Forum OSKKO - wątek

TEMAT: co nowego w doskonaleniu zawodowym nli?
strony: [ 1 ]
AMS28-01-2019 09:16:59   [#01]

czy od 1 stycznia 2019 zmieniły się zasady wydatkowania funduszy na doskonalenie zawodowe nli?

Jacek28-01-2019 09:20:34   [#02]

nowe rozporządzenie, które weszło w życie 24 stycznia br.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/136/1 

AMS29-01-2019 15:02:34   [#03]

dziękuję :)

ruda0729-01-2019 16:42:55   [#04]

W "starym" rozporządzeniu była mowa o szkoleniach nauczycieli, mogły to być szkolenia na terenie szkoły wszystkich nauczycieli prowadzone przez wybraną  firmy prowadzącą  działaność szkoleniową.

Jak czytać zapis w nowym rozporządzeniu..... prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

Czy nadal można w ramach WDN organizować szkolenia nauczycieli na terenie szkoły przez  firmy szkoleniowe, czy teraz muszą one spelniać dodatkowe kryteria ?

an30-01-2019 08:25:34   [#05]

Jak najbardziej można.

Placówka, której zlecasz zorganizowanie szkolenia musi być "profesjonalna".

gosiaz30-01-2019 12:56:34   [#06]

Nie jestem taka pewna.

Pytanie z #4 jest jak najbardziej zasadne. Szczególnie w kontekście deklaracji Ministerstwa przy przedstawianiu założeń reformy o zwiększeniu nadzoru nad firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli.

W rozp. jest jednak zapis o zadaniach statutowych podmiotów.

Chyba nie każdy podmiot ma obowiązek posiadać statut.

Czy można prowadzić szkolenia na umowę zlecenie?

Czy nie wystarcza wpis do RIS?

Czy mamy sprawdzać zapisy w statutach?

DYREK31-01-2019 13:14:16   [#07]

Można dofinansowywać tylko szkolenia prowadzone przez:

  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • uczelnie,
  • inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Aby dofinansować szkolenie ze środków określonych w art. 70a KN  konieczna jest faktura wystawiona przez podmioty określone wyżej.

Zatem umowa zlecenia z prowadzącym szkolenie odpada.


post został zmieniony: 31-01-2019 13:21:15
Ala02-02-2019 11:30:00   [#08]

to dotyczy tylko środków określonych w art. 70a KN

jeśli natomiast mamy środki z innych źródeł np. dochody własne to co?

moim zdaniem można wydatkować je na odrębnych zasadach, mam na myśli brak ogranicenia do uczelni i placówek wymienionych w rozporządzeniu

jeśli się mylę to prostujcie mi tu :)


post został zmieniony: 02-02-2019 11:36:08
AnJa02-02-2019 11:53:31   [#09]

Oczywiście. 

Choć z dochodów na pasożytów nie odważyłbym się wydawać.

Ala02-02-2019 13:13:58   [#10]

;)))

link12304-03-2019 14:41:07   [#11]

mam pytanie dotyczące wykazania szkolenia dla nauczycieli: ochrona danych osobowych - chodzi o sprawozdanie za 2018. Czy takie szkolenie mieści się w par. 2 ust.1, 1a Rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002r. Nr 46 poz.430, zm. Dz.U.z 2015r. poz.1973)?


post został zmieniony: 04-03-2019 14:41:29
AnJa04-03-2019 15:18:41   [#12]

A jakie to sprawozdanie?

parkerpl05-03-2019 12:27:57   [#13]

Sprawozdań nie sporządza się od 1 stycznia 2016 r. po nowelizacji z 10 listopada 2015 r., kiedy to w rozporządzeniu nadano nową treść par. 6 ust. 3. Zresztą całe to rozporządzenie zostało uchylone i obecnie obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli- w nim również brak jest takiego obowiązku.

tarek13-03-2019 23:26:41   [#14]

To czy w takim razie można zapłacić z doskonalenia np. za szkolenie nauczycieli firmie prywatnej (np. jednoosobowej działalności gospodarczej) jeśli ma w zakresie tej działalności wpis o prowadzeniu doskonalenia nauczycieli (nie ma Statutu itp.)? 

DYREK14-03-2019 09:58:01   [#15]

to pytanie do MEN

osobiście nie ryzykowałbym

matyldaa15-09-2019 23:13:38   [#16]

1. Czy w szkole musi być plan doskonalenia... roczny... kilkuletni?

2. Jaka jest podstawa prawna tworzenia takiego dokumentu? 

3 Wnioski składane do OP do 30. 11  to wnioski na indywidualne formy dokształcania, czy dyrektor składa wniosek o dofinansowanie szkolenia/szkoleń rady (podaje się tematy szkoleń? Ich ilość?)

 

izael16-09-2019 12:25:20   [#17]

1. Nie musi.

2. Nie ma podstawy.

3. Wnioski indywidualne do dyrektora a dyrektor zbiorczy do organu prowadzącego - przynajmniej u nas tak jest.

 § 4. Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

 

była zmiana rozporządzenia i teraz obowiązuje:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

(Dz. U. poz. 1653)

matyldaa24-09-2019 22:09:26   [#18]

Dziękuję, nie zauważyłam, że w projekcie była inna data. 

Ewi25-09-2019 07:54:36   [#19]

Czy organ prowadzący może dofinansować dokształcanie w kierunku religii ?  Poprzedni nauczyciel wyprowadził się, a obecnie występują braki w tym zakresie. Na razie zatrudniono osobę na rok, ale wiemy, że dalej będzie problem.

matyldaa02-12-2019 20:24:41   [#20]

Kompetencja RP: ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

Napiszcie mi, proszę, jak realizujecie kompetencję.

juasia11-05-2020 12:28:25   [#21]

Podnoszę wątek matyldy- jak realizujecie kompetencję RP w zakresie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego.

Czy dajecie swoim nauczycielom zgody na konkretne doskonalenia?

Czy dajecie może skierowania dla tych nauczycieli, którzy idą się szkolic (studia podyplomowe) ze względu na potrzeby szkoły?

matyldaa04-12-2023 23:31:40   [#22]

Nauczyciel złożył wniosek, chce dokształcić się, żeby uczyć innego przedmiotu i chciałby dofinansowanie/sfinansowanie czesnego. Aktualny dyrektor nie "widzi" tego nauczyciela uczącego tego przedmiotu. We wniosku do OP dyrektor wskazał, że dokształcanie obejmuje studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli. Nauczyciel powinien z dyrektorem ustalić, czy te studia pozwolą mu uczyć przedmiotu? Inny dyrektor może "widzieć" nauczyciela na tym stanowisku... Jak ustalacie doskonalenie zawodowe nauczycieli?

matyldaa05-12-2023 21:43:32   [#23]

Ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli musi ustalić w drodze uchwały rada gminy. Czy w uchwale powinno być określone np. maksymalna kwota dofinansowania dla nauczyciela to 2 tys. zł/rok? 

AnJa05-12-2023 22:25:33   [#24]

Nie napiszę, że pierwsze słyszę, iż to organ stanowiący ustala w drodze uchwaly  plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty za kształcenie i doskonalenie zawodowe - bo słyszalem parokrotnie.

Nie zmienia to faktu, że wg powszechnej praktyki potwierdzonej także przez sądy (w tym NSA) należy to do kompetencji organu wykonawczego.

Ad meritum zaś to tak- w zarządzeniu się wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania powinna znaleźć.

KaPi08-01-2024 20:51:44   [#25]

w sumie pytanie o kwalifikacje, to zostawię je tutaj, moż ktoś pomoże...

jaka musi być liczba godzin, aby kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą dawał te kwalifikacje?

jurkoz21-02-2024 13:16:26   [#26]

Czy można sfinansować nauczycielowi udział w bardzo ciekawej Konferencji, z udziałem uznanych i znanych w środowisku oświatowym prelegentów, profesorów zajmujących się edukacją, pracowników uczelni wyższych w sytuacji, gdy organizatorem i wystawcą faktury jest  Szkoła Podstawowa?

Dodam, że konferencja jest pod patronatem MEN, Kuratorium Oświaty itp.

Czy jest jakiś sposób, żeby "obejść" (skutecznie) zapis o podmiotach uprawnionych, czyli placówkach doskonalenia, uczelniach i takich co mają w statucie zapisane doskonalenie nauczycieli (SP raczej takiego zapisu nie ma)?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]