Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Statut szkoły raz jeszcze
strony: [ 1 ]
Cudowienka02-01-2018 14:00:15   [#01]

CZy w uchwale zatwierdzającej nowy statut szkoły należy podac całą treść tego dokumentu?

Uczono nas, że w uchwale ma byc wszystko co stanowi jej treśś. Z drugiej strony, jak długa bedzie to uchwała??

Czy może byc taki zapis, iż tekst jednolity statutu szkoły stanowi załącznik nr ... do protokołu?

AnJa02-01-2018 16:27:28   [#02]

Dlaczego jednolity? Statut stanowi załącznik (bez numeru- chyba, ze jest więcej załączników) do uchwały.

DYREK02-01-2018 19:25:26   [#03]

W praktyce szkolnej często opracowywane są teksty ujednolicone statutów, które błędnie nazywane są tekstami jednolitymi.

Tekst ujednolicony nie jest zdefiniowany w przepisach prawa ale praktycznie stosowany. Nie jest aktem prawnym. Jest tylko praktycznym sposobem na korzystanie z aktu prawnego, w którym wielokrotnie dokonywano zmian.

Tekstu ujednoliconego nie uchwala się. RP może w swojej uchwale nowelizującej statut zobowiązać dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu -> wg mnie uprawnienie do opracowywania i publikowania tekstu ujednoliconego warto w statucie przypisać na stałe dyrektorowi szkoły.

Rada szkoła albo rada pedagogiczna (gdy nie ma rady szkoły) nie ma uprawnień do ogłaszania i publikowania tekstu jednolitego. Może natomiast uchwalić nowy statut, który jest załącznikiem do uchwały.

DorotaN03-01-2018 09:18:38   [#04]

Uchwaliliśmy nowy statut- będzie załącznikiem do uchwały. Czy dyrektor wprowadza go zarządzeniem? Na jakiej podstawie prawnej?

MKJ03-01-2018 09:21:39   [#05]

Nie. Statut jest wprowadzony uchwałą RP na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203). Uchwała powinna określać date wejścia w życie statutu.

DorotaN04-01-2018 13:46:49   [#06]

Dziękuję

Bas04-01-2018 14:21:10   [#07]

#3

Tekstu ujednoliconego nie uchwala się. RP może w swojej uchwale nowelizującej statut zobowiązać dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu -> wg mnie uprawnienie do opracowywania i publikowania tekstu ujednoliconego warto w statucie przypisać na stałe dyrektorowi szkoły.

Gubię się:

wg A.J. Jeżowskiego: "... wpisanie do statutu upoważnienia  np. dla dyrektora szkoły, aby po każdej nowelizacji statutu publikował w drodze komunikatu/obwieszczenia jego tekst jednolity. Jest to wygodna droga eliminowania uchwał nowelizujących tekst podstawowy."

A więc ujednolicony czy jednolity? Czy to jest to samo? A co z uchwałą?

DYREK04-01-2018 19:27:06   [#08]

wątek: Jaka pp obwieszczenia o tekście jednolitym statutu?

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/techniki_tworzenia_prawa.doc 


post został zmieniony: 04-01-2018 19:27:47
Dorotag08-01-2018 15:49:42   [#09]

Jeszcze jedno pytanie.  Szkole podstawowej z przekształconego gimnazjum organ prowadzący nadał pierwszy statut. Rada pedagogiczna uchwaliła nowy statut. Ten nadany nie był nowelizowany ponieważ jest zbyt dużo zmian, które naruszałyby spójność statutu. Nowy statut powinien zostać opublikowany czego nie robi dyrektor. Zatem należy nowy statut, uchwalony przez radę pedagogiczną przesłać do organu prowadzącego z prośbą o publikację? Czy moje myślenie jest prawidłowe?

AnJa08-01-2018 16:36:38   [#10]

Nie - bo gdzie ma  publikować?

Zamieszczacie w BIP.

Dorotag08-01-2018 19:14:51   [#11]

Dziękuję.

Ed26-03-2018 07:58:28   [#12]

Szkoła znajduje się w ścisłym centrum miasta, ze strony mieszkańców i pracowników okolicznych urzędów były liczne skargi na palenie przez naszych uczniów papierosów. Czy w statucie szkoły możemy wprowadzić zapis, że że uczniów obowiązuje zakaz palenia papierosów w obrębie 100 metrów od szkoły ? Czy zapis ten nie byłby sprzeczny z jakimiś innymi uregulowaniami ? Dodam, że planowany zapis wywołał u części uczniów poruszenie (wg nich zostaje naruszona ich wolność osobista).

AnJa26-03-2018 10:16:01   [#13]

Nie wydaje mi się by szkoła miała jakiekolwiek prawa władcze do terenów pozaszkolnych.

rzewa26-03-2018 10:36:14   [#14]

ani nie ma już przepisów uprawniających szkołę do oceny zachowania uczniów poza jej murami tak, jak było to kiedyś

powinniście przekazać informację zgłaszającym skargi, że odpowiedzialność za dzieci spoczywa na ich rodzicach oraz przekazać rodzicom, najlepiej na zebraniu, treść zgłaszanych skarg,

a uczniom zapowiedzieć, że w razie skarg będą one przekazywane rodzicom uczniów, których dotyczą - w razie niemożności stwierdzenia, którzy to uczniowie, będą organizowane zebrania z rodzicami danych klas, a jak będzie trzeba to i wszystkich rodziców

dota15023-08-2018 09:55:34   [#15]

Witam! Trochę zmian wprowadzono w naszym prawie w czasie wakacji. Czy ktoś aktualizował już statut ze zmianami, które muszą być ujęte od 1 września i pomoże co ująć a co wykreślić? 

DYREK23-08-2018 10:01:55   [#16]

jakie zmiany masz na myśli ? statut jakiej szkoły ?

dota15023-08-2018 10:18:48   [#17]

A tak zapytałam, może coś trzeba dopisać -wykreślić. Weszło rozporządzenie o zadaniach pedagogów i innych specjalistów, wycieczkach ...itp. Wszystko w statutach jest, ale może coś jeszcze czytając rozporządzenia trzeba zaktualizować :) 

ddorota16-09-2018 19:57:27   [#18]

Dyrektorka pewnej szkoły podstawowej nakazała przygotować komisji ds. nowelizacji statutu zapisy w statucie dotyczące rekrutacji. Na pytanie jakiej treści mają to być zapisy komisja została odesłana przez p.Dyrektor do przepisów prawa.

Czy coś się zmieniło i w statucie powinno się znaleźć coś na ten temat,  czy coś przegapiłam? 

MKJ16-09-2018 20:49:38   [#19]

Nic się nie zmieniło - PO reguluje to w sposób zupełny.

ddorota16-09-2018 21:35:31   [#20]

Dziękuję

Ed28-10-2019 12:29:44   [#21]

W skład zespołu szkół wchodzą trzy placówki (technikum, szkoła branżowa, szkoła policealna). Każda z nich posiada swój statut. Oczywiste jest, że czwartym statutem w tej sytuacji powinien być statut całego zespołu. Mam pytanie związane właśnie ze statutem zespołu. Czy statuty technikum, szkoły branżowej oraz szkoły policealnej mogą stanowić osobne rozdziały statutu zespołu ?

rzewa28-10-2019 14:03:13   [#22]

nie

mychase15-11-2019 11:10:43   [#23]

czy w nowym statucie szkoły powinnam podać jako pp Rozporządzanie MEN  z 2001r. Dz. 61 poz 624 czy Rozporządzenie Men  w sprawie szczegółowej organizacji szkół Dz.U  2017 poz.649, czy jest jakieś nowe nowe ?

DYREK15-11-2019 11:48:23   [#24]

podstawa prawna czego ? :-)

podstawą do opracowania statutu jest ustawa Prawo oświatowe - w niej określono co powinien zawierać

z zapisów ustawy nie wynika, że statut powinien zawierać wykaz aktów prawnych lub podstawy prawne jego opracowania lub zapis o przepisach, z których korzystano przy jego opracowywaniu

w treści zapisów statutu ->  zamiast podawać konkretny przepis (wg mnie) lepiej używać zwrotu "kwestie te regulują odrębne przepisy"

mychase15-11-2019 11:54:30   [#25]

Czyli wystarczy wpisać jako pp Prawo oświatowe 

DYREK15-11-2019 12:22:09   [#26]

tak, podajemy w uchwale dotyczącej uchwalenia statutu

natomiast w samym statucie nie podajemy przepisów prawnych stanowiących podstawę jego opracowania 

Leszek15-11-2019 18:04:41   [#27]

dokładnie jak DYREK

pozdrawiam

annamaria19-11-2019 09:46:05   [#28]

czy uchwały poszczególnych szkół i całego zespołu należy przyjmować oddzielnymi uchwałami?

Ala19-11-2019 10:07:07   [#29]

jeśli są oddzielne rady pedagogiczne to tak

jeśli połączone to moim zdaniem, może być jedna uchwała

ale pewnie znajdą się tacy co twierdzić będą inaczej :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]