Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pełnomocnictwo dla wicedyrektora - awans zawodowy
strony: [ 1 ]
Iśka04-07-2019 08:44:05   [#01]

Witam

Mam pytanie jak powinno wyglądać pełnomocnictwo dla wicedyrektora który będzie uczestniczył w awansie zawodowym nauczyciela. W tym czasie Dyrektor jest na urlopie. Bardzo pilnie proszę o pomoc.

Pozdrawiam

KaPi04-07-2019 11:06:24   [#02]

jeżeli dyrektor jest na urlopie to zastępuje go wicedyrektor... nie jest chyba potrzebne pełnomocnictwo...

olaszyma04-07-2019 11:17:35   [#03]

Nasz KO życzy sobie pełnomocnictwa.

KaPi04-07-2019 11:25:16   [#04]

Ale od kogo ma być to pełnomocnictwo, jak dyrektor jest na urlopie, nie podpisuje papierów zastępuje go wice...

Od OP???

Poza tym czy dyrektor ma obowiązek być na awansie?


post został zmieniony: 04-07-2019 11:25:56
olaszyma04-07-2019 13:49:41   [#05]

Dyrektor wydaje pełnomocnictwo przed udaniem się na urlop. 

MKJ04-07-2019 15:23:58   [#06]

A jak dyrektor wyląduje na OIOM-ie, to też wcześniej ma wydać pełnomocnictwo?

an05-07-2019 08:20:54   [#07]

Upoważnienie nr .............../...............
 Upoważniam Panią ...........................… wicedyrektora Zespołu Szkół...……………………. w ……………., legitymującą się dowodem osobistym seria: ……….. numer:  …………. wydanym przez ……………………………. do  reprezentowania mnie podczas prac komisji egzaminacyjnej powołanej w dniu … lipca ..........r
dla Pani ………………….. ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego.                                                                                                     

                                                                                                    …………………………………………………….

                                                                                                     pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Iśka07-07-2019 19:11:35   [#08]

Dziękuję za pomoc.

A może mnie poratujecie upoważnieniem dla wicedyrektora z podst. prawną do potwierdzania "za zgodność z oryginałem" dokumentów do awansu zawodowego. Dyrektor jest na urlopie i okazało się że jednej strony nie potwierdził za zgodność i KO wezwało wicedyrektora do uzupełnienia braku i przyjechania do KO z takim upoważnieniem,

Proszę pomóżcie może ma ktoś z Was taki wzór.

Pozdrawiam


post został zmieniony: 07-07-2019 19:12:34
MKJ07-07-2019 20:24:23   [#09]

Proponuję pojechać do KO z ustawą Prawo oświatowe i zacytować im art. 68 ust. 9. Powinno wystarczyć. KO co najwyżej może zażądać powierzenia, ale to wicedyrektor ma.

Iśka07-07-2019 20:51:29   [#10]

Zapomniałam dodać, że jest wicedyrektorem społecznym, do "finansowych" ma pełnomocnictwo od Prezydenta Miasta.

MKJ07-07-2019 21:07:49   [#11]

Czyli jest nauczycielem wyznaczonym przez OP do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności. W takim razie wystarczy tylko pełnomocnictwo od OP, a w zasadzie pismo od OP do nauczyciela, w którym OP wyznacza go do zastępowania dyrektora. Tak naprawdę pełnomocnictwo ds. "finansowych", czyli pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu szkoły, powinien temu nauczycielowi dać dyrektor, a nie prezydent.

Problem raczej w tym, że ten nauczyciel jest w tej chwili na urlopie i nie powinien składać żadnych oświadczeń w imieniu pracodawcy.


post został zmieniony: 07-07-2019 21:10:07
Roman Langhammer07-07-2019 21:45:57   [#12]

I w ten oto sposób art. 68 ust. 9 prawa oświatowego poszedł w... pizdu...;)

MKJ07-07-2019 23:04:47   [#13]

Romanie, jest taka mądra zasada: "Piłeś, nie pisz". Polecam stosować.

Roman Langhammer08-07-2019 09:51:02   [#14]

@MKJ - nie wiem, co masz na myśli, ale pragnę podkreślić, że w swoim skromnym życiu nie stosują niczego, co może zaburzać moją percepcję. ;)

AnJa08-07-2019 11:11:40   [#15]

Jakże skromna byłaby światowa literatura gdyby stosowano się do tej, z gruntu nieżyciowej, zasady przywołanej przez MKJ.

MKJ08-07-2019 12:19:00   [#16]

Nie jestem przekonany, czy światowa literatura wzbogaciłaby się, gdyby Dyrektor Pleśniar wpadł na pomysł wydania naszych dzieł, które w takim trudzie, znoju i o suchym pysku tworzymy na forum OSKKO.


post został zmieniony: 08-07-2019 12:20:06
AnJa08-07-2019 13:17:59   [#17]

Z tym bez trudu , znoju i suchego pyska- cos by się dało złożyć.

Nawet jeśli nie literaturę to materiał dowodowy dla rzecznika dyscypliny 

MKJ08-07-2019 13:23:41   [#18]

Dobre i to. Tak czy inaczej - sława gwarantowana.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]