Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwo z wyróżnieniem, oceny
strony: [ 1 ]
Jot06-06-2019 16:20:01   [#01]

Czy to prawda, że uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem tylko wtedy, gdy nie ma ani jednej oceny dostatecznej lub dopuszczającej? Rozumiem, że ocena zachowania minimum bardzo dobra i średnia minimum 4,75 być musi. Jest gdzieś zapis w prawie, że może to regulować statut szkoły, że świadectwo z paskiem otrzymuje tylko ten uczeń który nie ma niższej oceny, niż czwórka? Nie chce mi się jakoś wierzyć...chyba, że czegoś nie doczytałam to sprostujcie proszę...Przecież nikt nie musi być orłem ze wszystkiego. Każdy może mieć jakiś przedmiot, którego nie jest w stanie nauczyć się na wyżej, jak "3"

Jacek06-06-2019 17:30:05   [#02]

Może mieć i dopuszczające na świadectwie. Przecie przepisy są jasne w tej kwestii.

Średnia co najmniej 4,75 i bardzo dobra ocena zachowania. 

elrym06-06-2019 19:58:53   [#03]

Na pewno jest o ocenie zachowania?

KaPi06-06-2019 20:10:03   [#04]

§ 18. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

MKJ06-06-2019 20:10:31   [#05]

.


post został zmieniony: 06-06-2019 20:10:52
Jot06-06-2019 20:17:26   [#06]

No właśnie... i kropka.:-) Dzięki.

elrym06-06-2019 20:19:26   [#07]

KaPi- ten cytat z jaká datá?

KaPi06-06-2019 20:22:56   [#08]

ostatnie rozporządzenie z 22 lutego 2019 r., ale ten zapis o bardzo dobrym zachowaniu jest odkąd pamiętam...(czyli od 19 lat w szkole...)

elrym06-06-2019 20:23:56   [#09]

Masz rację :)))

Jot06-06-2019 23:03:18   [#10]

Tak mi się zdaje, że ten zapis był jeszcze wtedy, gdy nie było oceny celującej...Mylę się? Kojarzę, że już dość dawno zastanawiałam się nad tym, że przybyły oceny celujące, a ten zapis nie zmienił się...?

olaszyma07-06-2019 09:45:00   [#11]

a co do tego mają oceny celujące? Zachowanie ma być bdb albo wzorowe. Przy ocenach celujących (które istnieja już od co najmniej 28 lat) można się zastanawiać czy 4,75 to nie za mało na  świadectwo z wyróżnieniem.

Jot07-06-2019 13:03:07   [#12]

No właśnie to olaszyma, że z ocenami celującymi  znacznie łatwiej, niż kiedyś otrzymać świadectwo z paskiem:-) To miałam na myśli

alis10-06-2019 09:42:03   [#13]

A jak jest w przypadku klasy 8,

1. robimy klasyfikację roczną i liczymy średnią ocen jakie uzyskał tylko w klasie 8 i na tej podstawie świadectwo z wyróżnieniem

czy 

2. robimy klasyfikację końcową-wypisujemy wszystkie oceny  i z tego średnią ocen liczymy i to decyduje czy ten uczeń ukończył szkołę z wyróżnieniem.

Czy też w 8 klasie robimy klasyfikację roczną i końcową?

 

Chyba się pogubiłam:(

KaPi10-06-2019 09:46:56   [#14]

roczną i końcową

an10-06-2019 11:17:06   [#15]

A po co roczną?

Po 8 klasie uczeń kończy szkołę (dostaje świadectwo ukończenia szkoły), więc dokonuje się klasyfikacji końcowej. Jeśli jego średnia ocen ze wszystkich ocen jest co najmniej 4,75 i ma bdb zachowanie to kończy szkołę z wyróżnieniem 

Jacek10-06-2019 11:23:27   [#16]

Bo w ostatniej klasie jest klasyfikacja roczna i końcowa

Art.  44f uoso

rzewa10-06-2019 11:40:05   [#17]

ale wyróżnienie na świadectwie ukończenia szkoły dotyczy klasyfikacji końcowej a nie klasyfikacji rocznej

Jacek10-06-2019 11:50:54   [#18]

a to tak

Zak10-06-2019 17:21:01   [#19]

Klasyfikacja roczna w VIII potrzebna jest w zasadzie tylko do stypendium motywacyjnego.

alis11-06-2019 09:21:45   [#20]

Czyli usystematyzujmy:

w klasie 8 robimy klasyfikację roczną i końcową.

Klasyfikacja roczna- jej wyniki posłużą do ustalenia średniej do stypendium

klasyfikacja końcowa-jej wyniki posłużą do ustalenia średniej do świadectwa z wyróżnieniem (zachowanie bardzo dobre i co najmniej śr. ocen 4,75)

Czy tak?

rzewa12-06-2019 08:11:25   [#21]

tak

alis12-06-2019 09:12:19   [#22]

Dzięki rzewo:)

beania12-06-2019 13:07:27   [#23]

Pisałam w innym wątku, ale nie ma odpowiedzi. Wiec próbuję tu. 

Uczennica klasy obecnie VIII, która już 2  lata ma zwolnienie z wych. fiz. Wiec miała wpisywane zwolniona. Ale moje pytanie teraz brzmi, że ostatnią ocenę miała w klasie VI. I czy ona liczy się do średniej końcowej? I ona jest na świadectwie wpisana?

 

KaPi12-06-2019 16:48:07   [#24]

no to u nas pojawia się ups...

bo do tej pory stypendium było przyznawane za oceny końcowe...

 

rzewa12-06-2019 17:40:39   [#25]

do #23: na świadectwie ukończenia szkoły ma "zwolniona", bo w ostatniej klasie tak została sklasyfikowana z wf

Jot12-06-2019 19:07:25   [#26]

Na pierwszej stronie świadectwa w miejscu "nazwa szkoły podstawowej" rozumiem, że trzeba wpisać  Szkoła Podstawowa w.........................................., a potem jeszcze raz "w........................ powtarzamy"? Szkoła nie ma imienia.

jasza6612-06-2019 22:23:32   [#27]

do #24  i #20

Uczeń który kończy klasę ósmą nie może otrzymać stypendium za II półrocze.

W II półroczu mógł dostać za I półrocze. Gdyby było III półrocze, to mógłby dostać w nim za II. 

Art. 90g. 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/czy-uczen-konczacy-szkole-podstawowa-i-uczen-koncz/6087

KaPi12-06-2019 22:27:38   [#28]

No to sorki, już zgłupiałam... (może już dawno)

Z jakich ocen mam teraz wyliczyć średnią do stypendium w klasie VIII i III gimnazjum??? Z rocznych czy końcowych?


post został zmieniony: 12-06-2019 22:29:58
jasza6612-06-2019 22:38:46   [#29]

Moim zdaniem uczeń klasy VIII i III gimnazjum nie otrzymuje stypendium za wyniki w nauce tak jak pisałem w #27

KaPi12-06-2019 22:40:11   [#30]

wcale????

jakoś wydaje mi się to niemożliwe...

skoro stypendium jest za przepracowany okres (półrocze, semestr), to dlaczego miałoby go nie być w tym momencie?


post został zmieniony: 12-06-2019 22:42:06
jasza6612-06-2019 22:54:52   [#31]

Stypendium przyznaje się w danym okresie za okres poprzedzający. Czyli w 2 okresie za 1. Po 2 okresie uczeń klasy ósmej jest już absolwentem.

 https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/czy-uczen-konczacy-szkole-podstawowa-i-uczen-koncz/6087

rzewa13-06-2019 13:00:33   [#32]

do #26: tam gdzie nazwa szkoły wpisujesz "Szkoły Podstawowej" resztę wykreskowujesz

po "nr" też robisz kreskę jeśli nie masz numeru, potem to samo po "im.", o ile nie masz imienia,

a potem po "w" wpisujesz nazwę miejscowości, w której jest Twoja szkoła, a po "woj." nazwę województwa

bardu17-06-2019 22:28:49   [#33]

do postu # 20

to w klasie 8 robimy dwie uchwały?

MKJ17-06-2019 23:22:17   [#34]

Może być jedna. Uchwała to tylko przyjęcie wyników klasyfikacji, nic więcej.

malgala20-06-2019 14:17:56   [#35]

A czy może być jedna uchwała dotycząca wyników klasyfikacji rocznej i druga klasyfikacji końcowej i ukończenia szkoły przez uczniów klasy ósmej i trzeciej gimnazjum?

Czy w protokole trzeba podać nazwiska uczniów kończących szkołę, bo kontrola KO zarzuciła nam, że nie mamy?

I jeszcze jedno pytanie. Wychowawczyni jednej z klas, już po podjęciu uchwały przyjmującej wyniki klasyfikacji rocznej, wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie jednemu uczniowi oceny zachowania. RP była w większości za podwyższeniem.
I co w takim przypadku?
Nowa uchwała zmieniająca podjętą uchwałę?
A może jakoś inaczej?
I jaka podstawa prawna tej nowej uchwały?
Pomóżcie.


post został zmieniony: 20-06-2019 14:18:23
MKJ20-06-2019 14:45:25   [#36]

Mogą być również dwie uchwały. Może być ich też tyle, ilu jest uczniów w szkole - po jednej, albo nawet po dwie, jeśli uwzględnimy klasyfikacje roczną i końcową, dla każdego ucznia, choć tego rozwiązania akurat nie polecam.

KO nie ma prawa ingerować w treść protokołu, bo żadne przepisy nie stanowią, co powinno być w protokole, a wizytatorzy raczej nie byli obecni na zebraniu, ale... Treść protokołu powinna odzwierciedlać przebieg zebrania, więc jeśli podczas zebrania byli wymienieni uczniowie, którzy ukończyli szkołę, to powinno mieć to odbicie w protokole. Jednak bez względu na treść protokołu, uważam, że do uchwały RP ws. wyników klasyfikacji i promocji powinien być dołączony załącznik z tymi wynikami (inaczej treść uchwały nie ma sensu), a tam przecież będą wymienieni uczniowie, którzy ukończyli szkołę.

Nauczyciel nie może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie oceny, chyba że do siebie - to nauczyciel ustala roczną ocenę klasyfikacyjną i nikt nie ma prawa w to ingerować. Zatem uchwała RP w tym zakresie nie ma podstaw prawnych. Co najwyżej mogła być podjęta uchwała w sprawie nowych wyników klasyfikacji i promocji tego ucznia, ale... Termin ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych powinien określać statut szkoły, a po tym terminie zmiana ocen może być dokonana jedynie w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności, egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego. Chyba że był to błąd lub oczywista pomyłka nauczyciela przy ustalaniu oceny - wtedy w dokumentacji przebiegu nauczania dokonujemy sprostowania błędu i ewentualnie wydajemy nowe świadectwo ukończenia szkoły.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]