Forum OSKKO - wątek

TEMAT: strajk "chorobowy" nauczycieli
strony: [ 1 ]
BeataGie14-12-2018 09:35:02   [#01]

Media donoszą, że we Wrocławiu nauczyciele się w przyszłym tygodniu "pochorują". Gdyby tak się wydarzyło, co należy zrobić, gdy będzie brak nauczycieli do zapewnienia opieki? Oczywiście zakładam, że "wszystkie ręce już na pokładzie" i wciąż brak? 

DYREK14-12-2018 11:17:12   [#02]

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/protest-nauczycieli-l4-podwyzki-znp,49,0,2423857.html 

BeataGie14-12-2018 11:26:09   [#03]

To wiem, ale jak należy zorganizować w takiej sytuacji pracę szkoły?

mika14-12-2018 13:50:29   [#04]

Wszyscy uczniowie na salę gimnastyczną i dyrektor prowadzi zajęcia przez 6 godzin:)

noe1914-12-2018 14:01:37   [#05]

#mika oczywiście w postaci wykładu akademickiego ;)

mika14-12-2018 14:18:09   [#06]

Oczywiście. Może protest przeniesie się na nowy rok to wtedy można nawet zatrudnić kogoś na zlecenie i poprowadzi wykład. Albo wejść w porozumienie z uczelnią wyższa i niech lekcje odbywają się przez tydzień w auli dla wszystkich uczniów jednocześnie - taka innowacją pedagogiczna. Nie wiem czy się martwicie, mam jeszcze kilka pomysłów. Rekolekcje tygodniowe?

AsiaJ14-12-2018 15:03:42   [#07]

W moim przypadku rekolekcje wyjazdowe, bo nie mam sali;)

Marek Pleśniar14-12-2018 15:40:52   [#08]

rekolekcje leśne

 

AsiaJ14-12-2018 15:49:11   [#09]

a zimą szkoła przetrwania

Leszek14-12-2018 16:14:39   [#10]

ja nie z Wrocławia (choć jarmark mam zamiar odwiedzić)

ale czuję, że po powrocie z antypodów przeziębienie mnie chwyta...

nic na to nie poradzę, że teraz ... :-))

pozdrawiam

Ank15-12-2018 17:44:00   [#11]

Żarty żartami ale ja mam to w realu !!!!!

Gaba15-12-2018 20:54:41   [#12]

Nie wyobrażam sobie, by nauczyciele szli na fałszywe zwolnienia i by lekarze takie dawali - to złamanie etyki zawodowej.

Nauczyciele idą 17.XII na realne zwolnienia lekarskie, ponieważ są chorzy - przemęczeni, przepracowani, zestresowani, mają chore gardła, struny głosowe, niedosłuch, mają nierozpoznane drepresje, nerwice itp. 

Nauczyciele nie mogą pracować, gdyż moga być do pracy niezdolni.


post został zmieniony: 15-12-2018 20:55:26
Gaba15-12-2018 20:56:08   [#13]

Co robić? Puścić starszym klasom "Lot nad kukułczym gniazdem".

elrym15-12-2018 22:37:45   [#14]

Ank, żadne żarty! Nikt nie obiecywał, ze będzie łatwo :(( dyrektor to nie w kij dmuchał, musi mieć " łeb jak koń" ;))

Ank16-12-2018 16:28:28   [#15]

Jestem dyrektorem od 20 lat i przez ten czas mój łeb i inne części ciała zdążyły się już zaadaptować do stanowiska ;-)

elrym16-12-2018 19:27:01   [#16]

Ank, szczególnie ta część po przeciwnej stronie głowy? :-)))

 

aza17-12-2018 22:24:31   [#17]

mocno u was rozłożyło kadrę?

malmar1517-12-2018 23:01:48   [#18]

wcale

DYREK18-12-2018 12:59:18   [#19]

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-men-17-12-2018 

dariuszn718-12-2018 13:01:40   [#20]

U nas też w normie.

Marek Pleśniar22-12-2018 10:55:05   [#21]

jak już się tak związki licytują kto to wymyślił, to owszem - my:

https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/oskko-wszyscy-nauczyciele-powinni-dostac-1000-zl-podwyzki,105567.html

i tak nam odpisano:

(czyli nijak)

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 26 marca 2018 r.

DWST-WPZN.6000.2.2017.EB

Dyrektor Biura

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2018 r., w którym zgłoszone zostały uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podziela pogląd o potrzebie dokonania zmian w obecnym systemie wynagradzania nauczycieli.

W listopadzie 2016 r. Minister Edukacji Narodowej powołał Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, korporacji samorządowych oraz resortów. W ramach prac Zespołu dyskutowane są również kwestie dotyczące systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Po zakończeniu I etapu prac Zespołu, Minister Edukacji Narodowej

w uzgodnieniu z Ministrem Finansów ustalił, że prace analityczne dotyczące możliwości unowocześnienia zasad finansowania zadań oświatowych i zmian systemu wynagradzania nauczycieli będą kontynuowane w ramach grupy roboczej Zespołu. Zagadnienia dotyczące modelu subwencji oświatowej oraz systemu wynagrodzeń nauczycieli powinny być omawiane w gronie środowisk współodpowiedzialnych za kształtowanie warunków funkcjonowania systemu oświaty. W dyskusji tej, obok ekspertów resortu finansów i resortu edukacji, powinni uczestniczyć przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także związki zawodowe reprezentujące nauczycieli.

Odnosząc się do kwestii wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, począwszy od 2018 roku rozpoczęto wdrażanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej — 15,9%. Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) od 1 kwietnia 2018 r. nastąpi wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 5,35% w stosunku do wysokości kwoty bazowej z roku ubiegłego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela, z dniem 1 kwietnia br. wzrośnie wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. Mając na uwadze konieczność zachowania na dotychczasowym poziomie relacji minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego do średniego wynagrodzenia nauczycieli, projekt rozporządzenia przewiduje tożsamy wzrost (o 5,35%) wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego powyżej tego poziomu i odejście od dotychczasowych relacji wynagrodzenia zasadniczego i średniego wynagrodzenia, prowadziłoby do zawężenia przestrzeni na inne elementy wynagrodzenia lub stawiałoby samorządy przed koniecznością wypłacania wynagrodzeń ponad poziom wynagrodzenia średniego.

Termin wdrożenia pierwszego etapu podwyżki, tj. 1 kwiecień 2018 r. określony został w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w której art. 10 stanowi, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Z poważaniem,

Anna Zalewska

DYREK22-12-2018 14:12:55   [#22]

MEN mówi o waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli (art. 30 ust. 11 KN), a nie o podwyżkach dla nauczycieli.

Nauczyciele chcą podwyżki w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł brutto na każdy etat i corocznej waloryzacji wynikającej z zapisów Karty Nauczyciela.

Należy także pamiętać o podwyżce wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w szkołach.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]