Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie stażysty od 1 września
strony: [ 1 ]
petrus18-06-2018 16:07:35   [#01]

Zatrudniamy na 2 lata w celu odbycia stazu. A co w sytuacji, jeśli na rok. Nie rozpoczyna stażu?

DYREK18-06-2018 17:18:28   [#02]

wg mnie

jeżeli nie złoży wniosku o rezygnację ze stażu, to może go rozpocząć

ale

jeżeli umowa nie zostanie przedłużona (w tej szkole) na kolejny rok szkolny, to w nowym miejscu zatrudnienia staż będzie musiał rozpocząć od początku

Roman Langhammer11-07-2018 18:42:14   [#03]

No właśnie... należy zatrudnić nauczyciela stażystę na 2 lata. A co w sytuacji kiedy mogę to zrobić na rok, wiedząc, że w kolejnym będę miał oddział mniej i wszystko wskazuje, że nie będę miał pracy dla tego nauczyciela?

1. Wziąć stażystę i dać mu umowę na 1 rok lub

2. Olać stażystę, wziąć innego nauczyciela i dać mu na rok?

rzewa12-07-2018 00:36:45   [#04]

Jeżeli nie ma podjętej decyzji, że szkoła za rok ulegnie likwidacji, to KN pozwala tylko na to by:

zatrudnić stażystę na 2 lata -> chcąc być uczciwym można go uprzedzić, że po roku prawdopodobnie będzie zwolniony albo

zatrudnić n-la mającego stopień awansu n-la kontraktowego na czas nieokreślony albo

zatrudnić n-la mianowanego lub dyplomowanego - na czas nieokreślony, jeśli to niepełny wymiar lub przez mianowanie jeśli to zatrudnienie w pełnym wymiarze

Jeżeli jest podjęta decyzja o likwidacji szkoły, to można zrobić tak jak piszesz - czyli zatrudnić n-la na okres 1 roku bez względu na jego stopień awansu

Roman Langhammer12-07-2018 07:45:45   [#05]

Dzięki.

Ale uważam, że to bez sensu. Zatrudniam na nieokreślony, wiedząc że za rok dam mu odprawę?

Ank12-07-2018 08:59:59   [#06]

Ewo a jak w sytuacji gdy zatrudniam stażystę na zastępstwo na rok za nieobecnego nauczyciela ? Nie wiem czy za rok będę miała jakieś inne zastępstwo i czy tą umowę przedłużę o kolejny rok.  

Dorota Z12-07-2018 11:11:47   [#07]

Zatrudnić od 18 września i nie odbywa stażu

ewa12-07-2018 11:30:34   [#08]

jeżeli na zastępstwo i to na rok, to sytuacja jasna moim zdaniem, zatrudnienie spokojnie może być od 1 września na podstawie art. 10 ust. 7 KN

zatrudnienie w celu odbycia stażu to art. 10 ust. 2 więc inna podstawa prawna zatrudnienia

 

MKJ12-07-2018 16:28:44   [#09]

Przy czym zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 7 KN nie oznacza, że nauczyciel nie rozpoczyna stażu. :-)

ewa12-07-2018 16:39:54   [#10]

jak dla mnie, w przypadku n-la stażysty od 1 września 2018 r. oznacza właśnie to, że nie rozpoczyna stażu, gdyż nie jest zatrudniony w celu odbycia stażu, dlatego ważna jest podstawa nawiązania stosunku pracy, w takim przypadku :-)

MKJ12-07-2018 16:59:38   [#11]

Ewo, art. 9d ust. 1 KN pozostaje w mocy:

"Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.".

Zaczyna staż, chyba że (art. 10 ust. 11):

"W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.".

A gdyby były wątpliwości, czy ten nauczyciel jest stażystą, to art. 9a ust. 2:

"Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3."

ewa12-07-2018 21:38:43   [#12]

 zapisy znam :-)

ale...

niefrasobliwość ustawodawcy nie skutkowałaby, w moim przypadku, narażeniem się na słuszny zarzut naruszenia dyscypliny finansów w przypadku np. wyznaczenie opiekuna

różnimy się po prostu, w kwestii, który przepis złamać, ja wybieram swoją opcję, Ty swoją a rozstrzygałby pewnie sąd, na szczęście my jako "przeciwnicy" tam nie pójdziemy ;-)

MKJ12-07-2018 22:51:14   [#13]

:-)

Ale tu się, Ewo, z Tobą nie zgodzę, bo tak naprawdę, ust. 11 dotyczy w zasadzie tylko nauczyciela stażysty, który rozpoczyna staż bez wniosku. W każdym innym przypadku (z drobnymi wyjątkami) do stosowania rozdziału 3a konieczny jest wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu, zatem nie byłoby potrzeby wpisywać, że może złożyć wniosek o niestosowanie rozdziału 3a - po prostu nie składa wniosku o rozpoczęcie stażu.

Choć, oczywiście, Twoje materialistyczne podejście do sprawy daje do myślenia. ;-)


post został zmieniony: 12-07-2018 22:59:28
Joasia Berdzik14-07-2018 11:38:24   [#14]

Zgadzam się z Ewą - stażysta zatrudniony na rok, nie rozpoczyna stażu

Dodatkowo, poza wymiarem finansowym (opiekun) - jakim sposobem nauczyciel miałby zaplanować swój rozwój w szkole na dwa lata, a  dyrektor odpowiedzialnie zaakceptować plan rozwoju rozpisany na dwa lata, w sytuacji, gdy zawarto umowę na pracę w szkole na rok?

 

Joasia Berdzik14-07-2018 12:16:21   [#15]

po przeczytaniu -dodaję dla wyjaśnienia, bo napisałam dużym skrótem:)

Jakim sposobem nauczyciel miałby zaplanować swój rozwój w szkole na dwa lata, a  dyrektor odpowiedzialnie zaakceptować plan rozwoju rozpisany na dwa lata, w sytuacji, gdy zawarto umowę na pracę w szkole na rok, a (dla przypomnienia)  nauczyciel stażysta nie ma możliwości kontynuacji stażu w innej placówce.

noe1914-07-2018 16:18:36   [#16]

no i tym sposobem zablokowano młodym awans w sytuacji gdy znajdą zatrudnienie np. na zastępstwo na rok. 

MKJ14-07-2018 17:01:37   [#17]

A po roku się okaże, że można z nimi jeszcze podpisać umowę na kolejny rok...

I to jest argument, żeby jednak nauczyciel rozpoczął staż. Choć dyscyplina finansów publicznych jest argumentem przekonywującym. Przynajmniej dla dyrektora...

Joasia Berdzik14-07-2018 18:01:41   [#18]

To nie jest argument, ze "być może będzie praca za rok", bo choć jest to rozsądne, przepisy takiej drogi dla stażysty nie uwzględniają,  ciągle mamy bowiem określoną podstawę prawną zawarcia ze stażystą umowy.

Oczywiście zawsze pozostaje napisanie do MEN stanowiska i czekanie na ich reakcję, ja sądzę, ze są duże szanse na zmianę przepisów dla stażysty, z nadzieją stawiałabym na to, że ich sytuacja awansowa  wynika z przeoczenia.

 

Dante15-07-2018 07:54:33   [#19]

Jeśli zatrudnię stażystę na dwa lata i okaże się, że nie będzie ,,dobrym nauczycielem", czy nie będzie problemu z rozwiązaniem z nim umowy po roku?  Nie dość, że jego awans do kosza, to jeszcze pieniądze dla opiekuna stażu.

dariuszn709-08-2018 09:08:41   [#20]

Czy mogę zatrudnić stażystę na 2 lata na zastępstwo nie dłużej niż do powrotu zastępowanego nauczyciela?

teoretycznie nauczyciel idzie na urlop macierzynski który skończy się w marcu 2020r., jestem już po rozmowie i wiem że ma zamiar do końca roku szkolnego 2019/20 dobrać urlop wychowawczy, ale pewny nie jestem czy  zdania nie zmieni, a chciałbym umożliwić stażyście awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

rzewa09-08-2018 15:47:36   [#21]

ja bym zatrudniła informując stażystę o tej sytuacji (najlepiej na piśmie)

alis20-08-2018 11:14:07   [#22]

Podnoszę watek, jak zatrudniacie stażystów-na 2 lata czy rok w przypadku niepewnej przyszłości szkoły?

rzewa20-08-2018 12:05:30   [#23]

2 lata

Jot20-08-2018 15:55:28   [#24]

A w przypadku, gdy stażysta będzie realizował staż w innej szkole tj tam, gdzie będzie miał ponad pół etatu, a u nas tylko 4 godzinki? Czy w tym przypadku może to być umowa na rok? Bardzo proszę o odpowiedź

ewa20-08-2018 17:33:47   [#25]

a jaki powód zatrudnienia go na rok?

Jot20-08-2018 17:41:39   [#26]

Bo na kolejny rok planuje się zatrudnienie nauczyciela /zatrudnionego przez mianowanie/ z gimnazjum, bo tam ubędzie godzin.

ewa20-08-2018 18:06:46   [#27]

trudno radzić w takim przypadku, szacowanie ryzyka ewentualnego wyroku sądu, przesłanką z  art 10 ust. 7 KN to nie jest

ale...

dylemat pozostaje, czy uwzględniać politykę kadrową OP? :-(

dyros20-08-2018 18:24:57   [#28]

Aby nauczyciel miał możliwość rozpoczęcia stażu powinien mieć umowę na 2 lata zgodnie z art. 10 ust. 5 KN


post został zmieniony: 20-08-2018 18:27:08
MKJ20-08-2018 18:36:05   [#29]

Ale ten nauczyciel będzie zatrudniony tylko na 4 godziny, więc nie może rozpocząć stażu, zatem nie można go zatrudnić z art. 10 ust. 2 KN. Jedyną podstawą prawną zatrudnienia takiego nauczyciela jest art. 10 ust. 7 KN, czyli potrzeba wynikająca z organizacji nauczania albo... w ogóle nie zatrudniać.

dyros20-08-2018 19:01:33   [#30]

Oczywiście. Mój komentarz dotyczył całego etatu :-)

Jot20-08-2018 19:37:51   [#31]

Dziękuję :-) 

#28- Czy do realizacji stażu trzeba teraz być zatrudnionym na pełny etat? Czy coś przeoczyłam? /Oczywiście pomijam przepisy przejściowe w związku z nauczycielami gimnazjów, kiedy mogą mieć  mniej, niż pół  etatu w jednej szkole

MKJ20-08-2018 20:05:32   [#32]

Nie, ale trzeba mieć co najmniej pół etatu. W tym zakresie nic się nie zmieniło.

Macia20-08-2018 21:18:36   [#33]

jak zatrudniam stażystę na mniej niż 1/2 etatu /przedszkole/to mogę na czas określony np. od 03.092018 do 21.06.2019r.?

Mam godziny bo nauczyciel mianowany część etatu realizuje jako nauczyciel wspomagający a nie wiem czy w przyszłym roku będzie taka potrzeba bo dziecko teraz w obowiązku rpp

dorotagm21-08-2018 17:01:50   [#34]

Macia, a urlop?

Uważam, że nieetyczne jest oszczędzanie w postaci zatrudniania do końca zajęć dydaktycznych, chyba, że zachodzi przypadek zatrudniania w ciągu roku szkolnego, wtedy zatrudniam z urlopem.

W tym roku, mimo że zajęcia zaczną się 3 września zatrudniam na umowę od 1 września, by człowiek nie miał potem przerw w zatrudnieniu.

Każdy dzień liczy się potem do emerytury takiemu pracownikowi. Robiąc mu dziury wakacyjne w zatrudnieniu może nieco zaoszczędzimy - wszak ekwiwalent urlopowy i tak musimy wypłacić, ale on potem nie dość, że pensję będzie miała marną, to jeszcze okresy nieskładkowe.

Ja nie chciałabym takiej sytuacji w odniesieniu do siebie, więc innym też nie funduję. Trochę empatii.


post został zmieniony: 21-08-2018 17:02:19
ergo21-08-2018 17:14:41   [#35]

Dorotogm, jaka piękna wypowiedź w kontekście tego, co na tym forum ostatnio można przeczytać ( np.składanie dodatkowych godzin pracy dla pedagoga z 15 minutowych przerw, które rzekomo ma między zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi).

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59727&ux=1727&pst=7#pst7


post został zmieniony: 21-08-2018 17:28:33
dorotagm21-08-2018 19:44:43   [#36]

Ech, racja.

Mam szczęście w mojej małej szkole trafiać na Ludzi, nie na kombinatorów. Mogę nie przetrwać w takim świecie nieludzkim ;)

Mimo to apeluję: zatrudniajmy zgodnie z prawem i brońmy interesów swoich pracowników.

AMS21-08-2018 20:20:02   [#37]

Ergo, dziękuję Ci za twój komentarz!!!! Bardzo chcę aby przeczytały go osoby (dyrektorzy), które tak właśnie robią.

Macia21-08-2018 20:57:23   [#38]

Dziękuję za przypomnienie. Macie rację to tak samo jak z zatrudnianiem od 1 stycznia. Tylko się zastanawiam czy mogę na 1 rok stażystę na mniej niż 1/2 etatu czy muszę na 2 lata?

 

AnJa21-08-2018 22:24:05   [#39]

Jeśli ponizej 1/2 etatu to nie realizuje stażu.Wiec nie jest stażysta. Więc można na rok.

izabelamaciejka22-08-2018 11:52:45   [#40]

Zatrudniam nauczyciela stażystę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia. Nauczyciel ten jest zatrudniony za zgodą Kuratora Oświaty, ponieważ nie ma kwalifikacji do pracy w naszej szkole (jest polonistą, a nie ma ukończonej pedagogiki leczniczej). Na dzisiaj nie wiem, czy będę miała dla tego nauczyciela pracę w przyszłości.

Czy ten nauczyciel może rozpocząć  staż nie mając kwalifikacji do pracy w naszej szkole? Od października rozpoczyna studia podyplomowe i te kwalifikacje po roku nabędzie.

 


post został zmieniony: 22-08-2018 12:05:57
AnJa22-08-2018 12:16:45   [#41]

Nauczyciel be kwalifikacji nie realizuje stażu. Ponadto zatrudniasz go na zastępstwo- czyli maksymalnie rok - a to też uniemozliwia realizację stażu.

izabelamaciejka22-08-2018 12:19:03   [#42]

Najważniejsza jest dla mnie pierwsza informacja - czyli bez kwalifikacji nie rozpoczyna stażu. Zatrudniam go na rok, ale teoretycznie istnieje taka możliwość, że w przyszłym roku też mogę mieć dla niego godziny.

zemi23-08-2018 14:51:00   [#43]

Proszę o pomoc;

1. Czy wymagane pół etatu to tylko przedmiot, do którego n-l ma kwalifikacje? czy może też wchodzić w to godzina z wychowawcą, świetlica?

2. Czy pół etatu przedmiotu nauczyciel może uzbierać we wszystkich szkołach danego OP? 

bosia23-08-2018 14:55:00   [#44]

1. także świetlica i wychowawcza

2 do stażu może - art. 22 ust. 3 KN, nie tylko w ramach jednego op

zemi23-08-2018 15:06:46   [#45]

Dziękuję bosia :-)

Szukałam w KN, ale art. 9

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]