Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Etat pedagoga od 1 września 2018r.
strony: [ 1 ]
Dante29-12-2017 18:56:59   [#01]

Od 1 września pedagog ma mieć 22 godz. tyg.. Jak miał 24 to wiadomo, że bedzie miał 22 godz.

Co w przypadku, kiedy uchwałą OP miał do tej pory np. 19 godzin. Czy musi mieć 22 godziny?

ergo29-12-2017 19:06:17   [#02]

Tak

Dante29-12-2017 20:03:04   [#03]

Ale napisane jest: ,, ... wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin". Prawnik z portalu ośw. w wideokonferencji powiedział, że jeśli OP ma uchwałę na mniej niż 22 i chce ją zostawić, to może.

ergo30-12-2017 00:53:29   [#04]

Może mieć mniej niż 22.

Doczytałam zapisy w ustawie :)

 


post został zmieniony: 30-12-2017 00:57:09
MałaG08-01-2018 15:29:58   [#05]

?

cynamonowa09-01-2018 21:07:26   [#06]

Czy pensum logopedy także zostało ustalone?

ergo09-01-2018 23:05:29   [#07]

Tak,

Organ prowadzący określa:
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb
społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęćw formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym  że wymiar ten
nie może przekraczać 22 godzin.

Bona Fide10-01-2018 07:55:40   [#08]

A co z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne)?

OP można określić sobie nadal dowolnie ich pensum?

DYREK10-01-2018 10:45:50   [#09]

"W sytuacji gdy zajęcia rewalidacyjne prowadzi nauczyciel: psycholog, pedagog lub logopeda, realizuje je w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego przez organ prowadzący szkołę. Natomiast jeżeli zajęcia rewalidacyjne przydzielone są nauczycielowi, którego pensum określone jest w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), nauczyciel prowadzi zajęcia rewalidacyjne zgodnie ze swoim tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin."

http://www.sejm.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7757715B 

Bona Fide10-01-2018 11:38:13   [#10]

A jeżeli ten nauczyciel to nie psycholog, nie pedagog ani logopeda i którego pensum nie zostało określone art. 42 ust. 3 KN -  tylko realizowane jest w ramach pensum łączonego?

Jeżeli OP nie określi tygodniowego wymiaru zajęć rewalidacyjnych, to nie będzie w stanie wyliczyć dla tego nauczyciela od 1 września 2018 r. pensum, zgodnie z art. 42 ust. 5c KN.

Przykład:
Nauczyciel realizuje:
5 godzin polskiego (5/18) + 3 godz. biblioteki (3/30) + 2 godz. świetlicy  (2/26) + 2 godz. rewalidacji (2/jakie?)

5+3+2+2 / 18+30+2+pensum nauczyciela prowadzącego np. rewalidację= ?

Jaki jest jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin?


post został zmieniony: 10-01-2018 11:38:37
Zwojka10-01-2018 12:05:44   [#11]

pytanie o pedagoga.

mam nauczyciela z kwalifikacjami, którego zatrudniam w świetlicy szkolnej (nauczyciel kontraktowy), chciałabym od 1 lutego br. przesunąć ją na stanowisko pedagoga (na czas nieobecności pedagoga). Można tak? a jak można to jaka pp?

co z planem rozw. zawodowego aneks?

ReniaB10-01-2018 12:58:22   [#12]

można, pp to jego kwalifikacje, plan rozwoju do korekty bo zadania inne

rzewa10-01-2018 15:03:14   [#13]

Bona Fide: od 1.09.2018 pensum tego n-la będzie wynosiło: 22 godz/tyg i rewalidację będzie prowadził z tego pensum czyli z pensum 22

a oblicza się to następująco: bez rewalidacji ten n-l ma przydzielone 10 godzin, co daje 0,2778+0,1+0,0769=0,4547 etatu, wobec tego pensum jego wynosiło będzie: 21,99=~22 godz/tyg

a zatem będzie on miał 12 godz z pensum 22 czyli będzie pracował na ponad pół etatu - dokładnie 0,55 etatu

Bona Fide11-01-2018 12:38:37   [#14]

To chyba prościej i zgodnie z prawem (a nie z interpretacją MEN), skoro pensum nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne, np.: rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne - nie jest określone w art. 42 ust. 3 KN – aby OP określił je na podst. art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a (litera „a” będzie obowiązywać od 1 września 2018 r.).

Można by je było, np. określić na poziomie pensum uregulowanego od 1 IX 2018 r. dla nauczycieli wspomagających, również prowadzących rewalidację (art. 76 pkt 22 lit a UoFZO) na poziomie 20 godz./tyg.

Czy tak nie można?

 

 

Bona Fide15-01-2018 07:39:36   [#15]

Podnoszę pytanie.

rzewa15-01-2018 10:38:14   [#16]

nie można, gdyż będzie to rozszerzająca interpretacja KN ale...

jeśli to zrobicie a wojewoda Wam uchwały nie zablokuje, to dopóki nie zrobi tego SA (a z praktyki niektórych OP wynika, że parę lat tak przeleci) będziecie tak mieli i będzie to u Was obowiązywało

bosia15-01-2018 17:43:27   [#17]

Zajęcia rewalidacyjne w szkole są określone jako zajęcia obowiązkowe w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania (dla uczniów, którym przysługują), skoro są obowiązkowe, to pensum nauczyciela prowadzącego te zajęcia jest określone w art. 42 ust. 3 KN, nie określa tego pensum OP

natomiast w przedszkolu pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne określa op, bo te zajęcia moga być prowadzone

Bona Fide15-01-2018 20:21:15   [#18]

A w którym miejscu w art. 42 ust. 3 KN jest ono określone, bo ja go tam nie widzę.

Ale u mnie już wzrok zawodzi:-)


post został zmieniony: 15-01-2018 20:27:21
bosia15-01-2018 20:59:43   [#19]

a czy w art. 42 ust. 3 masz wymienionych nauczycieli matematyki, fizyki itd.?

napisałam wyżej może trochę w skrócie

nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne w szkole (jako zajęcia obowiązkowe z ramówki) ma takie pensum, jakie jest dla nauczycieli w danej szkole prowadzących inne zajęcia obowiązkowe np. matematykę

nie dotyczy to przedszkoli

 

noe1916-01-2018 07:50:59   [#20]

zgadzam się z bosią, w naszym OP zajęcia rewalidacyjne zawsze z pensum 18 (jestem SP)

juasia22-03-2018 12:32:34   [#21]

a co zrobic z nauczycielem, którego chciałam zatrudnić tylko na rewalidację? Nie mam dal niego ani godzin przedmiotowych, świetlicowych, log., psychologa, pedagoga, bibliotecznych?

rzewa23-03-2018 07:39:36   [#22]

w takim razie zatrudniasz go na stanowisku pedagoga - bo nie masz podstaw by zatrudnić go na stanowisku nauczyciela przedmiotu - i przydzielasz rewalidację

i jeszcze w związku z wcześniejszymi wpisami na tym wątku: z Zasad techniki prawodawczej wynika, że dotychczasowa uchwała OP (CAŁA!!) podjęta na podstawie art 42 ust 7 pkt 3 KN traci swoją moc z dniem 1.09.2018 (uchylenie wynikające - ustawa nie zawiera przepisów przejściowych utrzymujących tę uchwałą w mocy) - a co za tym idzie jeśli OP nie podejmie nowej uchwały, która będzie wchodzić w życie 1.09.2018, to w szkołach tego OP 1 września nie będzie w ogóle takich stanowisk jak: pedagog, psycholog, logopeda czy doradca zawodowy

OP musi ustalić pensum dla tych n-li, żeby oni w ogóle mogli być w szkołach tego OP zatrudniani - póki tego nie zrobi takich stanowisk nauczycielskich nie ma (w AO ich być nie może)

Bas23-03-2018 13:23:42   [#23]

Ciekawi mnie odpowiedź na interpelację # 09. Gdzie znajdę pp dla obowiązku realizacji zajęć rewalidacyjnych przez pedagoga w ramach pensum? Jeżeli mam np. 13 uczniów z orzeczeniem, wszystkich obejmuje jeden pedagog? A co z innymi zadaniami? Nie rozumiem.

rzewa23-03-2018 13:48:09   [#24]

Bas mylą Ci się pojęcia -> pedagog realizuje zajęcia rewalidacyjne wg pensum (obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin) jakie jest ustalone dla tego stanowiska, ale na te zajęcia OP musi przyznać dodatkowe godziny

zatem każda godzina rewalidacji realizowana przez pedagoga zmniejsza liczbę godzin jakie pedagog może przeznaczyć na inne swoje zajęcia, czyli ogranicza liczbę godzin pedagoga

albo inaczej -> jeśli w AO masz przyznane 20 godzin pedagoga oraz 2 godziny rewalidacji, to oznacza, że masz w sumie 22 godziny dla pedagoga

jeśli masz 13 uczniów z orzeczeniem to oznacza, że masz 26 godzin rewalidacji (chyba, że jest możliwe realizowanie tych zajęć w grupach, wtedy godzin może być mniej) czyli musisz albo te godziny rozdzielić na swoich n-li, albo zatrudnić n-li dodatkowych, albo i to i to

jeśli przydzielisz te godziny (zakładamy, że n-l ma kwalifikacje) n-lowi przedmiotu, to będą realizowane z pensum 18 (a nie w ramach pensum :-)), a jeśli dasz je do realizacji pedagogowi czy logopedzie, to będą realizowane z pensum pedagoga czy logopedy (a nie w ramach tego pensum :-))

Bas23-03-2018 13:55:18   [#25]

No i jasne, matołek za mnie. Dzięki!

elnik25-03-2018 15:41:54   [#26]

Przeczytałam cały wątek i mam wątpliwości w temacie - doradztwo zawodowe. Czy nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego ( w tym roku w klasie VII SP) powinniśmy zatrudnić z pensum 18, czy traktujemy te zajęcia jako zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagoggicznej i zatrudniamy z 22 zgodnie z uchwałą podjętą przez OP.Tak jak w #07

AnJa25-03-2018 16:31:46   [#27]

Ciekawa kwestia...

Czytając KN wprost- z pensum OP.

Ale na moją logikę powinno być na godziny dydaktyczne jak przedmiotowca (czyli 18) a inne zajęcia- z pensum OP.

W praktyce wyłączyłbym logikę;-)

Dante04-04-2018 20:18:52   [#28]

Doradca zawodowy ( który przyjmuje w gabinecie w szkole) jest zatrudniony wg pensum do 22 godz.(po nowemu).

Ale czy realizowane z klasą min. 10 godz. doradztwa zawodowego z ramówki nie powinno być płacone wg pensum 18 godzin, bo to moim zdaniem ,,lekcje przy tablicy".


post został zmieniony: 04-04-2018 20:19:50
jasza6616-04-2018 21:11:50   [#29]

Wciąż mam potężne wątpliwości odnośnie rewalidacji tzn. że jej pensum zależy od pozostałych zajęć nauczyciela. 

1. Dlaczego nie z pensum 20 (zgodnie z art 42 ust 3 wiersz 12 tabeli) ?

Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym"

Pedagogika specjalna to między innymi pedagogika rewalidacyjna. Czy rewalidacja i inne działania ujęte w IPET-cie nie wymagają współpracy nauczycieli, wspólnej organizacji (współorganizowania) kształcenia ucznia niepełnosprawnego?

2. Dlaczego nie z pensum 18, jeśli rewalidację (jest obowiązkowa, w ramówce) realizuje np. nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej (art 41 ust 3 wiersz 3 z tabeli)

 

KaPi16-04-2018 21:16:47   [#30]

w szkole mamy zatrudnionego nauczyciela tylko na zajęcia kor - kom i logopedię, nie ma godzin dydaktycznych - czy to zatrudnienie mieści się w określeniu "nauczyciel terapeuta" i pensum 22???

jasza6616-04-2018 21:48:00   [#31]

do #30

logopeda i terapeuta pedagogiczny - pensum określa OP (max 22 godz.)

KaPi16-04-2018 21:53:18   [#32]

to ok, tak mamy w arkuszu

tarek26-07-2018 11:08:17   [#33]

A pensum tyflopedagoga prowadzącego zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu od 1 września 2018?

rzewa26-07-2018 18:02:26   [#34]

jeśli to n-l, który ma także inne zajęcia, to pensum takie jakie ma z powodu tych innych zajęć

jeśli to n-l zatrudniony tylko w tym celu to pensum 20 godz/tyg

tarek13-08-2018 11:17:25   [#35]

Jeszcze dla pewności.

Jeśli zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi nauczyciel przedmiotu, to realizuje je wg własnego pensum?

rzewa13-08-2018 17:51:15   [#36]

tak

bardu13-08-2018 23:41:12   [#37]

rzewa do postu #34 dlaczego  dla nauczyciela zatrudnionego tylko na rewalidację np tyflopedagoga pensum z 20 godz.?

rzewa14-08-2018 03:11:06   [#38]

art 42 ust 3 poz 12 KN

AMS20-08-2018 17:02:10   [#39]

dołączę swoje pytanie, nieco dalej idące w rozliczeniach:

przykład: pedagog szkolny (pensum 22 - czas trwania 1 godziny = 60 minut) i terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w pensum pedagoga (czas 1 godziny = 45 minut).

pytanie: ma pracować np. 1). 18 x 60 minut + 4 x 45 minut

                                     2). 18 x 60 minut + 4 x 45 minut + 4 x 15 minut (to co zostaje po zrealizowaniu zajęć) ?

ewa20-08-2018 17:28:41   [#40]

uwielbiam takie pytania :-)

bez względu na to, ile trwa godzina dydaktyczna dla ucznia - n-l pracuje godzinę czyli 60 minut - p. p układ SI ;-)

z podanego przykładu wynika, że:

pensum 22h - nauczyciel nie dyżuruje na korytarzach,czy gdzie tam jest potrzeba w czasie przerw uczniów

pensum z 18h - ustalasz dyżury n-li w czasie przerw uczniów ( grafik, harmonogram dyżurów, czy jak to się tam zwie ;-)

i od Ciebie jako odpowiedzialnego za BHP w szkole i tego, który organizuje pracę zależy ile "przerw ucznia" zagospodarujesz n-lowi z pensum 18h

n-l pracuje godzinę czyli 60 minut

AMS20-08-2018 21:11:28   [#41]

uwielbiam takie odpowiedzi, które są uniwersalne, dziękuję :)

cały etat pedagoga w istocie przystaje do większych szkół, co zatem w przypadku, kiedy ten sam pedagog pracuje w kilku małych szkołach i szef (szefowie) zleca mu poskładanie tych x15 minut na choćby 1 godzinkę pedagoga. może być np tak: 4 h zajęć korekcyjnych i 1 h obowiązków pedagoga = 4 h pensum pedagoga. (pomijam sens 1 godziny obowiązków pedagoga w szkole). przy czym rozumiem Art 42 (40h/tydz.)

gimnazjum13-09-2018 11:45:05   [#42]

czy zatrudnienie pedagoga od 01.09.2018 w każdej szkole jest obowiązkowe?

rzewa13-09-2018 11:46:59   [#43]

nie, ale do końca tego roku szkolnego liczba etatu pedagoga na jednego ucznia danego typu szkoły w danym OP nie może być niższa niż w roku szk. 2016/2017


post został zmieniony: 13-09-2018 11:47:36
kulka17-01-2019 12:53:40   [#44]

Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie  Logopeda trwa 60 min? Zaciemniło mnie... 

KaPi17-01-2019 13:04:22   [#45]

zajęcia logopedyczne 45 minut

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]