Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zastępowanie dyrektora podczas urlopu
strony: [ 1 ][ 2 ]
Boston02-02-2018 09:32:24   [#01]

Pytanie: czy podczas urlopu dyrektora może go zastępować (naturalnie w ograniczonym zakresie) księgowa lub sekretarz szkoły? Myslę tu o sytuacji wakacyjnej nakładających się urlopów dyrektora i wice (1/2 etatu wice). I pytanie drugie: Ile dni urlopu ma nauczyciel pełnozatrudniony ale wypełniający obowiązki wice w 1/2 etatu (pół zniżki, pół dodatku)? Może ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenie w tym zakresie?

flisegi02-02-2018 09:42:43   [#02]

Co to znaczy wice na 1/2 etatu?

flisegi02-02-2018 09:45:36   [#03]

Moim zdanie zastępowanie dyrektora na urlopie w przypadku braku wice jest sprawą problematyczną. Bo nie bardzo sobie wyobrażam zaangażować do tego zadania nauczyciela, który na przykład wskazany jest przez OP do zastępowania dyra podczas jego nieobecności. W związku z powyższym z powodu uregulowań w tym obszarze, albo trzeba dokonać samowolki i upoważnić np. głównego księgowego, ewentualnie sekretarza szkoły, albo robić jak było dotychczas czyli nie przejmować się i jechać na urlop.


post został zmieniony: 02-02-2018 09:46:09
izael02-02-2018 10:18:27   [#04]

z rozmowy z naszym OP wiem, że mamy wskazać osobę do kontaktu (księgowy, sekretarz, intendent)

to nie jest osoba, która nas zastępuje, ale wie jak się załatwia poszczególne sprawy w szkole i kiedy zbliża się ten moment, ze trzeba wykonać telefon do dyrektora:)

Boston02-02-2018 11:10:41   [#05]

Wice na 1/2 etatu to znaczy ze op wsparł szkołe  wicedyr na 1/2 etatu. Mała szkoła i się zgodzili. A w kategorii prawnej to 1/2 zniżki od zniżki wice. 1/2 dod funkcyjnego plus motywacyjny. Co przeszkadza, żeby we wniosku o urlop napisać, że zastępuje dyrektora sekretarz szkoły? Wg mnie nic. Ale może Ktoś ma jakies doświadczenie w tym zakresie.

flisegi02-02-2018 12:57:57   [#06]

#04 mądry OP - najprostsze rozwiązanie ;-)

rzewa02-02-2018 14:54:01   [#07]

po prostu: w szkole osoba zastępująca dyrektora potrzebna jest jedynie w czasie trwania zajęć szkolnych - tak było do tej pory i tak jest nadal i

dlatego w art 68 ust 9 P.o. mówi się o nauczycielu zastępującym dyrektora -> w czasie ferii każdy nauczyciel jest na urlopie i nikogo zastępować nie może

agnik15-11-2018 12:50:18   [#08]

Szanowne Koleżanki i Koledzy, mam duży problem...

jestem dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, feryjnej. Nie mam zastępcy.

W związku z aktualnymi przepisami nie mam możliwości zrealizować swojego urlopu ani podczas ferii zimowych, ani podczas wakacji - ponieważ zastępować mnie może tylko nauczyciel wskazany przez organ prowadzący - a podczas wakacji i ferii nauczyciel - zgodnie z obowiązującymi przepisami - ma urlop...

Sytuacja bez wyjścia.

W czasie roku szkolnego, kiedy w placówce całą dobę przebywają wychowankowie moja obecność jest zdecydowanie bardziej wskazana...

W ubiegłych latach podczas około 3 tyg urlopu wakacyjnego zastępowała mnie pani Księgowa...

Pomijając wszystko mam córkę w wieku szkolnym, z którą chciałabym spędzić kilka dni podczas wakacji... ech...

Może KTOŚ zna rozwiązanie tej sytuacji...

pozdrawiam

 

noe1915-11-2018 12:57:35   [#09]

#agnik

nie bardzo znam jakie to przepisy nie pozwalają Ci wziąć urlopu podczas wakacji.

W takiej sytuacji są tysiące małych szkół w Polsce

agnik15-11-2018 12:59:30   [#10]

Organ Prowadzący uważa, że MUSI mnie zastąpić nauczyciel, przez organ wskazany (tzw społeczny zastępca)

dostałam też odpowiedź od prawnika:

 

"W samorządowej szkole, w której nie istnieje stanowisko wicedyrektora, podczas nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący – art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. Nauczyciel ten z mocy prawa korzysta z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych i letnich oraz nie może z niego zostać odwołany w związku z zamiarem dyrektora skorzystania w czasie ferii z urlopu – art. 64 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967). Dyrektor szkoły feryjnej nie ma ustawowej gwarancji wykorzystania urlopu w czasie ferii, zaś zgodę na termin urlopu wyraża organ prowadzący poprzez zaakceptowanie planu urlopów lub indywidualne uzgodnienie okresu wypoczynku dyrektora – art. 64 ust. 2a KN w zw. z art. 163 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 i art. 29 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 PO. W związku z zaistniałą sytuacją kadrową, dyrektor może wykorzystać urlop wypoczynkowy jedynie w trakcie roku szkolnego, gdy obecny w pracy jest jego zastępca."


post został zmieniony: 15-11-2018 13:04:24
noe1915-11-2018 13:48:32   [#11]

to mam pytanie do prawnika - co zrobić jak zachoruje dyrektor w wakacje? :)

AnJa15-11-2018 14:02:23   [#12]

poza tym, że nie wydaje mi się, że : " zgodę na termin urlopu wyraża organ prowadzący poprzez zaakceptowanie planu urlopów lub indywidualne uzgodnienie okresu wypoczynku dyrektora" i wynika to z "art. 64 ust. 2a KN w zw. z art. 163 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 i art. 29 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 PO" to niestety logika w tym jest

 

bo jeśli przyjmiemy, ze OP nic do planu urlopu dyrektora nie ma (poza jego ewidencjonowaniem) to i tak dyrka ktoś zastepować musi

a nauczyciel w okresie ferii nie może

więc może pracownik AiO

z tym, ze w wielu małych szkołach A nie ma

jest za to sprzątaczka

zastępująca dyrektora na podstawie udzielonego przezeń pełnomocnictwa?

 

rzewa15-11-2018 15:24:57   [#13]

10 lat dyrektorowałam bez zastępcy oraz jakiegokolwiek pracownika administracji -> w wakacje i ferie nikt mnie nie zastępował -> w razie W (absolutnie wyjątkowo i w tym czasie zdarzyło się tylko raz) OP wiedział jak się ze mną skontaktować (i nie było wówczas jeszcze rozpowszechnionych telefonów komórkowych o necie już nie wspominając)

a w lipcu, to nawet u mnie sprzątaczek nie było - szkoła była zamknięta na 2 spusty :-)


post został zmieniony: 15-11-2018 15:25:53
AnJa15-11-2018 15:41:34   [#14]

Owszem- kombatanctwo jest nawet na czasie. 

Ale przez ostatnie lata budowaliśmy profesjonalizm dyrektora- z sukcesem (jednym z niewielu?) w części dotyczącej stosowania się do formalnych zapisów prawa.

Więc pytania dotyczące legalnego i spokojnego urlopu są jak najbardziej na miejscu.

I fakt, ze nie ma na nie odpowiedzi innych, niż odwołujących się do myslenia (a tego przecież oduczano dyrektorów - też chyba z sukcesem?) i kombatanctwa - jest deprymujący.

Zwłaszcza, ze z połączenia zapisów o roli OP jako pracodawcy dyrka i urlopach nauczycieli kadry kierowniczej wychodzą i takie kwiatki jak powyżej.

I nie jest ważne, że część OP rozumie te zapisy jednak inaczej.

agnik15-11-2018 15:47:39   [#15]

i co ja mam zrobić? 

za chwilę trzeba przedstawić OP plan urlopów na 2019...

ja NAPRAWDĘ chciałabym mieć 3 tygodnie urlopu w wakacje....

w końcu też jestem nauczycielem - heh - i matką nastolatki...

i NAPRAWDĘ Pani Księgowa doskonale sobie radzi z zastępowaniem mnie w czasie kiedy nie ma w placówce wychowanków... 

 

rzewa15-11-2018 16:02:02   [#16]

a dlaczego placówki nie zamkniesz na miesiąc?

agnik15-11-2018 16:06:01   [#17]

nikt nie pozwala zamykać... nie ma u nas takiego zwyczaju.


post został zmieniony: 15-11-2018 16:06:22
rzewa15-11-2018 16:53:30   [#18]

a co się w niej dzieje w czasie wakacji?

agnik15-11-2018 17:55:57   [#19]

rzewa - remonty, sprawy finansowe itp - moja obecność non stop nie jest konieczna, ważniejsza jest od końca sierpnia do początków lipca... między 15 lipca a 15 sierpnia mogłabym mieć urlop... 

agnik16-11-2018 08:44:42   [#20]

Moi Szanowni Koleżanki i Koledzy...

Bardzo proszę o pomoc. Za kilka dni muszę złożyć plan urlopowy. I co mam zrobić? OP stoi na stanowisku, że zgodnie z Prawem Oświatowym itp TYLKO nauczyciel może mnie zastąpić. A ja NAPRAWDĘ potrzebuję tego urlopu w wakacje, tym bardziej, że moja obecność zdecydowanie jest bardziej wskazana w roku szkolnym - kiedy całą dobą placówka jest pełna młodych ludzi, niż w wakacje... wtedy ma mnie kto zastąpić z poza grona pedagogicznego. 

Czy nikt poza mną nie ma takiego problemu?

Proszę o pomoc. 

noe1916-11-2018 08:52:27   [#21]

złóż plan urlopu z urlopem w wakacje i teraz piłka po stronie OP.

Moim zdaniem takie postępowanie OP jest ograniczeniem Twoich praw - może ostatecznie sąd pracy?

KaPi16-11-2018 09:17:50   [#22]

takie pytanie, może nie na miejscu... do kiedy składamy do organu plan urlopowy: :)

flisegi16-11-2018 11:25:26   [#23]

#20 mój organ też uważa, że dyrektora może zastąpić tylko nauczyciel, taką opinię ma też prawnik organowy. Spotkaliśmy się z organem i wyjaśniliśmy, że jest to niemożliwe, bo nauczyciel ma w tym czasie urlop. Organ stwierdził, że jest sytuacja patowa i wygląda to teraz u nas tak, że organ udaje, że nie wie, że nie ma osoby zastępującej-oficajnej, bo nieoficjalna czyli ktoś z administracji jest (zwykle główna księgowa, ale ona też kiedyś musi iść na urlop). Nasz organ oprócz tego, że ma plan naszych urlopów, to jeszcze starosta podpisuje nasze wnioski o urlop.

Generalnie organ jest współpracujący i nie dąży do utrudniania nam życia, ale przepisy czyta literalnie.


post został zmieniony: 16-11-2018 11:26:45
agnik16-11-2018 11:53:12   [#24]

mój, że tak powiem Organ, nie pójdzie na układ "przymknięcia oka" -

wygląda na to, że przez to, że ktoś zapomniał dopisać "dyrektora może zastępować nauczyciel lub inna osoba wyznaczona przez OP" do końca "bycia dyrektorem" nie mam szans na urlop z nastoletnią córką...

przeraża mnie w tym wszystkim przede wszystkim brak logiki - ja jestem potrzebna w pracy przede wszystkim od września do czerwca, kiedy jestem odpowiedzialna za powierzonych mi wychowanków... przepraszam, że tak w kółko marudzę ale nie umiem tego ogarnąć...

 

 

ewa16-11-2018 12:04:02   [#25]

w ramach szacowania ryzyka, mojej ulubionej KZ - tu poziom II - sytuacja hipotetyczna ;-)

dyrektor szkoły chory - L-4 w czasie wakacji, powiedzmy 3 tygodnie i co wtedy?

ryzyko katastrofalne, koniec świata? ;-)

czy jednak jakieś sensowne wyjście z sytuacji jest...

;-)

 


post został zmieniony: 16-11-2018 12:05:06
AnJa16-11-2018 12:15:58   [#26]

Jest - jeśli OP uzna, że wykonywanie zadań pracodawcy w zakresie urlopu dyrektora polega na przyjęciu do wiadomości informacji o terminie tegoż urlopu oraz nazwiska osoby umocowanej przez dyrektora do kontaktu z OP (i zapewne jeszcze kilku rzeczy- ale tu już problem OP do jakich)

Niestety, na taką interpretację tego zapisu kręcą nosem zarówno szkolarze jak i wyuczeni przez nich przedstawiciele OP bardzo lubiący (jak sądze) mieć i okazywać atrybuty swojej władzy.

izael16-11-2018 12:31:58   [#27]

u nas OP mało wystraszone, więc my wskazujemy wicedyrektora, a jak oboje jesteśmy na urlopie, to wskazujemy osobę do kontaktów i to jest ok:)

 

ewa16-11-2018 12:38:21   [#28]

o i proszę :-)
się odniosę do przedpiścy

1. zdecydowanie sensowna odpowiedź

2. unikać tego "typu" szkolarzy zdecydowanie, a jeśli już się taki trafi grzecznie pytać o p.p. głoszonej interpretacji

sumując okazuje się , że ryzyko jednak na poziomie akceptowalnym jest

ufff ;-)

 

 o i izael też sensownie, można? można :-)


post został zmieniony: 16-11-2018 12:40:00
AnJa16-11-2018 13:14:15   [#29]

To nie tyle nawet, ze można- bo tak po prostu trzeba.

Albowiem innym rozwiązaniem jest to, o którym pisze agnik- a nie wiem, czy OP policzył choćby skutki finansowe 7 tygodniowej nieobecności nauczyciela realizującego jakieś 7-10 godzin tygodniowo (tyle zazwyczaj dyrektorzy małych szkół mają) i zastępstw. 

Swoją drogą- przydałby się wyrok sądu w takiej sprawie.

Skimir16-11-2018 14:13:25   [#30]

Teraz się zastanawiam po co była ta batalia o unormowanie statusu prawnego dyrektorów, szczególnie w zakresie urlopów.

Kiedyś był problem z urlopami bo przepis był jasny, teraz jest problem z urlopami bo przepis jest jaśniejszy...

Ja się tylko tak zastanawiam - w ilu sytuacjach, dyrektor musi być osobiście w szkole podczas wakacji. Rozumiem rok szkolny - uczniowie, nauczyciele, rodzice... Ale w wakacje? Jak przychodzą faktury, to księgowa robi zlecenia przelewów, które podpisuję online, w szkole cisza i spokój, jak są remonty to przecież nie robię przy flizach więc mogę wcześniej ustalić co i jak... No a telefony do czego są?

Powiedzmy, że można by sobie wyobrazić sytuację kryzysową - katastrofa budowlana, nie wiem co jeszcze... W pozostałych sprawach formalnych KPA i inne przepisy pozwalają działanie nie już, teraz, dzisiaj - więc dyrektor zdąży wrócić. No chyba, że nieogarnięty i zostawi rozgrzebane sprawy, których bieg musi zakończyć się w trakcie trwania jego urlopu.

agnik16-11-2018 20:52:33   [#31]

jest przepis jaśniejszy i...

wylano dziecko z kąpielą...

...podobno nikt mi nie gwarantował, że będę miała urlop w czasie wakacji... a podobno jestem nauczycielem...

Ed16-11-2018 23:33:02   [#32]

[#27] izael, interesuje mnie jeszcze kto jest wówczas tą osoba do kontaktów - ktoś z kadry kierowniczej, czy np. księgowa ?

izael17-11-2018 11:13:05   [#33]

najczęściej ktoś z administracji (księgowa,  sekretarka, intendentka...), a jak zdarzy się bieda, to ktoś inny, byle miał prawo/możliwość   do szybkiego kontaktu z osobami decyzyjnymi😊


post został zmieniony: 19-11-2018 16:33:55
Ed19-11-2018 15:46:07   [#34]

Pytam, bo nasz OP stoi na stanowisku, że dyr i wice nie mogą absolutnie w tym samym czasie iść na urlop.

Nawet kierownika praktyk nie można podać jako osoby, która zastępuje. A co dopiero księgową lub sekretarkę ...

izael19-11-2018 16:46:32   [#35]

ot taki koloryt ...

agnik19-11-2018 21:36:37   [#36]

Moi drodzy, czy NAPRAWDĘ nie ma możliwości abym ZGODNIE Z PRAWEM mogła mieć urlop w czasie wakacji?

OP twierdzi, że w przypadku nieobecności dyrektora szkoły  zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący (art. 68 ust. 9 Prawa oświatowego). 

agnik19-11-2018 21:37:04   [#37]

ups - podwójnie


post został zmieniony: 19-11-2018 21:37:27
DYREK20-11-2018 10:23:49   [#38]

Ograniczona liczba dni urlopu do 35 i konieczność jego zaplanowania (plan urlopów) praktycznie skutkuje brakiem możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego przez dyrektora i wicedyrektora szkoły w tym samym okresie. Wg mnie dyrektor powinien planować swój urlop w innym terminie niż wicedyrektor.

Jeżeli w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora, to mamy problem. Wg mnie konieczna jest zmiana w przepisach. Jaka, to już zadanie dla MEN.

 

flisegi20-11-2018 12:07:08   [#39]

#38 Dyrku literalnie rzecz ujmując masz rację. W praktyce najlepszym czasem urlopu dla dyrektora i wice jest czas pomiędzy 15 lipca i 15 sierpnia. To jest naprawdę czas, gdy w szkole żadnego z nich może nie być, po to żeby któryś był w newralgicznym momencie np. nabór, przygotowanie placówki do nowego roku. W mojej ocenie zmiana urlopu dyrektora to dobrodziejstwo, tylko te zmiany powinny być spójne i uwzględniające specyfikę pracy w szkole. A o to MEN nie zadbało.

agnik20-11-2018 12:54:49   [#40]

Dyrku, Flisegi...

i co ja mam zrobić?

Pogodzić się z tym?

 

flisegi21-11-2018 07:35:39   [#41]

#40 raczej nie masz wyjścia. To jest kolejny argument, że prawo oświatowe, nie uwzględnia specyfiki tego zawodu.

 

AnJa21-11-2018 08:24:40   [#42]

1. Złożyć informację do OP, że w terminie lipcowo- sierpniowym (konkretne daty) skorzystać z urlopu.
lub
2. Iść na L-4- każdy lekarz da 2 tygodnie przemęczonemu i zapłakanemu  (z powodu perspektywy oderwania od rodziny) dyrkowi. 

A jak nie każdy to psychiatra na pewno.

flisegi21-11-2018 09:02:58   [#43]

AnJa bez sarkazmu ;-) W mojej ocenie przy bardzo restrykcyjnym OP z urlopem dyrka jest problem!

 

AnJa21-11-2018 09:32:28   [#44]

Jaki sarkazm? Czysty pragmatyzm -   w 2 wariantach.

Wariant 3- nie brć urlopu w wakacje już wyżej zapisano.

Jest jeszcze wariant 4 - złożyć rezygnację.

I 5 - przekonać OP.

flisegi21-11-2018 10:13:48   [#45]

U nas na razie chwilowo zadziałał wariant 5 ;-)

 

noe1921-11-2018 12:58:46   [#46]

u mnie nie było żadnej dyskusji z OP, ustalony harmonogram mój i wicka przekazuje do OP i tyle.

Nakładają nam się urlopy w czasie wakacji :) i nie ma żadnego problemu. OP wyrozumiały i wie, że urlop w trakcie roku szkolnego to zawsze wyższy koszt (zastępstwa) oraz więcej problemów. Na przełomie lipca i sierpnia w szkole nic się dzieje. A gdy sprawa bardzo, bardzo ważna to OP ma mój telefon (a że jest bezprzewodowy to zawsze jestem osiągalny ;)

AnJa21-11-2018 13:31:52   [#47]

Czyli wariant 1. U nas też.

agnik21-11-2018 17:19:05   [#48]

OP - jest restrykcyjne...

L4 nie wezmę - bo to nie jest uczciwe :( 

w czasie roku szkolnego - też nie jest to proste... w tak małej placówce jak moje, i jest zupełnie bez sensu... (a w kwestii rodzinnej - moja córka wtedy chodzi do szkoły...) 

czyli została m tylko R E Z Y G N A C J A... 

smutne to...

AnJa21-11-2018 18:31:15   [#49]

Jeśli uważasz, że wkurzony, sfrustrowany i zmęczony dyrektor jest zdrowy i L-4 w jego przypadku byłoby nieuczciwością - to może jednak rozejrzyj się za pomocą już teraz?

agnik21-11-2018 19:38:26   [#50]

AnJa - I jak to mam zrobić?

iść na L4 - stracić 20% pensji i jeszcze wyjechać poza miejsce zamieszkania?

Przecież to szyte grubymi nićmi....

Przeprasza, że się "czepiam" ale NAPRAWDĘ nie wiem co z tym zrobić :(

to znaczy wiem - pójdę na urlop we wrześniu i w czerwcu.... :( 

strony: [ 1 ][ 2 ]