Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop wicedyrektora/nauczyciela
strony: [ 1 ]
scha28-08-2018 22:41:42   [#01]

Wicedyrektor wykorzystał od 1 stycznia 2018 r. 30 z 35 przysługujących mu dni urlopu.  Od 30 lipca do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Z dniem 1 września przechodzi na stanowisko nauczyciela. Czy może wykorzystać pozostałych 5 dni urlopu czy należy mu się urlop wyrównawczy i jeśli  tak, to w jakim wymiarze?

rzewa28-08-2018 22:55:33   [#02]

należy mu się urlop uzupełniający w wymiarze 1 tygodnia

scha28-08-2018 23:07:51   [#03]

Dziękuję bardzo.

fordek29-08-2018 10:24:01   [#04]

uprzejmie proszę o pomoc - wicedyrektor wykorzystał 15 dni urlopu od stycznia 2018. Od 1 września przechodzi na emeryturę - za ile dni wypłacić mu  ekwiwalent?

DYREK29-08-2018 10:35:50   [#05]

8/12 x 35 dni = 23.3(3)  -> zaokrąglamy do pełnych dni

zatem

za 8 miesięcy ma prawo do 24 dni urlopu

czyli

ekwiwalent 24 - 15 (wykorzystał) = 9 dni


post został zmieniony: 29-08-2018 10:36:12
fordek05-09-2018 15:24:35   [#06]

Dzięki dyrek.A jaka jest podstawa prawna takiego wyliczenia? U nas wice dostał wypłacone za 20 niewykorzystanego urlopu - 15 dni wykorzystał ,od 1września jest na emeryturze.

 

Klio05-09-2018 21:37:27   [#07]

A co by było gdyby wicedyrektor wykorzystał 35  dni urlopu do 30 marca - miał prawo i odszedł na emeryturę 31 sierpnia? Czy z Państwa rozważań nie wynika, że prawo do pełnego urlopu traci się wraz z przejściem na emeryturę. 

I jeszcze taki problem: dyrektor wykorzystał 20 dni urlopu i od 1 września jest nauczycielem,  co z 15 dniami urlopu?

KaPi05-09-2018 21:42:03   [#08]

nie ma już wtedy tych 15 dni, ma urlop jak każdy nauczyciel

rzewa05-09-2018 22:36:15   [#09]

jak najbardziej ma prawo do tych 15 dni

KaPi05-09-2018 22:39:43   [#10]

O! właśnie znalazłam, że się myliłam :)

fordek06-09-2018 10:21:06   [#11]

Proszę podajcie podstawę prawną ,że wyliczenie i ekwiwalent powinien być wypłacony jak podaje dyrek  # 5

DYREK06-09-2018 12:37:16   [#12]

W przypadku dyrektorów szkół (są przewidziane ferie) i zatrudnienia nieobejmującego całego roku kalendarzowego, wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym rozwiązania stosunku pracy (czyli 2018) według zasad określonych w Kodeksie pracy.  

Brak uregulowania w KN, zatem:

Art. 91c KN -> w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy

i wtedy ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) – art. 155(1), art. 155(2a).

 

KN reguluje to wobec nauczycieli szkole/placówce, w której nie są przewidziane ferie:

Art. 64 ust. 5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami

odesłanie do Rozporządzenia MPiPS z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U.  Nr 2 z 1997 r., poz. 14 ze zm.)


post został zmieniony: 06-09-2018 12:38:42
rzewa06-09-2018 13:03:45   [#13]

hm... nie do końca tak jest -> z uwagi na to że w jednostkach feryjnych urlop może być wykorzystany w danym roku kalendarzowym tylko do 31.08 niewykorzystany urlop do 31.08 staje się należnym urlopem, za który jest obowiązek wypłacenia ekwiwalentu w razie rozwiązania stosunku pracy - art 66 ust 1 KN

DYREK06-09-2018 13:41:00   [#14]

art. 66 ust. 2 KN mówi o ekwiwalencie dla nauczycieli o których mowa w art. 64 ust. 1 i w art. 64 ust. 3

nie odnosi się do dyrektora, którego urlop określa art. 64. ust. 2a

w jednostkach feryjnych dyrektor urlop może wykorzystać do 31.12 a nie do 31.08

rzewa06-09-2018 14:03:37   [#15]

rozwiązanie stosunku pracy nie jest z dyrektorem a z nauczycielem - dlatego w art 66 ust 2 jest odwołanie do ust 1 i 3 art 64

zatem w dniu 31.08 dyrektor kończy swoją kadencję, przestaje być dyrektorem i rozwiązuje stosunk pracy jest jako n-l i w tym wypadku jest to n-l jednostki feryjnej

DYREK06-09-2018 14:26:29   [#16]

decyzja należy do dyrektora (OP) :-)


post został zmieniony: 06-09-2018 14:26:49
ewwcia08-09-2018 12:27:42   [#17]

a czy nauczyciel może zrzec się urlopu uzupełniającego w wymiarze 8 tygodni i wziąć ekwiwalent za niewykorzystany urlop????

rzewa08-09-2018 16:06:29   [#18]

nie, nie może

pracownik musi wykorzystać przysługujący urlop w naturze jeśli pozostaje w zatrudnieniu

elgon09-09-2018 21:00:18   [#19]

Dobry wieczór, dyrektor po długim zwolnieniu ma niewykorzystany urlop, w piątek koczy się zwolnienie i od poniedziałku idzie na urlop uzupełniający, kto podpisuje wniosek, dziękuję za pomoc

rzewa09-09-2018 21:08:00   [#20]

OP

elgon09-09-2018 21:16:03   [#21]

dziękuję, rozumiem, że skierowanie na badania kontrolne też

elgon11-09-2018 20:57:24   [#22]

a czy na urlopie uzupełniającym można odwołać dyrektora z funkcji, tak z dnia na dzień

alis21-03-2019 13:52:52   [#23]

Proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości, czy urlop dyrektora liczony jest w roku kalendarzowym, czy w szkolnym?

Według mnie w roku kalendarzowym, ale dzisiaj poddano w wątpliwość tę moją wiedzę, czy słusznie?

AnJa21-03-2019 14:08:35   [#24]

Niesłusznie.

Acz liczenia urlopów nauczyciela-dyrektora rozpoczynającego lub kończącego kadencję to wyższa szkoła jazdy:-)

DYREK22-03-2019 12:18:28   [#25]

wątek: ulop dyrektora

Art. 65 KN  " ..... a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym"


post został zmieniony: 22-03-2019 12:20:46
alis22-03-2019 13:54:33   [#26]

Dziękuję bardzo za odpowiedzi:)

gimnazjum21-10-2019 08:05:30   [#27]

N-l przedszkola zatrudniony od 01.09.2019( jego pierwsza praca w naszej szkole) złożył wypowiedzenie 16.10.2019- do kiedy pracuje i ewentualnie ile przysługuje mu urlopu?

rzewa21-10-2019 14:16:59   [#28]

o ile dyrektor nie zgodzi się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, stosunek pracy zostanie rozwiązany 31.01.2020 r.

n-l będzie miał prawo do 12 dni urlopu za 2019 r. oraz do 3 dni roboczych urlopu za 2020 r.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]