Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oceny na świadectwie ukończenia SP
strony: [ 1 ][ 2 ]
jurkoz15-05-2019 12:47:50   [#01]

Czy dawne zajęcia komputerowe z klasy 4-6 to to samo co obecna informatyka w klasach 7-8?

Pytam w kontekście wprowadzania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

rzewa15-05-2019 13:03:05   [#02]

a po co ci to?

przecież uczeń miał w kl 8 informatykę, ocenę jakąś otrzymał i taką będzie miał na świadectwie ukończenia sp

Roman Langhammer15-05-2019 14:05:52   [#03]

A po to, że na świadectwie ukończenia szkoły należy wpisać wszystkie oceny. Pewnie chodzi o sytuację: wpisać 2 przedmioty i 2 oceny: zajęcia komputerowe i informatyka, czy tylko 1 przedmiot i 1 ocenę: informatyka? :)

jurkoz15-05-2019 15:00:58   [#04]

Rzewa,

drzewiej było tak, że na świadectwie ukończenia szkoły należało wpisać ocenę z przedmiotu, którego nauczanie zakończono w klasach wcześniejszych (tak bywało np z plastyką lub muzyką). Obecnie nie mogę się doszukać zapisu w rozporządzeniu, który by do tego zobowiązywał. We wzorze świadectwa jest przyroda i jest informatyka. Obecni absolwenci SP we wcześniejszych klasach uczyli się przedmiotu "zajęcia komputerowe", którego nie ma w klasie VIII i na świadectwie ukończenia szkoły też go nie ma, więc zaciekawiło mnie,

czy nie ma już obowiązku wpisywania oceny z przedmiotu, który był w poprzednich latach?

Czy może zajęcia komputerowe i informatyka to w myśl rozporządzenia dokładnie to samo?

... a  może gdzieś zabłądziłem?

 

rzewa15-05-2019 16:10:20   [#05]

wg obecnej ramówki uczniowie w poprzednich latach nie mieli przedmiotu zajęcia komputerowe, zatem nie należy tego przedmiotu wpisywać na świadectwo

DorotaN15-05-2019 20:32:53   [#06]

zatem wpisujemy tylko te przedmioty, które są w obecnie obowiązującej ramówce?

rzewa15-05-2019 21:19:01   [#07]

tak, przecież do tego dostosowane są świadectwa

elrym16-05-2019 04:40:59   [#08]

Obecna klasa 8 i klasa 7- to jakby "nowy poziom nauczania"- dla tych klas wprowadzono osobną ramówkę

 

rzewa16-05-2019 07:33:52   [#09]

hm... a gdzie ona jest, ta osobna ramówka?

olaszyma16-05-2019 09:58:39   [#10]

Faktycznie obecna klasa ósma i siódma są efektem aberracji i  przeskoczyła z jednej ramówki do drugiej.


post został zmieniony: 16-05-2019 09:59:01
elrym16-05-2019 13:24:29   [#11]

Hihihi...skrót myślowy...obecna 7 i 8- tak jak to olaszyma wyjaśniła ;)))

jurkoz16-05-2019 16:24:59   [#12]

Etap pośredni nam powstał? Właściwie nie etap tylko cośśśś... kl. 7 i 8

Ok.

 

.... Ale nie rozumiem dlaczego na świadectwie jest przyroda? Przecież w ramówce klasie 7, ani 8 jej nie ma?

rzewa16-05-2019 19:09:17   [#13]

jest przyroda, w klasie 4

świadectwo otrzymywane na zakończenie kl 8 jest świadectwem ukończenia szkoły czyli informuje o wszystkim co uczeń robił w szkole przez wszystkie lata jakie do niej uczęszczał

tylko obecni uczniowie kl 8 (i przez następne 2 lata) będą mieli wpisaną ocenę z przyrody z klasy 6 a nie z 4, bo im przyroda zakończyła się w klasie 6

jurkoz17-05-2019 10:45:47   [#14]

Rzewa, do tego zmierzało moje pierwsze pytanie:

- skoro jest przyroda przepisana z klasy szóstej (bo była nauczana na II etapie w poprzedniej SP), to czy należy wpisać też zajęcia komputerowe, które też były w klasie szóstej? Teraz nie ma przedmiotu "zajęcia komputerowe", mamy informatykę, która w zasadzie jest kontynuacją zajęć komputerowych - tylko nie jestem pewny, czy tak mamy przyjąć na świadectwie ukończenia?

Z przyrodą sprawa jest oczywista, z informatyką i zajęciami komputerowymi już nie.

PS. Moje pytanie w [#12] było raczej prowokacyjne, bo wiem dlaczego jest przyroda, ale nie jestem pewny czy wiem dlaczego nie ma zajęć komputerowych. Ogólnie to mamy milion ważniejszych problemów....

rzewa17-05-2019 10:51:04   [#15]

no to napisałam dlaczego nie ma tych zajęć -> nie ma ich w obecnej ramówce, to nie ma ich na świadectwie

youras28-05-2019 10:41:56   [#16]

W ramówce dla szkoły podstawowej jest technika, idąc tym tropem, w obecnym roku szkolnym powinniśmy w tym miejscu wstawić kreskę, bo uczniowie klasy ósmej nie doświadczyli na swojej ścieżce takiego przedmiotu....czy jednak doświadczyli? w postaci zajęć technicznych...

dorotagm02-06-2019 14:39:15   [#17]

doświadczyli ... wg MEN ...http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61718&ux=5903&pst=9#pst9

 

woym12303-06-2019 13:07:20   [#18]

Mam inne pytanie związane ze świadectwem klasy 8. Jeżeli uczeń uzyskał osiągnięcie ogólnopolskie w klasie 4 to czy takie osiągnięcia odnotowujemy na świadectwie ukończenia klasy 8?

Czy tylko z 8?

A może tylko z 7-8?

GAŁKA05-06-2019 17:45:21   [#19]

w sprawie ocen na świadectwie VIII klasy, opinia MEN zamieszczona w wątku 

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61718&ux=19650&pst=16#pst16

 

BeataGie06-06-2019 23:30:31   [#20]

Reasumując - wykaz ocen na świadectwie klasy VIII:

Język polski

Język obcy nowożytny II.1

Język obcy nowożytny II.0

Muzyka

Plastyka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Przyroda

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zajęcia komputerowe - NIE

Zajęcia techniczne - NIE

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są oceniane oraz nie wpisuje się ich do arkusza ocen i na świadectwo szkolne

Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

rzewa07-06-2019 01:25:06   [#21]

zajęć wychowania do życia w rodzinie na świadectwie szkolnym NIE ODNOTOWUJE SIĘ!! - brak pp


post został zmieniony: 07-06-2019 01:25:19
elrym07-06-2019 05:48:12   [#22]

jest pp

11. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części "Inne zajęcia". W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio "uczestniczył" lub "uczestniczyła". 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. z 18 maja 2018 r., Poz. 939, załącznik nr 1, punkt 11 - str. 33 rozporządzenia). 

ela240907-06-2019 07:17:46   [#23]

Czy w klasie 8 zapisujemy ?

Język obcy nowożytny II.1

Język obcy nowożytny II.0

Czy :

Język obcy nowożytny II.1

Język obcy nowożytny II.2

marysia d07-06-2019 08:15:05   [#24]

Język obcy nowożytny kontynuacja z klas I-III - wpisujemy II.1

Język obcy nowożytny od klasy VII - wpisujemy II.2

BeataGie07-06-2019 08:18:00   [#25]

#21 rzewo nie masz racji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Załącznik nr 1INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCHI INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH DLA PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

11. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

marysia d07-06-2019 08:19:03   [#26]

Dla uczniów z orzeczeniami na świadectwach nie piszemy nic, w arkuszach nad wynikami klasyfikacji:

"Uczeń/uczennica realizował/a program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .... -tutaj nazwa poradni".

ela240907-06-2019 08:28:14   [#27]

Reasumując - wykaz ocen na świadectwie klasy VIII:

Język polski

Język obcy nowożytny II.1

Język obcy nowożytny II.2

Muzyka

Plastyka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Przyroda

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są oceniane oraz nie wpisuje się ich do arkusza ocen i na świadectwo szkolne

Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

BeataGie07-06-2019 09:25:44   [#28]

języki obce:

SP 4 i 7 (w kl. 5 i 6 nie wpisujemy poziomu):
Pierwszy język obcy, najczęściej: język angielski – II.1.
Drugi język (nauczany od zera) – II.2.
Pierwszy język obcy, najczęściej: język angielski W ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH – II.1.DJ
Drugi język obcy (nauczany od zera) W ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH – II.2.DJ
 
Gimnazjum:
Pierwszy język obcy, najczęściej: język angielski – III.1
Drugi język (nauczany od zera): III.0
olaszyma07-06-2019 09:40:00   [#29]

W obecnych klasach ósmych wpisujemy ocenę z przyrody z klasy 6 ? Ich cykl kształcenia tak wyglądał że mieli przyrodę do klasy 6. Czy się mylę?

Jacek07-06-2019 09:41:57   [#30]

Tak

olaszyma07-06-2019 09:46:35   [#31]

Jacku to do mnie? "Tak" , czyli że się mylę czy "tak", że się nie mylę ? ;-))

 

paja9607-06-2019 09:53:01   [#32]

czy w ósmych klasach wpisujemy na świadectwo ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa?

Jacek07-06-2019 09:54:37   [#33]

nie mylisz się :-)

paja96  [#32]

oczywiście, że wpisujemy

PiotrekM07-06-2019 10:00:08   [#34]

BeataGie chyba tylko w klasie  6 nie wpisujemy poziomu. Klasa V idzie nowa ramówką to powinniśmy wpisać poziom.

BeataGie07-06-2019 10:01:20   [#35]

PiotrekM Tak, dokładnie

elrym07-06-2019 10:29:06   [#36]

w klasie VI nie wpisujemy też wdż

olaszyma07-06-2019 10:30:09   [#37]

A w klasach 3 gim wpisujemy wdż czy nie? Bo już całkiem zgłupiałam.

alis07-06-2019 11:19:18   [#38]

A ocenę z zajęć technicznych wpisujemy w miejsce techniki? zajęcia techniczne uczeń zakończył w VI klasie.

Jacek07-06-2019 11:27:23   [#39]

Tak

malmar1507-06-2019 12:03:34   [#40]

dla przypomnienia sobie i innym ;)

 

§ 35. Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej:

1) od roku szkolnego 2017/2018:
a) na druku według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

 

3) w roku szkolnym 2018/2019:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 3 lub 4 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się
uczniom klasy IV, V i VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
b) na druku według wzoru odpowiednio nr 3a lub 4a określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia wydaje się
uczniom klasy VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży;

 

§ 36. Świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej od roku szkolnego 2018/2019:
1) na druku według wzoru odpowiednio nr 8 lub 9 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

 

§ 38. Świadectwo ukończenia gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:
1) na druku według wzoru odpowiednio nr 16b lub 17b określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia wydaje się
uczniom dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży;


post został zmieniony: 07-06-2019 12:04:21
malmar1507-06-2019 12:53:57   [#41]

czyli

- wdż tylko w kl. 4,5,7,8 (jako "inne zajęcia")

- wdż w kl. 6 i 3 gimnazjum- brak na świadectwie

- doradztwo- brak na świadectwie

sońka07-06-2019 13:41:54   [#42]

A co z uczniem z Ukrainy? Przyjęty na podstawie świadectwa, na którym oceny są w skali do "12". Jak wpisać ocenę po naszemu?

Jacek07-06-2019 14:24:17   [#43]

obliczyć procentowo

np.

Ukraina

10/12 * 100% = 83,33 %

Polska

5/6 * 100 % = 83,33 %

czyli wyjdzie bardzo dobry

sońka07-06-2019 15:43:40   [#44]

jako humanistka nie wpadłam na taki sposób, dziękuję

sońka07-06-2019 16:01:24   [#45]

§ 38. Świadectwo ukończenia gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:
1) na druku według wzoru odpowiednio nr 16b lub 17b określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia wydaje się
uczniom dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży;

 

albo ze zmęczenia niedowidzę, albo nie czytam już ze zrozumieniem - gdzie jest wzór świadectwa dla gimnazjum? jaki jest numer tego świadectwa?

malmar1507-06-2019 19:01:47   [#46]

sońka,

gimnazjum- str. 310-311, 312-313 rozporządzenia (3 plik- strony 48-51)

klasa 6- str. 294-295, 296-297  rozporządzenia (3 plik- strony 32-35)


post został zmieniony: 07-06-2019 19:10:25
KaPi07-06-2019 19:12:35   [#47]

a jeżeli nasza 7 i 8 klasa ma dwa języki od klasy 4, niemiecki jako dodatkowy od OP, to jaki poziom wpisujemy? II.1?

w 4 też są już dwa języki i oba od klasy 1 czyli też II.1?

 

malmar1507-06-2019 19:36:26   [#48]

sprawdzaliście może pocztę? przed 16 przyszło ;-)

 

Warszawa,  07 czerwca 2019 r.

DPPI-WPPiP.4018.55.2019.ER

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

wszyscy

 Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 w związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie przesyłam w załączeniu – do stosowania -  Informację Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

 Z wyrazami szacunku

 Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor

Departament Podręczników, Programów i Innowacji
/ – podpisany cyfrowo/

 

 

                                                                                         Warszawa, 06-06-2019

 

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1]. Przepisy rozdziału 3a ww. ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

W przypadku końcowych ocen klasyfikacyjnych art. 44f ust. 5 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu.

Do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyroda, technika (poprzednia nazwa zajęcia techniczne) - do  wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w 6- letniej szkole podstawowej, która to szkoła zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  z dniem 1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową.

Równocześnie, w przypadku ucznia, który przeszedł do 8 klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III), należy uwzględnić oceny  uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w 6-letniej szkole podstawowej.

W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

Natomiast nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa - uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.


post został zmieniony: 07-06-2019 19:37:23
katsik09-06-2019 18:23:33   [#49]

Świadectwo dla kl. VIII: jedno-oryginał; jedno- kopia? Bo nie wiem:(

malmar1509-06-2019 19:08:43   [#50]

§ 23. 1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły.

2. Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.
3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, odcisk pieczęci urzędowej szkoły oraz podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

post został zmieniony: 09-06-2019 19:09:21
strony: [ 1 ][ 2 ]