Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
Amaria13-06-2019 18:57:43   [#01]

Witam :) Proszę o poradę, czy nauczyciel, który ma teraz etat, ale od września będzie miał niepełny. Może w tym momencie otrzymać urlop dla poratowania zdrowia na rok?

elrym13-06-2019 18:59:22   [#02]

jeżeli wiadomo, że nie będzie miał pełnego etatu, urlopu udzielasz do 31.08

Karolina13-06-2019 19:39:37   [#03]

a co ma zrobić taki nauczyciel 1 września skoro nie jest w stanie wrócić do pracy?

elrym13-06-2019 21:09:39   [#04]

Jak to?

Udz dostaje do 31.08, od 1.09- ograniczenie,ktore otrzymał 31.05

olaszyma26-06-2019 11:21:33   [#05]

Pytanie dotyczące lekarza decydującego o skierowaniu na udpz. Czy musi to być lekarz medycyny pracy z którym szkoła ma podpisana umowę czy każdy lekarz medycyny pracy? 

Jacek26-06-2019 11:22:58   [#06]

każdy

elrym26-06-2019 11:29:43   [#07]

Inny może nie wydać orzeczenia. Można próbować...znam przypadki(2)z ostatniej chwili,że nie dostali od innego

KaPi26-06-2019 11:34:10   [#08]

u nas też tylko ten, z którym jest umowa

elrym26-06-2019 11:34:22   [#09]

https://www.portaloswiatowy.pl/udzielenie-urlopu-zdrowotnego/lekarz-wydajacy-orzeczenie-o-potrzebie-udzielenia-urlopu-zdrowotnego-kto-go-wybiera-15576.html

 

Lekarz wydający orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego – kto go wybiera

Pytanie:Czy nauczyciel może się zgłosić do dowolnego lekarza medycyny pracy w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia czy musi to być obligatoryjnie lekarz, z którym placówka ma podpisaną umowę?
Odpowiedź:Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia może wystawić wyłącznie lekarz jednostki medycyny pracy, z którą szkoła ma umowę.

Orzeczenie wydaje lekarz z placówki, z którą szkoła ma zawartą umowę

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę (art. 73 ust. 10 Karty Nauczyciela). Badania, do których odsyłają wskazane wyżej przepisy, to badania wstępne, okresowe i kontrolne (art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy).

Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia może wydać wyłącznie lekarz medycyny pracy sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w ramach obligatoryjnej umowy, jaką każdy pracodawca musi posiadać z podstawową jednostką służby medycyny pracy (art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy).

post został zmieniony: 26-06-2019 11:36:01
olaszyma26-06-2019 12:32:16   [#10]

Bo nasz z którym mamy podpisaną umowę twierdzi, że na te czynności nie ma, tylko na badania profilaktyczne. Jacku, skąd wiadomo że każdy? Czy "uprawniony" to znaczy ten, który jest lekarzem medycyny pracy czy ten, który ma umowę?


post został zmieniony: 26-06-2019 12:36:59
KaPi26-06-2019 12:34:32   [#11]

to sprawdźcie umowę...

olaszyma26-06-2019 13:47:34   [#12]

W umowie tego nie będzie bo była zawarta dawno,, kiedy urlop dostawało się na podst orzeczenia lekarza rodzinnego.

elrym26-06-2019 14:53:29   [#13]

to aneksuj umowę albo zawrzyj z innym, który będzie świadczył takie usługi

dla mnie to dziwny lekarz, skoro dawniej tego nie było- to działa w dwie strony!

lekarzowi rodzinnemu się nie płaciło za orzeczenie, a ten nie dosyć, że dostaje kasę, to jeszcze wymyśla!

 

na Twoim miejscu porozmawiałabym z kierownikiem zakładu, gdzie ten lekarz pracuje i uzgodniła z nim warunki 

rzewa26-06-2019 14:57:56   [#14]

orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy, z którym szkoła ma umowę -> wynika to wprost z KN (art 73 ust 10 KN), zatem lekarz ten ma taki obowiązek niezależnie od tego czy umowa o tym wspomina czy nie

olaszyma28-06-2019 09:05:05   [#15]

Myślę że nasz lekarz ma "focha" bo w zeszłym roku było odwołanie i musiał coś wypisywać.

malmar1528-06-2019 15:56:21   [#16]

Zdecydowanie ma focha ;)


post został zmieniony: 28-06-2019 15:57:30
olaszyma01-07-2019 10:04:51   [#17]

Na szczęście na drugiej wizycie , kiedy dostał kompletnie wypisane dokumenty (pokazało się że to był dla niego problem że musi je wypełnić sic!) , bez problemu wydał orzeczenia dla dwóch nauczycielek.

elrym01-07-2019 18:25:32   [#18]

Wobec tego powinnaś się zastanowic czy nie podpisać umowy z innym lekarzem takim,co nie strzela focha, nawet wtedy,gdy mu się płaci

an03-07-2019 19:20:41   [#19]

olaszyma

o jakich dokumentach piszesz? Co trzeba złożyć lekarzowi aby wydał orzeczenie?

dyrektor wypisuje skierowanie...czy coś jeszcze?

MKJ03-07-2019 20:41:52   [#20]

Dyrektor tylko wystawia skierowanie, reszta to już sprawa między nauczycielem a lekarzem.

an04-07-2019 07:45:13   [#21]

No tak myślałam...dziękuję

Macia05-07-2019 12:36:19   [#22]

Czy to skierowanie ma być na takim druku jak na badanie kontrolne?

an05-07-2019 12:46:36   [#23]

Skierowanie na badania lekarskie

 

Działając na podstawie art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), kierują na badania lekarskie:

Pana/Panią ……………………………………..,

nr PESEL …………………...,

zamieszkałego: ………………………………………..

zatrudnionego na stanowisku nauczyciela ………………... w Zespole Szkół .............. w ……………...,

w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Informacja o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowisku:

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………..……………………….

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis dyrektora szkoły)

 

Pouczenie:

Na badanie lekarskie należy zgłosić się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badania lekarskie

Macia08-07-2019 09:48:04   [#24]

Dzięki

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]