Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oddział integracyjny
strony: [ 1 ]
Aleks05-03-2019 22:57:09   [#01]

Proszę o wskazówki , jak zorganizować oddział integracyjny. W naszej szkole dotychczas  były tylko oddziały ogólnodostępne, a w tym roku do klasy I wnioski złożyło 2 rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. jakie przepisy muszę uwzględnić?

 

noe1906-03-2019 07:56:34   [#02]

przepisy sobie doczytasz, najpierw załatw sobie zgodę OP na utworzenie takiego oddziału

Nassssy06-03-2019 08:28:32   [#03]

Zgoda OP wynika z jakiego zapisu?

rzewa06-03-2019 08:50:35   [#04]

szkoła ma taką organizację jaką ustali dla niej OP, czy to ją zakładając, czy też później -> ale w gestii OP leży to jak ta organizacja wygląda

decydujący tu jest art 110 P.o. mówiący o tym, że organizację szkoły zatwierdza OP

czyli jeśli OP ustali, że dana szkoła będzie prowadziła oddziały integracyjne - czyli zmieni jej akt założycielski poprzez wpisanie do niego takich oddziałów, lub nawet więcej - zrobi z niej szkołę integracyjną -> to wówczas każdy oddział, w którym będą uczniowie niepełnosprawni staje się oddziałem integracyjnym - nie ma potrzeby pytania o zgodę, gdyż zgoda ta została wydana "na zaś"

natomiast, jeśli nie zapisano w akcie założycielskim tego, ale w szkole pojawią się uczniowie niepełnosprawni, to także może zostać utworzony oddział integracyjny, o ile konkretnie w tym wypadku, OP wyda zgodę czyli będzie na to kasa w budżecie -> zgoda ta zostanie potwierdzona poprzez zatwierdzenie AO z takim oddziałem

noe1906-03-2019 08:51:52   [#05]

tak naprawdę to jest dobra wola OP . 

Możesz mieć w klasie ogólnodostępnej np. 3 uczniów z orzeczeniami i dalej to będzie oddział ogólnodostępny

rzewa06-03-2019 08:56:47   [#06]

i dlatego OP dostaje wyższą subwencję na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów integracyjnych

gdyby taki oddział tworzył się automatycznie, to waga ta byłaby zbędna

Aleks06-03-2019 21:52:54   [#07]

czyli powinnam zacząć od pisma do OP, wstępnie w rozmowie mam akceptację oddziału integracyjnego, ale nie rozmawiałam z pozostałymi rodzicami

 

barbaszka17-02-2020 11:44:57   [#08]

Podbijam temat:

1. zmiana w statucie szkoły - wprowadzenie zapisu o możliwości organizacji oddziałów integracyjnych. I od razu pytanie - co z nazwą szkoły? Chcemy od września 2020 otworzyć klasę I, a jeśli nie będzie chętnych? Rekrutacja rusza 23 marca - czy nazwę zmienić ewentualnie później? 

2. Co z OP, który wyraża wstępną zgodę - czy wystarczy zatwierdzenie arkusza, czy musi coś jeszcze organ?

3. co jeszcze powinniśmy zrobić na teraz, jakich formalności dopełnić, żeby czegoś nie przeoczyć?

rzewa17-02-2020 13:26:11   [#09]

ew. zmiana nazwy zależy od OP, a ew. zmiany w statucie będziesz wprowadzać jak już taki oddział u Ciebie będzie

resztę napisałam w #04

barbaszka17-02-2020 14:22:13   [#10]

Myślę, że jeśli mam w arkuszu zaplanować taki oddział, to muszę mieć pp czyli zmianę w statucie właśnie, którą muszę zrobić zanim oddam arkusz i podpiszę, że jest zgodny z prawem?

Skimir17-02-2020 14:55:04   [#11]

Widzę, że największy problem to oczywiście papierologia. A jak w statucie takiego oddziału nie będzie to co? Oddział integracyjny jest opisany w przepisach prawa - maksymalna ilość uczniów, ilość uczniów z orzeczeniami, nauczyciel wspomagający... 

Jeśli jest zgoda OP na taki oddział to dopiero teraz zaczyna się robota - przekonanie rodziców uczniów z orzeczeniami, że warto, przekonanie rodziców uczniów bez orzeczeń, że też warto. Podjęcie decyzji, kto do takiego oddziału zapisze dzieci (rodzic wyraża zgodę/chęć zapisania). Przekonanie nauczycieli, że warto. Mi zajęło to prawie rok - spotkania wspólne z rodzicami, później z każdym z osobna, odczarowywanie mitów, setki pytań i obaw (może są środowiska, gdzie przyjmą taka propozycję z entuzjazmem ale nie wszędzie).

Natomiast jeśli ma to być jeden przypadkowy oddział integracyjny bo akurat pojawiły się orzeczenia to zupełnie nie ma potrzeby zmieniać nazwy szkoły. Z prawnego punktu widzenia nie wnosi to nic chyba, że OP chciałby porządkować kształcenie na swoim terenie i wskazać szkołę „integracyjną„.

omonika17-02-2020 20:30:52   [#12]

Po pierwsze, czy rodzice, nauczyciele i organ prowadzący są zainteresowani utworzeniem klasy integracyjnej w danej szkole?

W zeszłym roku szkolnym miałam kontrolę NIK w sprawie udzielania ppp i jedno z wniosków brzmiało: Dostosowanie statutu Szkoły do wymogów ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej. 

Nie pomogło tłumaczenie, że utworzenie klasy integracyjnej w naszej szkole to przypadek jednostkowy i wyjątkowy.

Nauczona doświadczeniem stwierdzam, że, niestety "papierologia" jest bardzo ważna i często "ratuje życie".

Dlatego proponuję najpierw zebrać zgody na utworzenie klasy integracyjnej na piśmie od wszystkich rodziców. Najlepiej na zebraniu organizacyjnym uświadomić, na czym polega klasa integracyjna. Podstawa prawna:  Na podstawie § 5. ust. 2. załącznika nr 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.( Dz. U. z 2001 nr 61., poz.624 ) oraz § 6. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z  2017 r.,  poz. 649)  liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Później porozmawiać z organem prowadzącym o wnioskach tych dwojga rodziców i opinii pozostałych. Jeżeli OP wyrazi zgodę, to odpowiedni wpis w arkuszu organizacyjnym, zgłoszenie do SIO i in. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do utworzenia tej klasy, to stosowna zmiana w statucie.

rzewa17-02-2020 21:19:09   [#13]

po pierwsze: NIE MA ramowego statutu szkoły podstawowej

po drugie: nie pisałam, że nie należy dostosować zapisów statutu - pisałam, że należy to zrobić jak już taki oddział będzie

natomiast należy wszystko zacząć od zgody OP na taki oddział -> dopiero wtedy można zbierać ew. zgody od rodziców itd

olaszyma06-04-2021 10:49:58   [#14]

Czy w oddziale integracyjnym zawsze powinien być nauczyciel współorganizujący (zwany potocznie wspomagającym), czy tylko jeżeli do oddziału zapisani są uczniowie z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

rzewa06-04-2021 14:02:57   [#15]

na każdy oddział integracyjny OP powinien dać co najmniej 1 godzinę n-la współorganizującego kształcenie niezależnie od tego czy w tym oddziale są uczniowie z orzeczeniami czy nie

i na tym polega różnica pomiędzy szkołą z oddziałami integracyjnymi a szkołą integracyjną -> w tej pierwszej jeśli w oddziale nie ma uczniów z orzeczeniami, to nie jest on integracyjny a w tej drugiej wszystkie oddziały są integracyjne niezależnie od tego czy są w nich uczniowie z orzeczeniami czy nie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]