Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uzupełnienie
strony: [ 1 ]
mundi21-08-2017 15:31:40   [#01]

Bardzo proszę o pomoc. Nauczycielowi gimnazjum brakuje do etatu 3 godziny i uzupełnia je w szkole podst., ale przedmiot ma 5 godzin. Jak traktować te pozostające 2 godziny? Z góry dziekuję za pomoc.

koniczynka21-08-2017 15:37:49   [#02]

U nas podobnie i jest to rozwiązane w ten sposób, że 3 godziny to uzupełnienie etatu a na 2/18 nowa umowa.

gimjh21-08-2017 15:52:57   [#03]

Czy w przypadku, gdyby nauczyciel realizował brakujące godziny w innej gminie, też może to być uzupełnienie?

mundi21-08-2017 16:14:19   [#04]

A czy mogłyby być te 2 godziny jako ponadwymiarowe?

koniczynka21-08-2017 17:59:46   [#05]

Nasz OP twierdzi, że nie, bo dopełniać można tylko do etatu. Na pozostałe godziny osobna umowa. Tak mają wszyscy nauczyciele gimnazjum włączonego do podstawówki, a dopełniający w innych podstawówkach. Tylko są to szkoły na terenie jednej gminy, czyli podlegające pod ten sam OP.

BBS5821-08-2017 18:47:05   [#06]

Koniczynka ma rację, dopełniać można tylko do etatu. Gdyby organ prowadzący się zgodził to można mieć zwiększone pensum np. 20/20

olaszyma22-08-2017 09:36:10   [#07]

Jaka jest pp do tego, że  nauczyciel uzupełniający etat nie może wziąć zastępstwa doraźnego. Tak poinformował mnie OP a je nie mogę znaleźć odnośnego przepisu.

DYREK22-08-2017 10:52:46   [#08]

zastępstwa doraźne -> może tak jak każdy nauczyciel 

godziny ponadwymiarowe -> nie, tylko dopełnienie do pełnego etatu (jeżeli większa liczba godzin to: zwiększone pensum albo dodatkowa umowa)

olaszyma22-08-2017 10:55:45   [#09]

DYRKU, czy możesz podrzucić  pp do tego że może zastępstwa doraźne? bo moja nowa Pani Dyrektor (jestem G włączanym do SP) ma już listę moich nauczycieli, którzy uzupełniają i którym nie będzie można dawać zastępstw.


post został zmieniony: 22-08-2017 11:01:40
DYREK22-08-2017 11:09:41   [#10]

pp zastępstw doraźnych to  art. 35 ust. 2a Karty Nauczyciela

są opinie, że:

  • nauczyciel uzupełniający etat może tylko realizować zastępstwa doraźne w szkole "macierzystej"
  • nie może realizować zastępstw doraźnych w szkole uzupełniania etatu, ponieważ nie jest w niej  zatrudniony
olaszyma22-08-2017 11:49:00   [#11]

Dziękuję. Ale jeżeli piszesz że "są opinie" tzn. że sprawa nie jest jednoznaczna, a "zdania radzieckich i amerykańskich uczonych są podzielone" ;-)

koniczynka22-08-2017 13:38:19   [#12]

W ubiegłym roku szkolnym nauczycielka SP dopełniała etat w gimnazjum i miała drugą umowę na 4/18. Bez problemu dostawała godziny zastępstw dorażnych.

marmak22-08-2017 14:49:49   [#13]

A czy mozna uzupełniać w dwóch szkołach?

koniczynka22-08-2017 16:07:40   [#14]

Można. U nas m.in. chemik dopełnia etat w 4 szkołach w gminie- ten sam OP.

bb1722-08-2017 23:06:37   [#15]

Można trochę więcej szczegółów dotyczących zwiększenia etatu zamiast nowej umowy np. 2/18? Jak to może być w praktyce

BBS5823-08-2017 14:29:44   [#16]

Masz zwiększone pensum i do niego masz przeliczoną zasadniczą, a od niej idą wszystkie dodatki. Jest to korzystne dla nauczyciela.

mundi23-08-2017 18:01:11   [#17]

Jak zapisujemy w umowie zwiększone o 2 godziny pensum: czy 20/20, czy 18/20?

rzewa23-08-2017 19:06:04   [#18]

20/18

mundi23-08-2017 21:18:15   [#19]

Dziękuję bardzo.

marmak23-08-2017 21:32:30   [#20]

Czy każdy nauczyciel może skorzystać z uzupełnienia, jeżeli takowe oczywiście jest możliwe?

Np. nauczyciel który od zawsze zatrudniony był w niepełnym wymiarze.

rzewa23-08-2017 22:35:02   [#21]

tylko zatrudniony w pełnym wymiarze

marmak24-08-2017 15:34:22   [#22]

Mowa była tutaj o podwyższonym pensum. Czy są jekieś wskazania co do górnej granicy liczby godzin?

Ala24-08-2017 18:26:39   [#23]

moim zdaniem liczba godzin nie powinna przekroczyć 1,5 etatu,

tak jak z ponadwymiarowymi :)

rzewa25-08-2017 15:07:54   [#24]

owszem - art 42 ust 4a KN

olaszyma28-08-2017 13:48:16   [#25]

Dalej drążę temat zastępstw doraźnych dla nauczycieli, którzy uzupełniają etat. Czy ewentualnie zwrócić się do MEN? 

Art. 35 KN nie zawiera klauzuli typu "nie dotyczy nauczycieli uzupełniających wymiar...", czy należy zastosować zasadę "co nie jest zabronione jest dozwolone"?

rzewa28-08-2017 16:35:05   [#26]

Każdy n-l pracujący w szkole może otrzymać zastępstwo doraźne (w zasadzie nie może odmówić)

w przypadku, gdy na zastępstwo idzie n-l uzupełniający etat, za to zastępstwo będzie płaciła szkoła, w której uzupełnia ale nie bezpośrednio n-lowi tylko w postaci zwrotu wynagrodzenia wypłaconego przez szkołę zatrudniająca n-la - tak samo jak w przypadku wynagrodzenia za godziny realizowane w ramach uzupełnienia

Aby była jasność co do tego dyrektor szkoły zatrudniającej n-la powinien otrzymać od tego n-la rozliczenie godzin zastępstw poświadczone przez dyrektora szkoły, w której n-l uzupełnia etat

olaszyma31-08-2017 17:47:13   [#27]

Rzewo moja nowa szefowa (dziś przestaję być dyrkiem) otrzymała od nauczycielki uzupełniającej etat prośbę o pisemne uzasadnienie dlaczego nie możne mieć nadgodzin ani zastępstw. Na co się powołać?

mundi31-08-2017 19:41:14   [#28]

Jak sądzicie, czy nauczyciele uzupełniający mają mieć szkolenie bhp?

rzewa01-09-2017 01:00:55   [#29]

do #27: wynika to wprost z brzmienia art 22 ust 1 KN -> skierowanie do innej szkoły (lub szkół) jest w celu uzupełnienia etatu -> czyli w szkole, w której n-l jest zatrudniony brakuje godzin dla tego n-la więc OP kieruje go do innej szkoły (lub szkół) na tyle godzin ile mu brakuje -> zatem nie ma możliwości by w sumie miał więcej niż etat (mniej także nie może mieć)

ale zastępstwa doraźne oczywiście mieć może tak samo jak każdy inny n-l i te zastępstwa mogą być zarówno w tej szkole, w której jest zatrudniony jak i w tej, w której uzupełnia etat - piszę o tym w #26

do #28: tak, ale wystarczy jedno, to które mają w tej szkole, w której są zatrudnieni

taki n-l jest zatrudniony tylko w jednej szkole - ma jeden stosunek pracy i tylko jedna szkoła prowadzi jego akta osobowe -> czyli wszystkie wymogi z k.p. są realizowane tylko w tej szkole, w której jest zatrudniony


post został zmieniony: 01-09-2017 01:01:38
mundi21-09-2017 21:06:04   [#30]

A jak zapisać podwyższone pensum w SIO w przypadku uzupełniania w innej szkole?

rzewa22-09-2017 08:19:48   [#31]

tak jak napisałam w #18

20/18 z tego 15 w szkole zatrudniającej i 5 w szkole, w której uzupełnia

link12305-04-2018 17:14:32   [#32]

mam pytanie: gdzie uwzględnić w SIO godziny doraźnych zastępstw w przypadku nauczyciela zatrudnionego na niepełny etat? Czy dopełnić nimi etat i nadwyżkę wpisać do ponadwymiarowych?

zinka09-04-2018 23:04:53   [#33]

np. ograniczam etat  nauczycielowi (za jego zgodą) na rok szk. 2018/19 do mniej niż pół etatu 7/18 (włączone gimnazjum do sp), nauczyciel podejmuje pracę w innej szkole na np. 15/18 na umowę o pracę

1. kto płaci stażowe?

2. co z dodatkiem wiejskim?

3. czy w tej sytuacji n-el traci finansowo bardziej, niż miałby uzupełnienie przez organ do pełnego etatu i drugą umowę na pozostałe godz.

4. a może jeszcze inne rozwiązanie?


post został zmieniony: 09-04-2018 23:06:14
elrym09-04-2018 23:12:07   [#34]

1) stazowe proporcjonalnie do zatrudnienia

2) dodatek tam gdzie jest co najmniej 1/2 etatu

3) traci dużo, jeżeli jest zatrudniony przez mianowanie, czy finansowo, tego nie wiem, ale skoro jest możliwość uzupełnienia i jeszcze drugiej umowy, to po co kombinować?

rzewa10-04-2018 07:40:08   [#35]

1. stażowe w tej drugiej szkole zależy od tego ile lat pracy n-l jest w stanie udokumentować świadectwami pracy - nie liczy się staż pracy wypracowany w Twojej szkole. Ty wypłacasz stażowe normalnie, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

2. dodatku wiejskiego na twoim miejscu bym nie płaciła, ale n-lowi w tej sytuacji poradziłabym oddanie sprawy do sądu pracy. W tej drugiej szkole dodatek wiejski się należy, o ile szkoła ta leży na terenie wiejskim lub miasta do 5 tys. mieszkańców

3. jeśli jest teraz zatrudniony przez mianowanie, to mając ograniczenie nadal jest tak zatrudniony. Traci nieco, na wiejskim dokładnie tyle ile wynosi dodatek wiejski za 3 godziny, jeśli w tej drugiej szkole wiejski przysługuje oraz nic jeśli w tej drugiej szkole tego dodatku się nie wypłaca

Na dodatku stażowym też traci, o ile nie może się wylegitymować zamkniętymi okresami pracy uprawniającymi do takiego dodatku jaki obecnie otrzymuje -> traci dokładnie tyle ile dodatek stażowy za 11 godz jeśli nie ma żadnych świadectw. Jeśli ma jakieś, dokumentujące co najmniej 3 letni staż pracy, to traci tyle ile wynosi różnica w wysokości dodatku stażowego za godzinę przemnożona przez 11

krystyna10-04-2018 13:01:24   [#36]

A jak należy postąpić, gdy w macierzystej szkole takiego uzupełniającego etat nauczyciela, nagle w ciągu roku pojawią się dodatkowe godziny w postaci NI ?

rzewa11-04-2018 07:34:16   [#37]

najlepiej to na wniosek n-la zwiększyć pensum (z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia) na podstawie art 42 ust 2a KN

krystyna11-04-2018 09:55:45   [#38]

dzięki,

ale podobno OP się nie zgadza na zwiększone pensum...

 

MalMiz11-04-2018 14:12:55   [#39]

wniosek nauczyciela o którym pisze rzewa może być jednak złożony przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szklonym - a co w przypadku kiedy taka sytuacja pojawi się jak pisze krystyna w ciągu roku?

zinka13-04-2018 21:43:51   [#40]

muszę przenieść nauczyciela do swojej szkoły na cały etat, jednak nie mam godzin, czy mogę:

1. jednocześnie przenieść na cały etat i zaproponować uzupełnienie w tamtej szkole (8 godz) zmieniając warunki zatrudnienia (nauczyciel wejdzie u mnie na 16/25 w przedszkolu) - za zgodą organu prowadzącego i zgodą n-la

2. Jednym pismem przenieść na cały etat, drugie pismo od organu o uzupełnieniu etatu, a w arkuszu wpisać uzupełnienie

 

 


post został zmieniony: 13-04-2018 21:44:33
rzewa14-04-2018 10:42:33   [#41]

1. nie możesz

2. nie możesz

możesz zatrudnić tego n-la na ew. vacacie w zatwierdzonym AO (na tylu godzinach ile tam masz), o ile nie zgłosi się n-l, którego będziesz musiała zatrudnić w pierwszej kolejności

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]