Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rada Pedagogiczna - klasyfikacja za I semestr ?
strony: [ 1 ]
Oskisu02-01-2018 13:02:48   [#01]

Witam w Nowym Roku!

Proszę o informację jak rozwiązujecie Rady Pedagogiczne, konkretnie chodzi mi o klasyfikacje i uchwały. Chcę podzielić, np. wychowawcy klas I-III i nauczyciele w nich uczący, a osobno IV -VII i odz. gim., pytanie: jak podjąć uchwałę klasyfikacyjną? . Dodam, że szkoła posiada 20 oddziałów, w tym 6 -  I-III. Pozdrawiam.

AnJa02-01-2018 13:11:01   [#02]

Moim zdaniem- nie można. Chyba, że masz coś takiego w statucie lub regulaminie RP i jeszcze nikt tego nie zakwestionował.y

flisegi02-01-2018 14:07:58   [#03]

Pracowałam w szkole gdzie taka formuła funkcjonowała. Był dyrek i dwóch wicków i były jednocześnie jakby trzy rady klasyfikacyjne. Ale jak to formalnie było rozwiązane to nie mam pojęcia.

Areq02-01-2018 14:42:37   [#04]

W jednej szkole nie ma odrebności rad, możliwe to jest w zespole szkół, w którym jest zapis w statucie o odrebności RP


post został zmieniony: 02-01-2018 14:42:58
jmz02-01-2018 17:25:08   [#05]

A może masz na myśli komisje klasyfikacyjne, na których zespoły ustalają ostateczne wyniki klasyfikacji w oddziałach. Potem zbiera się Rada Pedagogiczna w całości, na której ustalone wyniki są przedstawiane i podejmowana jest uchwała.

Ala02-01-2018 17:31:39   [#06]

jakie zespoły?

oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel tego przedmiotu

ocenę zachowania ustala wychowawca

Ustawa Prawo oświatowe:

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;


post został zmieniony: 02-01-2018 17:35:19
Skimir02-01-2018 18:04:03   [#07]

Spotkałem się z pomysłami, gdy Rada Pedagogiczna nad czymś dyskutowała przed podjęciem uchwały. W sumie to nie wiem po co.

Tak jak Ala napisała: oceny z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia i nie ma podstaw do jakichkolwiek dyskusji w tym temacie; oceny zachowania ustala wychowawca i tutaj też nie bardzo jest co dyskutować.

Podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji może się odbyć w ciągu 15 minut, więc nie problem zwołać całą RP, choćby była bardzo duża.

Często spotykane dyskusje w temacie oceny zachowania można przeprowadzić wcześniej i tutaj faktycznie można to zrobić w zespołach nauczycieli uczących w danym oddziale (prawnie jest wymagana opinia w sprawie takiej oceny). Zorganizować spotkania w salach, jakąś rotację tak aby każdy wychowawca mógł usłyszeć opinię, zaprotokołuje, że takie spotkanie się odbyło, jakie były wnioski. Do zebrania klasyfikacyjnego przygotowuje już tylko wykaz ocen i tyle.

Oskisu03-01-2018 08:31:43   [#08]

Dziękuję, trochę mnie "oświeciło". Pozdrawiam

olaszyma03-01-2018 11:33:34   [#09]

Jak już dyskusja o klasyfikacji śródrocznej to proszę o pomoc. Wlaśnie zgłosiła się do naszej szkoły matka, która chce przenieść swoje dzieci  do nas w związku z przeprowadzką. Chcą to zrobić z dniem 9 stycznia. nasza rada klasyfikacyjna jest 11 stycznia  a w szkole do której dzieci chodzą obecnie - 18 stycznia. Kto dokonuje klasyfikacji śródrocznej? My czy tamta szkoła? Wydaje mi się że my nie mamy żadnych danych żeby klasyfikować tych uczniów. A może my tylko zatwierdzamy to co nam przekażą z tamtej szkoły (powinni chyba oceny przewidywane podać)

djb03-01-2018 12:22:18   [#10]

Jaka obecnie jest podstawa prawna uchwały klasyfikacyjnej za I okres roku szkolnego 2017/2018?

izael03-01-2018 12:28:43   [#11]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
sońka03-01-2018 14:00:52   [#12]

A na tzw. plenarnej to chyba nie podejmujemy więcej uchwał?

U nas przedstawiamy przeróżne sprawozdania, informację z nadzoru pedagogicznego,ocena sytuacji wych. - czy coś jeszcze powinniśmy teraz zrobić?

djb03-01-2018 14:19:16   [#13]

U nas jeszcze uchwały o: stypendiach, o wydłużeniu etapu edukacyjnego (jeżeli taka okoliczność zachodzi).

Rozp. z 25.08.17.  w sprawie nadzoru (par. 24): wyniki i wnioski ze sprawowanego  nadzoru pedagogicznego - do 31 sierpnia.

Gdzie jest zapis, że min. dwa razy w roku? Gdzieś był, teraz nie znajduję. Proszę o podpowiedź.

olaszyma03-01-2018 14:24:30   [#14]

Podnoszę i pytam kto klasyfikuje ucznia po przeniesieniu z innej szkoły na dzień przed radą klasyfikacyjna w nowej. (patrz #09)

djb03-01-2018 14:55:54   [#15]

Dla mnie logiczne jest, że robi to dotychczasowa szkoła.

I tak dostaniesz to na kartce, bądź formularzu, jeżeli szkoła takowy posiada.

W czerwcu wpiszesz roczną klasyfikację (arkusz).

 

Proszę o wparcie (#13)

sońka03-01-2018 14:56:13   [#16]

info z nadzoru - to chyba jeszcze w UoSO

ewa03-01-2018 15:07:47   [#17]

UPO art. 69.
7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

sońka03-01-2018 17:35:41   [#18]

o, no tak : )

Skimir03-01-2018 18:36:42   [#19]

Djb, olaszyma - skoro przyjmujecie ucznia do szkoły ze szkoły w której nie został jeszcze sklasyfikowany to musicie sklasyfikować go u siebie na podstawie ocen bieżących ze szkoły z której przyszedł (jeśli w tamtej szkole klasyfikacja jest trochę później).

Można uczciwie poprosić szkołę o propozycję śródrocznych ocen klasyfikacyjnych jednak nie muszą oni nic takiego dostarczać, tym bardziej oceny przewidywanej, której w klasyfikacji śródrocznej się nie stosuje.

Ja bym porozmawiał z rodzicami i zapytał, czy nie mogą dotrwać do klasyfikacji w tamtej szkole. Byłoby to bardziej sprawiedliwe dla dziecka, sklasyfikowali by go nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia.

bosia03-01-2018 18:37:46   [#20]

olszyma,

jeśli przyjmiesz dzieci 9 stycznia, to musisz je klasyfikować

nie może tego zrobić poprzednia szkoła 18 stycznia, bo wówczas nie będą to jej uczniowie-nie można klasyfikować ucznia, który nie jest już uczniem danej szkoły

To może przyjmij te dzieci 19 stycznia

MKJ03-01-2018 18:48:53   [#21]

Albo, jeśli już musisz przyjąć i nie masz żadnych podstaw do klasyfikacji, to po prostu teraz tego ucznia nie klasyfikuj. Sklasyfikujesz go śródrocznie np. w marcu albo kwietniu, kiedy już będą do tego podstawy.

barkuk08-01-2018 09:57:59   [#22]

Czy podstawa prawna uchwały w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji jest taka jak poniżej :

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Art. 70. ust 1. pkt 2

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Proszę o odpowiedź.

Ala08-01-2018 10:03:26   [#23]

tylko ustawa Art. 70. ust 1. pkt 2

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
Daniel120808-01-2018 13:49:15   [#24]

Czy klasyfikacja z art. 70 ust.1 pkt 2 - dotyczy także klas gimnazjalnych które są przy SP?

Ala08-01-2018 14:02:25   [#25]

tak :)

Daniel120808-01-2018 14:14:43   [#26]

Dziękuję!

jurkoz10-01-2018 20:22:41   [#27]

No to jeszcze taka zagadka:

Uczeń zza granicy, przyjęty do szkoły od 9 stycznia do klasy szóstej. Bez żadnych ocen, bo to szkoła w Norwegii była i tam na tym poziomie nie ma jeszcze oceniania.
Klasyfikujemy, czy nie? 

 

MKJ10-01-2018 20:33:10   [#28]

Klasyfikujemy, ale w innym terminie. Jak już będą do tego podstawy. :-)

ewitex12-01-2018 00:21:43   [#29]

Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany z kilku przedmiotów, to czy wystawia mu się ocenę zachowania

MKJ12-01-2018 05:00:13   [#30]

Tak.

Jerzykk12-01-2018 11:16:10   [#31]

Czy klasyfikacja z art. 70 ust.1 pkt 2 Prawa Oświatowego - dotyczy także tylko klas gimnazjalnych (wygaszane gimnazjum)

rzewa12-01-2018 11:28:18   [#32]

tak

Jerzykk12-01-2018 11:34:34   [#33]

Dziękuję.

elrym14-01-2018 08:20:38   [#34]

zaplątałam się przy uchwale

 

rada pedagogiczna-przyjmuje

czy

zatwierdza wyniki klasyfikacji?

noe1914-01-2018 08:42:29   [#35]

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Jerzykk21-01-2018 21:58:52   [#36]

Uczeń klasy VI nie pojawił się od początku roku w szkole (wszystkie procedury są w toku lub zakończone). Uczeń zgodnie z przepisami będzie nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów. Co z zachowaniem?  Statut szkoły przewiduje ocenę naganną za 30 godzin nieusprawiedliwionych, nie ma zapisu dotyczącego nieklasyfikowania zachowania!  Czy uczeń może być nieklasyfikowany z zachowania z powodu nieobecności, czy wystawić ocenę naganną? Zgodnie z przepisami: „Kryteria przyznawania oceny z zachowania powinny wynikać z wewnątrzszkolnych zasad oceniania, obowiązujących w szkole. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału zgodnie z przyjętą w szkole procedurą”.

MKJ21-01-2018 22:28:08   [#37]

Prawo nie przewiduje "nieklasyfikowania z zachowania". Należy ustalić ocenę zachowania zgodnie ze statutem.

Jolanta 7722-01-2018 18:37:25   [#38]

Ta sama podstawa prawna w sp i klasach gimnazjum ale jeśli do szkoły podstawowej włączono oddziały gimnazjalne  czy przy klasyfikacji śródrocznej podejmuje się jedną uchwałę z podstawą prawną: art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe do wszystkich klas, czy należy podjąć dwie oddzielne uchwały?

DYREK22-01-2018 19:18:25   [#39]

jedna szkoła, jedna rada pedagogiczna to dlaczego mają być dwie uchwały ?


post został zmieniony: 22-01-2018 19:18:52

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]