Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowelizacja KN awans na kontraktowergo po staremu
strony: [ 1 ]
Lucjan21-06-2019 14:46:43   [#01]

Czy ktoś ma jakieś informacje dotyczące nauczycieli, którzy rozpoczęli  staż na kontraktowego we wrześniu 2018 r. w odniesieniu do zmian w awansie?

W nowelizacji staż na kontraktowego ma wrócić do 9 miesięcy, a co z tymi którzy zaczynali awans w wymiarze 1 rok 9 miesięcy? Jak ma wyglądać ich ocena, kiedy komisja?

 

noe1921-06-2019 16:59:05   [#02]

Lucjan - spokojnie, przecież zaraz zmieni się prawo, nikt Ci nie odpowie na 100%, bo jeszcze czekamy na uchwalenie stosownych rozporządzeń

rzewa22-06-2019 02:19:32   [#03]

wg projektowanych zmian staż ten miałby zakończyć się 31.08 br

ewitex23-06-2019 22:26:04   [#04]

Jeżeli nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego 1 września 2017 i skończył 31 maja 2019r., (miał skrócony staż- doktorat), to obowiązuje go ocena pracy czy ocena dorobku zawodowego po skończonym stażu.

rzewa24-06-2019 00:51:45   [#05]

jeśli teraz złoży sprawozdanie, to musi otrzymać ocenę pracy

a jeśli 1.09 lub później i projektowane przepisy wejdą w życie - to otrzyma ocenę dorobku

ewitex24-06-2019 18:15:29   [#06]

Bardzo dziękuję Rzewa. Jesteś nieoceniona. Do dzisiaj nie otrzymałam sprawozdania. Za chwilę będę na urlopie, więc nauczyciel nie będzie miał możliwości, aby złożyć mi sprawozdanie. Pozdrawiam.

rzewa24-06-2019 19:00:14   [#07]

spokojnie

jeśli to jednostka feryjna, to masz czas na dokonanie oceny (o ile sprawozdanie wpłynie w czasie wakacji) do 21.09

dwalcz25-06-2019 17:26:05   [#08]

Problemem może być, gdy nauczyciel stażysta zaplanował swój rozwój na 1 rok i 9 miesięcy :(

KaPi25-06-2019 18:02:11   [#09]

my mamy właśnie dwie takie panie stażystki... czekamy

AnJa27-06-2019 12:29:11   [#10]

ad #05:
 w ustawie jużpo senacie jest taki zapis:
"Art. 11. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów."

wygląda więc, ze kończący staż w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele inni niż stażyści przed oceną pracy i postepowaniem "po nowemu czyli już niemal staremu" nie uciekną

martek27-06-2019 19:44:12   [#11]

to chyba jeszcze pewności nie mam...a stażysta, który ma plan rozwoju na dwa lata i zaczął w 2018/2019 to w końcu kiedy kończy i w jaki sposób?????

Jacek27-06-2019 19:59:13   [#12]

jak prezidą podpisze to zakończy staż 31 sierpnia 2019 r. No i zależy którego dnia września staż rozpoczął, bo mogło być różnie :-)


post został zmieniony: 27-06-2019 20:00:19
Skimir27-06-2019 20:13:39   [#13]

A co z nauczycielem, który pracuje na zastępstwo do 31 sierpnia? Rozpoczął staż 1 września (zgodnie z KN), 31 sierpnia kończy pracę w szkole i kończy staż.

Trudno cokolwiek procedować wobec nauczyciela, który nie jest pracownikiem szkoły. Awansu nie da się dokończy?

rzewa28-06-2019 13:26:33   [#14]

ale ocenę należy mu wystawić

o ile złoży sprawozdanie

ocenę pracy oczywiście

i to samo dotyczy stażystów, którzy staż na n-la kontraktowego rozpoczęli 1.09.2018

KaPi28-06-2019 15:01:16   [#15]

jeżeli moje stażystki zakończą staż po nowemu, czyli w trybie przyspieszonym 31.08. to robię im ocenę pracy czy dorobku zawodowego?

oczywiście jeżeli już nowelizacja zacznie być obowiązującym prawem...

Jacek28-06-2019 15:50:04   [#16]

ocenę pracy, bo nowela wejdzie w życie dzień później czyli 1 września

KaPi28-06-2019 15:51:34   [#17]

a postępowanie i komisja???

"szkolna" czy "ekspercka"?

Jacek28-06-2019 15:54:53   [#18]

ekspercka

rzewa28-06-2019 16:55:40   [#19]

hm... ale można to zinterpretować tak:

nowela wejdzie w zycie 1.09 zatem 1.09 n-l będzie w trakcie stażu, bo staż 31.08 sienie zakończy, gdyż wg obowiązujących w tym dniu przepisów będzie trwał

wobec tego pomimo, że 12 m-cy minie temu stażyćcie 31.08, to staż zakończy on 1,09

czyli ten staż powinien być oceniony "po nowemu"w rozumieniu wchodzącej w dniu 1.09 noweli, czyli wystawiamy temu stażyście ocenę dorobku zawodowego za okres stażu trwającego od 1.09.2018 do1.09.2019

KaPi28-06-2019 19:16:19   [#20]

hm... a nie można zinterpretować może jeszcze tak:

nauczyciel podjął prace 3.09, to i staż kończy 3.09???

przesadziłam? ;)

rzewa28-06-2019 21:47:05   [#21]

jeżeli podjął pracę = został zatrudniony, 3.09.18 to wówczas jego staż, wg nowych przepisów, skończy się 2.09.19


post został zmieniony: 28-06-2019 21:47:14
KaPi28-06-2019 22:37:58   [#22]

hm... czyli wtedy postępowanie według przepisów obowiązujących od 1.09...

czyli bez eksperckiej i ocena dorobku...

te wersję zdecydowanie bym wybrała...

 

GAŁKA28-06-2019 23:33:34   [#23]

Przepisy przejściowe przewidują, że w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy (art. 9 projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw). Oznacza to, że nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. zakończą go 31 sierpnia 2019 r.(ten przepis ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw).

Projekt nowelizacji przewiduje, że nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019, po zakończeniu stażu otrzymają ocenę dorobku zawodowego (a nie ocenę pracy) oraz przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego już na zasadach obowiązujących od 1 września 2019 r. Oznacza to, że będą musieli uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie, a w skład komisji wejdą tylko:

  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
  2. przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół takie nie został w szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki niesamorządowych, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;
  3. opiekun stażu (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela po nowelizacji, art. 1 pkt 7 lit. 1 projektu nowelizacji)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]