Forum OSKKO - wątek

TEMAT: POdstawa prawna-uchwały
strony: [ 1 ]
Cudowienka24-10-2018 10:39:04   [#01]

Mam gorącą prośbę. Czy mogę prosić o podstawę prawną do następujących uchwał:

1. zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i  podręczników

2. powołania zespółu ds. regulaminu oceny pracy nauczycieli (moim zdaniem wystarczy opinia przez głosowanie- po co uchwała??)

3. zatwierdzenie organizacj pracy szkoły

4. Zatwierdzenie do realizacji innowacji 

5. zatwierdzenie autorskiego programu zajęć doradztwa zawodowego

6. zatwierdzenie modyfikacji programu wychowawczo- profilaktycznego

7. zatwierdzenie planu pracy szkoly

8. powołanie zespołu ds. sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

9. zatwierdzenie planu WDN

10. zatwierdzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli

11. zatwierdzenie zmian w regulaminie przyznawania odznaki absolwenta

12. zatwierdzenie zmian w regulaminie wycieczek szkolnych

Mam świadomość, że ilość przeraża, ale wiem też, że macie Państwo tak opanowane przepisy, ustawy, rzoporzadzenia, iż dla WAs to moment, a dla mnie godziny wertowania aktów prawnych.

Będę wdzięczna za pomoc:))))

Slaw24-10-2018 11:22:56   [#02]

W wymianie jest fajny materiał izael . Zestawienie uchwał RP i RR. Tylko przywołując pamiętaj o nowelizacjach.

 

Skimir24-10-2018 14:54:31   [#03]

Nie wszystko uchwałami. Część jest w kompetencjach RP część w RR... ale porządkując:

1. RP tylko opiniuje.

2. Tak jak inne zespoły, poza tym regulamin oceny pracy nauczycieli to kompetencja dyrektora a nie zespołu.

3. RP tylko opiniuje.

4. Tutaj też RP tylko opiniuje.

5. Tutaj RP opiniuje, zatwierdza dyrektor.

6. To jest kompetencja RR.

8. Jak i inne zespoły. Moim zdaniem, RP opiniuje to w przydziale czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego i nie ma co dzieli zapałki na 4 tylko hurtem zaopiniować.

9. Kompetencja stanowiąca RP, z tym, że już nie ma WDN.

10. Nikt tego regulaminu nie zatwierdza. Dyrektor wprowadza go zarzadzeniem.

11. Jeśli to nagroda, to jest w statucie (powinna być) - wtedy procedura zmian w statucie i RP opiniuje... Jeśli to jakiś inny regulamin to może zmienia go ten co go ustalił.

12. Regulamin wycieczek to kompetencja dyrektora - RP ma go znać i nie musi zatwierdzać lub opiniować.

 

rzewa25-10-2018 09:21:01   [#04]

hm... trochę uściśleń do postu #03

1. RP tylko opiniuje - pp to art 22a ust 6 u.s.o. (zestaw programów) a ustalenie zestawu podręczników to wyłączna kompetencja dyrektora

2. Tak jak inne zespoły, poza tym regulaminu oceny pracy nauczycieli to kompetencja dyrektora (RP opiniuje) a nie zespołu.

3. RP tylko opiniuje - pp to art 70 ust 2 pkt 1 u.P.o.

4. Tutaj też RP tylko opiniuje - to zależy od kompetencji nadanych rp w statucie (uważam, że powinna być to kompetencja stanowiąca) - zatem pp musi być w statucie

5. Tutaj RP opiniuje, zatwierdza dyrektor - pp jak w p. 1.

6. To jest kompetencja RR - pp to art 84 ust 2 pkt 1 u.P.o.

7. To kompetencja stanowiąca RP - pp to art 70 ust 1 pkt 1 u.P.o.

8. Jak i inne zespoły. Moim zdaniem, RP opiniuje to w przydziale czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego i nie ma co dzieli zapałki na 4 tylko hurtem zaopiniować

9. Kompetencja stanowiąca RP, z tym, że już nie ma WDN - pp to art 70 ust 1 pkt 4 u.P.o. można to nazwać dowolnie, to dlaczego nie WDN skoro dokładnie tym jest?

10. Nikt tego regulaminu nie zatwierdza. Dyrektor wprowadza go zarządzeniem po zaopiniowaniu przez RP - pp to art. 6a ust 14 KN

11. Jeśli to nagroda, to jest w statucie (powinna być) - wtedy procedura zmian w statucie i RP opiniuje... Jeśli to jakiś inny regulamin to może zmienia go ten co go ustalił.

12. Regulamin wycieczek to kompetencja dyrektora - RP ma go znać i nie musi zatwierdzać lub opiniować - zależy od zapisów statutu, zatem albo pp jest w statucie, a jeśli nie ma to art 68 ust 1 pkt 1 u.P.o.

MKJ26-10-2018 20:28:23   [#05]

To jeszcze jedno uściślenie:

12. Regulamin wycieczek to kompetencja dyrektora - RP ma go znać i nie musi zatwierdzać lub opiniować - zależy od zapisów statutu, zatem albo pp jest w statucie, a jeśli nie ma to art 68 ust 1 pkt 1 u.P.o.

 

Nie do końca...

W żadnym przepisie PO nie ma słowa o regulaminie wycieczek. Regulamin wycieczki za każdym razem ustala kierownik wycieczki - § 10 pkt 1 rozporządzenia MEN ws. krajoznawstwa i turystyki.


post został zmieniony: 26-10-2018 20:28:57
Skimir26-10-2018 20:47:47   [#06]

A no nie ma... jak nie ma mowy o wielu innych regulaminach które sobie radośnie SĄ :-)

Regulamin „tej jednej” wycieczki to faktycznie kompetencja kierownika wycieczki ale regulamin ”wycieczek”... Hmm, sam się nad tym zastanawiałem przy okazji. Może bardziej pasował by tutaj regulamin przygotowania wycieczek. W sumie to mam pewne oczekiwania co do terminów i ogólnej organizacji tego wszystkiego, mogę wyłożyć to na posiedzeniu Rady Pedagogicznej tworząc w ten sposób swego rodzaju zasady, można to przepisać na osobną kartkę i położyć w pokoju nauczycielskim aby nowi mogi się zapoznać nie wertując protokołów - wtedy będzie to coś na kształt regulaminu :-)

MKJ26-10-2018 21:01:32   [#07]

Ja mam taki "ogólny" regulamin wycieczki jednodniowej, który każdy kierownik sobie bierze i "opracowuje". :)

Natomiast w przypadku wycieczek wielodniowych to już za każdym razem kierownik ma opracować regulamin tej konkretnej wycieczki.

Cudowienka04-11-2018 01:30:01   [#08]

Dziękuję za cenne uwagi:))) Pytanie tylko, czy Dyrektora przekona ta argumentacja, iż do większości spraw, nie ma potrzeby podejmowania  uchwał. Niestety, w tej kwestii mamy odmienne zdanie (protokolant i Dyrektor).

Choć tu nie chodzi przecież o naszą opinię, tylko o litere prawa. 

A jeszcze jeden taki "Michałek" dotyczący ewentualnej uchwały i podstawy prawnej:

  • Sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,                 w celu doskonalenia pracy szkoły - czy uchwała RP, czy opinia, jaka podstawa prawna.... jeśli uchwała

:)))


post został zmieniony: 04-11-2018 01:32:18
annapast4804-11-2018 11:41:15   [#09]

na podstawie art. 70 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.                                  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996)

Cudowienka13-11-2018 15:06:56   [#10]

POdejmować uchwałę, czy tez nie. Proszę o pomoc.

W statucie jest taki zapis, że:

  1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

3)        podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

 

Czy eksperyment jest tożsamy z inowacją???Definicje w literaturze są różne.

Moim zdaniem tego zapisu nie powinno być i nie jest wiążący, gdyż w prawie oświatowym nie ma juz tej kompetencji stanowiącej. A to co jest w p.o. powinno znaleźć się w statucie i odwrotnie. Czy dobrze myślę??

No, ale skoro póki co jest (choc byc nie powinno- jeśli waszym zdaniem nie powinno), to co z uchwałą? NA konferencji była podana informacja o innowacji, a statucie jest słowo "eksperyment"?

Na konferencji zaopiniowano te innowacje, bez uchwały. I co teraz????

Mozna to było zaopiniować, powołując się na fakt, iż nie ma zapisu "innowacja"?????

Jeśli uważacie, że uchwała jednak powinna być, to czy mogę prosić o jej treść????


post został zmieniony: 13-11-2018 15:08:06
AnJa13-11-2018 15:28:06   [#11]

Art. 45.9 UPO mówi o opinii RP w sprawie eksperymentu.

Eksperyment i innowacja to w oświacie 2 różne formy (były- to innowacja zniknęła)

Zapisy z  UPO nie powinno być powielane w statucie.

Cudowienka17-11-2018 22:51:11   [#12]

Dziękuję za informację, Niestety nadal nie wiem jak to pwinno wygladać-ma być ta uchwała, czy też nie? Ostattecznie jej nie mamy, ale czy dobrze....nie wiem.

I kolejna prośba-

powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznnej dla ucznia, to opinia czy uchwała RP? Jaka podstawa prawna?

rzewa18-11-2018 14:34:54   [#13]

jeśli chcecie wprowadzić innowację, to musicie mieć zapisy statutu odnośnie trybu jej wprowadzania

a tam regulacje dotyczące udziału organów w tym procesie

i będzie z tego wynikało czy i jaka uchwała rp (lub innych organów jest potrzebna

AnJa18-11-2018 16:18:01   [#14]

Czy statut może rozszerzać ustawowe kompetencje RP- zwłaszcza jeśli miałyby to być kompetencje stanowiące?

 

rzewa18-11-2018 17:57:39   [#15]

oczywiście, że może rozszerzać kompetencje opiniujące -> wskazuje na to wyrażenie "w szczególności" użyte w art 70 ust 2 u.P.o.

natomiast stanowiących nie, gdyż katalog kompetencji zawarty w art 70 ust. 1 u.P.o. jest zamknięty

dotyczy to wyłącznie szkoły publicznej, bo w szkole niepublicznej, zarówno z uprawnieniami jak i bez, statut nie tylko określa WSZYSTKIE kompetencje rp ale również jej skład jak i to czy ona w ogóle w szkole będzie


post został zmieniony: 18-11-2018 18:00:18
Cudowienka18-11-2018 18:03:33   [#16]

No właśnie, moim zdaniem statut nie może i nie powinien rozszerzać ustawowoych kompetencji RP. W końcu dokumentem nadrzędnym jest ustawa, potem rozporządzenie i w oparciu o te dokumenty tworzy się statut. Tak nas uczono-najpierw ustawy, potem rozporządzenia, a na końcu statut. Może to jednak była zła szkoła????

Jeśłi jednak wg wykładni prawa, która jest inna od tej, którą ja nabyłam-  statut jest jednak ważniejszy, to czy taki zapis w statucie zobowiązuje RP do podjęcia uchwały w sprawie innowacji, skoro mowa tam tylko  o eksperymencie

A to cytat z naszego  statutu:

  1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

3)        podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

Sama nie wiem już co robić???? Pomóżcie, proszę:)))))

Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Natomiast eksperyment pedagoiczny to  taka metoda badawcza, która bada określony wycinek rzeczywistości pobudzając go do zmian. Zmiany te dotyczą zachodzących w tej rzeczywistości wychowawczej procesów wychowawczych i dokonują się pod wpływem nowych czynników, które są do tej rzeczywistości wprowadzane w trakcie badań. Następuje również obserwacja tych zmian w eksperymencie pedagogicznym.

 Ehhhhhh

 

Rzewo, zatem nasz zapis w statucie dotyczący eksperymentu pedagogicznego jest nieprawidłowy, bo mamy zapis, że do kompetencji stanowiących należy podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów.

Powinniśmy to przenieść do kompetencji opiniujących. a skoro będą w opiniujących nie ma konieczności podejmowania uchwał. 


post został zmieniony: 18-11-2018 18:11:38
rzewa18-11-2018 18:09:45   [#17]

o eksperymencie pedagogicznym, również o kompetencji rp w tej sprawie mówi ustawa Prawo oświatowe (art 70 ust 1) zatem statut nie powinien

natomiast co do innowacji pedagogicznej, to ustawa mówi tylko tyle, że szkoła powinna pracować innowacyjnie oraz realizować różne innowacje pedagogiczne oraz o tym, że statut powinien zawierać zapisy o tym jak i w jaki sposób mają szkole w tym ew. pomagać różne instytucje i stowarzyszenia

Cudowienka18-11-2018 18:19:05   [#18]

Ok. CZyli nasz zapis dotyczacy eksperymentu jest prawidłowy w statucie,  bo zgodny z ustawą Prawo oświatowe (art 70 ust 1

Jak zatem mamy traktować innowacje? O których nie pisze ani prawo oświatowe, a także nie mamy tego w sttaucie???

Możemy ja po prostu zaopiniować przez głosowanie i tyle???

 


post został zmieniony: 18-11-2018 18:19:32
rzewa18-11-2018 20:04:11   [#19]

wasz zapis w statucie po prostu powiela zapis ustawowy a nie powinien - ale to rp decyduje (kompetencja stanowiąca) o tym czy szkoła chce przystąpić do eksperymentu

natomiast o to jak wprowadzać w szkole innowację pedagogiczną powinien określać statut - jak nic na ten temat nie mówi, to nie ma pp dla jej wprowadzenia

jeśli coś jest kompetencją opiniującą rp to również wymaga uchwały - rp nie może wypowiadać się inaczej niż podejmując uchwałę ale... tylko uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących wymagają sformalizowania

inne mogą być po prostu wpisane w protokół z podanym wynikiem głosowania


post został zmieniony: 18-11-2018 20:04:43
Cudowienka19-11-2018 00:29:58   [#20]

1. Skoro nie mamy w statucie pp do wprowadzania innowacji, a zaopiniowaliśmy ją jako RP pozytywnie i została przyjęta do realizacji, jest to wiążące czy też nie? 

2. Co teraz powinniśmy zrobić, żeby było dobrze?Zostawić tak jak jest. I zawsze przyjmować innowację tylko przez głosowanie??Za/przeciw/wstrzymało się....  

3. Rzewo, z tego co piszesz, statut powinien określać zasady wprowadzania innowacji, nasz nie określa, a jednak została wprowadzona w życie. Nauczyciele ją realizują. Ale zrobił się bigos:(

4. Czy może nanieść zmiany w statucie dot. innowacji, a potem jeszcze raz wszystkie przyjąć uchwałą? Albo kolejne zacząć w ten sposób przyjmować do realizacji, już drogą uchwały???

5. A tak na marginesie,  dalej nie rozumiem dlaczego kompetencje opiniujące należy przyjmować uchwałą? Przecież RP może wyrażać swoje stanowisko poprzez wyrażenie opinii, w formie głosowania i  to też jest wiążące. Czy od razu trzeba formułować uchwały????

 

ewa19-11-2018 08:53:29   [#21]

ad. 3 nie ma bigosu ;-)

zgodnie z art. 1 UPO - system oświaty (nauczyciele) zapewnia w szczególności:
18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

innowacyjne rozwiązania to po prostu kolejne zadanie nauczyciela, wśród wielu innych, które wykonuje


post został zmieniony: 19-11-2018 08:55:20
izael20-11-2018 08:20:02   [#22]

też się zakręciłam z tymi innowacjami po nowemu

...

no to tak

nauczyciele przynoszą program innowacji 

czytam i bardzo mi się podoba

przedstawiamy go radzie pedagogicznej (bo lubimy wiedzieć, co się dzieje w szkole)

zbieramy ewentualne uwagi i zapytania

nie opiniujemy, bo po co 

zapisów takich w statucie nie mamy, bo dlaczego...

ja to akceptuję czy zatwierdzam do realizacji i wsio

może być?

 

 

ewa20-11-2018 09:10:24   [#23]

tak :-)

AnJa20-11-2018 09:53:31   [#24]

a co to jest program innowacji - tak przykładowo?

bo innowacje mogą (a nawet chyba powinny być) w programie nauczania - i wówczas dotycza ich procedury jak dla programu

izael20-11-2018 10:36:55   [#25]

a jeśli to jest praca pozalekcyjna z uczniami, której efekt prezentowany jest przez uczniów i zespoły nauczycielskie na lekcjach 

bo np. dotyczy łączenia treści z różnych przedmiotów w formie jednego bloku tematycznego

np. Polscy nobliści - treści humanistyczne, przyrodnicze, językowe

przygotowanie takiej "lekcji" to dość dużo pracy i zaangażowania U. i N.

i prowadzona jest przez U. i N.

i?

AnJa20-11-2018 10:41:00   [#26]

a do tego to jakaś biurokracja i/albo zawracanie różnych częsci ciała dyrkowi potrzebne są?

o ile nie  wymagają innej organizacj dnia?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]