Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oplaty za przedszkole
strony: [ 1 ]
Renatka30-11-2018 19:57:06   [#01]

Mam pytania do przedszkoli publicznych:

1. Jak naliczacie opłaty za przedszkole?

2. czy np.: opłatę za pobyt i żywienie dziecka w miesiącu wrześniu pobieracie dopiero w październiku?

3. Co wtedy z żywieniem jak płacicie rachunki? ( bo np.: wrzesień jest bez opłaty od nowych rodziców  -brak środków na koncie, pierwsze wpłaty pojawią się dopiero w październiku )

4. A jak jest z nadpłatą czy jej nie ma ?

5.Czy wydajecie decyzje administracyjne co do odpłatności?

Jak rozwiązał to wasz Op.

rzewa30-11-2018 22:08:40   [#02]

5. nie ma pp do wydawania decyzji administracyjnych w rym zakresie

Benigna01-12-2018 09:00:56   [#03]

Dwa lata temu nastąpiła zmiana (w styczniu op „dorzucił” nam pieniądze na zakupy żywności, które sobie potem odebrał)i teraz pobieramy opłaty „z dołu” – i za tzw. pobyt (uchwała op) i za wyżywienie (stawka ustalana przez dyrektora w porozumieniu z prezydentem miasta)

Mamy czytniki, karty i aplikację, która dokładnie nalicza opłatę za rzeczywiście wykorzystane godziny

Wyżywienie opłata za rzeczywiste korzystanie – czyli nie ma dziecka nie ma naliczania opłat.

 Opłaty uregulowane są uchwałą op – niektóre zapisy:

1.Opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wynosi 1 złoty (słownie: jeden złoty) z zastrzeżeniem ust. 2

2. Jeżeli dziecko korzysta z zajęć, o których mowa w ust. 1 niepełną godzinę opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu, w zaokrągleniu w dół do pełnych groszy.

3. Dopuszcza się zwolnienie z 50% opłaty, o której mowa w ust.1.

4. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie statusu rodziny wielodzietnej, o której mowa w § 1 pkt 2. (rodzina wielodzietna, należy przez to rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka) wspólnie zamieszkałą na terenie Miasta Olsztyna, składającą się z rodziców (rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje w systemie stacjonarnym do ukończenia 25 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.)

op zobligował nas do wydawania decyzji administracyjnej - m. in. rada miasta wydała uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do zwalniania rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez Radę Miasta - podstawa -  art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 52 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Gdzieś tu pisałam na temat wydawania decyzji, że bez sensu, ale i tak musiałam je wydać. Jeśli chodzi o wszelkie pp - to muszę dotrzec do dokumentu w pracy


post został zmieniony: 01-12-2018 09:02:43
rzewa01-12-2018 09:28:42   [#04]

od 1 stycznia 2019 w wyniku ostatniej noweli u.f.z.o. opłata będzie pobierana za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad...

czyli nie będzie trzeba liczyć tych groszy, ale... jeśli OP nie zmieni zapisów uchwały to trzeba będzie liczyć, bo zapis ten, jako nie sprzeczny z ustawą, będzie obowiązywał

a nowelizacja utrzymuje w mocy dotychczasowe uchwały do czasu uchwalenia nowych - art 153 ustawy z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 2245)


post został zmieniony: 01-12-2018 09:40:20
Ank01-12-2018 17:38:27   [#05]

U mnie jak u Beni za wyjątkiem decyzji - grozili, że będziemy wydawać ale na razie na szczęście cisza. 

A pieniądze na żywienie są zagwarantowane w budżecie przedszkola z OP. To co zbierzemy to idzie na jego konto a nie na konto przedszkola. Nie ma więc problemu, że nie będzie za co żywić dzieci przez ten miesiąc.

elsien01-12-2018 21:24:26   [#06]

Benigna-

od 3.12. wchodzę w czytniki do ewidencji. Do tej pory w dziennikach  grup był zapis godzin przyjścia i wyjścia dzieci. Czy jak masz czytnik, to też  zaznaczasz godziny pobytu dziecka w dziennikach , czy  samą obecność bez wyszczególniania godzin pobytu?

dorotagm01-12-2018 23:59:28   [#07]

Elsien, mam czytniki, w dziennikach tylko zaznaczam obecność - raz dziennie, tak przed obiadem, bo niektórzy rodzice "zapominają" odbić kartę( na wejściu i na wyjściu) i wychodzi wtedy, że dziecka  nie było. Weryfikuję więc obecności z dziennikiem i wpisuję w system godziny od momentu otwarcia do zamknięcia.

elsien02-12-2018 00:07:47   [#08]

Dziękuję :)

Benigna02-12-2018 12:09:28   [#09]

u nas, jak u elsien

KaPi02-12-2018 12:48:29   [#10]

kto ustala od której do której jest czas bezpłatny w przedszkolu? OP? Dyrektor?

 


post został zmieniony: 02-12-2018 12:49:04
KaPi02-12-2018 13:15:34   [#11]

czy opłaty przyjmujecie tylko przelewem czy mogą płacić rodzice np. u intendenta?

 

Benigna02-12-2018 17:37:34   [#12]

Godziny od... do ..., czyli czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określamy sami w statutach.

Opłaty przyjmujemy tylko i wyłącznie przelewem. Jeśli ktoś nie ma rachunku bankowego korzysta z usług poczty.

Renatka03-12-2018 09:01:28   [#13]

Nie mam czytników liczymy ręcznie ,a żywienie jest na osobnym rachunku i stąd mój dylemat jak opłacić żywienie np. w styczniu gdy w grudniu zerujemy konta?  na jakiej podstawie op może dać "pożyczyć "pieniądze z konta podstawowego ( bo pierwsze wpłaty będą dopiero w lutym).jak macie uchwały w tym zakresie to proszę o przykłady rozwiązań.

A nie było tak że publicznoprawne zobowiązania nie podlegają zwrotowi ?

I jak egzekwować od rodzica opłaty gdy już zakończy dziecko uczęszczanie do przedszkola lub np.: we wrześniu zapisze ..pochodzi kilka dni i zrezygnuje? Jak to rozwiązujecie bez umów.

rzewa03-12-2018 10:37:16   [#14]

dlaczego mają nie podlegać zwrotowi? - podlegają jak są nienależne -> gdy dziecko nie je to opłata za "wsad do kotła" jest nienależna, chyba że uprzedzono tak późno, że zostały już poniesione koszty

jak zakończy uczęszczanie - zrezygnuje -> to opłata staje się nienależna, zatem przestaje się ją pobierać

wszystko jest analogicznie z tą opłatą jak z opłatą za śmieci :-)

a co do wydzielonego rachunku -> przepisy mówią tyle, że z tego rachunku nie można ponosić wydatków innych niż określone uchwałą rady gminy ale... nie ma przeszkód by zakupić produkty z rachunku podstawowego przedszkola jak na tym rachunku nie ma środków, bo i tak to co zostanie na tym rachunku na koniec roku podlega zwrotowi do budżetu

Ank03-12-2018 11:15:42   [#15]

Jak określacie bezpłatne godziny pobytu dzieci jeśli podstawa programowa mówi, że  realizujemy założenia podstawy w toku całego dnia ?

U nas czytniki i program do rozliczania. Program odlicza każdemu dziecku 5 niepłatnych godzin pobytu.

Renatka03-12-2018 11:19:56   [#16]

u nas określa to uchwała rady miejskiej

 

KaPi03-12-2018 12:20:30   [#17]

Błagam, bo już głupieję...

jakie dzieci, w jakim wieku, mają bezpłatne 5 godzin?

Renatka03-12-2018 12:24:32   [#18]

Wszystkie ,które tak się zapiszą ,a Wy je przyjmiecie na 5 godzin. Pozostałe zapiszą się np.: na 6 godz: to pięć  mają bez opłat a szóstą płaca 1 zł.

KaPi03-12-2018 12:29:53   [#19]

No ok, to ogarniam, ale 3, 4, 5, 6 latki - wszystkie???

Proszę o wybaczenie za moją ciemnotę dzisiejszą...

Ank03-12-2018 12:32:03   [#20]

6-latki mają darmowe wszystkie godziny pobytu, 3,4,5 latki płacą za godziny pobytu ponad 5 darmowych

KaPi03-12-2018 18:59:59   [#21]

dzięki...

aza06-12-2018 17:45:32   [#22]

W Warszawie cały pobyt bezpłatny.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]