Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela.
strony: [ 1 ]
Janusz Skubisz29-11-2018 08:34:26   [#01]

Jak postąpilibyście w przypadku: nauczyciel z dniem 01.09.2018 roku traci zatrudnienie, w dniu 31 sierpnia przynosi wniosek o dokonanie oceny pracy. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.

izael29-11-2018 10:11:06   [#02]

wniosek przyjmujesz i adnotujesz, że się nie da:)

bo człowieka nie ma 

nie jest pracownikiem szkoły, więc nie możesz dokonać oceny

:)

 

AnJa29-11-2018 10:18:48   [#03]

akademicko: a gdyby dostarczył 30 sierpnia? albo 15?

izael29-11-2018 10:21:44   [#04]

akademicko to:

jak dyrektor chce:)

.....

i dyrektor powinien dać nauczycielowi 3 dni (stare przepisy) na złożenie uwag i zastrzeżeń do projektu, więc 30 też odpada

:))))

 .....

a jeszcze jak feryjni to czas oceny wydłuża się (jak dyrektor zechce) o czas przerwy wakacyjnej, więc z tego 15 wyjdzie koniec listopada itd. itp.

.....

a dodając nieakademicko, to gdybym miała taką sytuację z dobrym nauczycielem, którego pracę znam, to 31 sierpnia wniosek  i 31 sierpnia ocena i rozstanie:)


post został zmieniony: 29-11-2018 10:25:40
AnJa29-11-2018 10:26:30   [#05]

nio:-)

AnJa29-11-2018 14:52:40   [#06]

Na RCL jest projekt zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela- nie chce mi się otworzyć, ale wrzucony jest tu: https://www.facebook.com/strefa.edukacji/?ref=bookmarks 

 


post został zmieniony: 29-11-2018 14:52:52
Marek Pleśniar29-11-2018 15:36:29   [#07]

https://www.facebook.com/strefa.edukacji/posts/755521674798041?__xts__[0]=68.ARCcHHAu0at1NAkSnl1qbqh1bMozypsqq9GEI2XX9HxiKmrTyiFopTzvm1f8YWCYVWObH067WaPusqjhraM4r19o-jPz49soM0pXnPCpQng7Yg5GYFXvyb8M4e-PwPPis6grttwXysVC9Kb820rDeNZ3Jk4WEfQlQgTH6MUEux_q3GxPbq8oItniolzt4-exnBbQ5kYeXcQcySCfm2AZ8bNtjLKRxUyuG8_iXkfbAZO-tD49kTlvIkzpEeBWKGkS3VwWpRSITONtihxY1ERzfKI9wIdB-q_X8_PHbXU7VD1pCRGNrPRzzr-ahhupK5LJsT79rtP8rdfIPi51TLZszmWmvpQx_nrKudB26avn3er4ScWCmIwD6w&__tn__=-UC-R

 

rzewa29-11-2018 17:59:48   [#08]

Projekt jest tu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12318552/12552754/12552755/dokument369806.pdf

uważam, że proponowane dodatkowe ustępy w §6 tj. ust 1a i 1b wykraczają poza delegację ustawową zawartą w art 42 ust 12 KN

z zapisów delegacji wynika, że minister określa szczegółowe kryteria - ani określenie skali punktowej jaką należy zastosować, ani też podanie wzoru matematycznego wg którego należy prowadzić wyliczenia nie należą do kryteriów

nie mówiąc już o tym, że wg tej zasady n-l kontraktowy (a także z wyższym stopniem awansu) może otrzymać ocenę dobrą nie spełniając ani jednego kryterium przewidzianego dla n-la kontraktowego (i odpowiednio dla n-la z wyższym stopniem awansu - n-l dyplomowany może też nie spełnić ani jednego kryterium przewidzianego dla n-la mianowanego)

Jacek29-11-2018 18:22:03   [#09]

rzewo chyba chodziło Ci o zapis art. 6a ust. 12 KN

12.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także wykonywania obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, zróżnicowania szczegółowych kryteriów oceny pracy dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz uwzględnienia w szczegółowych kryteriach oceny pracy dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

co do ustalenia poziomu spełnienia kryteriów, które są proponowane w dodawanym w §6 ust. 1a i 1b zgadzam się, że wykracza to poza delegację wymienioną wyżej, albo uważają, że należy to do trybu ustalenia oceny.

Nie kminię tego co w ostatnim zdaniu napisałaś, bo przecież np. kontraktowy musi spełniać wg rozporządzenia kryteria dla stażysty oraz kontraktowego.


post został zmieniony: 29-11-2018 18:44:47
rzewa29-11-2018 22:18:51   [#10]

jeśli spełni wszystkie kryteria dla stażysty na maxa to może mieć z kontraktowego 0 i tak otrzyma ocenę dobrą, o ile zastosować wzór z projektu

aza29-11-2018 22:33:32   [#11]

noooo...

rzewa ma rację

aza29-11-2018 22:34:26   [#12]

to te paradoksy się chyba zaczynają...

Skimir29-11-2018 22:40:28   [#13]

Owszem, ma spełniać kryteria dla stażysty i kontraktowego itd... Jednak jeśli spełni tylko te dla stażysty a z pozostałych, wyższych otrzyma zero punktow to i tak dostanie ocenę dobrą - chyba o to Rzewie chodziło.

Może przyjęcie takiego rozwiązania nie jest do końca złe. W dotychczasowej wersji niektórzy wpadali w panikę bo z regulaminów i wskażnikow do oceny można było wywnioskować, że z oceną dobrą sporo osób będzie miało problem...

Patrząc na kryteria, to wygląda na to, że stażysta, jeśli będzie przychodzić do pracy, wywiązywać się z podstawowych zadań i nie narobi „kwasu” to nie będzie mieć problemu z oceną. Czemu nie zastosować tego do nauczyciela dyplomowanego - ma przyjść do pracy, zrobić to co ma do zrobienia i tyle - ocena dobra. Po prostu, z założenia, wymagania określone dla stazysty są najbardziej podstawowe i ich spelnienie gwarantuje pozostanie w pracy.

Jacek29-11-2018 22:53:53   [#14]

owszem... matematycznie tak wyjdzie, więc ten np. dyplomowany dostanie dobrą i będzie go można zwolnić jeśli mianowany czy kontraktowy uzyska oceny wyższe. Znaczy jeśli sąd tak uzna :-)

Tak czy siak jak dla mnie głównie chodzi o zasadność propozycji dodawania ust. 1a i 1b a generalnie, że najpierw spartolono pierwowzór rozporządzenia, a teraz próbuje się robić prowizorkę, która jest wątpliwa prawnie i na szybko przygotowana pod publiczkę.

----

i do Skimira

tak czy siak nauczyciel, którego oceni się punktowo tak czy owak będzie się odwoływał na jakiej podstawie dostał tyle punktów a nie więcej, więc to niczego nie zmieni


post został zmieniony: 29-11-2018 22:58:19
rzewa29-11-2018 23:13:43   [#15]

hm... uważam, że nie powinien dostać dobrej, jeśli będzie miał 0 z wymagań właściwych dla tego stopnia jaki ma - cóż to za n-l kontraktowy (mianowany, dyplomowany), który nie spełnia czegokolwiek co zostało przewidziane właśnie dla takiego stopnia awansu

ale generalnie uważam, że oba te ustępy wykraczają poza delegację ustawową

Skimir29-11-2018 23:22:33   [#16]

To w takim razie ile ma dostać punktów z kryteriów dla swojego stopnia aby ”iść dalej”? Jeden punkt wystarczy :-)

Oczywiście, że system punktowy jest absurdalny i można tutaj mnożyć przykłady paradoksów.

Jacek, jeśli będzie się chciał odwołać to i tak się odwoła :-) Dotychczas miałem wewnętrzny regulamin oceniania - tak aby w jednym spójnym dokumencie powtórzyć wymagania z KN i innych przepisów. Jednym z elementów była samoocena nauczyciela. Nauczycielka sama oceniła się na ocenę dobrą - co znakomicie pokrywało się z moją oceną więc nawet nie mialem cienia wątpliwości... I tak się odwołała :-)

Jacek30-11-2018 09:21:53   [#17]

Słownik języka polskiego

tryb "... ustalona kolejność czynności prowadzących do załatwienia sprawy; procedura"

tryby «system organizacji czegoś lub mechanizm pewnych działań, w którym ktoś musi żyć i działać według narzuconych mu zasad»

Macia30-11-2018 13:25:25   [#18]

Fajnie że nie będzie obowiązku opracowania regulaminu a co z tymi które są? Chyba trzeba je stosować bo co z nimi zrobić unieważnić?

  I jeszcze te kryteria oceny pracy dyrektora, który prowadzi zajęcia dydaktyczne. Nie wiem jak inni ale mnie trudno będzie zrealizować wszystkie kryteria nauczycielskie przy kilku godzinach pracy dydaktycznej zwłaszcza, że często muszę wyznaczać zastępstwo bo coś "wypada".

AnJa30-11-2018 21:39:29   [#19]

Coz...Dostaniesz negata i zaczniesz nowe zycie. Wszak dyrektorem się bywa ;-)

 

Skimir01-12-2018 12:42:37   [#20]

Eee, Macia boi się, że nie zrealizuje wszystkich kryteriów.

Przecież na ocenę dobrą, gwarantującą możliwość dalszej pracy wystarczy 55% - damy radę :-) 

Jakoś ten cały zestaw kryteriów, wskaźnikow i progów procentowych spowodował, że w mojej głowie skala ocen pozostała trzystopniowa - negatywna, dobra, bardzo dobra. Wyróżniająca? hmm... :-) Dodatek za wyrożniającą pracę? Te pięćset złotych podwyżki należy się wszystkim nauczycielom, a jeśli w zawodzie są pasjonaci żyjący tylko szkołą, którzy udzielają się, publikują, badają, awaluują, diagnozują, modyfikują... to proszę bardzo, nawet 1000zł można im dodać ale po pierwsze, niech pozostali dobrze zarobią a po drugie, ten dodatek niech będzie przyznawany na trochę innych zasadach niż obecna propozycja.

W wielu przypadkach nauczyciel będzie wolał dorobić gdzie indziej te nie całe pięćset niż „produkować się” przez trzy lata aby w efekcie się okazalo, że zabraknie mu 2%.


post został zmieniony: 01-12-2018 12:43:32

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]