Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zespół szkolno-przedszkolny.
strony: [ 1 ]
orsetto24-05-2019 17:48:30   [#01]

Czy w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego może funkcjonować SP z oddziałami przedszkolnymi ( 6 latki) i przedszkole z dziećmi młodszymi? Planowane jest powstanie takiego właśnie zespołu i w tej formie. Czy  Art 91 PO dopuszcza taką hybrydę?  


post został zmieniony: 24-05-2019 17:49:36
rzewa24-05-2019 18:50:59   [#02]

tak, może taki zespół funkcjonować

Natalia3917-05-2022 13:27:12   [#03]

Mam pytanie do osób, które na własnej skórze przeżyły łączenie szkoły podstawowej z przedszkolem w zespół szkolno przedszkolny. 

Czy ktoś chciałby się podzielić wiedzą - co kiedy i jak.

Terminy, dokumenty dla pracowników do przejścia itp.

bialy196718-05-2022 12:03:41   [#04]
Za portalem oświatowym:
Taki zespół może utworzyć tylko organ prowadzący.
Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego wymaga zaopiniowania aktu założycielskiego zespołu przez rady pedagogiczne, a także wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego i uchwały w sprawie nadania pierwszego statutu zespołu. Akt założycielski i statut zespołu należy przesłać kuratorowi oświaty. 

Zasady tworzenia zespołów szkół i placówek, w tym zespołów szkolno-przedszkolnych zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe. Z treści art. 91 ust. 2 tej ustawy wynika, że organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. Zasadą wynikającą z ww. przepisu jest to, że w zespół ze szkołą podstawową nie można połączyć każdego przedszkola, a jedynie te przedszkola, które mają siedzibę na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej.

Ponadto zauważyć należy, że skoro w zespół można połączyć szkołę z przedszkolem to oznacza, że jednostki te najpierw powinny zostać utworzone. Tworząc przedszkole, należy zachować procedurę określoną w art. 88 ww. ustawy (nadać akt założycielski i statut przedszkola). Dopiero tak utworzone przedszkole można połączyć w zespół ze szkołą podstawową.

Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne (art. 91 ust. 5 ww. ustawy). Opinie te nie mają charakteru wiążącego, ale są obligatoryjnym, niezbędnym elementem procedury łączenia szkół i przedszkoli w zespół.

Tworząc zespół, należy nadać mu akt założycielski i statut

Właściwym organem do nadania aktu założycielskiego i pierwszego statutu zespołu jest rada gminy (rada miasta). Akt założycielski i statut należy następnie przesłać kuratorowi oświaty. Ponadto uchwałę rady gminy w sprawie nadania aktu założycielskiego zespołu szkolno-przedszkolnego oraz uchwałę w sprawie nadania statutu - w trybie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego należy przesłać właściwemu wojewodzie.

Połączenie w zespół szkoły podstawowej z przedszkolem (przedszkolami) dokonywane jest z dniem 1 września danego roku (art. 91 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe). 

Jeśli chodzi o pracowników, to z automatu stają się pracownikami powstałego zespołu (powinni dostać informację pisemną) bez żadnych skutków ubocznych.

Musisz jeszcze tylko doczytać, czy w Twoim przypadku nie jest potrzebna jeszcze uchwała intencyjna, która musi być podjęta co najmniej pół roku przed uchwałą właściwą rady gminy.
Przepraszam za ewentualne błędy edycyjne - to z pośpiechu.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]