Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel nie zgadza się z planem - pilne
strony: [ 1 ]
koala13-09-2018 14:33:16   [#01]

Nauczyciel nie zgadza się ze swoim planem, bo ma okienka. Chce dodać punkt do RP "Dyskusja nad planem". Nie przyjmuje, ze dyrektor odpowiada za organizację. I co jeszcze z tym punktem do porządku zebrania ? Poddać pod dyskusję?

AnJa13-09-2018 14:37:35   [#02]

Każdy członek RP ma prawo zgłosić formalny wniosek o rozszerzenie porządku. Ten wniosek poddawany jest głosowaniu jawnemu.

Jeśli uzyska wiekszość- wejdzie do porządku.

Roman Langhammer13-09-2018 18:31:22   [#03]

Ma okienka i co z tego? A 40-godzinny tydzień pracy? Okienka wchodzą w ten właśnie 40-godzinny tydzień pracy. Daj mu zajęcia na okienka, żeby się nie nudził.

JarTul13-09-2018 20:39:32   [#04]

Zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 1)
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;

zatem nauczyciel mógł już chyba wyrazić swoje zdanie na ten temat na piewrszym zebraniu RP, a RP wyraziła opinię w tej sprawie.


post został zmieniony: 13-09-2018 20:40:45
AnJa13-09-2018 21:16:32   [#05]

I na to, przed poddaniem wniosku pod głosowanie , dyrektor powinien zwrócić uwagę.

Klio13-09-2018 21:57:46   [#06]

A jaka jest podstawa prawna tej niezgody? RP opiniuje plan ale nie chodzi o plan dla nauczyciela tylko dla ucznia. Plan ma być zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.). - Zajęcia rozpoczynają się o stałej porze. Zaplanowano mniej godzin lekcyjnych na początku i końcu tygodnia zajęć (w poniedziałek i piątek). Równomiernie obciążono uczniów zajęciami planując różnicę liczby godzin lekcyjnych pomiędzy dniami tygodnia nie większą niż 1 godzina. Uwzględniono limit godzin w danym dniu. W każdym dniu zaplanowano zajęcia z elementami ruchu. Nie ma zdwojenia godzin danego przedmiotu chyba, że wynika to ze specyfiki przedmiotu i realizacji programu. Zajęcia dzielone są przerwami dającymi uczniom możliwość odpoczynku i spożycie posiłku w szkole. I to są wskaźniki dla opinii a na pewno nie okienka nauczyciela.


post został zmieniony: 13-09-2018 21:58:47
dariuszn714-09-2018 08:29:31   [#07]

Nie wiem ile ma tych okienek, u mnie 3 to norma, za wyjątkiem nauczycieli świetlicy tam wiadomo, że mają dłuższe przerwy, pewnie, że jak się uda to nie którzy mają mniej. Staram się żeby było to w miarę równomiernie rozłożone. Ogólnie może się nie zgadzać, to Dyrektor w tej sprawie ma ostatnie zdanie. (w sytuacji gdzie ma np 8 okienek a inni nie mają prawie wcale, to na jego miejscu też czułbym się pokrzywdzony)

Roman Langhammer14-09-2018 16:02:42   [#08]

Może czuć się pokrzywdzony tylko wtedy gdy ma 18 lekcji, a 23 okienka... Ale 18 lekcji i 22 okienka, to jest etat...

DYREK14-09-2018 16:36:33   [#09]

Nie ma podstawy prawnej, która ten problem reguluje. Tzw. okienka nauczycieli wynikają najczęściej z warunków pracy szkoły oraz z konieczności dostosowania planu lekcji do potrzeb uczniów. Zasada równomiernego obciążenia zajęciami dotyczy uczniów, a nie nauczycieli. Nie oznacza to jednak, ze dyrektor układając plan lekcji nie powinien brać pod uwagę także oczekiwań nauczycieli.

 

Roman Langhammer14-09-2018 16:47:47   [#10]

Oczekiwania nauczycieli są na ostatnim miejscu.


post został zmieniony: 14-09-2018 16:48:02
joszka18-09-2018 10:32:47   [#11]

Wstaw szachownicę do pokoju-niech sobie pogra w okienkach.Przed laty miałem wręcz prośbę od moich zagorzałych szachistów o równoległe okienka - mogli sobie pograć.

Albo powołaj zespół doradczy  problemowy  w sprawie oceny możliwości zmiany planu.Jak znam życie do czerwca nic z tego nie wyniknie.

AnJa18-09-2018 10:49:57   [#12]

Jak znam życie- za szachy się obrazi.

Ale zespól- miodzo::-)

alis05-02-2020 09:16:45   [#13]

Jak to jest z tymi okienkami, czy nauczyciel w czasie okienek może wyjść sobie ze szkoły np. pojechać do domu, załatwić jakieś prywatne sprawy?

Czy powinien wtedy informować dyrektora szkoły/zapisać się do książki wyjść? Jak to wygląda w praktyce w Waszych szkołach?

KaPi05-02-2020 09:37:39   [#14]

To jest czas wolny od zajęć dla nauczyciela, więc może wyjść...

u nas niektórzy mają trzy okienka to idą do domu jak mają blisko i gotują obiad albo załatwiają swoje sprawy prywatne, ale zwyczajowo, mówią, że wychodzą, żeby ich nie szukać bez sensu

tak jest u nas

eny05-02-2020 12:38:30   [#15]

U nas podobnie...

DYREK05-02-2020 13:22:47   [#16]

wg mnie:

  • jest to czas "wolny" -> jeżeli dyrektor nie zlecił nauczycielowi wykonania innych zajęć statutowych (np. przygotowanie uroczystości szkolnej)
  • jeśli nauczyciel chce w tym czasie opuścić teren szkoły powinien uzyskać zgodę (minimum: poinformować) dyrektora 
eny05-02-2020 13:52:27   [#17]

dyrek przy 100 nauczycieli i masie okienek takie informoanie logistycznie nierealne

Marek Pleśniar05-02-2020 21:52:57   [#18]

może - żeby się nl nie turbował - wyznaczyć Mu w godzinach oczekiwania "pracę własna nad przygotowaniem zajęć w ramach 40h tygodnia pracy"?
będzie miał jasne wytyczne, zaoszczędzi czas domowy - a i pożytecznie dowie się ile pracuje w tygodniu

alis05-02-2020 22:25:47   [#19]

Dziękuję za wszystkie wypowiedzi.

Dzisiaj pojawił się u mnie problem okienek i prawdę mówiąc nie do końca wiedziałam jak podejść do tematu. Dzięki Wam mam już jakąś wiedzę  w tym zakresie;) Pozdrawiam

dariuszn706-02-2020 08:49:37   [#20]

Uważam, że absolutnie nauczyciel nie musi informować nikogo gdzie będzie przebywał jak ma okienko, a dyrektor nie może mu zlecić pracy własnej na okienku, przygotowanie uroczystości szkolnej oczywiście ale to nauczyciel decyduje czy zrobi to na okienku czy po lekcjach, gdyby tak było to mogę zlecić nauczycielowi, że ma wykonywać pracę własną na 7 i 8 lekcji  bo wtedy nie ma zajęć dydaktycznych, a po 8 lekcji może iść do domu.

eny06-02-2020 13:59:44   [#21]

dariuszn7 - uważam atak samo i to najbardziej uczciwe postawienie sprawy

Marku: pozostawiam bez komentarza...

Karolina06-02-2020 15:21:21   [#22]

To zależy od przyzwoitości - planu oczywiście... miewałam 11 okienek.

Natomiast nie rozumiem Dyrka - z jakiej racji ja mam się meldować, że opuszczam szkołę? Mam nadzieję, że napisałeś to żartobliwie bo nie rozumiem do czego jest ta wiedza dyrektorowi potrzebna.

Ala06-02-2020 19:09:50   [#23]

np. w razie pożaru :)

trzeba wiedzieć kto przebywa na terenie szkoły a kto właśnie wyszedł

Marek Pleśniar06-02-2020 20:42:36   [#24]

a może żeby wiedzieć do której kawiarni też pójść

Karolina06-02-2020 21:26:04   [#25]

:) 

Roman Langhammer07-02-2020 03:48:21   [#26]

Zakładając, że nauczyciel pracuje 8 godzin dziennie, a w szkole jest od 8 do 14.30 i w tym czasie ma "okienko", a wychodzi ze szkoły to:

1. czy "okienko" jest czasem pracy

2. czy "okienko" jest czasem wolnym

Jeśli uznamy, że wlicza się do czasu pracy (co bardzo często robimy), to nauczyciel powinien uzyskać zgodę przełożonego na wyjście z terenu zakładu pracy, choćby ze względów bezpieczeństwa. Czy ewentualny wypadek nauczyciela w czasie "okienka" traktować jako wypadek w pracy? Jeśli czas "okienka" jest czasem pracy, to w przypadku braku zgody na opuszczenie zakładu pracy, wypadek może być potraktowany różnie. 

Tutaj jest kilka spraw do przemyślenia.

dariuszn707-02-2020 08:39:12   [#27]

Uważam że okienko jest czasem wolnym, oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. Nie bardzo rozumiem jak okienko ma wliczać się do czasu pracy, nauczyciela rozliczmy z godzin pensum a nie z 8 godzin dziennie to on decyduje czy pracuje np. od 7:30 do 15:30, czy też np.  od 9:00 do 11:00 i od 13:00 do 19:00 (oczywiście jeżeli w pozostałych godzinach nie ma godzin z pensum zaplanowanych przez dyrektora. Jeżeli w czasie okienka będzie miał wypadek, to jeżeli będzie to w drodze do lub z pracy to będzie to wypadek w pracy, natomiast pozostałe wypadki to zawsze można różnie interpretować. Co np w sytuacji gdy nauczyciel przygotowuje się do zajęć o godzinie 18 i złamie nogę (wypadek w pracy - teoretycznie tak ale w praktyce nie sądzę żeby ktoś to tak zakwalifikował)

Jestem zdania że jeżeli nauczyciel realizuje sumiennie swoje godziny, jest zawsze przygotowany, uczestniczy we wszystkich Radach zespołach zebraniach itp. to chyba nie naszą rolą jest rozliczanie go z 40 godzinnego tygodnia pracy gdyż nie ma to żadnego umocowania w przepisach, a jedynie może zaszkodzić. Bo jak nauczyciele zaczną liczyć (zresztą my dyrektorzy też) to wyjdzie zawsze powyżej 40 godzin w tygodniu. Dzisiaj całą noc myślałem o arkuszu i nawet mi się to śniło to zaliczę 8h od 22 do 6 (to oczywiście humorystycznie :)) 

Daniel120807-02-2020 08:51:43   [#28]

dariuszn7

Dokładnie. Zgadzam się w 100%.

MKJ07-02-2020 09:20:15   [#29]

Ale w tej sprawie nie chodzi o rozliczanie czasu pracy, tylko o bezpieczeństwo - napisała to Ala. Nauczyciel powinien poinformować, że wychodzi w czasie okienka, żeby podczas ewakuacji strażacy nie musieli przeczesywać z narażeniem życia budynku w poszukiwaniu nauczyciela, gdy tym czasem on będzie pił kawę w pobliskiej kawiarni.

A jak mu w tej kawiarni spadnie żyrandol na głowę, to będzie wiadomo, że nie jest to wypadek w pracy ani w drodze do pracy.

P.S. Wypadek w pracy i w drodze do pracy, to nie to samo.

Marek Pleśniar07-02-2020 09:24:40   [#30]

;-)

dyskusje z liczeniem diabłów na czubku szpilki zawsze są najżywsze. A tymczasem pracodawca, w ramach 40h może zwyczajnie wydać jakieś polecenie, żeby je zrobić właśnie w okienku. Jak widzę - jest sporo zwolenników tego, żeby on nie mógł?


A czemuż takie turkusowe spojrzenie ócz?

AnJa07-02-2020 09:51:47   [#31]

Kiedy sobie czytam różne tutejsze wątki to myslę, ze ogromnego pecha mają nasi gminni dyrektorzy- bo w ich szkołach właściwie nie ma miesiąca, by się u nich nie pojawiło się coś, co wymaga ich intensywnego zaangaowania.

I to ich tak absorbuje, ze zupełnie nie zauważają prawdziwych problemów, które w pracy dyrektorskiej są najważniejsze: krój czcionki w dzienniku elektronicznym, zapis w statucie dotyczące barwy dzwonka na przerwę i lekcję, podstawa prawna dla używania kuchenki mikrofalowej do ogrzewania modeliny.

DYREK07-02-2020 13:30:42   [#32]

szutnik :-)

Karolina07-02-2020 20:35:24   [#33]

Pracodawca może do mnie zadzwonić w czasie kiedy mam okienko i dowiedzieć się gdzie jestem jeśli mnie potrzebuje. Jeśli uznam, że jego propozycja jest ważna i pilna to ją potraktuje poważnie przybiegnę z kawiarni - haha a jeśli nie to po prostu odpowiem " przyjdę po 15.00

Cały czas mam nadzieję, że żartujecie - już widzę te wozy strażackie i dyrektorkę biegającą po szkole i szukającą mnie po toaletach - haha - no dajcie luz naprawdę. Może opracujecie procedurę powiadamiania o wyjściu ze szkoły - np w mojej jest kilkanaście wyjść, może czip przy każdym?

kulka07-02-2020 20:52:13   [#34]

Jako nauczyciel nigdy w życiu nikogo nie poinformowałam, że wychodzę podczas okienka. No chyba, że koleżankę, gdy ją pytałam czy bułkę jej kupić, bo skoczę do budki z pieczywem nieopodal.... 

Marek Pleśniar08-02-2020 11:14:29   [#35]

po co informować kogoś gdzie idziesz w którejś godzinie dnia, skoro nie masz żadnych zadań na tę godzinę. To chyba nic dziwnego i żadnych pretensji być nie powinno :-)
--
nb. a my byśmy Cię Karolinka szukali!

Karolina08-02-2020 13:29:00   [#36]

miło :) zatem kontynuując... Marku jakbyś był moim dyrektorem to poszlibyśmy w okienku do kawiarni razem :) 

 

Marek Pleśniar08-02-2020 20:10:24   [#37]

rzecz jasna!

ale ja już jestem Twoim dyrektorem:-) Biura twego:-)

to już możemy do kawiarni

Magosia09-02-2020 18:41:14   [#38]

Hi, hi...jak byłam dyrektorką, to niektórzy na okienku sami wpadali na kawę do mnie:-) 

...ale fakt,że kawiarni w pobliżu szkoły nie było...

Niektórych specjalnie zapraszałam, żeby pogadać - i nie mam tu na myśli omówienia hospitacji;-)

Marek Pleśniar09-02-2020 20:37:15   [#39]

tylko tzw opeer;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]