Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ekwiwalent za urlop w 2018r
strony: [ 1 ]
MalMiz25-01-2018 08:42:55   [#01]

mamy nauczyciela pracującego na czas nieokreślony od 2008r. w pełnym wymiarze ( placówka feryjna) nauczyciel urlop z 2017r ma wykorzystany w całości z dniem 1 lutego 2018r rozwiązujemy z nim stosunek pracy za porozumieniem stron, za ile dni należałoby wypłacić mu ekwiwalent?

DYREK25-01-2018 20:51:23   [#02]

1 stycznia 2018 r. nabył urlop za rok 2018

przepracował jeden miesiąc 

i tu uchwala SN z dnia 10 maja 2006 r.  sygn. III PZP 3/06

Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie

zatem 1/12 x 56 = 4,666 ....   czyli ekwiwalent za 5 dni 

rzewa27-01-2018 16:10:20   [#03]

hm... ja bym na jego miejscu poszła do sądu pracy twierdząc, że należy mi się połowa urlopu (4 tygodnie) bo przepracowałam w roku szkolnym 5 m-cy

naprawdę ciekawa jestem jaki byłby ostateczny wyrok w takiej sprawie, zważywszy na to, że jeśli już liczyć 1/12, to dlaczego z 56 dni a nie z 84, bo tyle będą trwały w roku szk. 2017/1018 ferie zimowe i letnie

DYREK28-01-2018 11:18:24   [#04]

jako dyrektor wypłacam ekwiwalent za 5 dni

jako nauczyciel też bym poszedł do sądu pracy :-)

AMS12-02-2018 12:32:20   [#05]

dopisuję odrębne pytanie do tego wątku:

nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim do 18 stycznia 2018. jest w trakcie urlopu uzupełniającego. po urlopie nie zamierza wracać do pracy w naszej szkole (przeprowadzka). Jaki wymiar urlopu nabyła za rok szkolny 2017/18 - jaki więc ekwiwalent. (Nauczycielka utrzymuje, że powinna mieć doliczone do "jej wolnego" - do urlopu uzupełniającego? - jeszcze obecne ferie zimowe).

flisegi12-02-2018 12:36:00   [#06]

AMS nie rozumiem pytania. Możesz jakoś bardziej łopatologicznie?

AMS12-02-2018 13:21:11   [#07]

poszukuję informacji, czy nauczycielka po u. macierzyńskim (do 18 stycznia) przebywając obecnie na urlopie wypoczynkowym (8 tygodni za rok 2016/2017)  nabyła dodatkowo prawo do urlopu za rok szkolny 2017/18 i w jakim wymiarze? w momencie zwolnienia (zmieniła miejsce zamieszkania) w kwietniu br. otrzyma ekwiwalent? w jakiej wysokości?

rzewa12-02-2018 13:56:49   [#08]

jako dyrektor zapłaciłabym ekwiwalent za 5 dni (14 dni wykorzysta(ła) w czasie ferii zimowych)

jako n-l poszłabym do sądu upierając się, że należy mi się 8 tygodni :-))

AMS12-02-2018 14:09:33   [#09]

Rzewo, rozumiem, że powinna mieć doliczone 14 dni ferii zimowych do urlopu, który trwa (za 2016/2017),

a co jeśli nauczyciel wraca do pracy w np. 6? maja po urlopie uzupełniającym czy 6 maja + 14 dni ferii zimowych za rok 2017/18?

 


post został zmieniony: 12-02-2018 14:24:09
rzewa13-02-2018 11:25:59   [#10]

nie do końca tak: nauczyciel teraz jest na urlopie uzupełniającym, ale w czasie ferii zimowych w roku 2018 ma bieżący urlop wypoczynkowy - urlop uzupełniający za rok szk 2016/2017 ulega przerwaniu na czas ferii zimowych i może być wznowiony (ale nie musi) zaraz po tych feriach

w czasie ferii zimowych (i letnich) nauczyciel nie może być na urlopie uzupełniającym - urlopu uzupełniającego udziela się w czasie zajęć szkolnych

AMS13-02-2018 17:29:40   [#11]

rozumiem, dziękuję za pomoc. :)

laostic13-02-2018 18:38:17   [#12]

A czy dyrektor może być  czasie ferii na uzupełniajacym?

AnJa13-02-2018 21:59:12   [#13]

dyrektor nie ma urlopu uzupełniającego

rzewa14-02-2018 05:59:07   [#14]

ma o ile ma zaległy urlop z poprzedniego roku -> tak, od tego roku może mieć urlop uzupełniający w ferie, o ile nie będzie w ferie na urlopie bieżącym

Ala14-02-2018 11:40:53   [#15]

moim zdaniem nazywanie urlopu zaległego z poprzedniego roku urlopem uzupełniającym w przypadku dyrektora nie ma uzasadnienia i jest mylące

bo niby do czego ma on być uzupełniony?

zaległy to niewykorzystany w poprzednim roku i tyle

Ala14-02-2018 11:43:44   [#16]

ale w tym roku jest prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji :)

chociaż myślę, że takich przypadków nie ma zbyt wiele o ile w ogóle są ;)

AnJa14-02-2018 12:31:35   [#17]

w przypdku dyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach feryjnych- w tym roku może się faktycznie zdarzyć, że ktoś miał taki z 2017 i od wrzesnia do grudnia nie wykorzystał.

ale zakładam, ze może są takie 3 przypadki w Polsce?

Ala14-02-2018 13:44:33   [#18]

no właśnie tak :)

laostic14-02-2018 15:35:27   [#19]

Dzięki.

bosia14-02-2018 16:43:26   [#20]

przepisy przejściowe przewidują niewykorzystanie wcześniejszego uzupełniającego

 art. 140 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W przypadku, jeśli:

•dyrektor szkoły
•wicedyrektor szkoły
•nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole,
•nauczyciel, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,

przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie wykorzystali przysługującego im urlopu uzupełniającego, urlopu tego udziela się na dotychczasowych zasadach.

laostic14-02-2018 21:35:17   [#21]

Uściślę - urlop uzupełniający z powodu l4 od 30.01 do 25.07 (ferie w lutym). Takie przypadki też są.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]