Forum OSKKO - wątek

TEMAT: informacja publiczna dotycząca dyrektora i szkoły
strony: [ 1 ]
Noel15-04-2019 21:43:48   [#01]

otrzymałem dziwnego maila, czy ktoś również otrzymał coś takiego

poniżej wklejam

 Oryginalna wiadomość --------
> Od: beata.balawender@hbnature.pl
> Do: "beata.balawender" <beata.balawender@hbnature.pl>
> Data: 12 kwiecień 2019 o 15:19
> Temat: Proszę o informację


> Dzień dobry
> Dyrektor Szkoły:
> Działając na podstawie uprawnień określonych w ustawie z dnia 6 
> września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz. U z 2018 
> roku poz. 1330/, zwracam się o udostępnienie informacji publicznej w 
> następującym zakresie:
> 1) wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto dyrektorowi 
> szkoły w miesiącu styczniu 2019 roku,
> 2) wykształcenia dyrektora szkoły /ukończonej szkole wyższej i 
> szkołach podyplomowych/ i doświadczenia zawodowego dyrektora 
> szkoły/funkcjach pełnionych przed powołaniem na stanowisko dyrektora/.
> Nadto wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 
> ujawnienia i przesłania;
> 1) kopii umów zlecenia i umów o dzieło zawartych przez Szkołę w 
> miesiącu styczniu 2019 roku,
> 2) kopii; statutu Szkoły, regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy,
> 3) kopii zarządzeń dyrektora szkoły wydanych w miesiącu 
> styczniu 2019 roku,
> 4) kopii aktualnego arkusza organizacyjnego pracy Szkoły.

> Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej w 
> dowolnych plikach na adres mail: beata.balawender@hbnature.pl

> Z poważaniem:
> Beata Balawender
> Ul. Sienkiewicza 22/12
> 37-200 Przeworsk

camelot15-04-2019 21:47:34   [#02]

RODO

Marek Pleśniar15-04-2019 22:02:23   [#03]

"dowolne pliki" misie podobają;-)

 

rzewa15-04-2019 22:15:36   [#04]

W przypadku szkoły publicznej:

1) to nie jest informacja publiczba

2) tylko wykształcenie to inf. publiczna - pozostałe takie nie są

1') to nie jest inf. publiczna

2') to powinno być na bip

3') to jest inf publiczna w zależności od tego czego dotyczyły - jeśli pracowników to nie jest inf. publiczna, a jeśli uczniów, to jest; więc jeśli takie były, to należy je przesłać

4') należy przesłać

Noel15-04-2019 22:29:14   [#05]

Dziękuję za szybkie komentarze.

AnJa15-04-2019 22:38:38   [#06]

2.1')Nie szkoła - ale  urząd dostał wyrok, ze umowy cywilnoprawne są informacją publiczną.

2) tu jest problem szczegółowości odpowiedzi- ale jeśłi do zajmowania stanowiska jest potrzebny jakiś staż, to trzeba go podać- np. nie mniej niż 3 lata na stanowisku kierowniczym albo min.5 lat na stanowisku nauczyciela.

 

katarzs16-04-2019 14:38:27   [#07]

Ja też wczoraj dostałam taki mail.

Wklejam poradę mojego IODa:

Dzień dobry,

w mojej opinii nie na podstaw do przesyłania żadnej informacji w odpowiedzi na tego maila. Informacje dotyczące zarobków dyrektora są dostępne w BIPie, natomiast osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie upoważniły dyrektora do przetwarzania ich danych w tym zakresie. Sam mail nie jest wnioskiem w rozumieniu ustawy. Wzór wniosku jest możliwy do pobrania w internecie, zawiera m.in. podpis wnioskodawcy, którego w powyższym mailu zabrakło. 

AnJa16-04-2019 15:22:42   [#08]

Mając IODo- słuchałbym go.

Ale coraz częściej w umowach klauzula, w uzasadnieniu wyroku napisano, ze wchodząc w konszachty z diabłem (tu: instytucją budżetową) trzeba się liczyć z utratą części prywatności.

A ostatnie zdanie wygląda na fantazję IODO- chyba, ze coś przegapiłem i jakieś szczególne obwarowania pojawiły się dla takiego wniosku.

Skimir16-04-2019 16:59:02   [#09]

Zastanawiam się po co komu te informacje? Jest to sposób na zawracanie innym ... czy jakaś forma zarobkowania?

Jest na to jakiś sposób?

camelot16-04-2019 22:43:48   [#10]

Sprawdziłem stronę tej firmy. Wprawdzie jest w tzw. budowie czyli nie działa ale można się dowiedzieć, że jest jakaś firma kosmetyczna czy coś wpodobie. Po co tej firmie takie dane? Chyba, że po nią się kryje jakiś wkurzony rodzic i chce szkole dopiec.

Skimir17-04-2019 06:26:51   [#11]

Profil na FB osoby pytającej wskazuje na bardzo duże zainteresowanie sprawami wokółedukacyjnymi :-)

ReniaB18-04-2019 10:42:56   [#12]

Też otrzymałam podobne zapytania. ANJA umowy są informacją publiczna i urzędy pojada ich rejestry ale nie kopie

AnJa18-04-2019 10:56:47   [#13]

Rejestry publikują. A co do samych umów- u nas sąd nakazał udostepnienie tych, o które wystąpiono.


 

agnik18-04-2019 11:44:17   [#14]

Ja też dostałam tego maila dzisiaj.

Dyrka6922-04-2019 16:46:17   [#15]

Ja również otrzymałam tego maila. I odnosząc się do informacji Rzewy pokopałam w necie. Wyszło, że wszystkie punkty odnoszą się do informacji publicznej i trzeba takowej informacji udzielić.

Odnośnie tych najbardziej kontrowersyjnych punktów znalazłam takie informacje:

1. wynagrodzenie dyrektora:http://www.jawnosc.pl/?p=2116, i przekonuje mnie to

2.wykształcenie, szkoły, przebieg kariery itp:http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F443D35F6D

3. umowy:http://www.jawnosc.pl/?p=2376, 

4.zarządzenia dyrektora:https://www.prawo.pl/samorzad/ustalajac-czy-zarzadzenie-dyrektora-jest-informacja-publiczna-nalezy-zbadac-jego-tresc,91285.html i tu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C376A9FFC9

 

 

Skimir22-04-2019 19:59:52   [#16]

Wciąż zastanawia mnie co jest celem pozyskiwania tych informacji?

Pozyskanie jako takie, czy liczenie na to, że dyrektor tej informacji nie udzieli i będzie można się skarżyć...

Marek Pleśniar22-04-2019 22:51:32   [#17]

"Do Urzędu Miasta w Krakowie trafiły wnioski z pytaniem o markę i typ dyktafonu, którym nagrywane są sesje rady dzielnicy, pytano też o bezpłatną sterylizację i kastrację kotów oraz o roczne koszty utrzymania fontann na placu Szczepańskim i na Małym Rynku. Niektórzy traktują dostęp do informacji jak  świetny sposób na dokuczenie władzy Zdarzają się także prośby o podanie wzoru pieczęci czy podpisu, a także o udostępnienie numeru służbowego telefonu samego prezydenta miasta.  Tak było przed dwoma laty w Szczecinie. Jedno z lokalnych stowarzyszeń zażądało podania numeru służbowego prezydenta, jego zastępców oraz sekretarza i skarbnika miasta. Gdy informacji nie uzyskało, wniosło skargę do sądu i wygrało."

 

"

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że informacja publiczna zawsze dotyczy sfery faktów. Jest nią więc treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informacją publiczną są zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i tych, których używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także tych, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego (wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2009 r., II SAB/Wa 81/09).

Wniosek żądający ustosunkowania się do danej kwestii czy przedstawienia swojego stanowiska na dany temat nie może więc zostać uwzględniony, ponieważ nie obejmuje w swej treści informacji publicznej. Nie jest także informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły (wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219/10). Bezpodstawne jest żądanie przez wnioskodawcę dokonania poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem."

Marek Pleśniar22-04-2019 22:54:33   [#18]

alee - i to jest dobra myśl:

"Tymczasem w Poświętnem (mazowieckie) jest inaczej. Po odpowiedź na wniosek o informację publiczną trzeba stawić się osobiście w urzędzie. Tam, na udostępnionym na korytarzu komputerze, można będzie przeczytać przygotowaną przez urząd odpowiedź. Jeśli ktoś chce zabrać informację na wynos, urzędnicy zezwalają na wydruk lub przeniesienie jej na nośnik."

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]