Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje pedagoga
strony: [ 1 ]
nowy2022-05-2018 11:15:16   [#01]

Bardzo  proszę  o  pomoc. Otóż  kuratorium  zakwestionowało  kwalifikacje  mojego  pedagoga  (studia  wyższe  mgr, kierunek  pedagogika, zakres  pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza - jest  magistrem  pedagogiki). Muszę  przyznać, że  nie  rozumiem  co  się  dzieje... Sprawdzałam  rozporządzenie  o  kwalifikacjach - dla  mnie  jest  wszystko  OK... Może  ktoś  z  Was  mi  coś  poradzi?

elkap22-05-2018 19:53:04   [#02]

Nie spotkałam się z tym, by kuratorium kwestionowało kwalifikacje pedagoga po pedagogice opiekuńczo - wychowawczej. Sama kończyłam ten kierunek i ponad połowa absolwentów mojego rocznika pracowała na stanowisku pedagoga szkolnego. Porobili wszystkie stopnie awansu. Dzisiaj większość z nich jest na emeryturze, ale część jeszcze pracuje i nikt nie kwestionuje ich kwalifikacji.

elkap22-05-2018 21:19:45   [#03]

nowy 20, mam nadzieję, że nie jest to pedagog szkolny np. w szkole specjalnej, czy jakimś ośrodku, bo wówczas oprócz kwalifikacji pedagoga musi mieć kwalifikacje specjalistyczne odpowiednie do specyfiki szkoły/placówki.

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r.poz. 1575)

§ 19. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 15–17, osiada osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;

2) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a ponadto ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny,

martek07-05-2020 10:36:31   [#04]

nowy20, jak rozwiązałeś problem z KO o kwalifikcje pedagoga po opiekuńczo- wychowawczej?, dziś także otrzymałam taki telefon z KO, że moja nauczycielka takich kwalifikacji nie posiada( SP), a od trzech lat jest u mnie zatrudniona i było ok, ręce opadają. Gdzieś jest podobno wykładnia MEN na ten temat( fakt to nie jest oficjalne stanowisko), ale nie mam pojęcia jak to znaleźć, może ktoś wie...

Roman Langhammer07-05-2020 13:21:57   [#05]

Ja mam dwóch pedagogów w szkole - również po opiekuńczo-wychowawczej. SP ogólnodostępna. Opinia KO pozytywna. KO śląskie. 

 

Dziwne, że ktoś kwestionuje kwalifikacje.

martek07-05-2020 15:24:17   [#06]

Dziwne i dla mnie śmieszne, bo ta sama pani wizytator przez 3 ostatnie lata nie widziała w tym problemu

tarek07-05-2020 16:07:22   [#07]

A ma przygotowanie pedagogiczne? Bo są dwa warunki (odnosząc do tego przypadku): 1) studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz 2) przygotowanie pedagogiczne.

rzewa07-05-2020 16:10:17   [#08]

w takim razie nie przejmuj się - opinia kuratora o arkuszu, to tylko opinia

wyjaśnij OP, że kwalifikacje pedagoga są OK - to co tu wyżej napisano, powinno OP przekonać i tyle

jak kurator formalnie kwalifikacje zakwestionuje, to wówczas spokojnie na piśmie kuratorowi wyjaśnisz, że Twoim zdaniem wszystko z kwalifikacjami jest w porządku

jak kurator nie da się przekonać, to będzie musiał nakazać Ci, w trybie nadzoru (będziesz miał/a jeszcze prawo do wniesienia zastrzeżeń) wygaszenie stosunku pracy n-la

a jak to polecenie kuratora wykonasz (bo, po wniesieniu zastrzeżeń kurator podtrzyma swoją decyzję), to n-l odda sprawę do sądu pracy i sąd pracy zweryfikuje stanowisko kuratora

widzisz teraz, żeby to stwierdzenie p. wizytator miało jakiekolwiek skutki pomimo Twojego odmiennego zdania, to jeszcze sporo pism musicie z kuratorem wymienić...

oczywiście, jeśli Ty teraz przyjmiesz stanowisko pani wizytator i wręczysz n-lowi wygaśnięcie stosunku pracy, to nie będziesz mógł/mogła w sądzie pracy zasłaniać się "poleceniem" p. wizytator, która nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje uwagi w tym względzie - to Ty będziesz tym "złym dyrkiem sekującym biednego n-la"

martek10-05-2020 13:19:11   [#09]

dziekuję rzewa, już napisałam swoje zdanie do pani wizytator i nie zamierzam  zgodzić z Jej opinią ,,bez walki"

tarek- pedagog ma przygotowanie pedagogiczne

 

rzewa10-05-2020 14:05:30   [#10]

i niepotrzebnie napisałaś - ona nic do Ciebie nie napisała, to Ty po co piszesz?

powinnaś napisać wyjaśnienie do OP, po zapoznaniu się z którym, OP zatwierdzi arkusz - i tyle -> OP też nie ma po co korespondować z KO w tym przypadku

a pani wizytator w czasie roku szkolnego może zrobić kontrolę kwalifikacji i napisać zalecenie pokontrolne - i dalej jak wyżej napisałam

matyldaa10-05-2020 15:29:21   [#11]

Jeżeli mój OP zgadza się na arkusz a ON dał zalecenia? Np. Wicedyrektor ma matematykę i zajęcia wyrównawcze  z matematyki ( ponadwymiarowe) , które ON zakwestionował (bo to nie realizacja ramowego planu nauczania). Zmieniać czy nie, jeśli OP problemu nie widzi? 

rzewa10-05-2020 15:57:28   [#12]

jak OP problemu nie widzi, to nawet nie możesz zmienić, do arkusz jest w gestii OP

a wicedyrektor może mieć godziny ponadwymiarowe jeśli zgodził się OP - przecież wicedyrektor ma zajęcia wyrównawcze "w etacie", a matematykę realizuje jako godz. ponadwymiarowe :-)

Ed13-07-2021 12:06:02   [#13]

Mam wątpliwość - czy absolwent kierunku pedagogika, specjalizacja pedagogika społeczno - opiekuńcza ma kwalifikacje do objęcia stanowiska pedagoga szkolnego (szkoła ponadpodstawowa) ?

Dodam, że niestety w suplemencie nie jest ta kwestia jasno sprecyzowana, nie ma również informacji na temat posiadanych kwalifikacji pedagogicznych (w przebiegu studiów widnieje jedynie przedmiot "Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej" - 30 godzin ćwiczeń).

Ed13-07-2021 22:45:48   [#14]

podnoszę ...

bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, sprawa pilna.

178814-07-2021 20:37:57   [#15]

Raczej taką osobę bym na stanowisku pedagoga szkolnego nie zatrudniał. Wprawdzie najważniejszy suplement i umiejętność obrony nauczyciela przed wizytatorem. Więc można próbować. Ale przeglądając kilka opisów podobnych studiów dochodzę do wniosku, że osoba po podobnym kierunku nadaje się bardziej na wychowawcę w internacie, w świetlicy środowiskowej, w placówce wsparcia dziennego. Może być pewnie asystentem rodziny, może kuratorem społecznym. Lub na przykład pracować w ośrodku pomocy społecznej…

U pedagoga szkolnego trzeba pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, najlepiej z terapią i pedagogiką specjalną…

Proszę zwrócić uwagę na cytowane w #03 przepisy. Sformułowanie w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom”będzie zawężać uprawnienia takiej osoby (w interpretacji niechętnego wizytatora), jeśli pojawią się w jego rękach np. orzeczenia o kształceniu specjalnym… Lepiej, jak pedagog jest wszechstronny i można mu dać jak najwięcej zajęć: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidację, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne itp.

PS. Dziwny ten suplement.

ergo14-07-2021 21:16:57   [#16]

1788 - pedagog szkolny to nie terapeuta pedagogiczny ani nauczyciel rewalidacji, ma inne zadania niż prowadzenie wymienionych przez Ciebie zajęć.

Jak będzie taki wszechstronny i będzie miał kwalifikacje do nauczania matematyki to też mu ją dasz w ramach godzin pedagoga?

178815-07-2021 10:08:54   [#17]

A kto mówi, że w ramach godzin pedagoga? Może mieć poza godzinami np. rewalidację. Liczba godzin pedagoga w szkole może być inna niż pensum :). A co do matematyki - jeśli będzie miał takie wykształcenie i wypadnie nauczyciel w trakcie roku - chętnie dam, uśredniając etat. Zalecam elastyczność.


post został zmieniony: 15-07-2021 10:16:59
AnJa15-07-2021 10:57:41   [#18]

Dlaczego mi sie zawsze, jak domniemuję błednie, wydawało, ze zakres obowiązków pedagoga szkolnego realizowanych w ramach pensum jest taki, jaki zostanie mu ustalony? Więc i terapia albo rewalidacja?

Bardzo lubię słowo "zalecam". Jest u mnie na pudle razem z "wytycznymi" :-) 

Ed15-07-2021 11:37:43   [#19]

Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś przemyślenia i wskazówki w kontekście  [#13] ?

AnJa15-07-2021 12:07:47   [#20]

Dla mnie kluczowe jest rozstrzygniecie, czy ma kwalifikacje pedagogiczne- to musi być jednoznacznie ustalone.

Resztę pewnie potrafiłbym wybronić - gdybym z jakis powodów musiał czy chciał taka osobę zatrudnić. Bo za bardzo to w jej kwalifikacje faktyczne do bycia pedagogiem szkolnym nie wierzę - uczelnia chyba też, jesli do suplementu bełkocik wrzuciła.

AMS20-07-2021 16:45:12   [#21]

Ed, miałam taki przypadek, dla mnie kluczowy w takim przypadku był suplement do dyplomu, poszukiwałam sformułowań dotyczących pracy opiekuńczo - wychowawczej w szkole, ja takich nie znalazłam w moim przypadku i uznałam brak kwalifikacji. 

Jot20-07-2021 19:18:06   [#22]

ed#13

Ja miałąm taki przypadek, ale po okazaniu suplementu, w którym wyraźnie było napisane, że może pracować, jako pedagog szkolny  nie było już w KO problemu z kwalifikacjami. Musiało być "czarno na białym"

Ed26-07-2021 20:13:53   [#23]

Ok. Dzięki za pomoc

KahaM24-08-2021 21:01:22   [#24]

Mam podobny problem w tym momencie. N pracuje od 3 lat jako pedagog szkolny w innej szkole a ja chcę ją teraz zatrudnić u siebie. N skończyła pedagogikę społeczną z terapią pedagogiczną. OP kwestionuje kwalifikacje a i p. wizytator ma spore wątpliwości. Czekam jeszcze na jakiś papier z uczelni, bo w suplemencie jest tylko mowa o możliwości pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Roman Langhammer25-08-2021 04:14:58   [#25]

A co OP ma do kwalifikacji?

Kwalifikacje pedagoga mają być odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć (nikt chyba dokładnie nie wie, co to do koca tak znaczy). Może rozwiń wyobraźnię i postaraj się uzasadnić, że wg Ciebie są to odpowiednie kwalifikacje?

KahaM25-08-2021 09:47:06   [#26]

Chyba mi się już nie chce....

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]