Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zgoda na zatrudnienie w innej szkole
strony: [ 1 ]
azikaj08-06-2018 08:06:40   [#01]

ile czasu ma dyrektor na wyrażenie zgody na zatrudnienie w innej szkole( do kiedy musi dać odpowiedź)

AnJa08-06-2018 08:29:46   [#02]

Na logikę- do dnia poprzedzającego dzień zatrudnienia:-)

j2308-06-2018 08:41:17   [#03]

do końca sierpnia, bo podjęcie dodatkowego zatrudnienia bez zgody może skutkować wypowiedzeniem podstawowego stosunku pracy, ale ze skutkiem w kolejnym roku szkolnym, bo wypowiedzenie do końca maja.

a przy tej okazji, czy w ogóle ten przepis znalazł zastosowanie w sensie wypowiedzenia stosunku pracy? znacie takie przypadki?

MKJ08-06-2018 19:14:39   [#04]

W sensie skutków prawnych dyrektor w ogóle nie musi dać odpowiedzi: brak odpowiedzi = brak zgody.

AnJa08-06-2018 19:33:32   [#05]

Dyrek jest organem. A organy KPA zdaje się obowiązuje?

MKJ08-06-2018 19:50:14   [#06]

Oczywiście, dlatego napisałem, że w sensie skutków prawnych. Choć w tym przypadku dyrek wystepuje jako pracodawca, a nie organ, zatem moim zdaniem nie ma tu zastosowania KPA.

Co nie zmienia faktu, że nie ma domniemanej zgody, więc dalej jest brak odpowiedzi = brak zgody.

AnJa08-06-2018 20:01:16   [#07]

W prawie oświatowym - np. przy opiniowaniu- często przyjmuje się, ze brak reakcji nie wstrzymuje biegi zdarzeń.

Choć cały problem dosyć prosty- znaczy: jak dyrek (…) to nie da zgody albo nie odpowie.

MKJ08-06-2018 20:39:37   [#08]

Otóż to. :-)

camelot21-06-2018 09:26:24   [#09]

Od kiedy dyrektor wyraża na zatrudnienie w innej szkole? Jaka jest PP?

AnJa21-06-2018 09:45:14   [#10]

Gdzieś chyba już pytałem, ale wciąż mnie zeżera ciekawość:

Taka zgoda to na rok czy na zawsze?

Iwona 1321-06-2018 12:45:23   [#11]

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017, poz. 60.  Przepis dotyczy dwóch lat  szkolnych: 2017/18    i 20188/2019, czyli obowiązuje  od 1.09.2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Art. 222.1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć
wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako
podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzy-miesięcznym wypowiedzeniem.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przed-miotów artystycznych w szkołach artystycznych.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.

Po 31 sierpnia 2019 roku, o ile oczywiście przepisy się nie zmienią, taka zgoda  nie  jest wymagana.

DYREK21-06-2018 13:39:21   [#12]

zgodnie z art. 220 ust. 2 cytowanej ustawy, ilekroć w art. 222 ust. 1 używa się sformułowania „szkoła”, należy przez to rozumieć również przedszkola, placówki oraz ich zespoły

ograniczenie dodatkowego zatrudnienia dotyczy również pracy w szkołach niesamorządowych oraz niepublicznych -> nauczyciel powinien uzyskać zgodę dyrektora szkoły samorządowej (jeżeli ją wskaże jako podstawowe miejsce zatrudnienia)

dyrektor szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia może ale nie musi zwalniać nauczyciela -> decyzja w tym zakresie zależy od jego uznania

w przypadku zwolnienia z art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe nauczyciel nie ma prawa do odpraw (także stanu nieczynnego)

z art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe nie można zwolnić np.: nauczycielki w ciąży albo w trakcie urlopu macierzyńskiego lub nauczyciela korzystającego z ochrony związkowej


post został zmieniony: 21-06-2018 13:41:37
DYREK21-06-2018 13:46:38   [#13]

Czy zgoda jest konieczna, gdy zatrudnienie w drugiej szkole jest zatrudnieniem na stanowisku niepedagogicznym ? -> są różne interpretacje:-)

Katka21-06-2018 18:05:34   [#14]

Rzewo, a skąd wynika Twoja interpretacja,że z art.222 ust.2 nie można zwolnić nauczycielki w ciązy albo objętej ochrona związkową? Nie mogę się tego nigdzie doszukać.

rzewa21-06-2018 22:19:58   [#15]

?

DYREK22-06-2018 10:48:53   [#16]

Katka

Z przepisów prawa pracy wynika, że do grupy szczególnie chronionych pracowników należą w szczególności: kobiety w ciąży i pracownicy przebywającym na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego, w wieku przedemerytalnym, przebywający na urlopach i korzystający z innej usprawiedliwionej nieobecności, społeczni inspektorzy pracy oraz działacze związkowi. Wypowiedzenie im umowy o pracę możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach określonych ściśle w przepisach prawa pracy.

Czy taką wyjątkową sytuacją określa art. 222  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ? Wg mnie, nie określa i nie liczyłbym na wygraną w sądzie pracy.

Nie ma jeszcze orzecznictwa dotyczącego zastosowania art.222. 

Decyzja należy do dyrektora :-)

Katka22-06-2018 17:19:27   [#17]

Rzewa,

pytanie dotyczyło ostatniego zdania postu Dyrka ( #12). Przepraszam, pomyliłam się :)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]