Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń umiarkowany - jakie przedmioty?
strony: [ 1 ]
dwalcz01-09-2017 05:32:15   [#01]

Mamy ucznia z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasie 6 SP. Moje pytanie dotyczy nazwy przedmiotów w roku 2017/18. Nadal to będzie funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, technika itd?

Grzesiek01-09-2017 07:09:19   [#02]

Była zmiana w sierpniu i we wszystkich klasach szkoły podstawowej obowiązują nowe ramowe plany nauczania dla uczniów umiark.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowalne się, Zajęcia rozwijające kreatywność, WF.

dwalcz01-09-2017 15:34:44   [#03]

bardzo dziękuję.

basias01-09-2017 16:48:02   [#04]

A jak będzie wyglądała praca z takim uczniem?

W ramówce np. dla 7 klasy ma on 27 godzin. Klasa więcej i przedmioty.

dwalcz02-09-2017 09:51:17   [#05]

Basia u nas uczennica ma indywidualne nauczanie i nie ma większego problemu.

basias02-09-2017 12:29:00   [#06]

nauczania indywidualnego nie dostanie...

Ela131404-09-2017 14:51:26   [#07]

Proszę o odpowiedź - Czy w roku szkolnym 2017/2018 uczennicę w klasie 5 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,  obowiązuje nowa podstawa programowa z 14 lutego 2017 ?

Grzesiek04-09-2017 17:03:55   [#08]

#07

Tak

Ela131404-09-2017 19:07:46   [#09]

#08

Mimo tego, że nowa podstawa programowa wchodzi do klasy I, IV, VII ? Mam wątpliwości, ponieważ dyrektorzy z którymi rozmawiałam mają różne zdania na ten temat.

Jolanta 7704-09-2017 20:44:44   [#10]

 Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym      załącznik nr 3 do rozporządzenia,    od 1 września we wszystkich klasach szkoły podstawowej.  

 

Grzesiek05-09-2017 19:46:57   [#11]

Z uzasadnienia:

Podstawa programowa określona w projektowanym rozporządzeniu będzie obowiązywała począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

- przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
- klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,
- szkołach podstawowych - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
- w branżowej szkole I stopnia,
- szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
- w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.
Grzesiek05-09-2017 20:46:47   [#12]

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Art.  291.  [Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych]

1.  Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się:

1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,

b) branżowej szkole I stopnia,

c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej,

e) 5  szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

barbaras205-09-2017 21:47:57   [#13]

Czy to dot tez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole integracyjnej

 

Grzesiek05-09-2017 22:23:19   [#14]

Tak

drobnym drukiem z zał nr 2 ramowy plan nauczania...

1) Dotyczy również uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej.

 

anemi24-10-2017 14:10:37   [#15]

Czy przedmioty z nowej ramówki dotyczą także uczniów "umiarkowanych" w oddziałach gimnazjalnych?

 

DorotaN25-10-2017 09:24:00   [#16]

tak

sally25-10-2017 10:03:02   [#17]

Dorotko wydaje mi się, że się mylisz. Uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w gimnazjum nie zmienia się ramówka. Kończą gimnazjum według tych ramowych planów co zaczęli.

DorotaN25-10-2017 10:27:07   [#18]

owszem, ale w ich ramówkach tez jest rama dla umiarkowanych/znacznych

Grzesiek28-10-2017 23:40:51   [#19]

W oddziałach gimnazjalnych stara ramówka i takież przedmioty.

zał. nr 2 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz. U. 2012 poz. 204
Dan6714-11-2017 18:12:15   [#20]

Chciałabym się upewnić - w klasach gimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym obowiązuje stara ramówka, tak?

Grzesiek18-11-2017 10:31:30   [#21]

Tak

DMolly15-02-2018 09:45:56   [#22]

Jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele ze szkoły ogólnodostępnej, którzy mają w klasie dziecko z niepełnosprawnością umiarkowaną? Czy obowiązkowe muszą mieć oligo?

Gdzie szukać informacji na ten temat?

 

DMolly15-02-2018 10:57:54   [#23]

I powinnam dodać, że nie chodzi tu o nauczyciela wspomagającego ale wiodącego (dziecko jest w klasie IV).

Ala15-02-2018 11:42:21   [#24]

w ogólnodostępnej nie muszą mieć oligo

§ 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 poz. 1575) dotyczy tylko szkół specjalnych

ale taki uczeń musi mieć zajęcia rewalidacyjne i tu musi być specjalista odpowiedni do rodzaju niepełnosprawności

no i wspomagający też

bratek15-02-2018 20:52:07   [#25]

Czytam i włosy mi się jeżą na głowie. 

U nas uczniowie (a było to konsultowane z KO w kwietniu) są na nowej ramówce tylko w klasach I, IV i VII. W pozostałych są na starej. 

Szkoła jest specjalna dla umiarkowanych i znacznych.

I teraz pytanie: 

1) czy jesteście 100% pewni tego co piszecie- czy zostaje jakiś margines interpretacyjny? 

2) co nam grozi jeśli jesteśmy na starej ramówce a powinniśmy być na nowej? Na wypadek kontroli z KO np. pytam

3) jakim cudem przeszło nam SIO? Przecież tam wpisuje się godziny do klas.

4) jeżeli mamy złą to co zrobilibyście na moim miejscu? 

Z góy dzięki za odpowiedzi. 

bratek15-02-2018 20:52:58   [#26]

Jak będą rychłe odpowiedzi to jeszcze większe dzieki, bo może pozwolą mi dziś zmrużyć oko zamiast nad przepisami ślęczeć? 

:)

bosia15-02-2018 22:13:11   [#27]

Niestety wszyscy uczniowie (we wszystkich klasach) powinni mieć nową ramówkę i nową podstawę

 

ustawa wprowadzająca:

Art.  274. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Art.  278. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

 

a o ramówce pojawiło się dopiero jako zmiana opublikowana 21 kwietnia 2017r.

Art.  291. 1. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się:

1)  począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

e) szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:

1)  w roku szkolnym 2017/2018 - w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej , z wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e;

2)  w roku szkolnym 2018/2019 - w klasach III i VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e.

 

Nie wiem jak arkusze przeszły przez KO, ale dla pocieszenia nie tylko u Ciebie tak jest

 


post został zmieniony: 15-02-2018 22:16:08
bratek15-02-2018 22:15:47   [#28]

UPS

To co nam grozi? I co z tym zrobić?

bratek15-02-2018 22:17:31   [#29]

Oczywiście: dzięki Bosia za dokształt tematyczny:) Pozdrawiam!

sally16-02-2018 08:36:37   [#30]

Gdyby to był miesiąc do końca roku to chyba nic bym nie robiła, ale to całe półrocze. Zrobiłabym aneks i poprawiłabym to wszystko jak najszybciej.

Nie martw się, tylko ci, którzy nic nie robią nie robią błędów.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]