Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel wspomagający dla dwóch uczniów
strony: [ 1 ]
LL21-07-2019 09:50:35   [#01]

W klasie z uczniem z Aspergerem jest zatrudniony nauczyciel wspomagający. W tej samej klasie pojawi się drugi uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rozumiem, że w dalszym ciągu wystarczy jeden nauczyciel wspomagający w tej klasie. Klasa liczy 21 uczniów, więc chyba nie ma sensu tworzyć oddziału integracyjnego.

rzewa21-07-2019 10:41:52   [#02]

masz rację

AnJa21-07-2019 11:26:29   [#03]

łatwiej zroumiec rolę i miejsce tego nauczyciela, jeśli wyrzuci się ze słownika pojęcie "nauczyciel wspomagający" - bo takiego w naszym systemie nie ma

a "nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu   współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych" to konstrukcja znacznie dłuższa a jednak czytelniej określajaca takiego nauczyciela

 

Anna Kat13-08-2019 09:41:58   [#04]

Czyli taki nauczyciel nie jest przydzielony "do" ucznia? 

W jakim wymiarze macie zatrudnionych nauczycieli wspomagających? 

Jacek15-08-2019 14:13:54   [#05]

Taki nauczyciel jest przydzielony do klasy, w której jest taki uczeń, a jego pensum to 20 godz.

AnJa15-08-2019 16:55:10   [#06]

Moim zdaniem nawet nie do klasy a do zadań. 

Dorota Z16-08-2019 09:03:18   [#07]

podpinam się pod watek. W przedszkolu dla 2 dzieci jeden nauczyciel wspomagający etat 20 godz.?

Karolina16-08-2019 09:45:15   [#08]

Jeden nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej - osobne wymogi.

Natomiast jeśli to nie jest klasa integracyjna to nauczyciel jest przypisany do ucznia. Mogą to być nawet inne kwalifikacje, bo przecież w orzeczeniu wykazane jest jakie potrzeby ma dziecko. Wg mnie w tej sytuacji osobny nauczyciel do każdego dziecka. 

__

dodam,że tak na moją logikę, ponieważ przepisy i rzeczywistość prawa dla dzieci z orzeczeniami w polskiej szkole bywają nielogiczne to inna sprawa.


post został zmieniony: 16-08-2019 09:46:55
rzewa16-08-2019 19:15:42   [#09]

ani nie ma przepisu, że n-l musi być do ucznia ani nawet tak być nie powinno - jak sama nazwa wskazuje ten n-l jest współorganizującym kształcenie uczniów niepełnosprawnych -> zatem nie jest "dla konkretnego ucznia"

nigdzie też nie jest napisane, że musi być etat, ani z powodu jednego, dwóch czy kilku uczniów ani w klasie integracyjnej

w przypadku niektórych uczniów niepełnosprawnych lub ustanowienia oddziału integracyjnego OP ma obowiązek dać godziny dodatkowo, aby dyrektor mógł zatrudnić n-la, ale może to być nowy n-l jak i można zwiększyć zadania już zatrudnionemu

no i nie ma nic w tych przepisach w jakim wymiarze ten n-l być musi -> czyli jest to decyzja OP

izael19-08-2019 08:31:55   [#10]

a u nas nie decyzja OP, ale nasza decyzja

bo taka jest decyzja OP:)

oceniamy rozwój i potrzeby ucznia i czasem jest to 25/20, a w następnym roku 20/20

czasem dla ucznia 10 godzin wystarczy

musimy zmieścić się w kwotach, które wynikają ze zwiększonej subwencji

Joasia Berdzik19-08-2019 20:56:12   [#11]

Przepis jest dość jasny:

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
2) (uchylony);
3) pomoc nauczyciela
- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

dotyczy konieczności zatrudnienia takiej osoby w szkole. To oznacza, ze możliwe jest każde rozwiązanie. Nawet takie, ze jeden nauczyciel współorganizuje edukację dzieci z SPE w dwóch klasach. Wszystko zależy od potrzeb ucznia/uczniów. 

Trzeba też pamiętać, ze jest obowiązek rozliczenia dotacji (wagi) przeznaczonej na dzieci z SPE na ich potrzeby (globalnie na wszystkich uczniów), to fakt w tej sytuacji niebagatelny.

juasia20-08-2019 21:48:04   [#12]

a czy w przypadku pomocy nauczyciela w klasie III - taka osoba musi być na wszystkich lekcjach czy może być wybiórczo (bo akurat jest też pomocą nauczyciela w innej III klasie)?

rzewa21-08-2019 08:05:48   [#13]

ma być tyle ile potrzeba

AndrzejW21-08-2019 10:06:29   [#14]

ale ile potrzeba wg nas czy wg rodziców?

izael21-08-2019 11:43:25   [#15]

u nas - według nas

ale to jest poprzedzone porządnymi rozmowami z rodzicami:)

jednak to my widzimy jak na poszczególnych zajęciach funkcjonuje uczeń i jakie są potrzeby

:)

bega21-08-2019 20:34:15   [#16]

Przy okazji, a co sądzicie o pomyśle, by nauczycielem współorganizującym kształcenia dla Aspergerowca w trudnej klasie był pedagog z podyplomówką "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży"?

matyldaa15-07-2020 10:56:07   [#17]

Uczeń z autyzmem w klasie I. Orzeczenie wskazuje, że może realizować kształcenie w szkole ogólnodostępnej, jeśli zatrudni się nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Czy takim nauczycielem może być osoba po kursie z zakresu oligofrenopedagogiki? 

rzewa15-07-2020 11:29:19   [#18]

może

Jot15-07-2020 23:19:47   [#19]

Rzewo ,jakie kwalifikacje w celu współorganizowania zajęć wych fiz na II etapie, jeśli jest orzeczenie o kształceniu specjalnym tylko  z uwagi na  niepełnosprawność ruchową?

Czy w takim przypadku też musi być koniecznie nauczyciel po pedagogice specjalnej /wparcie w zakresie przemieszczania się i umożliwienia udziału w niektórych aktywnościach wspólnie z klasą/

Czy w przypadku decyzji o pomocy nauczyciela /zamiast nauczyciela współorganizującego /musi być to pracownik niepedagogiczny i? Nie może być  drugi nauczyciel ?

Ala16-07-2020 08:33:08   [#20]

moim zdaniem powinna to być pomoc nauczyciela

może być drugi nauczyciel ale zatrudniony jako pomoc

PiotrekM16-07-2020 09:11:54   [#21]

Kiedyś był przepis, ze nauczyciel wspomagający dla dziecka z autyzmem przysługuje tylko w kl I-III. A jak jest teraz? 

Leszek16-07-2020 12:17:54   [#22]

nie tylko w klasach I-III

rozporz. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§  7.  1.  W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.  W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.  W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 2 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub

- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

pozdrawiam

juasia16-07-2020 18:35:04   [#23]

Rzewo, zastanawiam się, czy  osoba po kursie oligofrenopedagogiki może być nauczycielem współorganizującym kształcenie uczniów niepełnosprawnych - dla ucznia z zespołem Aspergera? Wg mnie nie, tak jak nie mogłaby prowadzić z nim rewalidacji. Co innego gdyby miała skończoną formę z zakresu pedagogiki specjalnej

Roman Langhammer16-07-2020 18:43:30   [#24]

Oligo to pedagogika specjalna. Może być współorganizującym. Tylko trzeba mieć w zanadrzu uzasadnienie, dlaczego on realizuje zalecenia z orzeczenia. :)


post został zmieniony: 16-07-2020 18:44:48
juasia16-07-2020 19:36:39   [#25]

oligo do dziedzina pedagogiki specjalnej . Jeżeli jednak nauczyciel kończył samą oligofrenopedagogikę to ma tylko kwalifikacje do pracy z uczniami z niepelnosparwnością intelektualną.Jeżeli kończył pedagogikę specjalną to wówczas może pracować ze wszystkimi uczniami.

matyldaa16-07-2020 21:27:38   [#26]

#24 Tzn. jakie uzasadnienie? 

Roman Langhammer17-07-2020 04:38:51   [#27]

Powiem z doświadczenia.

Czytam zalecenia w orzeczeniu - i analizuję nad czym z dzieckiem należy pracować i który nauczyciela najlepiej się do tego nada i np. u dziecka z autyzmem, w tym z Asperegerem mam zalecenia do pracy związanej z motoryką małą i dużą, komunikacją społeczną, alternatywnym sposobem komunikowania, ćwiczeniem narządów artykulacyjnych itd. I nie zawsze nauczyciel po studiach z autyzmu jest najwłaściwszy, ale np. nauczyciel po oligo i logopedii.

W naszym KO do arkusza dołącza się tabelkę z informacją o klasach integracyjnych i klasach ze wspomagającym, ale które nie są integracyjne. Wpisuje się rodzaje niepełnosprawności i kwalifikacje przydzielonego nauczyciela. I ja to miejsce wykorzystuję do uzasadnienia przydziału, tzn. przy niepełnosprawności wypisuję najważniejsze zalecenia z orzeczenia (czasami kilka zdań), ale to powoduje, że jeszcze nigdy nikt nie miał uwaga do takiego a nie innego przydziału. 

Bo z samej "nazwy niepełnosprawności" nie wynika nad czym z uczniem trzeba pracować. Tak naprawdę dopiero po przeczytaniu całego orzeczenia można podjąć decyzję. Każde orzeczenie to dokładna analiza i przydział najlepszego dla ucznia nauczyciela.


post został zmieniony: 17-07-2020 04:39:45
Macia17-07-2020 10:26:48   [#28]

Właśnie otrzymałam informację od mamy że dziewczynka jest po jakimś badaniu i ma stwierdzony zespół aspergera. Teraz złożyła dokumenty do PPP która ma wydać orzeczenie. Dziewczynka uczęszcza do przedszkola od 2 lat i dobrze funkcjonuje w grupie. Czy jeśli otrzymam orzeczenie (o kształceniu specjalnego ze względu na aspergera) musze zatrudnić nauczyciela wspomagającego, czy musi być w pełnym wymiarze czy może być krócej?

II sytuacja-mam orzeczenie 7 letniego chłopca z niepełnosprawnością w stopniu lekkim z zespołem Downa odroczonego  od obowiązku szkolnego. W orzeczeniu jest wskazany nauczyciel wspomagający ale obawiam się czy op się zgodzi. Chłopiec był przyzwyczajony do takiego nauczyciela bo mieszkał w UK. W poradni powiedzieli mamie że są jakieś przywileje dla takich dzieci/powracających z zagranicy/. Nie słyszałam o tym i nie wiem czy dotyczą przedszkoli.Czy coś takiego istnieje?

Najprościej byłoby dołączyć chłopca do grupy w której jest dziewczynka z aspergerem i dać nauczyciela wspomagającego  ale tam nie ma miejsca. Na 2 etaty wspomagającego op się nie zgodzi. Więc może po 1/2. czy tak mogę?

 

rzewa17-07-2020 10:36:03   [#29]

na tą dziewczynkę (jeśli będzie orzeczenie) musisz otrzymać z OP dodatkowe godziny, a ile to już decyzja OP

przepisy nie nakazują OP przydzielenia godzin na tego chłopca ale oczywiście OP może to zrobić jeśli jest taka konieczność

zatem bardzo ważne jest jak uzasadnisz potrzebę przyznania, proponowanej przez siebie na podstawie orzeczenia, liczby godzin

nie ma przeszkód by godziny przyznane na te dzieci były realizowane przez tego samego n-la - to są godziny NA tych uczniów a nie dla tych uczniów, a n-l jest nauczycielem współorganizującym kształcenie uczniów z orzeczeniem zatem nie może być przypisany ani do konkretnych uczniów ani do konkretnej grupy

matyldaa19-05-2021 13:06:28   [#30]

W klasie I będę miała ucznia autystycznego oraz ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Nauczyciel współorganizujący dla klasy (orzeczenie autyzm). Jak z kwalifikacjami? Mam nauczycieli:1. po kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki, 2. po  podyplomówce z oligo, 3. po podyplomówce w skrócie mówiąc z autyzmu. Mogę przydzielić po 5 h każdemu z nich? Czy rzeczywiście nie ma problemu z nauczycielem współorganizującym po podyplomówce/kursie z oligo , jeśli z założenia ma pomagać w klasie z uczniem z autyzmem (uczeń z umiarem nie ma w orzeczeniu potrzeby posiadania nauczyciela współorganizującego)?

rzewa19-05-2021 17:48:21   [#31]

ja bym dała połowę przyznanych przez OP godzin n-lowi z oligo a drugą połowę temu z kwalifikacjami do dziecka z autyzmem

Roman Langhammer19-05-2021 18:28:54   [#32]

A ja bym nazywał dziecko "uczniem z niepełnosprawnością intelektualną", a nie "z umiarem"...:/

joljol20-05-2021 08:39:42   [#33]

do #30

(uczeń z umiarem nie ma w orzeczeniu potrzeby posiadania nauczyciela współorganizującego)?

więc tylko dla autysty z kwalifikacjami z punktu 3

KahaM20-05-2021 11:06:13   [#34]

Kwalifikacje z oligo dają możliwość bycia nauczycielem wspomagającym niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Ja mam 5 rok nauczyciela z oligo w klasie z takimi właśnie 2 uczniami. I myślę, że z punktu widzenia dziecka i rodziców lepiej żeby był 1 nauczyciel.

178820-05-2021 20:43:16   [#35]

Dużo zależy od treści orzeczenia, jak pisze Roman. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie, to oligofrenopedagog. Będzie przywracał sprawność, na ile to możliwe. Jeśli natomiast jest w miarę normie intelektualnej i ma przeróżne dysfunkcje to "moje" KO życzy sobie surdopedagoga, tyflopedagoga, pedagoga "od autystyków", ewentualnie w przypadku afazji logopedę. Zamiennikiem dla powyższych (z wyjątkiem logopedy) jest osoba po pedagogice specjalnej.

I jeszcze dobrze wpisać przy nazwie zajęć rewalidacyjnych magiczne "ukierunkowane na", po czym dokończyć zgodnie z orzeczeniem...

Co do pytania matyldy, zrobiłbym tak, jak pisze rzewa, bo pewnie w tej klasie jest już autystyk. I "targowałbym się", by dostać więcej godzin.


post został zmieniony: 20-05-2021 20:50:38
matyldaa20-05-2021 22:54:11   [#36]

To będzie 1 klasa, planuję 15 h a jeśli się uda 18. W klasie 2 uczniów z orzeczeniem, w tym jeden autystyk  ze wskazaniem na nauczyciela współorganizującego. Drugie dziecko - niepełnosprawność intelektualna (dziecko to miało w przedszkolu  nauczyciela współorganizującego, na bazie nowego orzeczenia już nie ma, ale widzę potrzebę wspomoc również tego ucznia). 

bialy196721-05-2021 09:52:16   [#37]

Nie mogłem się oprzeć, żeby nie podzielić się z Wami sytuacją, w której się znalazłem. Otóż na przyszły rok szkolny zaplanowałem pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego w ilości 140 godzin tygodniowo (10 uczniów w 7 oddziałach w klasach III, V, VI i VII - ch). OP wyraził zgodę na 40 godzin ("kończymy z tą głupią modą..."). Zostaje w perspektywie praca dla 2-3 nauczycieli, gdzie przy dwóch osobach, każdy współorganizuje pracę w czasie 4 godzin dla każdego ucznia (wiem, że nauczyciel nie jest przydzielony dla ucznia :)) Teoretycznie jest to możliwe, a raczej nie jest niemożliwe, bo tylko nie umrzeć się nie da. Ale po godzinach rozmów, wyjaśnień i tłumaczenia na czym polega taka praca - taka decyzja ludzi z wyższym wykształceniem? Ale żal mam głównie do naszego ustawodawcy, który nie potrafi odpowiednimi przepisami unormować tego zagadnienia, podpierając się doświadczeniem praktyków - przecież są ich już tysiące! Wszystko co skomplikowane i niejasne, zrzuca się na dyrektorów i nauczycieli, czytaj: szkołę. Ech! Kiedy ten ZLOT!??????????????

 

matyldaa13-09-2022 15:41:13   [#38]

Klasa II- uczeń pierwszy - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - autyzm. Uczeń drugi do tej pory niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym. Nauczyciel współorganizujący w klasie na wszystkie godziny. Uczeń drugi będzie miał nowe orzeczenie (niepełnosprawność sprzężona). Rozumiem, ze w klasie nic się nie zmienia, jest wciąż jeden nauczyciel współorganizujący.  Czy jest możliwość zatrudnienia do tej grupy pomocy nauczyciela ewentualnie drugiego nauczyciela współorganizującego (jedno z dzieci często nie chce wejść do klasy/ucieka generalnie wymaga, żeby tylko nim się zająć)?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]