Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiany w KN złożone dziś w sejmie jako projekt poselski
strony: [ 1 ]
Jacek06-06-2019 20:16:35   [#01]

No to mamy częściowo powrót do przeszłości :-)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1341-2019/$file/8-020-1341-2019.pdf 

kolejny bałagan będzie.


post został zmieniony: 06-06-2019 20:17:28
KaPi06-06-2019 20:23:30   [#02]

największy z awansem...

jurkoz06-06-2019 20:29:12   [#03]

To w końcu jakąś dobrą zmianę mamy, szkoda, że to tylko powrót do przeszłości.

jurkoz06-06-2019 21:24:52   [#04]

Czytam te proponowane zapisy w KN i mam coraz więcej wątpliwości co do swojego wcześniejszego osądu o "dobrej zmianie"...

Art. 9. 1. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.

...czyli kończy się 31 sierpnia? Awans kiedy? 

 

„Art. 53a.

1. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

wątpliwa premia dla jeszcze niesprawdzonego nauczyciela - to raczej "zła zmiana" (o wysokości premii nie wspomnę, bo było 2* płaca zasadnicza)
16) w art. 75 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.”;

moim zdaniem 3 dni to może być zbyt mało żeby sprawę wyjaśnić, zebrać dowody i przekazać do rzecznika dyscyplinarnego (chyba, że to sąd kapturowy ma być) . Oczywiście bieżące decyzje zabezpieczające dobro dziecka to inna bajka, ale w 3 dni wniosek...

 

W pewnej audycji radiowej jeden z posłów tzw "dobrej zmiany" powiedział, że udało mu się przeczytać KN do 40 strony, bo dalej już nie był w stanie, taki to bełkot... myślę, że ten poseł, po tych zmianach, nie doczyta już tak daleko...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Langhammer06-06-2019 21:47:38   [#05]

No cóż... plan rozwoju nauczycieli ci pisali na 1 rok i 9 miesięcy. Ciekawe czy go zrealizowali w 12 miesięcy? Bo jak po roku przygotować ocenę dorobku zawodowego? Bo jeśli nie zrealizował w dużej części, to powinna to być ocena negatywna... 

Jacek07-06-2019 00:47:14   [#06]

Ujednoliciłem KN wg propozycji projektu i se czytajcie. Warto też sięgnąć do tekstu samoistnego i art. 8 - 18 złożonego projektu.

----

Edit

umieściłem w wymianie projekt i teraz to co poniżej jest ujednoliceniem.

-------

Edit 2

poprawiłem plik ze względu na pozostawienie w KN oceny bardzo dobrej

Jacek Ujednolicona Karta Nauczyciela wg stanu na 1 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian z projektu poselskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.
Pobierz: KN wg stanu na 01.09.2019 ze zmianami projektem poselskim z dnia 06.06.2019.zip* (92 KB)

 


post został zmieniony: 28-06-2019 10:12:23
Roman Langhammer07-06-2019 08:31:46   [#07]

W uzasadnieniu czytamy:

"6) uchylenie przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych – zmiana ta jest konsekwencją odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy, zmiany skali i kryteriów tej oceny;"

 

Rozumiem, że w ogóle nie będzie tego dodatku?

noe1907-06-2019 08:39:55   [#08]

Czy to:

  1. w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;”,

 

mam rozumieć, że nauczyciel kontraktowy po oblaniu egzaminu nie będzie w danej szkole nigdy miał szans na awans?

Ala07-06-2019 09:12:16   [#09]

tak

ale to już było

Jot09-06-2019 00:12:04   [#10]

....Czyli nie ma już mowy o przywróceniu na rok-dwa emerytur wg starych przepisów wg propozycji PIS,  skoro pensum ma pozostać bez zmian?

Roman Langhammer09-06-2019 08:19:20   [#11]

Ja myślę, że te zmiany będą proponować od roku 20/21.

Leszek09-06-2019 18:20:10   [#12]

Ano, bo będzie po wyborach, to już będzie można (albo nie) ciąć pensum...

Pozdrawiam 

aza13-06-2019 11:18:47   [#13]

nie ma nic o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli

hania13-06-2019 13:44:32   [#14]

https://znp.edu.pl/nauczyciele-ki-przedszkoli-jest-akcja-piszemy-do-senatorow/

Ala26-06-2019 17:15:16   [#15]

https://glos.pl/nauczyciele-przedszkoli-bez-dodatku-za-wychowawstwo-senat-przeglosowal-karte?fbclid=IwAR3dpnoiHbiAUsW2T2jL9fowaDCOW344ZyzOKTI_9op9Xfr4GJUHNg4RVQc 

Marek Wójcik27-06-2019 12:28:51   [#16]

Szanowni Państwo

Mimo mojego wołania o refleksję, Senat przyjmuje ustawę bez poprawek.

To nie jest dobra wiadomość dla uczestników systemu eduakcji

Zdrowia
Marek Wójcik

AnJa27-06-2019 12:31:22   [#17]

Chętnie dowiedziałbym się, skad przypuszczenie, ze akurat nad pańskim wołaniem o refleksję Senat miałby się pochylić?:-)

Ala09-07-2019 12:54:42   [#18]

prezydent podpisał

graraz09-07-2019 22:26:55   [#19]

Genialny pomysł "rabina"

W Tykocinie żył bardzo biedny Żyd o imieniu Icek. Wraz z żoną Salcią, czwórką dzieci i teściową, gnieździł się w maleńkiej izdebce. Ciasnota była nie do wytrzymania i w końcu Icek postanowił udać się po radę do rabina.

– Rebe, ja nie mogę już tak żyć, ty mi powiedz, co ja mam zrobić?

– Icek, ty idź na targ i kup sobie kozę!

– Ale Rebe, ja już teraz nie mogę wytrzymać tej ciasnoty. Jak ja będę żył, jeśli dojdzie jeszcze koza?

– Ty słuchaj dobrej rady mądrego rabina. Ty idź na targ i kup sobie kozę.

Icek poszedł na targ i kupił kozę. Po wprowadzeniu kozy do maleńkiej izdebki, zrobiło się jeszcze gorzej. Nie dość, że ciasnota doskwiera jeszcze bardziej, to koza cuchnie, wyżera każde jedzenie i załatwia się gdzie popadnie. Icek przetrzymał tydzień, po czym pobiegł do rabina po radę.

– Rebe, to już nie jest życie, to jedno wielkie pasmo cierpienia. Coś ty mi kazał zrobić! Ja już tego dłużej nie wytrzymam.

– Icek, ty idź na targ i sprzedaj kozę. Odczekaj kilka dni i przyjdź mi zdać relację.

Icek zrobił jak radził rabin, po czym ponownie udał się do niego.

– Icek! Sprzedałeś kozę? Jak ci się żyje?

– Sprzedałem Rebe i dzięki ci za twoją mądrą radę. Teraz to ja wiem, że żyję!

Tylko nauczyciele to nie "Icki"

AnJa10-07-2019 15:23:42   [#20]

Po publikacji ustawy, od dnia 1 września wejdzie w zycie minimalna wysokość dodatku dla wychowawców.

Czy pociąga to za sobą konieczność zmiany regulaminu uchwalanego przez j.s.t.? 

Po zmianie KN  art. 6 ust.10  będzie brzmieć  "Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art. 34a ust. 2 następuje w trybie określonym w ust. 6.” (to ten o regulaminach właśnie).

Czytając literalnie: jeśli j.s.t.  nie zamierza podnosić tego dodatku poza ustawowy poziom minimalny- zmieniać uchwały nie musi.

Się mylę i gdzieś jest o tym jeszcze?

KaPi10-07-2019 16:32:27   [#21]

Przed chwilą usłyszałam informację, że będzie zwiększona subwencja ze względu na podwyżki dla nauczycieli "na te cztery miesiące"

a co po tych czterech miesiącach???


post został zmieniony: 10-07-2019 16:32:41
MKJ10-07-2019 16:39:36   [#22]

Subwencja jest planowana w budżecie na dany rok kalendarzowy, więc w tym roku może być zwiększona tylko na 4 miesiące. Zobaczymy jaki budżet przygotuje rząd na rok 2020.

Jacek10-07-2019 17:25:18   [#23]

do [#20]

to art. 30 ust. 10a KN po zmianie i tu będzie niespójność między zapisem KN o minimalnym dodatku za wychowawstwo a tym co jest w regulaminie jst.

Nie wiem, czy jednak nie trzeba zmienić uchwały jst, tym bardziej, że dodatek określony w dodawanym art. 34a ma dotyczyć wychowawców klas i nie wiem czy MEN czytał uchwałę SN w tej sprawie, choć ona dotyczyła zapisów w rozporządzeniu o minimalnych wynagrodzeniach a tu mamy zmianę w ustawie.

------

edit

pojawiła się na RCL zmiana rozporządzenia ws minimalnych wynagrodzeń, która oddziela funkcję wychowawcy klasy i nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12322577/12607105/12607106/dokument405102.pdf 


post został zmieniony: 10-07-2019 17:32:07
AnJa10-07-2019 19:25:20   [#24]

Nie wiem dlaczego  nazwało mi się to art.6 ust. 10:-)

Owszem- niespójnośc będzie- ale w zasadzie konsekwencją powinno być usunięcie tego zapisu z regulaminu w przypadku, jeśli j.s.t. nie zamierza podnosić tego dodatku powyżej wielkości ustawowej.

I dla takiej operacji nie warto armat wytaczać.

Jacek10-07-2019 19:35:15   [#25]

ale po zmianie rozporządzenia dojdzie dodatek dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, więc tak czy siak trza będzie uchwałę jst ruszyć :-)

AnJa10-07-2019 19:43:28   [#26]

Wysokośc minimalna tego dodatku jest identyczna jak wychowawcy klasy? - Jeśłi tak- patrz wyżej.

Mam wrażenie, że niepotrzebnie komplikuje się sytuację wprowadzając kolejne stanowisko- dla mnie pojęcie wychowawca klasy obejmuje i przedszkole.

 

Jacek10-07-2019 20:10:31   [#27]

Właśnie wysokość dodatku nie jest identyczna po zmianie w kontekście uchwały SN

https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;,ia,i,pzp,3,08,8637,orzeczenie.html 

w której w uzasadnieniu jest zapis:

"Chodzi tutaj przede wszystkim o wyjaśnienie znaczenia określenia "klasa", które w rozporządzeniu nie jest definiowane i nie ma także jego definicji w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty."

ale teraz MEN zmienia zapisy w KN oraz rozporządzeniu wskazując nowy dodatek funkcyjny, czyli definiuje kto to wychowawca klasy a kto opiekun oddziału przedszkolnego.

rzepek10-07-2019 20:32:29   [#28]

To nauczyciel w przedszkolu nie "wychowuje" dzieci, tylko się nimi " opiekuje"? To na co mu studia, wystarczy kurs pedagogiczny. 

AnJa10-07-2019 21:09:39   [#29]

To może być problem bo faktycznie wysokość tego dodatku zostawia się samorządowi. I on, w tej sytuacji może mieć dowolną wysokość. Chyba sensowniej byłoby gdyby, jeśli już MEN ma taką potrzebę zamiast ppkt d rozszerzyć ten o wychowawcy klasy  dodając, że to także wychowawca w przedszkolu. No i zostaje jeszcze świetlica.

 

Ala10-07-2019 23:22:23   [#30]

a czy gdzieś są dodatki dla nauczycieli świetlicy?

Jacek10-07-2019 23:26:18   [#31]

ni ma :-)

AnJa11-07-2019 06:48:49   [#32]

U nas som.

Jacek11-07-2019 08:43:09   [#33]

kto bogatemu zabroni :-)

AnJa11-07-2019 08:45:13   [#34]

RIO np.

Macia15-07-2019 13:12:27   [#35]

Jacek nie otwiera się podany link Gdzie znajdę ten projekt

Jacek15-07-2019 13:13:45   [#36]

otwiera się tylko trzeba rozpakować, bo zip-em spakowany

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]