Forum OSKKO - wątek

TEMAT: siatki godzin dla nowych technikum
strony: [ 1 ]
Storrada04-02-2019 12:41:41   [#01]

Dzień dobry, jestem debiutantem i na forum i w roli dyrektora, dlatego z nieśmiałością proszę o rady, czy mają Państwo jakieś ramy do stworzenia siatki godzin dla klas technikum i branżówki po podstawówce?Wg mojej wiedzy branżówka pójdzie taką sama siatką,jak branżowe po gimnazjum, czy jestem w mylnym błędzie? Pytam już od dłuższego czasu w różnych miejscach, lecz nikt nic nie wie, nikt nic nie ma....Będę wdzięczna za wskazówki i rady.

 

AnJa04-02-2019 13:12:38   [#02]

Ramy ( a własciwie to nawet cała siatka i to z dosyć drobymi oczkami) jest w Rozporzadzeniu MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).
Załącznik 5 dla technikum, 8 dla branżowych. Ramówka dla branżowych po sp jest inna niż po gimnazjum.

 

Storrada04-02-2019 13:42:23   [#03]

Tak, to wiem, natomiast w rozmowie z pracownikiem KO dowiedziałam się,że liczba godzin przedmiotów zawodowych zwiększyła się z 51 do 56, i teraz , gdzie należy te godziny ująć? Gdzie dodać, jaka ma być suma godzin w tygodniu...Ot zagwozdka.

AnJa04-02-2019 13:46:15   [#04]

A to już pytaj w KO - co oni kombinują i na jakiej podstawie masz realizować nauczanie niezgodnie z ramówką.

Bo OP podstaw do puszczenia w arkuszu tak zwiększonej puli godzin mieć nie będzie (oczywiście poza dołożeniem ze swojej puli- ale w powiatach coraz cieniej z kasą)


post został zmieniony: 04-02-2019 13:47:02
bosia04-02-2019 14:40:45   [#05]

na razie liczba godzin z kształcenia zawodowego się nie zmieniła

była taka propozycja zmian w projekcie, ale nic nie zostało podpisane - na dzień dzisiejszy obowiązuje rozporządzenie z 28 marca 2017r.

do branżowej I stopnia są dwa załączniki 7 (po gimnazjum) i 8 (po podstawówce)

zmiany ramówki powinny być, bo wynika to ze zmian w ustawie -Prawo oświatowe, ale kiedy to chyba nikt nie wie

zapisali, że do czasu zmian w zakresie ramówek obowiązują przepisy dotychczasowe

Storrada05-02-2019 12:14:28   [#06]

Dziękuję, bosia, rozumiem,że opracowujemy wg rozporządzenia z 28 marca 2017, mam nadzieję,że nie zaskoczą nas niczym nowym przed kwietniem.Jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc:)

bosia05-02-2019 12:42:00   [#07]

ja niestety nie mam tej nadziej po przeczytaniu nowych przepisów

zmiana będzie na pewno podstawy kształcenia w zawodach i klasyfikacji zawodów

a to niesie za sobą nową liczbę godzin na daną kwalifikacji, a kwiecień blisko

co do ramówek też mi się wydaje, że będzie zmiana, ale na razie trzeba się opierać na tym co jest

Ed18-02-2019 18:30:54   [#08]

Czy przedmioty zawodowe w klasie pierwszej technikum 5 - letniego mogą być realizowane międzyoddziałowo razem z klasą pierwszą technikum 4 - letniego ? Przy założeniu, że szkolne plany nauczania są jednolite (w zakresie przedmiotów zawodowych) dla obu typów szkół.

laostic18-02-2019 19:32:35   [#09]

Chyba właśnie po to jest ta sama podstawa dla obu techników.

bosia18-02-2019 22:07:57   [#10]

Ed, nie można łączyć

każdej z tych szkół dotyczą inne rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i żadne z nich nie dopuszcza mozliwości prowadzenia zajęć z kształcenia zawodowego w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych czy międzyszkolnych - tutaj raczej międzyszkolne

laostic20-02-2019 09:46:10   [#11]

Wydaje mi się, że od września nie będziemy mieli 2 techników w jednej szkole, tylko technikum 5-letnie z oddziałami 4-letnimi. A w projekcie jest coś takiego:

§ 3.W latach szkolnych 2019/2020 - 2023/2024 w technikum, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w latach 2019/2020 - 2022/2023 w branżowej szkole I stopnia, w której prowadzi się klasy branżowej szkoły I stopnia przeznaczone dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego mogą być realizowane w oddziale lub w grupie międzyoddziałowej.

bosia21-02-2019 10:44:58   [#12]

na razie nadal jest to projekt

po podpisaniu zobaczymy, bo różnice pomiędzy projektem a opublikowanym rozporządzeniem bywa, że są znaczne

co już np. widać w nowym rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów

 

i proponuję nie wklejać tekstów z projektów rozporządzeń (oprócz wątków konsultacyjnych), bo w tym galimatiasie łatwo o późniejszy błąd


post został zmieniony: 21-02-2019 10:47:11
eny21-02-2019 12:31:31   [#13]

Zgadzam się z bosią:) Już i tak mamy pomieszanie z poplątaniem;)

eny05-03-2019 14:00:03   [#14]

Czy pojawiły się już jakieś materiały? Co dalej...?

 

bb197507-03-2019 22:01:28   [#15]

Owszem pojawił się oficjalny projekt

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321292

Ed27-03-2019 20:06:46   [#16]

W dotychczasowych programach nauczania (dla technikum 4- letniego) w efektach kształcenia były m.in. podstawy działalności gospodarczej. Czy dobrze widzę, że w nowych podstawach zostały one wyrzucone ? Czy to oznacza, że nie będziemy mogli w siatkach uwzględnić zajęć z działalności gospodarczej ?

an27-03-2019 21:41:38   [#17]

podejmowanie działalności gospodarczej ma być realizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości

bb197528-03-2019 10:25:58   [#18]

ale w 4-letnim technikum co realizują podst.progr. kszt. ogólnego starą nie będą tego mieć na podstawach przedsiębiorczości więc tym klasom PDG powinno się zapewnić z godzin kształcenia zawodowego

Ed29-03-2019 20:04:53   [#19]

A czy mimo to w 5 - letnim technikum można zostawić "działalność gospodarczą" (z puli przedmiotów zawodowych) ?

bosia29-03-2019 22:03:02   [#20]

nie można, bo nie będzie takiej jednostki efektów kształcenia w podstawie programowej - wynika to z tego nowego rozporządzenia w sprawie celu, zadań i klasyfikacji zawodów

Róża5606-04-2019 15:15:51   [#21]

Czy kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy małych zespołów nie muszą być odrębnymi przedmiotami, tylko włączone w inne przedmioty? Pytam, bo ile razy gdzieś coś słyszę, także na szkoleniach i konferencjach - to czego innego się dowiaduję... W niepodpisanych podstawach programowych mają wyliczoną ilość godzin  niektórzy tak interpretują, jakby po 30 godzin, czyli np. min.po 1 godz.tygodniowo, a więc przedmiot na cały rok...

Ed15-06-2019 19:10:38   [#22]

Mam problem dot. uczniów klas pierwszych 4 letniego technikum rozpoczynających naukę w roku szkolnym 19/20. Wiadomo, że obowiązuje ich nowa podstawa programowa (ta sama co uczniów technikum 5 - letniego). W szczególności więc zwiększa się liczba godzin przeznaczona na praktyki zawodowe (w naszym zawodzie jest to 280 godzin).

I teraz "haczyk": w technikach 4 - letnich obowiązują ramowe plany nauczania z 2012 r., gdzie w zał. nr 8 mamy zapis:

"3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora technikum. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania dyrektor technikum przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki zawodowej odpowiada jednej godzinie lekcyjnej). Dyrektor technikum może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie."

Czy to oznacza, że faktycznie w ostatnim roczniku 4 - letniego technikum musimy zrobić rewolucję i z puli przedmiotów kształcenia zawodowego praktycznego "zdjąć" 140 godzin na konto praktyk zawodowych ?

bosia15-06-2019 20:35:32   [#23]

To nie jest haczyk, a raczej dzięki temu możesz zrealizować w ciągu czterech lat to, co się robi w nowym technikum w ciągu pięciu lat.

Oprócz tego przepis obowiązuje już 7 lat. W pięcioletnim technikum 8 tygodni praktyk realizujesz poza ramówką i o tyle zmniejsza się liczba tygodni nauki dla wszystkich przedmiotów, ale w ciągu pięciu lat, więc jakoś da się to zmieścić.

Na szczęście w czteroletnim technikum poza ramówką robisz tylko 4 tygodnie, więc o 4 tygodnie zmniejszy się liczba tygodni nauki wszystkich przedmiotów. Odejmując od 1470 godzin 140 godzin (poprzednio to byłoby 160 h) zyskujesz dla przedmiotów ogólnokształcących 4 tygodnie nauki.

Acha, w czteroletnim technikum trzeba jeszcze zrealizować PDG ze starej podstawy (z 2017r.).

wice02-07-2019 13:37:30   [#24]

Dlaczego trzeba realizować PDG w 4-letnim technikum, skoro nie ma treści do tego w podstawie programowej z 2019?

 

bosia09-07-2019 21:16:16   [#25]

 

rozporządzenie z 16 maja 2019r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991)

§ 3. Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I dotychczasowego czteroletniego
technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744).

Ed10-07-2019 08:28:40   [#26]

Żeby było "ciekawiej" pojawił się dodatkowo projekt rozp. z dnia 14 czerwca 2019  zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Czy w myśl tego projektu:

1) uczniowie, którzy 1.09. rozpoczną naukę w 4-letnim technikum powinni ostatecznie mieć  działalność gospodarczą ?

2) Czy ww. uczniowie realizują praktykę zawodową w wymiarze 280 godzin (tak jak uczniowie technikum 5 - letniego) ?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]