Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy po nowemu
strony: [ 1 ][ 2 ]
izael30-08-2019 12:26:38   [#51]

tak

w każdym razie my tak robimy - koniec stażu=koniec dodatku dla opiekuna

link12330-08-2019 12:30:28   [#52]

Bardzo dziękuje za pomoc.

jaga1130-08-2019 14:31:40   [#53]

Nauczyciel skończył staż na dyplomowanego 31 maja 2019 r . Złożył sprawozdanie 6. 06.2019 r. Mam 21 dni na ocenę nauczyciela. 21 dni to są już wakacje. Jaka datę postawić na tej ocenie żeby było ok.

rzewa30-08-2019 22:32:45   [#54]

dowolną byle nie późniejszą jak 6.09

jaga1102-09-2019 13:21:46   [#55]

Nauczyciel kontraktowy skończył staż na mianowanego w lipcu.Rozpoczął przed 1.09.2018. Miał wydłużony w związku z urodzeniem dziecka. Proszę mnie upewnić w myśleniu. Ocenę robię po nowemu czyli - kryteria na stażystę , kontraktowego i mianowanego.

Macia02-09-2019 21:00:36   [#56]

tak po nowemu z kryteriami

sońka02-09-2019 21:06:31   [#57]

Nauczycielka stażystka otrzymała w maju wypowiedzenie, w czerwcu ocenę pracy. Teraz jest u nas w stanie  nieczynnym, ale znalazła pracę w innej szkole. Co z jej awansem? Kto ma teraz zrobić ocenę dorobku zawodowego i jak prawidłowo zakończyć awans?

rzewa02-09-2019 23:19:10   [#58]

a skończyła staż czy nie?

jeśli nie to otwiera nowy staż w nowej szkole, który na podstawie oceny pracy za zrealizowaną część stażu zostanie odpowiednio skrócony - art 9f ust 2 KN

sońka03-09-2019 12:19:44   [#59]

no właśnie wg nowych przepisów to skończyła, przepracowała u nas rok

rzewa04-09-2019 00:26:53   [#60]

w takim razie w tej nowej szkole rozpoczyna staż od nowa i po 9 m-cach pisze sprawozdanie otrzymuje ocenę dorobku i może awansować

AMS04-09-2019 09:46:57   [#61]

nauczyciel zmienia miejsce pracy w trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego; czy z poprzedniego miejsca pracy powinien uzyskać ocenę pracy czy cząstkową ocenę dorobku, albo ?

będę wdzięczna za pomoc

izael04-09-2019 09:49:57   [#62]

jeśli zmiana jest po 31 sierpnia to ocena dorobku

tak mi wychodzi z analizy kulawych przepisów

link12304-09-2019 13:31:26   [#63]

A co z przerwami po uzyskaniu kontraktowego? Mam kontraktowego od 31.07.2017 moze rozpocząć staż od 1.09.2020?

Ala04-09-2019 18:31:44   [#64]

może po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat czyli już w 2019 :)


post został zmieniony: 04-09-2019 18:37:24
mstola04-09-2019 19:41:34   [#65]

Czy jest nowe rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego od 109.2019r.?

Ala04-09-2019 20:19:17   [#66]

jest

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1650/1 

bosia04-09-2019 21:44:29   [#67]

właściwie to nie jest nowe, a zmieniające to z 2018r.

miriamm905-09-2019 04:00:02   [#68]

Jak oceniacie sytuację:

1/nauczyciel pracował w przedszkolu od 01. 09. 2018r. do 10.08.2019r. Miał mimo to miał otwarty staż na kontraktowego.

czyli - nie zaliczył stażu?, bo to oczywiste.

dalej: DOPIERO od 1. 09.2019r. podjął pracę w innym przedszkolu. 

Prosi o ocenę pracy za staż i mówi, że staż będzie kontynuował tamże. Czy to może być?

 

2/INNY od 1.09.2019r. nauczyciel rozpoczyna pracę w kilku szkołach, ma po kilka godzin (nigdzie 1/2 etatu) i chce rozpocząć staż na kontraktowego.

Niektórzy dyrektorzy się zgadzają. Czy macie wiedzę o takiej sytuacji. Poza tym n-l oczekuje 1000 zł, tylko jeszcze nie wie od którego dyrektora.

bosia05-09-2019 08:22:02   [#69]

1. staż na kontraktowego może być kontynuowany w innym przedszkolu, jeśli za dotychczas odbyty otrzyma ocenę co najmniej dobrą i przerwa w pracy jest nie większa niż 3 miesiące art. 12 ustawy z 13 czerwca i 9f ust. 2 i 3 KN

2. może rozpocząć, jeśli łącznie ma co najmniej 1/2 etatu - art. 22 ust. 3 i 4 KN, KO wyznacza dyrektora do czynności awansowych

koala05-09-2019 12:17:20   [#70]

Już głupieję. 19.08 nl złożył sprawozdanie  na mianowanego. Daję mu ocenę pracy?  Jeśli tak to: zapoznaję z projektem oceny 23.08. a ocenę właściwą otrzymuje 06.09?  Ocenę dorobku zawodowego otrzymałby, gdyby staż skończył się we wrześniu.  Dobrze myślę?

Ala05-09-2019 12:38:48   [#71]

dobrze myślisz :)

miriamm905-09-2019 13:21:02   [#72]

dziękuję

annapast4805-09-2019 21:40:08   [#73]

Czytam te wpisy i nie mogę uwierzyć, że stażysta który skończył staż 31.08.2019 i zmienił prace 1.09.2019 to powtarza staż. Jakie przepisy o tym mówią. Rozmawiałam dziś z kuratorium na ten temat i nic nie mówią o powtarzaniu stażu tylko nie wiedzą kto robi postępowanie stary czy nowy dyrektor. Kazali dzwonić po 15 tym września.

bosia05-09-2019 21:54:22   [#74]

ale przecież nie robi stażu od nowa - z przepisów wynika, tak jak powiedzieli w KO

rzewa05-09-2019 21:55:03   [#75]

żadne przepisy o tym nie mówią, ale... tak n-l zaczyna pracę w nowej szkole i nie ma żadnego stopnia awansu

zatem musi być zatrudniony jako stażysta - nie ma przepisu by można było zrobić inaczej

zgodnie z art 9d ust 1 KN taki n-l rozpoczyna staż na kontraktowego z automatu, o ile ma co najmniej pół etatu, tylko dlatego że podjął pracę

KN nie przewiduje innej opcji w takiej sytuacji

jak rozpoczął staż aby awansować musi go zakończyć -> czyli musi "wystażować" 9 m-cy

a tak po prawdzie, jak zaczynał staż 1.09.2018, to planował go na 1 rok i 9 m-cy, więc z tego powodu że zmienił pracę ostatnia zmiana KN, go nie objęła ;-)

rzewa05-09-2019 21:56:02   [#76]

bosia a z jakich przepisów to wynika?

rzewa05-09-2019 22:01:36   [#77]

do miriamm9 i bosi: n-l z #68 nie kontynuuje stażu, on w nowym przedszkolu rozpoczyna nowy staż (art 9f ust 2 KN) - patrz #75, ale staż ten może zostać skrócony o cały okres, którego dotyczy uzyskana ocena pracy - 11 m-cy i 10 dni

wobec tego po przepracowaniu w nowej szkole 20 dni, kończy on staż (12 m-cy) składa sprawozdanie i otrzymuje ocenę dorobku

AnJa05-09-2019 22:10:15   [#78]

Ciekaw jestem co MEN (bo KO to tylko transmisja przekazu) do tego ok.15 września wymyśli.
Bo intencją było, że każdy nauczyciel-stażysta, który 1 września 2018 podjał pracę i rozpoczął staż 31 sierpnia 2019 go zakończył i powinien mieć możliwość złożenia wniosku.
Wyszło jak zwykle przy łataniu prawa i żadnym kontakcie z życiem szkoły - wiec potrzebna będzie jakas wykładnia- bo jak widać nie chodzi o kilka przypadków w Polsce.

bosia05-09-2019 22:18:24   [#79]

nawet ten, który zakończył staż 31 sierpnia i nie zmienił pracy, nadal jest stażystą (nie jest jeszcze kontraktowym), który nie odbywa stażu

 

rzewa05-09-2019 22:25:15   [#80]

ale on nie podejmuje pracy tylko kontynuuje zatrudnienie!!!

dariuszn727-09-2019 12:11:38   [#81]

Ma ktoś wzór protokołu (nowy) posiedzenia komisji na stopień nauczyciela kontraktowego

 ps

I jeszcze jedno czy to dalej obowiązuje 

2. 1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: 1) prezentuje dorobek zawodowy; 2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych; 3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

Skoro na stopień kontraktowy jest rozmowa

 


post został zmieniony: 27-09-2019 12:20:13
bobi36727-09-2019 12:33:06   [#82]

Jak w końcu powinno być w planie rozwoju zawodowego?

Czy nauczyciel pisze swój plan rozwoju zawodowego pod ust.1 czyli "powinności" czy pod ust. 2 czyli "wymagania"?

rzewa27-09-2019 15:10:36   [#83]

pisze jak chce

ważna jest treść a nie forma

i pisze dokładnie to, co zamierza robić - i tyle by po zakończeniu stażu spełnił wymagania

jeśli już "coś ma", to nie musi w czasie stażu nic w tym zakresie robić

bobi36727-09-2019 17:33:16   [#84]

Hmmm, dotychczas też uważałam, ale na dzisiejszym spotkaniu dyrektorów z wizytatorem dowiedziałam się że plan rozwoju MUSI BYĆ wg ust.1! Pisanie wg ust.2 jest poważnym błędem

Roman Langhammer27-09-2019 17:43:27   [#85]

A cóż to za Kuratorium - z ciekawości?

Czyjaś interpretacja? Tak naprawdę może napisać bez podziału wg ust. 1 czy 2. On ma zadania zrealizować i tyle. Dyrektor pisząc ocenę dorobku uzna czy wystarczająco zrealizował zadania. A komisja ustali czy może dostać awans czy nie może. Póki co nie ma prawnego wzoru sprawozdania.

bobi36727-09-2019 17:47:05   [#86]

warmińsko-mazurskie :)

kaef27-09-2019 18:20:16   [#87]

Mogę się mylić, ale wg. Karty Nauczyciela art. 9c. 3. plan ma uwzględniać art 9g. 10, a ten z kolei mówi o wymaganiach wskazanych w rozporządzeniu (a nie powinnościach). Logiczną konsekwencją byłoby zatem według mnie, by plan był zbudowany wokół tego, co jest jedną z wytycznych uzyskania awansu.

Art. 9c. 3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

-->

art. 9g ust. 10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:
1) sposób odbywania stażu,
2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego
- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

 

Zbigniew28-09-2019 23:37:16   [#88]

Nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 1.09.2018 r. w szkole podstawowej, gdzie pracował do 31.08.2019. Od 1.09 2019 rozpoczął pracę w szkole średniej,

Czy składa nowy plan rozwoju zawodowego w nowej szkole na okres 2 lat? Czy kontynuuje stary plan?

rzewa29-09-2019 09:12:37   [#89]

składa wniosek (do 16.09) o rozpoczęcie stażu wraz z PRZ (na 2 lata i 9 m-cy) oraz oceną pracy za zrealizowany okres stażu w poprzedniej szkole (jeśli już ma - jak nie, to może ocenę donieść później), na podstawie której staż zostanie mu skrócony o ten okres tj. o rok -> czyli zakończy go planowo 31 maja 2021

Zbigniew29-09-2019 13:18:26   [#90]

Nauczyciel złożył pismo w sprawie kontynuacji stażu 25 września. Czy zakończenie stażu wypadnie zatem na 24 czerwca 2021 ( ma ocenę pozytywną z poprzedniej szkoły za okres 1.09.18-31.08.19) czy można uznać kontynuację od 1 września br. i wtedy zakończy go planowo 31 maja 2021 ?

rzewa30-09-2019 22:35:43   [#91]

w KN nie ma czegoś takiego jak kontynuacja stażu... a 25 września żadnego stażu rozpocząć się nie da - art 9d ust 1 KN

Fresco05-10-2020 20:45:16   [#92]

Czy taki stażysta z 2018, który zakończył staż w terminie czyli 31.08.2019 i akt nadania otrzymał w październiku, może rozpocząć awans na mianowanego po niecałych dwóch latach we wrześniu 2021? Bo jeżeli trzymać się przepisu, że trzeba przepracować pełne dwa lata, to prawie rok w plecy ma ten stażysta nieszczęsny.

rzewa06-10-2020 06:29:25   [#93]

niestety ma ten rok w plecy -> jako kontraktowy musi przepracować 2 lata, a te mu upływają w październiku 2021 r.

czyli staż  na następny stopień awansu może rozpocząć dopiero 1.09.2022

Fresco06-10-2020 07:53:06   [#94]

Dziękuję bardzo rzewo.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]