Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja: zawody szkolnictwa branżowego
strony: [ 1 ]
Biuro OSKKO21-12-2018 20:52:07   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.

Strona z materiałami do konsultacji: http://www.oskko.edu.pl/oskko/2018-zawody-szk-branzowego/index.htm

Zapraszamy do udziału w konsultacji i zgłaszanie uwag w terminie 21 dni. 

rzewa22-12-2018 01:43:31   [#02]

hm... a gdzie reszta tego rozporządzenia?

będzie konsultowane i podpisywane na raty???

Jacek22-12-2018 10:30:14   [#03]

całość z załącznikami

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319376/katalog/12559309#12559309 

laostic30-12-2018 09:43:56   [#04]

Czy to oznacza,że znikające 4 letnie technikum ma kolejną zmianę?

bosia30-12-2018 11:02:15   [#05]

tak, wobec uczniów czteroletniego technikum rozpoczynających naukę 1 września 2019r. stosuje się nowe przepisy

laostic30-12-2018 14:38:40   [#06]

Po co?

bogna31-12-2018 10:50:56   [#07]

czytając tylko wyrywkowo i odnosząc się do tego na czym się znam:

- jest dla mnie nieporozumieniem, że monter izolacji przemysłowych (712403) ma w opisie swoich kwalifikacji uwzględnione roboty konstrukcyjne (wykonywanie konstrukcji wsporczych i nośnych); konstrukcje przemysłowe to sprawa grubszego kalibru niż np. konstrukcje w budownictwie mieszkaniowym, powierzenie wykonywania takich konstrukcji monterowi izolacji to ocieranie się o katastrofę budowlaną;

- ubolewam, że technik budownictwa nie będzie się znał ani na robotach murarskich, ani na tynkarskich, ani na betoniarskich, ani na zbrojarskich - takich kwalifikacji nie uwzględniono w tym zawodzie; nie wyobrażam sobie roli i funkcjonowania takiego "technika" na budowie...

Ed31-12-2018 14:19:42   [#08]

Podpisuję się oburącz pod tym, co napisała bogna. Proponowana "dobra zmiana" dla zawodu technik budownictwa to kompletne nieporozumienie. Ledwo co doposażyliśmy za ogromne pieniądze stanowiska do robót murarsko - tynkarskich, a już je będzie trzeba likwidować. Z technika budownictwa robi się specjalistę od montażu konstrukcji - a to niewielka działka, która w nowej podstawie rozrosła się do niepojętych rozmiarów (kosztem właśnie robót zbrojarskich, murowania i tynkowania).

Osoby związane z edukacją w branży budowlanej zachęcam do wyrażania swoich opinii w tym temacie.

Miało być lepiej, a wyszło ... jak zwykle :(

Ama02-01-2019 15:42:56   [#09]

Czy ja dobrze rozumuję, ze dla każdej kwalifikacji w zawodzie zdublowano kursy "wspólne" -  BHP, KPS, OMZ i "podstawy"? po co ? i to kosztem godzin z "konkretów" dla zawodu.

Po co podstawy informatyki w techniku informatyku, które w zasadzie w całości dublują to czego uczeń nauczył się w szkole podstawowej/gimnazjum oraz uczyć się będzie na poszerzonej przecież godzinowo informatyce w zakresie podstawowym? O zakresie rozszerzonym nie wspominając?

I te 8 tygodni praktyk... 

Ale najważniejsze pytanie brzmi - PO CO zmieniać podstawę programową (zmienioną przecież w ubiegłym roku) dla technikum 4-letniego? Po co robić rewolucję na rok? Wie ktoś?

laostic03-01-2019 10:14:46   [#10]

W uzasadnieniu jest mowa o PDG, ale ja niestety tego nie rozumiem. W informatyku będziemy mieli 4 ramówki - w kl. 4 - starą starą, w 2 i 3 kl. - starą, w 1 - nową po gimnazjum i nową po sp. A to nie jest nasz jedyny zawód.

laostic09-01-2019 13:25:51   [#11]

Czy gdzieś jest podana liczba tygodni w technikum - potrzebna do obliczenia ilości godzin realizowanych? Czy dalej 30?

asiawar10-01-2019 15:10:03   [#12]

Uwagi zebrane od naszych nauczycieli:

technik żywienia i usług gastronomicznych

Duże zastrzeżenia budzi  wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia w kwalifikacjach HGT.02  i HGT.12.

W poprzedniej podstawie programowej pracownie technologiczne miały być wyposażonew 3 osobowe stanowiska z dostępem do trzonu kuchennego oraz zlewozmywaka z instalacją zimnej i ciepłej wody. Obecnie proponuje się dwuosobowe stanowiska pracy z pełnym wyposażeniem. Szkoły korzystając z funduszy unijnych i własnych wyremontowały i wyposażyły pracownie w sprzęt wymagany podstawą programową.  Chcąc dostosować warsztaty szkolne do wymogów nowej podstawy programowej szkoła musiałaby ponieść kolejne ogromne koszty związane z modernizacją nowych (np. rocznych) pracowni technologicznej, warsztatów szkolnych, sal obsługi konsumenta. Uważamy, że należałoby w opisie wyposażenia dopisać słowo „zaleca się”, a nie jednoznaczne stwierdzenie, że szkoła musi posiadać dokładnie tak wyposażone stanowiska włącznie z podaniem wymiarów stolików. 

Ponadto nie ma uzasadnienia przypisywanie urządzenia na konkretną liczbę uczniów, np. pakowarka próżniowa (1 na 6 uczniów). Kto ma finansować zakup stroju roboczego dla uczniów na dodatek w ilości 3 kompletów na ucznia. Czy nie byłoby lepiej zaplanować finansowanie zakupu produktów spożywczych. 

Nauczyciele języka angielskiego zawodowego w technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zgodnie uważają, że proponowana liczba godzin na realizację tego przedmiotu – 60 – jest niewystarczająca w stosunku do treści, które mają zostać wprowadzone. Szczególnie obszerny jest materiał leksykalny obejmujący, między innymi, produkty spożywcze, metody ich obróbki, sprzęt i urządzenia kuchenne, zastawę stołową, sztućce, bieliznę stołową. Poza tym, na tych lekcjach staramy się także ćwiczyć typowe interakcje między pracownikami branży gastronomicznej a klientami, żeby nauczany materiał okazał się praktyczny i jak najbardziej przydatny w późniejszym życiu zawodowym uczniów. Uważamy, że na pełną realizację tego przedmiotu i odpowiednie przygotowanie uczniów potrzebujemy co najmniej 90 lekcji. Zwracamy także uwagę na fakt, że branża gastronomiczna jest tą, w której wiele wyjeżdżających za granicę młodych ludzi faktycznie podejmuje pracę, więc tym bardziej powinni być dobrze przygotowani pod względem językowym.

 

technik ekonomista:

  • zmniejszenie z 30 do 10 liczby godzin przeznaczonych na realizację „EKA.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy” i przesuniecie ich na realizację zagadnień w ramach „EKA.04.5. Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych”. Zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy najlepiej realizuje się przy okazji omawiania innych tematów związanych z kształconym zawodem. Treści związane z gospodarowaniem zasobami rzeczowymi i dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych sprawiają uczniom problemy, więc dodatkowe godziny w ramach tego bloku tematycznego pozwoliłby na poćwiczenie i utrwalenie tych zagadnień, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu i przyszłej pracy zawodowej.
  • zmniejszenie z 30 do 10 liczby godzin przeznaczonych na realizację „EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy” i przesunięcie ich na realizację zagadnień w ramach „EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń ”. Treści związane z wynagrodzeniami dla pracowników i inne sprawy kadrowe sprawiają uczniom dużo problemów, więc dodatkowe godziny w tym bloku tematycznym pozwoliłby na poćwiczenie zagadnień, które sprawiają im najwięcej problemów, a przy okazji zostaną również omówione przepisy BHP związane z tym tematem.
  • w ostatnim zdaniu w podstawie programowej jest błąd w numerze kwalifikacji zamiast EKA.04 powinno być EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Uwagi do podstawy programowej z technika hotelarstwa:

1.     Zdublowane treści w dwóch kwalifikacjach z BHP oraz podstaw hotelarstwa oraz przypisana im oddzielna liczba godzin (sytuacja występująca również w innych zawodach)

2.     Przypisywanie konkretnej liczby godzin na kształcenie miękkich umiejętności(kompetencje personalne oraz organizacja pracy małych zespołów) sugeruje wyodrębnienie z tego osobnego przedmiotu. Umiejętności te są kształcone równocześnie na różnych przedmiotach.

3.     Uważamy że wskazane byłoby odejście od „sztywnego” przypisania ilości godzin do poszczególnych jednostek efektów kształcenia co uniemożliwia elastyczność w przydziale godzin na poszczególne przedmioty

Podstawa programowa technik organizacji turystyki

Część zajęć edukacyjnych realizowana jest w formie obowiązkowych wycieczek szkoleniowo-metodycznych i zajęć terenowych. Z jednej strony jest to znakomite rozwiązanie by przygotować uczniów od strony praktycznej do zawodu, a z drugiej strony ograniczone możliwości odwiedzania miejsc obsługi klienta, czy obsługi podróżnych zwłaszcza w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich . Aby zorganizować tego typu wyjazdy do pobliskich większych miast wiąże się to z nakładem finansowym na który nie wszyscy uczniowie mogą sobie pozwolić.

JoannaLy11-01-2019 15:52:12   [#13]

Ja również w sprawie technika budownictwa. Nie rozumiem dlaczego skupiono się tylko na montażu. Rozkwit w kraju budownictwa monolitycznego, murowanego a tu taka podstawa.To będą technicy szczątkowi. Jak nożna kształcić w tym zawodzie pomijając elementarne wiadomości. Jak uczyć montażu? Gdzie? Zorganizowanie praktyk zgodnych z podstawą programową będzie NIEMOŻLIWE. Nie znajdziemy firm, które podejmą się karkołomnego zadania przyjęcia praktykantów. Z prozaicznego powodu: BHP. Zgadzam się z bogną - ja takiego technika nie chciałabym mieć na budowie.

Po drugie - po co w ogóle wyodrębniono KPS? A jeżeli tak to po co je jeszcze dublujemy?

Po trzecie - już wcześniej powstał nowy zawód - technik robót wykończeniowych, gdzie też brak podstawowych wiadomości z budownictwa. Mamy uczyć robót wykończeniowych na czymś uczniowi nieznanym? Wyjęto z programów konstrukcje, dokumentację budowlaną - to jak technik będzie analizował na budowie projekt? Do czego właściwie w procesie inwestycyjnym sprowadzono rolę technika budownictwa?

Po czwarte - zmiana podstawy programowej na ostatni rocznik technikum czteroletniego wygląda na żart. Ale cóż pół roku temu zrobiono nam wrzutę dotyczącą oceny pracy nauczyciela, którą po miesiącu wyrzuciliśmy do kosza - to może teraz też tak będzie? Tym bardziej, że półtora roku temu też była "nowa" podstawa.

hania111-01-2019 23:56:42   [#14]

Widzę kolizję. Jeżeli to rozporządzenie ma obowiązywać od września zarówno w klasach pierwszych w 4-letnim technikum, jak i w 5-letnim, to ilość godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe jest nierówna. Na starych zasadach z ramowych planów wynika 49 godzin w cyklu, a na nowych 51.

Druga sprawa:

Policzyłam też godziny w techniku mechaniku: 280 godz praktyka (8 tygodni)+  815godz. MEC.08 + 535godz. MEC.09

Logika nakazuje nie wliczać do planu nauczania 4 tygodni praktyk (jak poprzednio), bo tylko liczba godzin da się wpisać w ramówkę. Ale takiego zapisu nie ma  (chyba że ja nie umiem znaleźć, co też jest możliwe)

laostic12-01-2019 12:26:56   [#15]

W nowych miało być 51, a jest 56. Jeszcze więcej. I praktyka nie konsumuje tych godzin albo ja nie doczytałam.

ewa14-01-2019 13:15:38   [#16]

stanowisko przekazane do MEN

http://oskko.edu.pl/oskko/2018-zawody-szk-branzowego/Podstawa_programowa_szkolnictwa_zawodowego-OSKKO.pdf

 

eny14-01-2019 13:54:21   [#17]

Loastic :W nowych miało być 51, a jest 56. Jeszcze więcej.\

Skąd taka informacja ? Czy potwierdzona?

laostic15-01-2019 20:59:28   [#18]

Projekt zmieniający rozporządzenie o ramowych. Był dołączony do projektu zmienianego Prawa Oświatowego. Chyba jeszcze nie podpisany.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F484A0F30724F965C1258313006B39AD/%24File/2861.pdf

strona 625

eny15-01-2019 21:10:30   [#19]

Dziękuję:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]