Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Opinia o pracy dyrektora
strony: [ 1 ]
barbara7128-11-2017 12:38:43   [#01]

Jaka formę powinna przybrać opinia o pracy dyrektora wyrażona przez Radę Pedagogiczną? Czy podawać jakąś podstawę prawną? A może ktoś ma to już za sobą? Nie o treść chodzi, ale formę.

MKJ28-11-2017 12:58:23   [#02]

Nie ma takiej podstawy prawnej - RP nie opiniuje pracy dyrektora. Takie prawo ma rada szkoły i związki zawodowe (art. 6a ust. 7 KN).

elkap28-11-2017 13:51:10   [#03]

Jeśli w szkole nie działa rada szkoły to jej zadania wykonuje rada pedagogiczna:

Ustawa Prawo Oświatowe: art. 82. 2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Wobec tego np. przy ocenie pracy dyrektora rada pedagogiczna opiniuje jego pracę.

A jeśli chodzi o formę, to według mnie powinna to być uchwała RP w sprawie opinii, a do tej uchwały załącznikiem będzie opinia.

MKJ28-11-2017 14:26:23   [#04]

Przy ocenie pracy dyrektora rada pedagogiczna nie ma takich uprawnień.

Ustawa Prawo oświatowe przewiduje przejmowanie uprawnień rady szkoły przez radę pedagogiczną, w przypadku gdy rada szkoły nie została powołana.

W Karcie Nauczyciela nie ma takich zapisów, a przepisów UPO nie można rozciągać na KN, bo w KN nie ma takiej delegacji. Podobnie było z UoSO.

Zatem rada pedagogiczna wykonuje te zadania rady szkoły, które są opisane w ustawie Prawo oświatowe, ale nie może wykonywać tych przewidzianych w Karcie Nauczyciela.

AnJa28-11-2017 14:27:55   [#05]

Było o tym wiele razy- zadania z UPO (i UoSO) owszem

Ale nie z KN

To, samo- ale ładniej napisał MKJ:-)


post został zmieniony: 28-11-2017 14:28:44
elkap29-11-2017 08:13:09   [#06]

Mam inne zdanie na ten temat.  Art. 82 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe (a wcześniej UoSO) nie zastrzega, że chodzi tylko o zadania rady szkoły wymienione w art. 80 ust.2. Dlatego uważam, że jeśli w innych przepisach są określone zadania rady szkoły, to w przypadku jej braku, zadania te wykonuje rada pedagogiczna. Podobnie interpretują ten przepis kuratoria oświaty, które przy ocenie pracy dyrektora zwracają się o opinię do rad pedagogicznych jeśli w szkole nie ma rady szkoły. Nie jestem prawnikiem, ale myślę, że kuratoria zatrudniają prawników, którzy zapisy ustaw znają.

MKJ29-11-2017 09:13:43   [#07]

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny i w ustawie nie można zamieszczać przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych, ale w ustawie można odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy.

Oznacza to, że dana ustawa reguluje dany zakres spraw w sposób kompletny, a jej zapisy nie magą być rozciągane na zakres spraw objęty regulacjami innej ustawy, chyba że ustawa zawiera odesłanie.

Ani UoSO ani UPO nie zawierają odesłania do KN w sprawie kompetencji rady szkoły, zatem obowiązuje to, co napisałem powyżej, bez względu na to, co o tym myślą kuratorzy oświaty.

MKJ28-11-2018 18:21:54   [#08]

Jako, że i w moim przypadku przyszedł czas na ocenę pracy, postanowiłem trochę pokopać się z koniem. Ale ostatni kopniak powalił mnie na ziemię.

Taki oto list otrzymałem od przemiłej pani z kuratorium:

"Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do Pana pisma dotyczącego kompetencji Rady Pedagogicznej w kwestii wyrażenia opinii o pracy dyrektora szkoły, informuję, że stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie jest następujące:

"Tworzenie rad szkół i placówek nie jest obligatoryjne, o czym stanowi art. 80 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm.). Należy także zauważyć, że zgodnie z treścią art. 82 ust. 2 ww. ustawy w szkołach lub placówkach, w których rada szkoły lub placówki nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. Przepis ten nie zawiera żadnego wyłączenia, co oznacza, że w sytuacji braku rady szkoły wszystkie jej zadania, bez względu na to z jakich przepisów one wynikają, przejmuje rada pedagogiczna. Tym samym, w razie braku rady szkoły opinię o pracy dyrektora szkoły powinna wyrazić rada pedagogiczna".

[Podkreślenia i pogrubienia moje]

Roman Langhammer28-11-2018 18:47:49   [#09]

I ja się z tą interpretacją zgadzam. :)

elrym28-11-2018 19:07:45   [#10]

Oczywista oczywistość:))

MKJ28-11-2018 19:28:16   [#11]

Tak jednak nie jest. Karta Nauczyciela i Prawo oświatowe są to dwie odrębne ustawy, które regulują inne zakresy funkcjonowania państwa. Te zakresy nie muszą stanowić zbiorów rozłącznych, jednak w przypadku, gdy zakresy te na siebie nachodzą przepisy tych ustaw muszą zawierać odesłanie z jednej do drugiej lub regulować część wspólną w sposób odrębny.

Przykład:

Art. 68 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 Prawa oświatowego:

"Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz".

"Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki."

Art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze Karty Nauczyciela:

"Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej."

Gdyby było tak, jak pisze Roman i elrym, niepotrzebne by było powtarzanie w jednej ustawie zapisów w drugiej. Jednak muszą one być, ponieważ zapisów KN nie można rozciągać na zakres spraw objętych w PO - jeden przepis określa kierowanie przez dyrektora szkołą w zakresie spraw uregulowanych w PO, a drugi w zakresie spraw uregulowanych w KN.

MEN nie ma racji.

DYREK29-11-2018 11:06:46   [#12]

"Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?". -> stanowisko MEN ;-)


post został zmieniony: 29-11-2018 11:07:29
AnJa29-11-2018 11:19:28   [#13]

W tej sytuacji są tylko 2 wyjścia:
1.pragmatyczne: nie kopać się już dalej z koniem
2.idealistyczne: nie dostarczyć opinii, nie otrzymać oceny, iść do sądu.

Chyba, ze jest jakaś ścieżka zadania pytania - np. Sądowi Najwyższemu? NSA? - przed sprawdzeniem w boju.

rzewa29-11-2018 14:00:47   [#14]

nie ma ścieżki, ale...

jest jeszcze jedna możliwość: nie dostarczyć opinii i otrzymać ocenę... też nie da się dalej kopać, bo nie ma o co iść do sądu

AnJa29-11-2018 14:30:45   [#15]

ba... 

ale wtedy nie ma kopania od początku

 jeśli jednak  już KO napisąło, ze MEN nie widzi możliwości bez opinii - to pewnie będzie upierało się przy opinii

i ciekaw jestem, co zrobi jak jej nie dostanie - bo w sumie chyba oceny odmówić nie może a brak opinii nie powinien mieć wpływu na meritum 

MKJ29-11-2018 20:24:29   [#16]

AnJa, chętnie rozwieję Twoją ciekawość. :-)

AnJa29-11-2018 23:17:18   [#17]

Chętnie się z Tobą na dużą wodke umówie- jeśli zalicytujesz "sprawdzam". Zwłaszcza, że przy wsparciu prawnikow z OP masz szansę pograć wyżej:-)

MKJ01-12-2018 11:03:05   [#18]

Niestety, KO w tej rozgrywce zagrało szlema - wersja nr 3. :-)


post został zmieniony: 01-12-2018 11:03:15
AnJa01-12-2018 11:33:50   [#19]

Szlema  w pokera?Choć w sumie w szkole to możliwe :-

MKJ01-12-2018 11:36:55   [#20]

Tak coś czułem, że gramy z KO w różne gry. :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]