Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ulop dyrektora
strony: [ 1 ]
AleJ27-09-2018 13:11:47   [#01]

Witam

Podpowiedzcie, czy dyrektorowi należy się  świadczenie urlopowe jeżeli nie był ciągle przez 2 tygodnie na urlopie?

 

A jeżeli dyrektor jest w pracy w czasie wakacji to czy należy mu się wypłata za urlop wypoczynkowy- jako średnia godzin ponadwymiarowych?

AnJa27-09-2018 14:32:17   [#02]

Świadczenie urlopowe z KN- tak.

Tzw. "grusza" - zależnie od regulaminu ZFŚS.

Jeśli nie był na urlopie to wynagrodzenie jak za pracę- czyli bez średniówki.

DYREK27-09-2018 18:37:02   [#03]

"Wczasy pod gruszą" czyli dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie powinien określać  opracowany regulamin zfśs. Prawo do tak określonego świadczenia mają wszyscy uprawnieni (pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele, emeryci itd.).

Świadczenie to nie może być powiązane jedynie z urlopem, powinno być powiązane z wypoczynkiem. Zapisy ustawy o zfśs odnoszące się do szkół rządowych i samorządowych mówią o rożnych formach wypoczynku -> nie należy wiązać wypoczynku z urlopem (może to być np. wypoczynek świąteczny, wczasy emeryta, obóz zimowy dziecka, wycieczka do Wiednia w dniach 1-3 maja itp.)
 Emeryt, rencista, osoba na zasiłku przedemerytalnym, dziecko lub małżonek osoby uprawnionej nie zawsze ma  formalne prawo do urlopu. Ma natomiast prawo do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku np. organizowanego we własnym zakresie ("grusza").

Przyznanie oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów wyłącznie o charakterze socjalnym, tzn. od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Nie ma znaczenia wymiar lub długość trwania zatrudnienia lub urlopu. 

Zapis z ustawy o zfśs dotyczący świadczenia urlopowego i powiązania go z urlopem wypoczynkowym nie dotyczy szkół i placówek  prowadzących gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych (OP - samorząd albo rząd) -> mają one obowiązek tworzenia zfśs i określenie jego wydatkowania na podstawie regulaminu uzgodnionego ze zz.

rzewa27-09-2018 22:01:15   [#04]

dyrektor pracujący w wakacje (ferie zimowe) ma prawo do swojego pełnego wynagrodzenia ŁĄCZNIE z ew. godzinami ponadwymiarowymi - tak samo jak n-l, który wykonuje w dniu pracy inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły zamiast prowadzenia lekcji albo n-l, który nie realizuje godzin bo uczniowie pojechali na wycieczkę a dyrektor nie zlecił realizowania innych zajęć

dyrektor jest w pracy zatem ma prawo do wszystkich składników wynagrodzenia

AnJa27-09-2018 22:18:12   [#05]

Nie zgadzam się. Godziny ponadwymiarowe realizuje się w okresie realizacji zajęć czyli generalnie od 1 września do ok. 22 czerwca. To o czym piszesz to sytuację nadzwyczajne. Ponadwymiarowe i nie przysługują też nauczycielowi w okresie 24 grudnia - 1 stycznia czy przerwy wielkanocnej.

rzewa27-09-2018 23:45:19   [#06]

hm... gdyby był w pracy to by mu przysługiwały...

AnJa28-09-2018 06:40:29   [#07]

Nauczycielowi oczywiście też?

KaPi05-10-2018 11:29:33   [#08]

Nauczyciel został dyrektorem od 1 września 2018 roku... jak wygląda sprawa jego urlopu do końca roku? Coś pozostało do wykorzystania?

 

DYREK05-10-2018 15:34:05   [#09]

Art. 65 KN  " ..... a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym"

Nauczyciel 1.01.2018 roku nabył prawo do urlopu wypoczynkowego za rok kalendarzowy 2018. Czy nie wykorzystał go w czasie ferii zimowych i letnich 2018 ? 

Prawo do urlopu dyrektorskiego nabędzie 1.01.2019 r.


post został zmieniony: 05-10-2018 15:35:35
KaPi05-10-2018 17:12:18   [#10]

Czyli nie może już otrzymać urlopu  w tym roku kalendarzowym?

rzewa05-10-2018 17:44:05   [#11]

niby tak, ale... nie ma przeszkód by dyrektor wykorzystał w okresie IX-XII awansem część urlopu z roku 2019

urlop dyrektorski rządzi się zasadami k.p. a tam pracownik nabywa prawo do urlopu z każdym przepracowanym miesiącem w roku kalendarzowym, w którym został zatrudniony

wobec tego uważam, że jeśli to konieczne, to po uzgodnieniu z OP, dyrektor może w tym okresie wykorzystać do 12 dni z przysługującego mu w roku 2019 urlopu -> wówczas bez problemu wykorzysta w okresie I-VIII ostatniego roku kadencji cały urlop przysługujący mu w ostatnim roku kadencji

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]