Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop uzupełniający wracajacego z poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
randy30-11-2018 03:58:05   [#01]

Czy urlop uzupełniający nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowanie zdrowia (8 tygodni - za ferie i wakacje 2018r.)może być w części udzielony podczas wakacji 2019? W roku szkolnym 2018/2019 wakacje trwają od 24.06 – 01.09 co daje 10 tyg. Jeśli urlop za 2019 r. w wakacje wynosi 6 tygodni to czy kolejne np. 2 tygodnie mogą być udzielone w ramach urlopu za 2018r?

halinah30-11-2018 09:19:10   [#02]

Pomylone zostały dwa odrębne przepisy Karty Nauczyciela:

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

który wyraźnie mówi - do 8 tygodni, w ciągu roku szkolnego. I:

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

który wyłącza możliwość udzielenia urlopu uzupełniającego podczas wakacji (nawet najdłuższych), bo, jakby to powiedzieć, być na dwóch urlopach w tym samym czasie się nie da.

 

Gucia03-12-2018 22:39:34   [#03]

Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia cały rok kalendarzowy 2018 (1.01-31.12). Po nim przysługuje mu 8 tyg urlopu uzupełniającego. Czy urlop uzupełniający należy udzielić od 1.01.19-14.01.19 (przerwa w urlopie 2 tyg, bo trwają ferie), a następnie jeszcze 6 tygodni, tj od 29.01.19-10.03.19?

Czy ferie zimowe wydłużają czas urlopu uzupełniającego o 2 tygodnie?

rzewa03-12-2018 23:42:00   [#04]

ma prawo do 8 tygodni urlopu uzupełniającego, który nie może pokrywać się z urlopem bieżącym

ten urlop nie musi być udzielony "w jednym kawałku"nie musi też być udzielony bezpośrednio po zakończeniu urlopu zdrowotnego ale oczywiście może być tak udzielony

zatem jeśli udzielisz go bezpośrednio po urlopie zdrowotnym to wówczas 2 tygodnie do ferii a potem pozostałe 6 tygodni po feriach

ferie nie przedłużają urlopu uzupełniającego - w czasie ferii n-l ma bieżący urlop wypoczynkowy więc nie może wówczas mieć urlopu uzupełniającego

Gucia04-12-2018 21:17:41   [#05]

Dziękuję bardzo.

ewitex06-12-2018 20:51:50   [#06]

Nauczyciel wyjechał do sanatorium na 3 tygodnie i wziął na ten czas urlop zdrowotny. Wraca 21 grudnia br. Czy w związku z tym należy mu się urlop uzupełniający i w jakim wymiarze?

MKJ06-12-2018 21:11:54   [#07]

Nie należy się.

ewitex06-12-2018 21:42:40   [#08]

Dziękuję za odpowiedź.

Renatka07-12-2018 09:53:21   [#09]

ale w przypadku nieferyjnego ,jeżeli miał urlop zdrowotny od 01.01.2018 do 31.12. 2018 -urlop się nie należy za 2018r. bo już sama nie wiem ???

DYREK07-12-2018 14:49:24   [#10]

ma urlop zdrowotny od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. -> czyli nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego za rok 2018 (nabył do niego prawo 1.01.2018 r.)

jego urlop wypoczynkowy (za 2018 r. 35 dni roboczych) ulega przesunięciu na termin późniejszy -> art. 66a ust.1 KN 

robak11-12-2018 11:19:22   [#11]

Pytanie N-l obecnie jest na macierzyńskim do 6 XII od 7 XII do 10 II -66dni oraz 25II do 28 III -32 dni urlop uzupełniający.Natomiast w 2 stycznia n-l chce odejść ze szkoły (do pracy w innej szkole).Czy należy jej się ekwiwalent za urlop niewykorzystany, czy muszę wypłacić, czy urlop przejdzie do innej szkoły razem z n-lem

rzewa11-12-2018 16:53:04   [#12]

jakoś nie rozumiem... to teraz jest na macierzyńskim czy na uzupełniającym?

i jak chce odejść - czy w drodze przeniesienia czy chce rozwiązać stosunek pracy?

robak12-12-2018 18:32:47   [#13]

na uzupełniajacym a chce odejść na porozumienia stron

rzewa12-12-2018 18:34:22   [#14]

w takim razie o ile się zgodzisz na rozwiązanie stosunku pracy, to będziesz musiała wypłacić ekwiwalent za cały niewykorzystany urlop

hako218-12-2018 10:25:10   [#15]

Proszę o pomoc.

Nauczycielka (szkoła feryjna) kończy roczny urlop zdrowotny 24 XII 2018( Wigilia, poniedziałek).

Od kiedy zacząć liczenie 8 tygodniowego urlopu uzupełniającego?

Mam dylemat: od wtorku 25 XII, czy dopiero od dnia roboczego - czwartek 27 XII 2018 ?

Podpowiedzcie, jak to zrobić.

DYREK18-12-2018 13:51:33   [#16]

urlopu uzupełniający udzielany jest na wniosek nauczyciela w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły

czy nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu od 25.12.2018 ? 

jeżeli tak, to liczymy od 25.12 (urlop nauczyciela obejmuje także dni wolne od pracy, niedziele i święta)

warto pamiętać, że nie ma żadnego nakazu prawnego wykorzystania urlopu uzupełniającego bezpośrednio po ustaniu urlopu dla poratowania zdrowia

zobacz wątek: urlop uzupełniający w częściach


post został zmieniony: 18-12-2018 13:52:51
DYREK18-12-2018 14:33:37   [#17]

przykładowo można tak:-)

27.12 i 28.12 -> wniosek nauczycielki o dwa dni opieki nad dzieckiem (art. 67e KN)

31.12 jest w pracy ;-)

wniosek nauczycielki o udzielenie urlopu uzupełniającego od 2.01.2019 r.

urlop uzupełniający nie może się pokrywać z urlopem bieżącym (np. ferie zimowe 14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.)


post został zmieniony: 18-12-2018 14:34:39
hako218-12-2018 16:26:56   [#18]

Ślicznie dziękuję i Wesołych Świąt życzę...

DBA21-12-2018 05:57:06   [#19]

Proszę o pilną pomoc.

Nauczyciel przebywał od 31.12.2017r na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Powinien wrócić do pracy 02.01.2019r. i został skierowany na badania do medycyny pracy.  Nie otrzymał zdolności, ale złożył wniosek o urlop uzupełniający od 02.01.2019r. w wymiarze 8 tygodni. Czy w takiej sytuacji - można udzielić urlopu uzupełniającego? 

Elżbieta 321-12-2018 06:41:37   [#20]

Myślę, że trzeba udzielić urlop uzupełniający. Podczas urlopu pracownik nie pracuje, zatem nie jest wymagana potwierdzona przez medycynę pracy zdolność do pracy.

 Pytanie -   KN:  nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym   DO  8 tygodni.  W sumie rzeczy ustawodawca nie sprecyzował jednoznacznie ile ma wynosić urlop uzupełniający.  Nie może przekroczyć 56 dni, ale literalnie ujmując czy może być mniej?????  Czy zatem może pokrywać się z urlopem podczas ferii zimowych? Poza tym urlop ten przysługuje w ciągu roku szkolnego, zatem można ujmować miesiące: czerwiec - sierpień, bo pomimo wakacji to jest również rok szkolny.

halinah21-12-2018 08:29:47   [#21]

Jeszcze raz - przepisy KN (zamieszczałam je w #2)

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

który wyraźnie mówi - do 8 tygodni (jeśli wykorzystany byłby urlop podczas ferii zimowych - 2 tyg, uzupełniający do 8 tygodni wyniósłby 6), w ciągu roku szkolnego. I:

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

który wyłącza możliwość udzielenia urlopu uzupełniającego podczas wakacji i ferii zimowych (nawet najdłuższych), bo, jakby to powiedzieć, być na dwóch urlopach w tym samym czasie się nie da.

Elżbieta 321-12-2018 20:12:39   [#22]

Dziękuję Halinko za wyjaśnienie. Jest logiczne.

Niemniej jednak Karta Nauczyciela jest mało precyzyjna i dużo w niej nieścisłości. Nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii i w czasie ich trwania. Możliwość częściowego wybierania urlopu uzupełniającego w dowolnym czasie, w ilości 56 dni w trakcie roku szkolnego - w miesiącach nieferyjnych, stanowi dużą dezorganizację  w funkcjonowaniu placówki i konkretne ryzyko niezrealizowania podstawy programowej.

rzewa22-12-2018 01:11:40   [#23]

cóż... nie tak całkiem dowolnie - to dyrektor decyduje kiedy n-l będzie miał urlop uzupełniający więc...

ponadto, jeśli urlop ten, na wniosek pracownika, jest dzielony na części, to żadna z tych części nie może być krótsza niż tydzień, a także tylko jedna z nich może nie być całkowitą wielokrotnością tygodnia


post został zmieniony: 22-12-2018 01:12:00
Macia25-11-2019 11:29:47   [#24]

Jak to jest obecnie z urlopem wypoczynkowym po zdrowotnym w placówce nieferyjnej.Nauczycielka korzysta z urlopu w okresie

a) 01.01.2020-31.08.2020 przysługuje jej urlop za 4 miesiące  (IX-XII) czy za cały rok

b) 01.01.2020-30.06.2020 przysługuje jej urlop caly urlopzgodnie z planem urlopów które przypadają na VII, VIII

DYREK25-11-2019 16:14:25   [#25]

Obecnie uregulowane to jest w art. 66a ustawy KN

zatem a) i b) -> ma prawo do 35 dni urlopu

Macia04-12-2019 13:14:06   [#26]

placówka nieferyjna - nauczyciel na udpz od 1.09.2019 do 31.08.2020 czy urlop w pełnym w wymiarze za 2020 r (35 dni)  muszę mu dac zaraz po powrocie ze zdrowotnego  czy mogę później i czy mogę w kawałkach czyli po kilka dni.

Wyżej coś czytałam że tak mozna w feryjnych ale chcę się upewnic

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]