Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - rozporządzenie MEN ws oceny pracy nauczycieli
strony: [ 1 ]
Jacek20-03-2018 16:05:28   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309555/katalog/12497009#12497009 

 

 

izael21-03-2018 13:53:38   [#02]

pierwsza myśl: biurokracjo, to są twoje czasy:(

wielość kryteriów - tak na oko ponad 20 - do tego wskaźniki... no tu już bez przeszkód puszczamy wodze fantazji

i jeszcze przy tym zastanawiamy się jak np. toto:

§ 4. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, a ponadto obejmują:

1)     podejmowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych w prowadzeniu procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2)    pobudzanie inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkoły i pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad tymi inicjatywami;

3)     prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych;

obudować wskaźnikami, które będą pasować do nauczyciela matematyki, oddziału przedszkolnego, terapeuty, świetlicy...

i dlaczego ktoś uważa, że innowacyjnie w naszej szkole, to znaczy lepiej??? u nas momentami już jest tak innowacyjnie, że wystarczy, by było normalnie

dlaczego działania widoczne na forum szkoły...czasem pobudzenie jakiejkolwiek inicjatywy, otworzenie dziecka do kontaktu z grupą jest trudniejsze i wymaga większego zaangażowania niż opisane w podpunkcie 2.

 

a tu jeszcze: 

§ 6. 1. Ustalanie oceny pracy nauczyciela polega na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy,  które nauczyciel musi spełnić na danym stopniu awansu zawodowego, przy pomocy wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela.  

 

§ 9. 2. Karta oceny pracy zawiera:

9)     uzasadnienie oceny pracy, obejmujące odniesienie się do spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy;

Przy nauczycielach dyplomowanych to dopiero będzie bal...

zbadanie tych 20+ kryteriów według szmerdziesięciu wskaźników, do każdego zebranie papierów, bo odwołań w przypadku nauczycieli dyplomowanych to raczej będzie dużo, przeliczenie tego zbioru na procenty i opisanie w uzasadnieniu....taaaak... to na pewno wpłynie pozytywnie na wzrost jakości pracy szkół i jeszcze na relacje wpłynie też (od oceny zależy wynagrodzenie...)

Rozporządzenie jest rozdęte, a praktyka jego stosowania będzie chyba jeszcze bardziej:(

izael21-03-2018 14:48:17   [#03]

aha

§ 10. 8. Przed rozpatrzeniem odwołania od oceny pracy nauczyciela zespół oceniający  wysłuchuje nauczyciela, który wniósł odwołanie. Niestawienie się nauczyciela na posiedzeniu zespołu oceniającego, na którym ma zostać wysłuchany, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

moim zdaniem powinno być:

Przed rozpatrzeniem odwołania od oceny pracy nauczyciela zespół oceniający  wysłuchuje nauczyciela, który wniósł odwołanie,  i dyrektora szkoły. Niestawienie się nauczyciela, niestawienie się dyrektora szkoły na posiedzeniu zespołu oceniającego, na którym ma zostać wysłuchany, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

bo dlaczego jest taka nierówność?

albo wykreślić i dwie strony tłumaczą swoje racje papierowo

albo dopisać i dać prawo głosu powodowi i pozwanemu


post został zmieniony: 21-03-2018 14:50:40

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]