Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rejestr Sprawców na Tle Seksualnym
strony: [ 1 ][ 2 ]
Roman Langhammer18-01-2018 17:20:49   [#51]

Ja wpisałem regon... i wszystko śmiga. ;)

puma18-01-2018 17:31:33   [#52]

Może być regon, może być dyrektor. I jedno i drugie zadziała. Zgłoszenie jest weryfikowane.

 

Macia24-01-2018 11:09:20   [#53]

czy wszystkie placówki musza   się rejestrować

rzewa27-01-2018 15:46:59   [#54]

hm... każdy dyrektor musi sprawdzić nowozatrudnianego pracownika - jak nie zatrudnia, to sprawdzać nie musi, to i rejestrować też nie, ale...

może warto sprawdzić już zatrudnionych pracowników...? tak na wszelki wypadek...

:-)

aza01-02-2018 15:10:08   [#55]

Zgodnie z art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form wspólpracy w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawca w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia czy dane dopuszczanej osoby są zamieszczone w RSTPS.

tyle zapis...

Pytanie: czy mam sprawdzać w rejestrze każdego, kto wchodzi do dzieci np. z teatrzykami, koncertami? Mikołaj? fotograf? prowadzący warsztaty? rodzic, ktory czyta dzieciom?

Bo to, że tych rodziców, którzy jada jako opiekunowie na wycieczkę, to już wiem, że tak...

Jak ma się do tego ochrona danych osobowych tych osób?

 

 

Leszek01-02-2018 19:28:00   [#56]

bezpieczeństwo dzieci ważniejsze

pozdrawiam

aza01-02-2018 20:29:38   [#57]

Tak myślałam...

Państwo prowadzący bal baaardzo się zdziwili...

izael02-02-2018 11:11:33   [#58]

Paranoja...

Jakie bezpieczeństwo??? jeśli dzieci są pod opieką nauczyciela? naszego nauczyciela

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/ogolne-informacje-o-rejestrze-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym, w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

i jeszcze: 

Rozdział 3
Obowiązek pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi

Menu kontekstowe

Art. 21. 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed dopuszczeniem do działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych.

3. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

dla mnie na dzisiaj to wygląda tak (na gorąco piszę, więc może przemyślę i zrobię inaczej nieco):

 • każde nowe zatrudnienie - sprawdzam
 • rodzice - opieka na wycieczce szkolnej - nie sprawdzam, ale na zebraniu informuję rodziców o przepisie i proszę o indywidualne zgłaszanie zastrzeżeń, jeśli nie chcą, by na wycieczce szkolnej jakiś rodzic sprawował opiekę,
 • teatrzyki, fotograf, spotkanie z kombatantem, pisarzem i inne takie - działalność np. wychowawcza owszem, ale prowadzona przez NAUCZYCIELA/pod opieką NAUCZYCIELA; dziecko nie zostaje z takimi osobami sam na sam - nie sprawdzam (jeszcze tylko brakuje, byśmy przed spektaklem w teatrze sprawdzali cała obsadę! a prowadząc dzieci do remizy - wszystkich strażaków)
 • wizytator na obserwację zajęć - nie sprawdzam, bo dzieci pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • wizytator prowadzący wywiad z uczniami podczas ewaluacji zewnętrznej - sprawdzam, bo zostaje z dziećmi sam
 • badania przesiewowe słuchu i inne takie - informacja do rodziców, by byli obecni bądź wskazali, jako opiekuna obecnego podczas badania, nauczyciela - nie sprawdzam "badaczy"
 • pracownik PPP obserwujący dzieci podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela - nie sprawdzam,
 • pracownik PPP prowadzący sam zajęcia jakieśtam z dziećmi (gdzie obecność nauczyciela zaburzyłaby przebieg zajęć) - sprawdzam
 • kluby sportowe, taneczne wynajmujące (użyczenia też) od nas pomieszczenia, by prowadzić zajęcia, w których uczestniczą nasi uczniowie - sprawdzam
 • pani w sklepiku szkolnym - ????
 • "mikołaj" pilnujący przejścia dla pieszych - ????
 • ...........

 

itd. itp.

a jeśli chodzi o dane osobowe, to ustawa każe sprawdzać, więc GIODO się nie doczepi, bo realizujemy to dla celów (wyższych) wskazanych w przepisach

 a teraz idę kupić procę i się z niej zaszczelę, bo to naprawdę PARANOJA

 


post został zmieniony: 02-02-2018 11:14:00
ewa02-02-2018 12:16:03   [#59]

za długo nie przemyślaj i nie kupuj, bo myślisz dobrze, tak uważam ;-)

aza02-02-2018 12:50:36   [#60]

Izooel...

Myślę, że jesteś jednak optymistką.

Znasz odpowiedź MEN na skargę mamy, że pani nauczycielka kazała przynieść dziecku klej w sztyfcie do szkoły?

Raczej więc czaaarno widzę...

Procy nie mam- mam ciupagę co po jasełkach została...

flisegi02-02-2018 13:08:53   [#61]

# izael chyba (z naciskiem na słowo chyba) dobrze prawi i to się sprawdzi w tzw. normalnym życiu i normalnych okolicznościach, ale ...

gdy zadzieje się cokolwiek, nawet ten przysłowiowy klej w sztyfcie to ja trzymam z #azą.

Będą jednak robić tak jak izael i liczyć na szczęście, które mnie jeszcze nie opuściło.

Dochodzimy do absurdów absurdów.

 

 

izael02-02-2018 13:14:10   [#62]

Azao:)))

gdyby nie wrodzony optymizm, to byłabym dawno zapomnianą ofiarą biurokracji i absurdów

i jeszcze chroni mnie przed gwałtowną śmiercią, podczas czytania następnych przepisów "zabezpieczających" szkoły, zdrowy rozsądek (odziedziczony po wiejskich przodkach - oni wiedzieli, że wszystko przemija, że są rzeczy ważne i ważniejsze... i d..rele, którymi nie warto mocno się przejmować)

ciupagi nie używaj, bo może Ci będzie i lżej (problemy znikną), ale jednak dość ohydnie możesz wyglądać

i szkoda urody Twej:)

 

 

aza02-02-2018 14:09:37   [#63]

Ja jestem dziedzicznie obciązona..

Mój pradziadek był dyrektorem gimnazjum w czasach CK...

Jak czytam jego sprawozdania szkolne....

Mój Boże...

To była biurokracja...

Nie dziwię się, że CK już nie ma....

 

halinah02-02-2018 14:26:52   [#64]

Czyli jest nadzieja?????

aza02-02-2018 15:00:32   [#65]

a to dla tych, co nie znają historii o kleju w sztyfcie: odpowiedź na skargę matki, że szkoła nie zapewnia bezpłatnej edukacji, bo nauczycielka poprosiła o klej:

 

Szanowna Pani,
odpowiadając na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie wyjaśniam, że nauka w przedszkolach i szkołach publicznych jest bezpłatna. Zasada ta została wyrażona na poziomie ustawy zasadniczej, i jako taka - nie podlega wykładni (interpretacji).[1] Powyższe oznacza, że przedszkole publiczne (i żaden z jego organów wewnętrznych np. dyrektor) - nie ma upoważnienia (prawnego, faktycznego) do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do zadań organu prowadzącego należy m.in.:
- zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
- wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Te same przepisy stosuje się do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie)[2] oraz za wyżywienie. W przypadku dzieci 6-letnich (realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), rodzice ponoszą opłaty wyłącznie za wyżywienie.

Zatem pobieranie dodatkowych opłat na zakup tzw. "wyprawki" jest niezgodne z prawem. Nad przestrzeganiem prawa oświatowego czuwa właściwy kurator oświaty.

Z poważaniem
Katarzyna Koszewska
Dyrektor
Departament Kształcenia Ogólnego

Leszek02-02-2018 16:34:34   [#66]

Izael definiujesz "dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi"

pozdrawiam

ewa02-02-2018 16:58:27   [#67]

zdaniem mym, inaczej się nie da Leszku

trzeba "zdefiniować", bo zapis ustawowy bardzo ogólnym jest i w zasadzie poza art 21 ust. 2 wskazanej tu wyżej ustawy, każdego (podobnie jak w udip)  do jednego worka wrzuca

zostaje tylko zdrowy rozsądek dyrka no i oczywiście jako fanka KZ dodam, szacowanie ryzyka, co oczywiście nie oznacza, że ten zdroworozsądkowy dyrek na sankcje na pewno się nie narazi ;-)

ot, życie i dylematy decydenta  :-(

do listy absurdów dla MEN na konf.marcową dorzucam

 

Leszek03-02-2018 20:05:31   [#68]

Oglądając dziś w Polsacie w ich wiadomościach, reakcję wzburzonego amerykańskiego ojca molestowanych córek wobec bezradnego wymiaru sprawiedliwość USA.

Lepiej zapobiegać niż potem bezradnym będąc tłumaczyć rodzicom o tym, że nie wiedzieliśmy,  nie sądziliśmy że tak może być,  że taki człowiek się trafìł...

Nasz wymiar sprawiedliwości podobno gorszy niż amerykański jest...

Pozdrawiam 

Sekret05-02-2018 13:37:14   [#69]

Kochani pomóżcie bo patrzę i szukam i nie wiem... :(

Jestem zalogowana w rejestr jako użytkownik instytucjonalny, mam podpis w epuap I powinnam coś wygenerować i wysłać dokument do  bikrk ale gdzie to jest?

poza tym wyskakuje mi błąd bo po wpisaniu danych po zalogowaniu w rejestrze i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym i po wpisaniu z smsa kodu i po naciśnięciu "wyślij zapytanie" wyskakuje mi błąd: Dane właściciela podpisu nie sa zgodne z danymi konta użytkownika....

może błąd wyskakuje bo nie mam wysłane tego dokumentu? Ale gdzie on jest??? :(


post został zmieniony: 05-02-2018 13:38:22
elrym05-02-2018 18:57:49   [#70]

mnie dzisiaj bardzo uprzejma pani przeprowadziła przez cały proces rejestracji.

najlepiej wykonaj telefon

 

nie mam podpisu, dlatego muszę mieć dwa loginy i dwa hasła(zupełnie inne) jako administrator i jako reprezentant

ale gdyby nie rozmowa telefoniczna nadal bym się błąkała

:-) 

Skimir05-02-2018 19:50:10   [#71]

Sekret, jesteś już prawie u celu.

Jest tylko małe ale... podczas podawania danych do "rejestru" podałaś/eś imię i nazwisko, natomiast w epuap pewnie masz dwa imiona i nazwisko - no i tu system się wykłada bo jedno do drugiego nie pasuje. Paranoja!

Pani z rejestru zaproponowała mi abym może skasował moje konto epuap i założył nowe ale z jednym imieniem :-)

Więc trzeba od nowa...


post został zmieniony: 05-02-2018 19:50:58
puma05-02-2018 19:55:08   [#72]

Sekret, musisz zalogować się jako administrator konta. Tam w zakładce "podmiot" otwórz kolejną "stwórz zgłoszenie konta użytkownika instytucjonalnego- osoba fizyczna", wypełnij formularz, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną. Czekaj na weryfikację konta - ja czekałam 3 dni. Na wskazany w formularzu adres e-mail dostaniesz informację o weryfikacji konta. Trzeba pamiętać, aby dane reprezentanta były zgodne z danymi podanymi do ePUAP - inaczej będzie komunikat o niezgodności.

mychase13-02-2018 12:59:53   [#73]

Faktycznie, Pani miła i cierpliwa :) polecam 

bb197516-02-2018 11:19:48   [#74]

Podajcie numer do tej miłej i cierpliwej Pani bo mnie zaraz coś.....

Mam już dostęp jako administrator i reprezentant próbuję sprawdzać każe mi instalować jakiś szafir, szafir jest i dalej mi każe go instalować, 3 przeglądarki sprawdzone i każdej to samo.. help 

 

noe1916-02-2018 14:15:45   [#75]

szafir to oprogramowanie do podpisu elektronicznego :)

bb197519-02-2018 08:06:20   [#76]

tyle że szafir do podpisu to wiem ale po zainstalowaniu tego szafira dalej nie działa i mówi że szafira nie ma, dodzwoniłem się do ministerstwa sprawiedliwości i dostałem telefon do wsparcia użytkownika tyle że trzeci dzień dzwonię i nic więc może ma ktos jakiś lepszy numer tel

noe1919-02-2018 08:10:47   [#77]

ja już od miesiąca czekam na weryfikację,

ciekawe, że chce szafira, bo jak go nie mam ;) używam innego oprogramowania do podpisu.

Czyli znowu będzie jedyny słuszny system?

bb197519-02-2018 08:30:36   [#78]

nio ja już po weryfikacji mam konta pozakładane tylko że nie mogę wniosku podpisać - dramat

olaszyma05-10-2018 10:16:29   [#79]

Pytanie do korzystających z rejestru. Czy macie inny program do obsługi podpisu kwalifikowanego niż sugerowany na stronie Szafir? Od kilku godzin walczę z tym i nawet telefon do miłej pani mi nie pomógł. W naszej gminie zakupiono inne oprogramowanie do podpisu i używa się go w urzędzie i w szkołach. Co jest grane z tym Szafirem?

noe1905-10-2018 10:29:42   [#80]

ja używam Sigillium i działa mi normalnie

olaszyma05-10-2018 11:11:03   [#81]

Noe19 a co z tym Szafirem ? Czy to jest jakaś nakładka na inny , dowolny program do obsługi podpisu? No i co z tym apletem java? MójW10 nie bardzo to przyjmuje a przegladarka Edge w ogóle tej wtyczki nie obsługuje.


post został zmieniony: 05-10-2018 11:13:57
olaszyma05-10-2018 11:51:26   [#82]

Po kilku podejścisach dalej nie mogę podpisać zapytania. Nie wiem czy to nie wina systemu operacyjnego W10?

MKJ05-10-2018 12:34:04   [#83]

Można korzystać z podpisu zaufanego w ePUAP-ie. Łatwo i wygodnie.

olaszyma05-10-2018 14:02:28   [#84]

Po kilku próbach (cały dzień pracy) udało mi się wszystko podpisać i sprawdzić. Ale od razu ostrzegam. system nie chodzi w W10. Jak przesiadłam się na 7 i ściągnęłam odpowiednie wtyczki i bajery, potem dwukrotnie przeładowałam kompa, to w końcu udało mi się podpisać zapytania i wygenerować wydruki. Wtedy, po pokonaniu oporu informatycznej materii, cala procedura trwała 15 minut dla 4 pracowników.

Jestem z siebie dumna !

noe1905-10-2018 15:29:21   [#85]

brawo ty :)

nie zdążyłem wcześniej odpisać, używam wtyczki szafir (bo taka się instaluje z rejestru) w Firefoxie. Sam używam innego podpisu ale się nie gryzą. Robię to na windows 10 :)

Fakt instalacja tego ustrojstwa zabrała mi "trochę" czasu, a teraz znowu muszę wysyłać do rps nowe zgłoszenie, bo jak się zgłaszałem to nie podałem drugiego imienia. W podpisie są oba. I teraz zmienili oprogramowanie i nie mogę podpisać, bo niezgodność. A wcześniej działało bez problemu :)

ReniaB05-10-2018 16:25:30   [#86]

U mnie tez chodzi na W10

alis16-08-2023 11:54:15   [#87]

Czy można pobrać gdzieś bezpłatną wersję oprogramowania Szafir?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]