rozwijających zainteresowania, bo to tez dydaktyczne.Czyli za każde ponadplanowe dydaktyczne (koła) powinno się zapłacić. 

 

matyldaa17-11-2019 18:15:57   [#26]

1. Rozumiem, że zadania statutowe nie powinny obejmować kół zainteresowań, bo to zajęcia dydaktyczne? A OP może przychylić się do organizacji płatnych kółek (nie mam na myśli gddd), jeśli jest taka potrzeba?

2. I jeszcze, czy w takim razie, można zapisać w statucie, że niepłatne koła mogą się odbywać z inicjatywy nauczyciela?

3. Mam jeszcze pytanie... czy planując projekt należy wcześniej porozumieć się z OP, co do tego co można a czego nie można umieścić w arkuszu? Czy OP może nakazać zmiany w arkuszu, kiedy jest on już podpisany przez ON?

Ala17-11-2019 23:20:15   [#27]

rzepek

zajęcia wyrównawcze są z zakresu pomocy p-p

zajęcia rozwijające zainteresowania nie są z zakresu p-p 

jest taka forma pomocy ale dla uczniów szczególnie uzdolnionych objętych z tego powodu pomocą p-p 

 

Art.  42.  

1.  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2.  W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2dW ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

jak coś się wpisze do statutu jako zadanie szkoły to jest obowiązek to robić

jak nie ma w statucie to nie obowiązek tylko wybór i dobra wola nauczyciela

albo gddd :)


post został zmieniony: 17-11-2019 23:28:54
barbaszka12-03-2020 14:07:43   [#28]

Podbijam i pytam jeszcze raz,  bo ostatnio usłyszałam, że...

zajęcia z gddd obowiązkowe dla oddziału, wszyscy mają chodzić - czyli nie ma limitu 8 miejsc.

Wpisane do planu.

Czy to znaczy, że jeśli oddział ma zajęcia szachowe z gddd MUSZĄ chodzić na nie wszystkie dzieci z danej klasy???

A jak nie znoszą gry w szach to co...?

rzewa12-03-2020 15:41:56   [#29]

gddd NIE są obowiązkowe dla uczniów!!!

Skimir12-03-2020 18:11:06   [#30]

Z tych zajęć uczniowie nie muszą korzystać ale i też nie ma limitu 8 miejsc - to nie jest forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej (choć nazwa to sugeruje).

Ja takie zajęcia przypisuje do oddziału i w tygodniowym rozkładzie zajęć umieszczam je tak, aby uczniowie z tego oddziału mogli chodzić na nie bezpośrednio przed lub po swoich zajęciach. Nauczyciel prowadzący, w pierwszej kolejności zapisuje chętnych uczniów z oddziału do którego dane zajęcia zostały ”podpięte”, na pozostałe miejsca mogą zapisać się uczniowie z dowolnych klas o ile im to pasuje w planie.

rzepek12-03-2020 21:22:43   [#31]

Czy można zmieniać rodzaj zajęć? Np klasa IV  w tym roku ma kółko matematyczne, a w następnym roku ta sama klasa (juz jako V) ma kółko teatralne?

alis12-03-2020 21:42:04   [#32]

Moim zdaniem można, ale niech inni, bardziej doświadczeni się wypowiedzą.

Mentorek12-03-2020 21:53:23   [#33]

Są to godziny przypisane do oddziału, ale niekoniecznie tylko dla tego oddziału, np. na zajęciach ddd w klasie VI są zajęcia plastyczne, na które chcą chodzić dzieci z kl V i mogą.

Zastanawia mnie natomiast inna kwestia, czy mogę (takie są oczekiwania klasy VIII) przydzielić 0.5 godziny 2 nauczycielom, uczniowie i rodzice chcą rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych przed egzaminem, potem chcą w to miejsce wdż. Myślicie, że mogę realizować gddd przez pół roku? Czy muszą trwać cały rok czy są potrzebne czy nie?  

Jot12-03-2020 22:36:37   [#34]

Mentorek, u nas mamy po godzinie co drugi tydzień-  w jednym tygodniu zajęcia pod kątem myślenia matematycznego /zależy, jakie dokładnie umiejętności trzeba ćwiczyć- dopasować nazwę zajęć/, a w drugim tygodniu te drugie. Ewentualnie, jeśli nie ma to wpływu na pensum łączone i są to godziny ponadwymiarowe to przez pół roku jedne, a pół roku drugie. Właściwie to mamy tak i tak.

Jot12-03-2020 22:39:39   [#35]

U nas od początku dajemy możliwość uczestniczenia nie tylko uczniom do której przypisana jest dana godzina. W ten sposób mają większy wybór. Wydaje mi się, że to jest dobrze. Jeśli ktoś ma inne doświadczenia, bo np jest po kontroli jakiejś to proszę podzielcie się inf:-)

dariuszn702-02-2023 13:36:15   [#36]

Może ktoś logicznie wytłumaczyć dlaczego te godziny nie są obowiązkowe dla ucznia. W ramówce klas 1-3 i 4-8 godziny te są ujęte w podsumowaniu ile ogółem musi być zrealizowanych godzin, zajęcia nieobowiązkowe typu religia, wdzr, jezyk mniejszości itd. znajdują się w ramówce ale poniżej podsumowania wg mnie godzin obowiązkowych. Wiem, że wszędzie piszą, że te zajęcia są nieobowiązkowe, ale ja nie bardzo widzę pp do tego że są nieobowiązkowe, a to że są wyszczególnione w górnej części ramówki wydaje mi się pp do zaliczenia ich do zajęć obowiązkowych.

rzewa02-02-2023 16:13:11   [#37]

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia
z wychowawcą

24

25

25

32+ 28)

31+ 28)

137+48)

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

4

4

Ogółem

141 48)

Tak jest w ramówce (na przykładzie szkoły podstawowej -> dla pozostałych typów szkół jest analogicznie) -> z tego zapisu wynika wyraźnie, że gdd nie są obowiązkowe dla uczniów

ale, oczywiście, są obowiązkowe dla szkoły


post został zmieniony: 02-02-2023 16:13:30
Marcin03-02-2023 12:20:31   [#38]

I jeszcze jedno: te godziny nie są "przypisane do klasy" jak większość tu pisze ale do konkretnego cyklu nauczania. Dla przykładu w klasach 1-3 SP nie stoi nic na przeszkodzie, żeby klasa 1 nie miała tych godzin wcale a klasa 3 miała 2 godziny. Podobnie w klasach 4-8...

rzewa03-02-2023 15:37:13   [#39]

nie są przypisane do klasy, ale... muszą być przypisane w danym roku (jeśli są) do konkretnego oddziału -> właśnie dlatego by móc sprawdzić, że zostały we właściwej liczbie zrealizowane w cyklu nauczania

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]