Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-zm. rozp. MEN - stawki wynagrodzenia zasadniczego
strony: [ 1 ]
Jacek11-02-2018 14:15:51   [#01]

no to mamy projekt ws podwyżek

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308106/katalog/12490547#12490547 

uwagi do 11 marca br.

slos12-02-2018 07:57:06   [#02]

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3 417

3 487

3 824

4 317

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

3 127

3 180

3461

3 889

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 877

2 923

3 160

3 525

- takie minimum i od 1.012018 r. I tyle. :-)

Leszek12-02-2018 08:00:18   [#03]

ujednolicone rozporz. w wymianie plików

pozdrawiam

DYREK12-02-2018 11:30:54   [#04]

dla minister edukacji Anny Zalewskiej  75 100 złotych nagrody

ddorota13-02-2018 19:01:21   [#05]

skąd te liczby w [#02]?

 

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia……… ….2018 r.( poz. ........)

 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych

 obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2018 r. 1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

 

2 417

 

2 487

 

2 824

 

3 317

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

 

2 127

 

2 180

 

2 461

 

2 889

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

 

1 877

 

1 923

 

2 160

 

2 525

puma13-02-2018 20:16:02   [#06]

Popieram propozycję slos. :-)

Macia14-02-2018 13:59:55   [#07]

ddoroto z marzeń slos pod którymi i ja się podpisuj e :)

 

AnJa14-02-2018 18:38:43   [#08]

jakbyś słosiu wiedział, że niektórzy marzeniem to nazwą tobyś pewnie chociaż przez 3 przemnożył

robson15-02-2018 11:27:42   [#09]

Kpina??

Ala15-02-2018 11:46:05   [#10]

nie kpina

słoś ma marzenia ale propozycja MEN-u do nich nie dosięga :)

Ama15-02-2018 14:19:04   [#11]

A ja myślałam, że w Polsce w 2018 roku płaca minimalna to 2100 zł? Jak to się ma do pensji stażysty lub kontraktowego licencjata? 

slos19-02-2018 08:11:49   [#12]

#5 Ddoroto to moja propozycja stanowiska OSKKO w opinii do projektu - minimum, możliwe dla budżetu. AnJa - powinno byc razy 3, ja tylko dodałem skromny tysiąc.

 

og19-02-2018 16:05:32   [#13]

a ja proponuję podziękować za podwyżki i napisać, że za wysokie, gdyż nauczyciel wywyodzi się ze stano niewolnego i niech takim pozostanie. Ciekawe miny tych urzędników byłyby. 

Adaa19-02-2018 20:27:05   [#14]

miny?

przypomnij sobie og słynne "niech jadą!"

og19-02-2018 20:29:23   [#15]

taaa + taki mamy klimat... itp. podobne kwiatuszki.

robson22-02-2018 09:21:52   [#16]

Może idąc tropem z XIX wieku powinniśmy zorganizować ściepę na gaz i prąd?? Misja, siłaczka itd...

BogdanK09-03-2018 10:11:16   [#17]

A mnie zaciekawiło co innego w tym projekcie - gdzie jest 4 wiersz? Oni nie dostają podwyżki? Ja wiem, że to realnie niedobitki systemu, ale istnieją.

Edit: oj, siadło mi czytanie ze zrozumieniem - podciągnęli 4 do 3 wiersza, czyli realnie dostaną najwięcej.


post został zmieniony: 09-03-2018 10:18:37
Marek Pleśniar12-03-2018 15:53:57   [#18]

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

W związku ze skierowaniem do konsultacji ww. projektu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi:

Ze względu na głosy środowiska nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych jednoznacznie wskazujące na wieloletnie niedoinwestowanie  najważniejszego zasobu oświaty, tj. kadry pedagogicznej, co owocuje powrotem negatywnej selekcji do zawodu nauczycielskiego i demotywację zatrudnionych już nauczycieli, rekomendujemy gruntowną zmianę postępowania państwa w tej sprawie.

Uczestnicy naszych dyskusji widzą potrzebę odczuwalnego podwyższenia płac nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – wysokości nie mniejszej niż 1000 zł brutto na każdy etat.

Dalsze zaniedbywanie potrzeb kadrowych oświaty prowadzi do coraz niższej jakości edukacji, opartej na wysoko zmotywowanych, wykształconych, ciągle się doskonalących nauczycielach oraz dyrektorach.

Wobec rosnących wymagań cywilizacyjnych, trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, powinien być to zawód szczególnie wspierany przez modernizujące się państwo. Proponowane kwoty wynagrodzenia są nieodpowiednie dla osiągnięcia powyższych celów.

Wnioskujemy o uwzględnienie naszego głosu w konsultacji.

Z poważaniem: Zarząd OSKKO

Skimir12-03-2018 17:54:11   [#19]

Ja sobie myślę, że w tym jest CEL i na nic płacze i utyskiwania :-(

ReniaB23-03-2018 08:29:57   [#20]

Czy onoż już podpisane; przecież do 01kwietnia  tylko kilka dni pracy.

noe1923-03-2018 20:03:16   [#21]

Informacja Justyna Sadlak z Biura Prasowego MEN:

„Planujemy podpisanie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy do końca marca” 

 

ReniaB26-03-2018 07:56:37   [#22]

Dziękuję

Leszek27-03-2018 12:32:45   [#23]

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podwyzki-dla-nauczycieli-od-1-kwietnia-podpisane-rozporzadzenie.html

pozdrawiam

gronostaj27-03-2018 15:26:28   [#24]

Czyli wypłacamy po nowemu?

ewa27-03-2018 17:03:23   [#25]

w takim przypadku, to ja mam metodę paznokciową jednak  ;-)

podpisane, nie znaczy opublikowane z datą obowiązującą wejścia w  życie

- czasem złoszczę się sama na siebie za takie myślenie ale....

;-)


post został zmieniony: 27-03-2018 17:03:59
gronostaj27-03-2018 21:44:32   [#26]

Ja mysle ze do piatku opublikują skoro wchodzi w zycie 1:)

Leszek29-03-2018 17:45:56   [#27]

29 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 638 rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/638/1

pozdrawiam

Marek Pleśniar30-03-2018 14:59:56   [#28]

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 26 marca 2018 r.

DWST-WPZN.6000.2.2017.EB

Dyrektor Biura

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2018 r., w którym zgłoszone zostały uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podziela pogląd o potrzebie dokonania zmian w obecnym systemie wynagradzania nauczycieli.

W listopadzie 2016 r. Minister Edukacji Narodowej powołał Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, korporacji samorządowych oraz resortów. W ramach prac Zespołu dyskutowane są również kwestie dotyczące systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Po zakończeniu I etapu prac Zespołu,           Minister Edukacji Narodowej

w uzgodnieniu z Ministrem Finansów ustalił, że prace analityczne dotyczące możliwości unowocześnienia zasad finansowania zadań oświatowych i zmian systemu wynagradzania nauczycieli będą kontynuowane w ramach grupy roboczej Zespołu. Zagadnienia dotyczące modelu subwencji oświatowej oraz systemu wynagrodzeń nauczycieli powinny być omawiane w gronie środowisk współodpowiedzialnych za kształtowanie warunków funkcjonowania systemu oświaty. W dyskusji tej, obok ekspertów resortu finansów i resortu edukacji, powinni uczestniczyć przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także związki zawodowe reprezentujące nauczycieli.

Odnosząc się do kwestii wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, począwszy od 2018 roku rozpoczęto wdrażanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej — 15,9%. Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) od 1 kwietnia 2018 r. nastąpi wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 5,35% w stosunku do wysokości kwoty bazowej z roku ubiegłego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela, z dniem 1 kwietnia br. wzrośnie wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. Mając na uwadze konieczność zachowania na dotychczasowym poziomie relacji minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego do średniego wynagrodzenia nauczycieli, projekt rozporządzenia przewiduje tożsamy wzrost (o 5,35%) wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego powyżej tego poziomu i odejście od dotychczasowych relacji wynagrodzenia zasadniczego i średniego wynagrodzenia, prowadziłoby do zawężenia przestrzeni na inne elementy wynagrodzenia lub stawiałoby samorządy przed koniecznością wypłacania wynagrodzeń ponad poziom wynagrodzenia średniego.

Termin wdrożenia pierwszego etapu podwyżki, tj. 1 kwiecień 2018 r. określony został w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w której art. 10 stanowi, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Z poważaniem,

Anna Zalewska


post został zmieniony: 30-03-2018 15:00:33
Marek Pleśniar22-04-2018 14:18:11   [#29]

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/protest-nauczycieli-przed-siedziba-men-w-warszawie,831375.html

jak to ten tysiak wraca ;-)

og23-04-2018 04:55:58   [#30]

przemielony...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]