Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop zdrowotny
strony: [ 1 ]
bik31-01-2019 07:05:31   [#01]

Proszę o radę; czy nauczyciel, który przebywa na urlopie zdrowotnym może mieć w innym miejscu umowę zlecenie, umowę o dzieło ?

ReniaB31-01-2019 07:49:00   [#02]

Nie

DYREK31-01-2019 12:42:45   [#03]

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć (także kontynuować) innej działalności zarobkowej -> art.73 ust.7 KN

Dante31-01-2019 18:49:11   [#04]

W jaki sposób skutecznie spowodować, aby w sytuacji jaki wyżej przerwać udzielony udpz ?

Dante31-01-2019 19:16:00   [#05]

Jak odwołać nauczyciela z udpz  w przypadku, kiedy prowadzi nadal działalność gospodarczą, a z tytułu ,,szkoły" jest na udpz ? Jakimi narzędziami to stwierdzić ?

elrym31-01-2019 19:32:07   [#06]

...................................................                                            ...................................................

          (pieczęć szkoły)                                                                       (miejscowość i data)

 

Pani/Pan*

         ...........................................................

      (imię i nazwisko nauczyciela) 

.........................................................

       (zajmowane stanowisko) 

.........................................................

                      (adres)

 

Odwołanie z urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela) odwołuję Panią/Pana* z urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego pismem z dnia …………………….na okres ………………............... .

Jako bezpośrednią przyczynę wskazuję ……………………………...........................................

……………………………………………………………………………………………..

(wskazać przyczynę, o której mowa w art. 73 ust. 7 KN)

 

Jednocześnie zobowiązuje Panią/Pana* do podjęcia zadań i obowiązków w szkole w dniu……………………… .

............................................................

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

 

Dan6726-10-2019 16:25:59   [#07]

Witam!

Mam pytanie: czy n-l, który w 2008 r. nabył uprawnienia emerytalne /25 lat pracy w szkolnictwie, w tym 20 lat pracy w szkole specjalnej/ może otrzymać zgodę na urlop zdrowotny czy powinien ubiegać się o  świadczenie rehabilitacyjne.?

 

ReniaB27-10-2019 22:48:29   [#08]

Może, jeżeli lekarz medycyny pracy przyzna

laostic28-10-2019 12:28:48   [#09]

Nie może.

Art.73 ust. 2 KN

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
ReniaB28-10-2019 13:02:42   [#10]

U nas przyznawali, a pod uwagę brali emeryturę zwyczajną czyli 60 i 65, ale może to mylna interpretacja

Bona Fide28-10-2019 13:57:03   [#11]

Przepis  art. 73 ust. 2 KN odnosi się nie tylko do uprawnień emerytalnych nabywanych na ogólnych warunkach.

Odnosi się do każdej emerytury, czyli również do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, przysługującej na podstawie art. 88 KN oraz do wcześniejszej emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, przysługującej nauczycielom z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze na podstawie art. 46 ustawy  o emeryturach i rentach z FUS.

Nabycie prawa do emerytury nie jest zależne od woli ubezpieczonego, lecz od spełnienia warunków ustawowych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/2003)

Róża5611-11-2019 17:40:56   [#12]

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia, może wyjechać  w ramach programu dla nauczycieli, Erasmus+ ,na tygodniowe szkolenie językowe za granicę? Rekrutacja na wyjazd odbyła się przed urlopem dpz...

Dante11-11-2019 18:25:29   [#13]

W jaki sposób złożyć skuteczne odwołanie od orzeczenia lekarza dot. urlopu d.p.z. ? Czym motywować ?


post został zmieniony: 11-11-2019 18:25:49
Macia13-11-2019 10:49:52   [#14]

czy jeśli n-el złożył wniosek o udz w X ale chce od 1.01.2020, dostał skierowanie i uzyska orzeczenie np. 15.11.19r. może mieć ten urlop od 1 stycznia czy powinien mieć wcześniej. Czy lekarz stwierdzając potrzebę już teraz może określić termin dopiero na 1 stycznia? Trochę to nie logiczne i czy w takiej sytuacji dyrek nie powinien sie odwołać

 

izael13-11-2019 11:06:16   [#15]

choroby są różne

potrzeby są różne

zawsze można się odwołać

;)

a może lepiej najpierw zapytać nauczyciela, czemu tak? i że nam się to wydaje dziwnym nieco...

Macia13-11-2019 11:41:28   [#16]

naprawdę to nie zamierzam się odwoływać tylko nie wiem czy będzie ok jeśli dostanę orzeczenie np jutro to ile mam czasu na wydanie decyzji o urlopie i czy taką decyzję o udpz mogę wydać np. 28Xi z terminem rozpoczęcia urlopu od 1I 20

Chciałam się dowiedzieć jak to wygląda w praktyce

elrym13-11-2019 17:14:53   [#17]

Nic nie stoi na przeszkodzie,by wyznaczać odległy termin.

Być może nauczyciel musi dokończyć rozpoczęte leczenie? W każdym razie prawo tego nie zabrania.

Udziel już teraz z datą,jaka będzie w orzeczeniu lekarskim.

elrym13-11-2019 17:17:42   [#18]

Róża 56, jak najbardziej może. Nie jest to świadczenie pracy.

Marla14-11-2019 08:14:56   [#19]

nauczyciel katecheta przebywa na zwolnieniu lekarskim do 12 stycznia 2020

czy w czasie zwolnienia lekarskiego może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia?

chodzi oczywiście o rozpoczęcie urlopu po zakończonym zwolnieniu lekarskim... no chyba że można cofnąć L4 na rzecz urlopu dla poratowania zdrowia...

i jeszcze jedno pytanie

czy biskup może cofnąć nauczycielowi katechecie skierowanie do nauczania religii w trakcie roku szkolnego? np. w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia?

 

rzewa14-11-2019 08:23:28   [#20]

1. może, ale albo jest na zwolnieniu albo na udpz

2. może, ale biskup pokrywa wszystkie koszty z tym związane (wynagrodzenie do momentu rozwiązania umowy, odprawę i ew. zasądzone odszkodowanie) - oczywiście na odpowiedni wniosek/wnioski dyrektora

Marla14-11-2019 08:34:11   [#21]

podsumowując

nauczyciel katecheta zostaje bez pracy i wynagrodzenia w trakcie roku szkolnego

a tylko od determinacji dyrektora zależy czy złoży wniosek do biskupa o pokrycie kosztów... no chyba że jest to prawnie usankcjonowane...

czy dobrze myślę?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]