Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu
strony: [ 1 ]
parkerpl23-08-2019 14:41:42   [#01]

Po zmianach w rozporządzeniu w sprawie minimalnej wysokości wynagrodzeń wysokość dodatku za wychowawstwo dla przedszkoli będzie określać OP w drodze regulaminu i może być on niższy lub wyższy niż 300 zł. Dotychczas dodatek za wychowawstwo w przedszkolach wypłacano na podstawie zapisów w regulaminie, w którym określono stawkę dla wychowawcy klasy. Co zrobić w okresie przed podjęciem uchwały, w której zostanie określona wysokość dodatku za wychowawstwo w przedszkolach:
- wypłacać dodatek za wychowawstwo w przedszkolu w wysokości określonej w dotychczasowym regulaminie,
- nie wypłacać do momentu podjęcia uchwały w tej sprawie, a jeśli tak to z wyrównaniem za okresy, kiedy był niewypłacany czy bez wyrównania?

Roman Langhammer23-08-2019 17:48:40   [#02]

U nas na podstawie dotychczasowego regulaminu. RM przyjmie nowy na sesji wrześniowej i z informacji przeze mnie posiadanych będziemy płacić wyrównanie za wrzesień.

rzewa24-08-2019 11:50:18   [#03]

wypłacać dodatek za wychowawstwo w przedszkolu w wysokości określonej w dotychczasowym regulaminie,

peter26-08-2019 10:47:31   [#04]

Czy gmina musi zmienić całą uchwałę przyjętą na podstawie art. 30 ust. 6 Kn, czy wystarczy tylko określić wysokość dodatku dla n-li przedszkoli i oddz. przedszkolnych w SP na poziomie np. 250 zł oraz wpisać, że wychowawcy w SP mają 300 zł dodatku?

Czy trzeba zmieniać całą uchwałę czy tylko zapis o dodatkach ?  

 

AnJa26-08-2019 10:59:48   [#05]

Wystarczy nowelizacja uchwały.

Ale tryb legislacyjny pełny- czyli z opiniowaniem przez zz.

petrus26-08-2019 12:55:54   [#06]

W naszej gminie polecono dodatek za wychowawstwo wszystkim nauczycielom wypłacić po staremu.

Danuta010226-08-2019 13:16:33   [#07]

Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie znajduje się zapis, że jst określa wysokość dodatku za wychowawstwo dla wychowawców przedszkoli i oddziałów przedszkolnych?

gimnazjum26-08-2019 13:31:05   [#08]

Od września nasz punkt przedszkolny wydłuża czas pracy z 5 na 9- dodatkowo zatrudniliśmy nową nauczycielkę cały etat, czy obie powinny/muszą mieć dodatek za wychowawstwo w przedszkolu?

peter26-08-2019 13:37:37   [#09]

Do #08

Kn od 1.09.2019r.

Art.  30.  [Wynagrodzenie nauczyciela] 1.  Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.
6.  Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
katsik28-08-2019 12:11:09   [#10]

Tworze dla nauczycieli pisma - podpowiedzcie, proszę:

- podstaw prawną dla wych. klas 

-pp. dla przedszkoli

 

katsik28-08-2019 12:26:42   [#11]

Znalazłam:) Sprawdźcie mnie, proszę:

- wych. klas- 34 a - Dz. U. z 2019, poz 1287

- przedszkoli - Par 1 , ust. 1, pkt 1 - Dz. u 2019, poz. 1587 

gimnazjum24-09-2019 09:45:24   [#12]

OP przyjął uchwałę zmieniającą  dodatek za wychowawstwo klas, o dodatku za sprawowanie opieki w oddziałach przedszkolnych nie ma słowa ( rzekomo art. 34 KN nie daje takiej możliwości)- to można płacić czy nie bo ja za maleńka na to jestem

Macia24-09-2019 15:16:22   [#13]

ja nie płacę bo nie ma pp w starym regulaminie jest" dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa oddziału przedszkolnego"  a  w aktualnym rozporządzeniu   pojawiło się inne określenie funkcji  "nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym"

Macia25-09-2019 12:14:07   [#14]

a tak na marginesie czy dyrektorzy realizujący godz. dyd. tez mają dodatek za wychowawstwo, a nauczyciel wspomagający, a nauczyciel zatrudniony na 1/2 etatu czy w takiej samej wysokości jak inni jak to u was wygląda

Koba25-09-2019 13:00:55   [#15]

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych po 300 zł, ale na oddział. Czyli 1 nauczyciel ma dodatek. Ten, któremu powierzono oddział - ma najwięcej godzin w tym oddziale i zajmuje się wszystkimi sprawami. Tzw. lotne czyli nauczycielki, które mają godziny w kilku oddziałach lub mają godziny popołudniowe nie dostają dodatku.

Grazzza25-09-2019 14:48:43   [#16]

A druga nauczycielka w "Zerówce" - godziny pracy oddziału  45, czyli obie mają po 22 godziny + religia. Ta druga jest też u Ciebie Koba lotną?

bogna425-09-2019 18:04:07   [#17]

U nas jest projekt na wszystkie nauczycielki, które prowadzą grupę w pełnym wymiarze. Jeśli są 2 to po 25 godz. mają (mieć).Czekam na uchwałę RM.

A jakie jest u Was pensum dla nauczycielek w grupach: 6 letnich i 6 letnich z młodszymi. Jak ustaliły samorządy?

Macia26-09-2019 09:08:38   [#18]

u mnie takich n-lek jest 5 na 15 bo reszta pracuje w 2 grupach ze względu na ograniczony czas pracy oddziałów. To co miałyby nie dostać mimo, że pracują na pełny etat? Trochę słabo

Macia03-10-2019 12:56:37   [#19]

u nas mają pensum 22 6latki z młodszymi

Jak tam u was regulaminy dodatków

Koba03-10-2019 14:09:12   [#20]

Grazzza. Ja napisałam jak jest, nie ja ustalam regulamin, tylko OP. Wychowawstwo jest dla jednego nauczyciela. Nawet jak było 100 zł. Czy to jest sprawiedliwe..... a tym bardziej, jeśli gradacja godzin jest taka sama ?  Wychowawca ma obowiązek: prowadzić zebrania, konsultacje, zajęcia otwarte, udzielać wszelkich informacji, konstruować plan miesięczny itp. Może wtedy jest bardziej...powiedzmy sprawiedliwie.

Macia22-10-2019 10:51:30   [#21]

Jak tam u Was z dodatkami ktoś jeszcze napisze

Grazzza22-10-2019 11:49:21   [#22]

Koba - u mnie dziewczyny plany piszą na zmianę, na zebraniach są zawsze obie, z rodzicami konsultują się obie, zajęcia otwarte jedna w jednym półroczu, druga w drugim itd. Macia - mój op jest cudny - wszystkie nauczycielki po 400 za wychowawstwo. Mam i ja :-)

AnJa22-10-2019 13:06:19   [#23]

na oddział 2 opieki po 350 zł

Macia22-10-2019 13:50:17   [#24]

Grazzza faktycznie cudny ten twój organ ja póki co nie mam i nie wiem czy powinnam dać wice /ma 10 godz. dydaktycznych/. Tak naprawdę to nie wiem jak być powinno bo w regulaminie jest "sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w przedszkolach oraz przy szkołach w wysokości 350,00 zł na każdego nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym" i nic więcej. Właściwie to każdy nauczyciel pełni tę funkcję i tak jak u cb /plany piszą na zmianę, na zebraniach są zawsze obie, z rodzicami konsultują się obie/ i wice też wiec tak naprawdę wydaje mi się że wszyscy powinni mieć. Czy w waszym regulaminie są jakieś precyzyjne inf w tym zakresie czy tak jak u nas i powinnam wyjść z założenia że jak coś nie jest zabronione to jest dozwolone i dać wszystkim?.

Benigna22-10-2019 16:52:11   [#25]

Maciu, myślę, że jeżeli powierzyłaś nauczycielkom sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddzialem, to zgodnie z zapisem waszego regulaminu płacisz tym, którym powierzyłaś (w przypadku, gdy powierzyłaś wice, to jej też płacisz)

Macia22-07-2020 08:39:24   [#26]

Podnoszę  z ciekawości jak to jest u Was z dodatkiem dla dyrektora. Rozmawiałam z kilkoma znajomymi dyrektorami i zwykle jeśli  realizują godziny dydaktyczne to mają dodatek a jeśli są zwolnieni z realizacji pensum to nie maja dodatku. Czy nauczycielom dawaliście pisma z informacją o powierzeniu funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym (choć takiej nie ma w ustawie) czy tylko pismo o przyznaniu dodatku

ibula22-07-2020 11:17:37   [#27]

U nas dyrektorzy nie mają dodatku za wychowawstwo, realizujemy pensum w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Nauczycielki mają przyznany dodatek za wychowawstwo - obie Panie pracujące w grupie. Przyznanie dodatku nauczycielkom w angazu.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]