Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop bezpłatny nauczyciela - pilne pytania
strony: [ 1 ]
Ama02-01-2019 21:39:48   [#01]

1. Czy aktualna jest podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów... ?

2. Czy dyrektor może odmówić urlopu bezpłatnego nauczycielowi ze względów organizacyjnych szkoły i na jakiej podstawie prawnej?

3. Nauczyciel, żądając urlopu bezpłatnego powołuje się na  zapis Kodeksu Pracy: 

Urlop bezpłatny (art. 174)

Pracownikowi przysługuje zagwarantowane ustawowo prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar jest jednak ograniczony. Pracownik może jednakże zwrócić się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu dodatkowego - bezpłatnego, ponad wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wniosek taki powinien być sformułowany na piśmie. Pracownik nie musi jednakże podawać przyczyn uzasadniających jego wniosek ani informować, na jaki cel ma zamiar przeznaczyć urlop bezpłatny. Wniosek pracownika musi natomiast określać termin planowanego urlopu.

czy zapis ten dotyczy również nauczycieli (ja rozumiem, ze nie - dla nas rozporządzenie z pkt. 1 - czy tak?)

an02-01-2019 21:43:28   [#02]

Dyrektor MOŻE ale NIE MUSI udzielić urlopu bezpłatnego.

I tak jak pracownik nie musi podać przyczyny uzasadniającej wniosek, tak i dyrektor nie musi podać powodu odmowy.

tarek02-01-2019 23:22:20   [#03]

Urlopy bezpłatne nauczycieli pełnozatrudnionych reguluje KN i stosowne rozporządzenie. A te mówią, że urlop bezpłatny jest na umotywowany wniosek. Więc nauczyciel musi uzasadnić, a dyrektor może udzielić. 

DYREK03-01-2019 11:55:41   [#04]

Karta Nauczyciela

Art. 68. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem.  -> tylko nauczyciel pełnozatrudniony - zdanie pierwsze

Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn. -> każdy nauczyciel, także niepełnozatrudniony - zdanie drugie

oraz

art. 91c KN i wtedy art. 174  albo 1741 Kodeksu pracy -> urlop bezpłatny

Kodeks pracy

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

warto też mieć na uwadze, że:

Przepisy rozporządzenia MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów (...) mają zastosowanie tylko do nauczycieli nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze -> § 1 ust.1 

przy niepełnym wymiarze stosujemy zapisy Kodeksu pracy


post został zmieniony: 03-01-2019 12:06:58
Ama03-01-2019 12:48:30   [#05]

Dziękuję.

link12330-01-2019 12:06:06   [#06]

mam pytanie dotyczące urlopu bezpłatnego. Udzieliłem nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze urlopu bezpłatnego od 1.10 2018 - 31.08.2019. Nauczyciel zwrócił się do mnie o przedłużenie urlopu do 31.08.2020. Czy jest to możliwe?

ReniaB30-01-2019 14:16:42   [#07]

To twoja decyzja.

 

Jot30-01-2019 22:54:52   [#08]

Czy we wniosku o urlop bezpłatny nauczyciel musi opisać sytuację, aby można było uznać ją za tzw" inną ważną przyczynę"? Chodzi mi o to, czy wystarczy ogólne stwierdzenie np "z powodu spraw rodzinnych"?  Czy jakaś kontrola może   w takim przypadku dyrektorowi zakwestionować zasadność udzielenia urlopu nauczycielowi?

izael31-01-2019 09:20:44   [#09]

może napisać bardzo ogólnie

nikt nie może tego kwestionować
:)

 

olaszyma31-01-2019 09:39:00   [#10]

A jak się ma do tego sprawa informowania o zmniejszeniu wymiaru zatrudnienia i ewentualnym zwolnieniu? Jeżeli nauczyciel jest na urlopie bezpłatnym to powinno się dla niego przygotowywać godzimy?

DYREK31-01-2019 12:34:19   [#11]

w szkole udzielającej urlopu bezpłatnego musi być przez cały okres jego trwania  możliwość powrotu na etat (na swoje stanowisko) -> nauczyciel na bezpłatnym "blokuje" etat

na urlopie bezpłatnym nie można wypowiedzieć stosunku pracy (wyjątek likwidacja szkoły)

Dante01-02-2019 14:29:07   [#12]

Nauczyciel jest na urlopie bezpłatnym do 30 czerwca.  Czy na urlopie bezpłatnym  tj. do 31 maja br. można wypowiedzieć stosunek pracy ponieważ od 1 września nie będzie etatu z tego przedmiotu ( sp+gim, koniec oddziałów gimnazjalnych) ?


post został zmieniony: 01-02-2019 14:43:46
rzewa01-02-2019 23:00:41   [#13]

można, jak najbardziej na podstawie art 20 KN

ale za udzielenie urlopu bezpłatnego do 30 czerwca dyrektor powinien być co najmniej ukarany przez OP, a nawet stanąć przed komisją dyscypliny finansów publicznych

Dante04-02-2019 17:37:32   [#14]

Urlop bezpłatny oczywiście na cały rok szkolny tj. do 31 sierpnia.


post został zmieniony: 04-02-2019 17:37:46
kasiakasia06-11-2019 19:07:27   [#15]

Nauczyciel chce wziąć urlop bezpłatny na okres 3 miesięcy od czerwca do końca sierpnia. Czy może wziąć taki urlop w czasie kiedy przysługuje mu urlop wypoczynkowy? Z tego co wiem chce wyjechać za granicę i tam się zatrudnić bo brakuje mu 3 miesięcy pracy żeby tam otrzymać emeryturę. 

rzewa06-11-2019 19:11:50   [#16]

temu n-lowi można udzielić urlopu bezpłatnego tylko na miesiąc -> jeśli ten n-l będzie pracował do 1.06, to nabędzie prawo do całego urlopu wypoczynkowego

kasiakasia06-11-2019 19:31:58   [#17]

Tylko żeby podjąć pracę w kraju rodzimym kraju (chodzi o Włochy) nie może być u nas ani zatrudniony ani na urlopie wypoczynkowym. Czy więc mogę mu zasugerować żeby wziął urlop od kwietnia do czerwca i w tym czasie pojechał do Włoch dopracować te 3 miesiące A potem wrócić do Polski żeby "odbyć" urlop wypoczynkowy? To obcikrajowiec i ciężko mu wytłumaczyć że to nie taka prosta sprawa. 

AnJa06-11-2019 20:55:34   [#18]

Jeśii możesz sobie pozwolić na rezygnacje z tego nauczyciela od kwietnia - tak.

Moim zdaniem nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego nie oznacza , ze w okresie jego trwania nauczyciel nie może być na bezpłatnym.

Ale troszkę nie rozumiem tego niańczenia nauczyciela- potrzebuje wyjechać niech kombinuje. Najprostsze jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, wypłacenie ekwiwalentu za urlop i ewentualne ponowne zatrudnienie od 1 września.

kasiakasia12-11-2019 07:29:29   [#19]

Dziękuję za odpowiedzi

muza26-11-2019 09:19:32   [#20]

Z jakim wyprzedzeniem nauczyciel powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny? Rano znajduję taki na biurku z prośbą o urlop na ten właśnie dzień. Co w przypadku, gdy takiego urlopu udzielić nie chcę, a nauczyciela i tak w pracy nie ma?

DYREK26-11-2019 15:28:27   [#21]

Przepisy nie określają terminu wyprzedzenia. 

Pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego ale nie musi. Nie ma także obowiązku uzasadnienie swojej decyzji.

Jeżeli nauczyciela nie ma w pracy, to jest to nieobecność nieusprawiedliwiona. Konsekwencja określa KN i Kodeks pracy (art.108). 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]