Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkolenie z pierwszej pomocy
strony: [ 1 ][ 2 ]
malmar1513-01-2023 10:33:13   [#51]

Też pytałam :)))

Marcin13-01-2023 12:00:40   [#52]

Na tą chwilę brak pp, ja miałem takie szkolenie przez firmę ktra potem wystawiła certyfikaty ważne do... tam napisali 2024 rok. Nie zgodziłem się na to i kazałem wystawić "bez daty ważności" tylko z datą przeprowadzenia szkolenia.

Roman Langhammer13-01-2023 15:26:40   [#53]

Tal brzmi obecnie obowiązujący przepis: "Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy". Jal widać terminu nie ma.

matyldaa23-02-2023 09:12:49   [#54]

Nauczyciele przeszkoleni (bezterminowo) Czy w szkole powinny być wyznaczone osoby do udzielania pierwszej pomocy dodatkowo?  I powtarzać szkolenia co 2 lata? 

joljol23-02-2023 11:36:22   [#55]

przeszkól wszystkich pracowników zgodnie z przepisem: Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy" (nie tylko nauczycieli)


post został zmieniony: 23-02-2023 11:37:21
matyldaa23-02-2023 12:38:37   [#56]

Źle napisałam, wszyscy są przeszkoleni (w 2019 r.). Ale chodzi mi o ten przepis: Kodeks Pracy art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. Czy ci wyznaczeni pracownicy mają mieć inne szkolenia?

Art.  2091 [Obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy]
§  1. 
Pracodawca jest obowiązany:
1)
zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2)
wyznaczyć pracowników do:
a)
udzielania pierwszej pomocy,
b)
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
3)
zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§  2. 
Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§  3. 
Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
§  4. 
W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]