Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Karta zapisu do świetlicy
strony: [ 1 ]
BeataGie19-04-2018 10:52:51   [#01]

Czy na karcie zapisu do świetlicy można wpisać miejsce pracy rodziców lub/i oczekiwać oświadczenia podbitego przez zakład pracy?

elkap19-04-2018 11:07:32   [#02]

Beato, a po co takie dane? Zgodnie z ustawą możesz pozyskiwać dane dotyczące rodziców i uczniów, które wynikają z przepisów prawa. Jeśli chodzi o świetlicę, to rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r., poz. 1646) określa, co musi być w dzienniku świetlicy:

§ 9. 1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

Czyli w karcie zapisu, jeśli taką stosujesz, rodzic wpisuje dni i godziny, w których dziecko ma korzystać ze świetlicy. Jego miejsce pracy i to, czy pracuje, czy też nie, jest nieistotne,

elkap19-04-2018 11:29:45   [#03]

Może trochę nieprecyzyjnie się wyraziłam w poprzednim poście, gdyż Art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego mówi, że szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej uczniom ze względu na czas pracy rodziców - na ich wniosek. Ale tutaj też nie widzę delegacji do sprawdzania zaświadczeniem, może co najwyżej oświadczenie rodzica, że pracuje i jego dziecko w związku z tym takiej opieki w  świetlicy wymaga.

BeataGie19-04-2018 12:17:19   [#04]

Wszystko rozumiem, ale ten rok (pierwszy w mojej karierze podstawówkowy, wcześniej gimnazjum) pokazał, że rodzice dosyć swobodnie traktują informację, że świetlica jest dla dzieci rodziców pracujących, część z nich nie pracowała na pewno.  W tym roku miałam tylko klasy 0, 1 i 4 i "ogarnęliśmy" wszystkich, ale na jakiej zasadzie stworzyć grupy w przyszłym roku, żeby zaopiekować naprawdę potrzebujących?

Jacek19-04-2018 12:52:52   [#05]

dodaj na karcie zgłoszenia pouczenie o sankcjach karnych za składanie fałszywych oświadczeń i przypominaj rodzicom jak będą te karty składali. Trochę to pomoże

DYREK19-04-2018 13:37:41   [#06]
  • prawo do korzystania ze świetlicy mają wszyscy uczniowie (od klasy I do VIII)
  • nie ma specjalnych kryteriów naboru
  • wystarczy wniosek (dowolna forma) rodzica, w którym napisze, że ze względu na swój czas pracy chce aby jego dziecko korzystało z zajęć w świetlicy

przepis (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego) mówi o czasie pracy a nie zatrudnieniu ->  nie każdy kto pracuje jest zatrudniony w znaczeniu Kodeksu pracy (np. umowa zlecenia lub o dzieło, własna działalność gospodarcza, prowadzenie gospodarstwa rolnego, umowa autorska itp.) 

jak zakwalifikować pracę w telemarketingu wykonywaną we własnym mieszkaniu ?

kto ma poświadczyć zatrudnienie hydraulikowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą i jakie ma wskazać miejsce pracy ? 


post został zmieniony: 19-04-2018 13:40:06
noe1919-04-2018 14:06:20   [#07]

i aż się prosi o uściślenie tego, aby świetlica pełniła właściwie swoją rolę. Mój przykład:

dwie mamy przyprowadzają dzieci do świetlicy na 7.30, potem siedzą na ławce przed szkołą przez 1,5 godziny (tak, zmierzyłem), rozmawiając towarzysko

DYREK19-04-2018 14:10:22   [#08]

jak potraktować osoby wykonujące wolne zawody, właścicieli firm, studentów studiów doktoranckich (żyjących ze stypendiów i pracy dorywczej) ? 

w czasach słusznie minionych kadrowa podstemplowała zatrudnienie  i było ok.:-)

 

Nassssy20-04-2018 07:41:08   [#09]

Ad #07

Być może prowadzą na tej ławce sprzedaż bezpośrednią lub pozyskują klientów. Siedząc na ławce przed szkolą poświadczają fakt pracy....

...ale wtedy powinny chyba mieć umowę na podnajem ławki.  (a może wynajem lub użyczenie?)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]