Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dodatek za wysługę lat
strony: [ 1 ]
airam17-09-2018 12:43:45   [#01]

Zatrudniliśmy nauczyciela od 1 września  w niepełnym wymiarze etatu 12/18.

Jest to dla niego dodatkowe zatrudnienie bo w podstawowym miejscu pracy od ponad  20 lat jest zatrudniony  przez mianowanie w pełnym wymiarze etatu- zatrudnienie trwa nadal.

 Nauczyciel ten przedstawił nam świadectwa pracy z innych dodatkowych miejsc pracy- zakończone okresy pracy – w których był zatrudniony  w niepełnym wymiarze  równolegle do podstawowego zatrudnienia ( na 1 etat) .

Pytanie : Czy na podstawie tych świadectw – zakończonych dodatkowych  okresów pracy można przyznać dodatek za wysługę lat w naszej szkole ?

Dodam, iż nauczyciel ten jest zatrudniony u nas po raz pierwszy.???

 

rzewa17-09-2018 13:34:26   [#02]

należy mu zliczyć wszystkie (bez względu na wymiar zatrudnienia) zakończone okresy pracy i wypłacić dodatek do jakiego suma tych okresów uprawnia

pp to §7 ust 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.)

JarTul17-09-2018 21:43:50   [#03]

A nauczyciel ten nie powinien najpierw przepracować w szkole airam trzech lat, by nabyć prawa do dodatku stażowego?


post został zmieniony: 17-09-2018 21:44:03
rzewa17-09-2018 21:58:28   [#04]

nie, o ile udokumentuje ponad 3 letni staż pracy już zakończonymi okresami pracy lub innymi okresami podlegającymi wliczeniu do stażu pracy - pp podałam wyżej

mychase18-09-2018 08:50:02   [#05]

Rzewo a jak postapić w takiej sytuacji - nauczyciel miał 2-letnią przerwe w pracy, od 01 września br jest zatrudniony w innej szkole w pełnym wymiarze i u nas w  w  wymiarze 5/18   w lutym nabedzie prawa do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy,  czy nagrodę jubileuszową powinny wypłacic obie szkoły ?  w obu przedstawiła te same świadectwa pracy i w obu rozpczęła pracę od września br. 

rzewa18-09-2018 08:58:37   [#06]

w obu szkołach ten sam staż pracy -> jubileuszówka w obu szkołach

a tak na marginesie: to sprawa n-la w ilu szkołach pracuje (o ile nie potrzebuje zgody na zatrudnienie) i nie ma żadnych konsekwencji ten fakt (poza tym co w nawiasie) -> zatem na jakiej pp chciałabyś odmówić mu w którejś ze szkół zaliczenia stażu pracy czy wypłaty jubileuszówki?

mychase18-09-2018 12:40:28   [#07]

tez tak uważam, ale  w sasiedniej szkole maja inne zdanie więc wolałam się upewnić czy mój tok rozumowania jest słuszny :) dziekuje 

tarek18-09-2018 13:19:41   [#08]

Też tak uważam, ale znany portal prawny pisze (z września tego roku): Ustalając prawo do dodatku stażowego nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, szkoła będąca jego podstawowym miejscem zatrudnienia oblicza staż pracy z uwzględnieniem wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia, natomiast w pozostałych miejscach zatrudnienia uwzględnia się jedynie okres pracy nauczyciela w tej szkole.

rzewa18-09-2018 13:24:54   [#09]

i na jakiej pp to twierdzenie?

:-)

mychase18-09-2018 14:24:28   [#10]

Rozporządzenie o wynagrodzeniu 

§ 7.[Dodatek za wysługę lat] 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

 

Ja to czytam inaczej ale kolezanka sie uparła i w jej szkole nie wypłacają , nie wiem co na to nauczyciele 

rzewa18-09-2018 16:44:16   [#11]

ustala się odrębnie -> zatem niezależnie, czyli tak jakby każdy z tych stosunków był jedyny

jeśli n-l przyniesie kilka świadectw pracy dokumentujących wykonywanie pracy w tym samym okresie, to zalicza się ten okres tylko RAZ

zakończony okres pracy nie może być ani dodatkowy ani podstawowy do bieżącego okresu pracy

a przede wszystkim brak jest pp do odmowy zaliczenia okresu pracy wg przedstawionego świadectwa pracy

 


post został zmieniony: 18-09-2018 16:45:28
aga7419-09-2018 21:53:31   [#12]

Bardzo proszę o informację, jak powinno być. Posiadam 2 świadectwa pracy - 5 lat i 19 lat. Podjęłam pracę w 2 nowych szkołach - jedna wypłaca mi dodatek 20%, biorąc pod uwagę świadectwa pracy, druga - 0%, bo te świadectwa zostały już zaliczone w tej pierwszej. Czy tak? Szkoły są w jednym OP. 

rzewa20-09-2018 08:06:14   [#13]

nie ma znaczenia czy świadectwa zostały gdzieś "zaliczone" czy nie -> a gdyby szkoły były w innym OP to w jaki sposób by można to było stwierdzić?

należy na piśmie zapytać dyrektora tej szkoły, która nie płaci do wyjaśnienia dlaczego, skoro przedłożone zostały świadectwa pracy opiewające na 24 letni staż pracy oraz wezwać do wypłacenia dodatku za wrzesień. Należy też poinformować, że w razie nie wypłacenia należnego dodatku w terminie... np. 7 dni będziesz zmuszona/y skierować sprawę do sądu pracy

po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi możesz oddać sprawę do sądu albo przejść się do PIP -> PIP działa zwykle i szybciej i dyskretniej niż sąd :-)

Luńka26-09-2018 15:21:52   [#14]

Proszę o pomoc jak naliczać dodatek stażowy w przypadkach:

1). Zatrudniony od 2006r do nadal w szkole.W tym czasie dodatkowo zatrudniony przez 5 lat. Wszystko udokumentowane.
 Zatrudniłam  tego n-la  od 1 .09.br. na 2/22. Czy mogę mu zaliczyć te 5 lat i wypłacać 5 % stażowego?

2) Udokumentowane zatrudnienie 7 lat poza szkołą. Od 01.09.br.pracuje na pełnym etacie w innej szkole. U mnie zatrudniony na 4/18. Jaki dodatek za staż?

Luńka27-09-2018 08:10:54   [#15]

Może ktoś podpowie, jaki dodatek.

rzewa27-09-2018 08:25:54   [#16]

1) czy to dodatkowe zatrudnienie zostało zakończone? tzn. czy te dokumenty potwierdzające staż pracy to świadectwa pracy?

2) 7%, o ile to zatrudnienie zostało udokumentowane świadectwem pracy

Luńka27-09-2018 08:44:05   [#17]

Dzięki Rewo!

1) Zakończone i potwierdzone świadectwami pracy.

2) Tak

rzewa27-09-2018 21:45:27   [#18]

zatem 1) 5% dodatek

malmar1516-01-2020 09:44:09   [#19]

Zatrudniamy pracownicę (jako pomoc nauczyciela przedszkola), która wcześniej pracowała jako niania i miała zawartą umowę uaktywniającą na okres 3 lat.

Czy czas pracy na podstawie takiej umowy wlicza się do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]