Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja -rozporządzenie MEN ws awansu zawodowego nauczycieli
strony: [ 1 ]
Jacek20-03-2018 16:07:42   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309554/katalog/12496971#12496971 

na uwagi czekamy do 16 kwietnia br.

rzewa21-03-2018 07:36:30   [#02]

powinno się zdecydowanie odstąpić od konieczności składania przez n-la ubiegającego się o stopień n-la kontraktowego jakichkolwiek załączników do składanego wniosku -> przecież dyrektor szkoły dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami, zatem bez sensu by poświadczał ich kopie stażyście aby ten mógł je ponownie złożyć dyrektorowi

izael21-03-2018 13:23:16   [#03]

zgadzam się z rzewą całkowicie:)

 i takie wątpliwości mi się nasuwają:

4. Nauczyciel jest obowiązany poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły, w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym niż 3 dni. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

a co jak n-l nie poprawi? albo poprawi tak, że to jest nie do przyjęcia? nie ma żadnych konsekwencji tu zapisanych, więc jest to taki zapis dla zapisu

wiem, że to jest taki margines sytuacji awansowych, ale ten margines czasem dokucza najmocniej

i na razie już nie czytam więcej, bo mi te dwa rozporządzenia już zrobiły mętlik

jerzyk28-03-2018 23:39:05   [#04]

Iza, te wątpliwości mieliśmy już w 2006 r :-))

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2006/

i nadal mamy to samo :-)

np :

§ 4. 5. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.

Pytanie : A co zrobić jak nie złoży w terminie 7 dni ale po roku ? :-))

Odp. nic :-)

Pytanie z 2006 roku:

Czy brak złożonego sprawozdania z odbywanego stażu można uznać za przerwanie stażu, uprawniające do ponownego jego rozpoczęcia?
Jeśli nie, to jaka jest sytuacja nauczycieli, którzy odbyli staż w pełnym wymiarze, ale nie złożyli sprawozdania, czy mogą oni ponownie rozpoczynać staż?

 

Odpowiedź MEN:

 

Ad. 7 i 10.      W myśl § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

1  grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
w terminie  30  dni  od  dnia zakończenia stażu nauczyciel  składa dyrektorowi  szkoły
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Powołany przepis nie określa żadnych sankcji dla nauczyciela za niezachowanie 30 -dniowego terminu na złożenie sprawozdania. Złożenie sprawozdania po upływie tego terminu jest zatem skuteczne. Nie ma tu zastosowania instytucja przywrócenia terminu, określona w  art.   58   Kodeksu  postępowania  administracyjnego.   Termin  ten  nie  podlega  także przedłużeniu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy wskutek choroby bądź urlopu macierzyńskiego.

Wobec braku sankcji za nie złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w przewidzianym prawem terminie, bezzasadne są pytania dotyczące sytuacji nauczycieli, którzy nie złożyli sprawozdania. Mogą oni bowiem skutecznie złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego także po upływie 30 dni od dnia zakończenia stażu. W przypadku uzyskania negatywnej oceny dorobku zawodowego, zgodnie z art. 9c ust. 11 ustawy - Karta Nauczyciela, za zgodą dyrektora szkoły odbywają dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.

Nasze pytania i odpowiedzi MEN były tu ale link nie działa.

27.12.2006 asia INTERPRETACJE, OPINIE I PISMA MINISTERSTWA- ZBIÓR
Znalezione na forum OSKKO (dostarczone przez niezawodnych członków forum), na stronach Kuratoriów Oświaty, ZNP i na innych stronach internetowych
zbiór będzie sukcesywnie uzupełniany
Pobierz: interpretacje, pisma MEN.rar* (36 KB)
jerzyk28-03-2018 23:58:46   [#05]

 

§ 8

4) przeprowadzić co najmniej trzy godziny zajęć otwartych dla nauczycieli, w tym z innych szkół, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem ust. 2.

"Ci z innych szkół", aby powinność była zaliczona,  to musza być, czy mogą być? Bo jak muszą, ale  nie będą zainteresowani udziałem, albo nie zostaną oddelegowani przez swojego dyra, to może stażysta mieć problem. Może " ci z innych szkół" to też powinni być " w miarę możliwości"?

dorotagm14-04-2018 09:17:50   [#06]

szczególnie jak ta inna szkoła mieści się kilkanaście kilometrów od naszej. A kto z dyrektorów wyrazi zgodę na jeżdżenie swoich nauczycieli w czasie lekcji? Przecież po południu dzieci nie ma. A kto za to jeżdżenie zapłaci? Szkoła z delegacji?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]