Forum OSKKO - wątek

TEMAT: osiągnięcia na świadectwie
strony: [ 1 ]
mala123-05-2019 20:27:15   [#01]

Ile wpisów na świadectwie?

Mam uczniów, którzy mają dużo osiągnięć w konkursach powiatowych. Jakie osiągnięcia powiatowe brane są pod uwagę w rekrutacji - I, II i III miejsca? Ile wpisów umieszczacie na świadectwie ukończenia szkoły?  Słyszałam o zmniejszaniu czcionki, aby wpisać jak najwięcej. Czy tak robicie?

MKJ23-05-2019 20:43:51   [#02]

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (w przypadku absolwentów szkół podstawowych) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum:

"W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum), przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów."

Kuratorzy oświaty na swoich stronach udostępnili wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, z których osiągnięcia brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Apeluję, żeby wpisywać tylko te z wykazów. Komisje rekrutacyjne w szkołach ponadpodstawowych i tak sprawdzają wszystkie wpisy na świadectwie z wykazami kuratoryjnymi i zdarza się, że muszą tłumaczyć rozgoryczonym kandydatom, dlaczego nie przyznały punktów za osiągnięcia.

mala123-05-2019 22:05:31   [#03]

w zarządzeniu KO

§ 2. W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nieumieszczonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów i na tej podstawie dokonuje wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

Wynika z tego, że można inne wpisywać.Skąd się wzięło przekonanie, że można tylko 3 osiągnięcia?

MKJ23-05-2019 22:20:11   [#04]

Nigdzie nie napisałem, że mają być tylko 3 osiągnięcia.

Art. 148 UPO:

"Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach."

Moim zdaniem ten kurator oświaty przekroczył swoje uprawnienia i delegację ustawową zawartą w art. 148. Nikt kuratorowi oświaty nie dał prawa do dalszego delegowania uprawnienia ustalania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, z których osiągnięcia mogą być wpisane na świadectwie, a tym de facto jest ów § 2.

mala123-05-2019 23:03:09   [#05]

MJK -o 3 osiągnięciach wspominał poprzedni dyrektor. Można zmniejszyć czcionkę,aby zmieścić więcej wpisów?

MKJ24-05-2019 13:18:39   [#06]

Można - przepisy nic nie mówią o wielkości czcionki.

Skimir05-06-2019 23:49:18   [#07]

Czy przy wpisie np. za wolontariat podaje się ilość punktów.

an06-06-2019 18:04:46   [#08]

nie - ale podaje sie  ilość godzin wolontariatu

Jacek06-06-2019 18:33:43   [#09]

a niby dlaczego podawać ilość godzin, czy punktów i skąd Wy takie info bierzecie?


post został zmieniony: 06-06-2019 18:35:28
gera06-06-2019 19:11:10   [#10]

an - gdzie jest napisane, że należy podać ilość godzin?

an10-06-2019 11:04:52   [#11]

hmm… może faktycznie nie podaje się, ale aby dokonać wpisu chyba trzeba wziąć pod uwagę ilość godzin wolontariatu. wiem, że moje dziecko potrzebowało zaświadczenia, że zrealizowała 75 godzin w ramach wolontariatu.

Jot16-06-2019 18:22:13   [#12]

...Czy jeśli uczeń w poprzednich latach miał tytuł finalisty konkursu przedmiotowego a teraz jest laureatem takiego samego konkursu  to wpisujemy tylko inf o laurecie? Mało miejsca, a trzeba jeszcze coś innego wpisać

rzewa16-06-2019 18:32:54   [#13]

uważam, że należy wpisać inf. o tym, że był laureatem -> jest to najwyższe osiągnięcie w tym zakresie

Jot16-06-2019 21:24:24   [#14]

Dzięki rzewo.  Co zrobić,  jeśli nie zmieści się wszystko na świadectwie? Wypisać wg ważności, a na resztę uczeń będzie miał zaświadczenie, czy jakiś dyplom- myślę, że to, co się nie zmieści, ale będzie udokumentowane też zostanie uwzględnione w ramach  granicy punktów?

Czy rzeczywiście można zmniejszyć czcionkę w osiągnięciach tylko?

elrym17-06-2019 05:33:53   [#15]

Mozesz zmniejszyc czcionkę

irekm117-06-2019 11:17:00   [#16]

Czy można wpisać w szczególnych osiągnieciach na świadectwie udział uczniów klasy VIII-ej w poczcie sztandarowym przez trzy lata?

irekm117-06-2019 12:53:54   [#17]

Podnoszę wątek.

ela240917-06-2019 13:10:16   [#18]

Tak

KaPi17-06-2019 13:59:02   [#19]

podajcie, proszę pp tych wpisów...

Doska17-06-2019 17:51:53   [#20]

to jest działalność taka, jak wolontariat, często reprezentowanie szkoły odbywa się poza lekcjami, w wolne dni,

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. Potwierdzeniem tych osiągnięć jest zapis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939), który mówi:
„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Jot17-06-2019 20:44:09   [#21]

Czy w takim razie  zapis o uczniu aktywnym w życiu klasy i szkoły oraz działającym dodatkowo w wolontariacie dobry będzie taki wpis"?:" osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu"?

Jacek17-06-2019 20:51:00   [#22]

a co konkretnie robi ów uczeń?

np.

Członek Samorządu Szkolnego i szkolnego wolontariatu

w zupełności wg mnie wystarczy

 

Jot17-06-2019 20:59:34   [#23]

Dzięki:-)

Fresco25-06-2019 06:38:41   [#24]

Bardzo trudno weryfikuje się osiągnięcia uczniów, jeżeli są wpisane czcionką 3, a niektórzy mają ich dużo i trzeba potem używać lupy. Zastanawiam się, dlaczego nadal na świadectwie jest na to tak mało miejsca, a nazwy konkursów potrafią być trzylinijkowe. Przychodzą zestresowani rodzice niosąc różne zaświadczenia, "bo nie zmieściło się", albo dzwonią bo nie uznaliśmy konkursu, którego po skrótach nie można było rozszyfrować. Gdzie tu sens, jeżeli jest tak dużo niewykorzystanego miejsca pod ocenami?

malmar1515-06-2021 18:49:22   [#25]

moje pytanie dotyczy wolontariatu

uczniowie klasy VIII przez poprzednie cztery lata aktywnie podejmowali działania w ramach wolontariatu

w tym roku, ze względu na pandemię nie mieli takiej możliwości

czy na świadectwie ukończenia można dokonać wpisu z lat poprzednich?

klagor15-06-2021 19:49:53   [#26]

mala1 #03  WKO nie ma w zarządzeniu w § 2. tej treści

malmar1517-06-2021 09:15:53   [#27]

podniosę,

pytanie z [#25]

mika17-06-2021 10:11:35   [#28]

Tak można wpisać, w przepisach nie ma ograniczenia, że wolontariat musi odbywać się w ostatnim roku nauki i/lub przez wszystkie lata.

mariz22-06-2021 13:31:37   [#29]

wolontariat wpisujemy w szczególnych osiągnięciach?

mika22-06-2021 15:14:04   [#30]

Tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]